Duhovna praksa

Definicija duhovne prakse

Započnite svoje duhovno putovanje

Što je individualna duhovna praksa, a što kolektivna duhovna praksa?

Duhovna praksa prema osnovnim principima duhovnosti:

1. Postoji onoliko puteva ka Bogu koliko ima i ljudi

2. Ići od mnoštva ka jednom

3. Napredovanje od materijalnog (opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)

4. Obavljanje duhovne prakse koja je u skladu s duhovnom razinom i duhovnim kapacitetom

5. Obavljanje duhovne prakse koja odgovara vremenu u kojem živimo

6. Ponuditi Bogu u skladu sa svojim talentom i mogućnostima

Duhovna praksa s očekivanjima i bez očekivanja

Etape u duhovnom rastu

Tko je tragatelj?

Opći koncepti u Duhovnosti:

Duhovnost treba doživjeti

Duhovnu praksu treba obavljati svakodnevno

Redovito povećanje razine duhovne prakse

Naučite slušati autoritet u području Duhovnosti

Ne trošite svoju duhovnu energiju

Duhovna praksa donosi duhovna iskustva

Swecchaa, Parecchaa i Ishwarecchaa – Novo!


Različiti generički putevi do Konačnog Izbavljenja iz ciklusa rađanja i smrti (Moksha)

Put akcije (Karmayoga)

Put milosti Gurua – (Gurukrupaayoga)

Usporedni značaj različitih puteva

 


Preporučena duhovna praksa za razvijanje vještina za duhovno istraživanje

  1. Molitva

  2.  Proučavanje Duhovnosti
  3. Pojanje

  4. Boravak u društvu Istine (Satsang)

  5. Služenje Istini (Satseva)

  6. Žrtvovanje Istini (Tyag)

  7. Duhovna ljubav – ljubav bez očekivanja (Priti)

  8. Duhovna emocija (Bhav)

  9. Uklanjanje mana osobnosti

  10. Smanjivanje ega


Najčešća pitanja o duhovnoj praksi

 Pomažu li Yoga vježbe u duhovnom rastu?

Iskustva tragatelja na duhovnom putu

Utjecaj autora na knjige o Duhovnosti