CRO_Karmayoga-landing

1. Upoznavanje sa duhovnim putem Akcije ili Karma yoge

Samo ime Karma yoga ili put Akcije dočarava sliku socijalnih radnika, ljudi koji se bave humanitarnim radom ili volontira. Međutim, ljudi često volontiraju ili se bave humanitarnim radom na emocionalnoj razini ili zbog slave, publiciteta, pa se takav rad ne može smatrati putem Akcije ili Karma yoge u pravom smislu te riječi.
Neki ljudi smatraju da svakodnevno izvršavanje dužnosti i pošteno i ispravno obavljanje posla samo po sebi predstavlja Karma yogu  ili put Akcije. Međutim,  to opet nije točno, odnosno ne potpomaže njihov duhovni rast.
Dakle, što je zapravo put Akcije ili Karma yoga?

2. Neki osnovni koncepti

Prije detaljnog proučavanja puta Akcije ili Karma yoge, trebamo razumjeti neke osnovne pojmove.

2.1 Zakon Karme

Prema duhovnoj znanosti, za svaku akciju ili djelo koje učinimo skupljamo plodove. Plod je u obliku zasluge ili  grijeha ovisno o učinjenom djelu, odnosno od računa davanja i uzimanja s osobom ili osobama koje su uključene u samo djelo.
Zasluge nam donose sreću, a greške nam donose nesreću i njihov intenzitet je proporcionalan težini učinjenih dobrih ili loših djela.
Nitko ne može pobjeći od posljedica svojih postupaka. Ako u plodovima svojih akcija ne uživamo ili ne patimo u ovom životu (ovo se događa u većini slučajeva), moramo se ponovno roditi da prođemo kroz to. U takvim slučajevima moramo pričekati pogodne okolnosti na Zemlji kako bismo prošli kroz sudbinu. Zapravo, čekamo ponovno rođenje ljudi s kojima imamo račun davanja i uzimanja i da vrijeme na Zemlji pogoduje vrsti života kroz koji moramo proći. Na primjer, ako trebamo proći kroz težak period kao posljedica grijehova koje smo prikupili, onda moramo čekati novo rođenje u razdoblju kada je općenito teško na Zemlji.
Razumljivo je da nitko ne želi posljedice učinjenih grijeha. No, zašto netko ne bi želio dobrobiti zasluga? Jedan od razloga zašto ne bismo trebali uživali u zaslugama je taj da, uživanjem u plodovima zasluga tijekom ovog ili tijekom narednih života, izazivamo/stvaramo dalje/nove zasluge ili loša djela.

Prema Svecu visoke duhovne razine Adi Shankaracharya iz Indije (8 – 9 stoljeće), Pravičnost (Dharma) je ono što ostvaruje tri zadaće:

 

 1. Održava društveni sustav u odličnom stanju
 2. Doprinosi svjetovnom napretku svih živih bića
 3. Donosi duhovni napredak.

– Shri Adi Shankaracharya

To bi nas zarobilo u beskrajnom ciklusu rađanja i umiranja kao posljedica nedovršenog računa davanja i uzimanja s ljudima. U današnje vrijeme, kada je na Zemlji Dharma (Pravičnost) u osjetnom padu, razina loših zasluga s kojima smo rođeni i mogućnost stjecanja daljnjih tijekom života, prilično su visoki. Stoga je život osobe prosječne duhovne razine ispunjen s više nesreće nego li sreće. Tako bivamo usisani u vrtlog trajnog nezadovoljstva s relativno kratkim razdobljima sreće koja je sve manjeg intenziteta.

2.2 Kriya ili Kruti

Kriya su oni naši postupci iz kojih ne proizlaze zasluge niti grijesi. Općenito govoreći, to su naše nenamjerne i nesvjesne radnje kao što su treptanje, kihanje itd.

2.3 Karma

Karma“ doslovno znači akciju ili djelo učinjeno s namjerom. Međutim, imajte na umu da riječ „akcija“ ili „djelo“ nije ograničena samo na fizičko djelovanje kao što su hodanje, razgovor, smijeh itd, već obuhvaća i sve radnje pet osjetilnih organa, pet motornih organa, uma i intelekta. Iz duhovne perspektive, karma se odnosi na one radnje koje za učinak imaju stvaranje zasluge ili grijeha. Čak i nenamjerni postupci stvaraju negativnu zaslugu, npr. ako nenamjerno udarimo nekoga na ulici i učinimo mu manju štetu. Ipak, 80% od svih grijehova koje smo zaradili ovisi o namjeri.
(Imajte na umu da riječ „Karma“ koja se ovdje koristi nije sinonim za karmu koja označava sudbinu.)

2.4 Akarma-karma (Neakcija-akcija)

 • Ovo je vrhunac duhovnog rasta ili najviša razina koju je moguće ostvariti na duhovnom putu Akcije ili Karma yoge.
 • To je moguće samo kod duhovno uzvišenih osoba koje su na duhovnoj razini iznad 80%. Međutim, proces kada akcije postaju akarma-karma počinje na duhovnoj razini od 80% i postaje potpun samo na duhovnoj razini od 100%.
 • Događa se čak da i dobrovoljne/namjerne akcije kao što su pomaganje drugima postanu kriya.
 • Primjeri djela tipa „akarma-karma“ su akcije duhovno uzvišenih ljudi, koji su u potpunom zajedništvu s Bogom. U ovom stanju u kojem su izgubili svu svijest o tijelu (odnosi se na događanja izvan svijesti svih tijela, odnosno iznad fizičkog i mentalnog tijela, te uma i intelekta), plodovi njihovih akcija ne pripadaju njima. Budući da su ti ljudi na visokoj duhovnoj razini spojeni i u stalnoj vezi s Bogom, sve što se dogodi kroz njih dogodi se samo prema Božjoj volji. Stoga su svi njihovi postupci u osnovi neakcije.
 • Važnost postizanja ovakve duhovne razine je u tome što je nakon toga osoba oslobođena začaranog kruga posljedica svojih akcija.
 • S obzirom da se ljudi na visokoj duhovnoj razini prestaju identificirati sa svojih pet osjetila, umom i intelektom, oni ne samo da ne stvaraju zasluge i loša djela, nego su i oslobođeni od cjelokupne sudbine i sanchita (sančita – zbirni račun uzimanja i davanja koji je stvoren kao rezultat voljnih akcija). Stoga, oni su oslobođeni od ciklusa rađanja i umiranja.

3. Definicija duhovnog puta Akcije ili Karma yoge

Put duhovne prakse koji nam daje odgovore o tome:

 • Zašto činimo akcije ili djela?
 • Zašto nas naše akcije sputavaju i zarobe?
 • Kako činiti akcije ili djela bez uplitanja u njihove posljedice?
Maya ili Velika Iluzija odnosi se na Univerzum. Mayu možemo zamisliti kao pojavu u Univerzumu koju doživljavamo kao osjećaj podvojenosti, odnosno leću kroz koju gledamo na jedinstvo s Bogom.
 • Koje akcije ili djela nas oslobađaju od vezanosti Velike Iluzije (Maya-Maja), odnosno ciklusa rađanja i umiranja?
 • Kakav je značaj konstantnog činjenja djela čak i kada smo dostigli razinu Oslobođenja (Jivanmukta – Đivanmukta)

4. Neke druge definicije Karma yoge ili duhovnog puta Akcije

 • Činiti akcije ili djela na način koji će nas dovesti do duhovnog rasta ili oslobođenja od ciklusa rađanja i umiranja, tj. Spoznaje Boga.
 • Činiti sve naše akcije i djela, čak i takozvane materijalne i svjetovne akcije, na način da se nove impresije ne stvaraju u našem umu, čime se oslobađamo zamki veza takvih impresija.
 • Činiti svaku akciju ili djelo pravedno, bez ikakve vezanosti i očekivanja od plodova našeg djelovanja.
 • Činiti svaku akciju ili djelo sa stavom da to ne činimo mi, već da to radi Bog ili sila koja pokreće Univerzum, odnosno učiniti akcije bez osjećaja da „ja to radim“. Jednostavno, osjećaj „ja radim“ znači imati svijest da djela radimo mi, a ne Bog kroz nas.

(Netko može pomisliti ako se odreknemo osjećaja „ja radim“, to može dovesti do neodgovornog ponašanja ili smanjenja truda. Ipak, trebamo razumjeti da nas put Akcije ili Karma yoga uči činiti trud kao da je sve u našim rukama, ali da razmišljamo da to što će se dogoditi uopće nije u našim rukama.)

5. Dobrobiti koje imaju tragatelji od drugih puteva duhovne prakse

Čak i tragatelji koji slijede druge puteve, kao npr. put Meditacije ili Posvećenosti, imaju koristi ako dopunjuju svoju redovitu duhovnu praksu Karma yogom.