Aktivirano šesto čulo tj. sposobnost suptilne percepcije je važno pomagalo u provođenju duhovnog istraživanja. U ovom odlomku dajemo niz suptilnih eksperimenata. Sudjelovajem u njima, možete izvršiti procjenu svojih sposobnosti suptilne percepcije.
Ako niste u mogućosti osjetiti  ništa u suptilnoj dimenziji ili ako dobivate krive odgovore, nemojte se obeshrabriti. Kako budete napredovali u duhovnoj prakse, vaši će odgovori postepeno bivati sve točniji.

Članak: Testirajte svoje šesto čulo

Napomena: Ako posjećujete ovaj odjeljak po prvi put, počnite sa ranijim eksperimentima prije nego se okušate sa zadnjima. Eksperimenti su numerirani na način da je pod brojem jedan najraniji eksperiment.

 Popis suptilnih eksperimenata

1. Eksperiment – Pravokutnici

2. Eksperiment – Četverokut

3. Eksperiment – Krugovi

Circles subtle experiment

4. Eksperiment – Trokuti

5. Eksperiment – Ceste

Subtle expt - Many to One

6. Eksperiment – Kružni pokreti

7.Eksperiment – Boje

8. Eksperiment – Svijeća – lampa

9. Eksperiment sa odjećom

10. Eksperimenti sa čistoćom

11. Eksperiment – Suptilna slika sa i bez okvira

12. Eksperimenti sa osobnim stvarima

13. Eksperimenti sa hranom

14.Eksperimenti sa svježinom cvijeća