Dobrobiti duhovne prakse

Sudbina i karma – zakon karme

Mnogi događaji u našem životu su predodređeni i počinju rođenjem u određenoj obitelji. Rađamo se u obitelji u kojoj su pogodni uvjeti da se proživi sudbina i u kojoj imamo značajan račun uzimanja i davanja (Karmu) sa svakim članom obitelji. Dakle, sudbina u ovom životu je samo dio Karme (računa uzimanja i davanja) iz svih prethodnh života.

Prema Zakonu karme, svako dobro djelo stvara zasluge, dok svako loše djelo stvara grijeh. Prema tome, svatko treba preuzeti na sebe odgovornost za rezultate svojih djela. Kada netko učini drugome dobro djelo, to mu se vraća u nekom pozitivnom obliku (u obliku neke sreće) nevezano o zahvali te osobe. Kada netko nekome naškodi, to mu se vraća u nekom obliku patnje i ne može se poništiti isprikom.

Zakon karme je neminovan. To je nešto kao treći Newtonov zakon gibanja koji kaže: “Svakoj akciji odgovara suprotna, jednaka reakcija”.

Tijekom svog života mi podmirujemo stari račun ili stvaramo novi. Kada račun ne može biti podmiren tijekom ovoga života, prenosi se u sljedeći život. Mi nismo svjesni svojih računa koje smo napravili u prošlim životima.

Osim toga, odnosi i spol neke osobe mogu se mijenjati u sljedećim životima. Tako na primjer, otac neke osobe može biti rođen kao kćer te iste osobe u narednom životu.

Slijede neki primjeri kako se stvaraju i podmiruju računi kao dio nečije sudbine. Oni pojašnjavaju kako duhovna praksa može poništiti učinke sudbine.

 Karma - kako se stvara po zakonu karme?

Prema duhovnoj znanosti, većina članova naših obitelji su ljudi s kojima imamo pozitivne ili negativne račune iz prethodnih života. Razlog tome je činjenica da moramo biti u blizini druge osobe kako bismo mogli iskusiti zadovoljstvo ili patnju.

Kroz ovo vidimo kako Duhovnost može biti korisna čak i onima koji nemaju nikakvu želju za duhovnošću i samo žele uživati u svjetovnim zadovoljstvima. Da bi i ovi svjetovni odnosi bili plodni, moraju biti zaštićeni od sudbine.