Uporedna istraživanja o proslavama rođendana

Glavni istraživač: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

Da  bi bolje razumeli ovaj članak, molimo da pre čitanja pročitate članak Uvod u istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci korišćenjem elektro-somatografske tehnike skeniranja.

 

Sadržaj

1. Uvod

Postoje različiti načini proslave rođendana. Većina nam pruža zadovoljstvo na fizičkom i mentalnom nivou. Međutim, možemo li nešto da naučimo od rođendanske proslave i na duhovnom nivou?

U ovom eksperimentu, obavili smo uporedno istraživanje uticaja na aktivnosti Kunḍalini čakri osobe koja je slavila rođendan. Korišćene su dve metode – mahanje uljanom lampom ispred slavljenika i sečenje torte.

Kunḍalini čakre su suptilni centri energije. One pružaju suptilnu energiju koja je potrebna za funkcionisanje različitih organa fizičkog tela, kao i uma i intelekta.

2. Nekoliko detalja o održanom eksperimentu

2.1 Vreme eksperimenta

Od 19. februara do 28. februara 2009. g.

2.2 Godište osobe

14 godina

2.3 Metodologija

Za detalje o metodologiji, pogledajte naš članak  Uvod u istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci korišćenjem elektro-somatografske tehnike skeniranja.

Sidart Purohit je dete tragalac Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci( SSRF-a) koji nema ometanja od negativnih energija. Njegov rođendan prema titiju, prema hinduističkom lunarnom kalendaru, bio je 19. februara 2009. Toga dana, posle snimanja početnog čitanja njegovih Kundalini čakri koristeći DDFAO opremu, tragateljka za Istinom je mahala uljanom lampom ispred njega.

Da bi izmerili rezultat mahanja uljanom lampom na njegove Kunḍalini čakre, skenirali smo ga koristeći DDFAO opremu te smo snimali čitanja u intervalu od 1- 4 sata sve dok čitanje nije došlo na početni nivo 21. februara. Posle toga je ovaj deo eksperimenta bio završen.

Prema julijanskom kalendaru, rođendan je bio 24. februara. Posle obavljenih novih osnovnih čitanja, zamolili smo ga da iseče tortu pa je ponovljen prethodni proces dok čitanje nije došlo na početni nivo 28. februara.

3. Zapažanja

Aktivnosti gornje četiri čakre

Aktivnosti donje tri čakre

Trajanje uticaja proslave

Eksperiment

Sahasrar (Krunska čakra)

Adnja (Čeona čakra)

Višuda (Grlena čakra)

Anahat (Srčana čakra)

Manipur (Pupčana čakra)

Svadištan (Sakralna čakra)

Muladar (Bazična čakra)

Proslava rođendana uz mahanje uljane lampe

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Povećana

Povećana

Povećana

50 č.
34 min.

Proslava rođendana rezanjem torte

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Povećana

Povećana

95 č.
7 min.

Sledi zaključak našeg zapažanja.

3.1 Uticaj proslave rođendana mahanjem uljane lampe ispred dečaka Sidarte na njegove Kunḍalinī čakre

3.1.1 Učinak delovanja na četiri gornje čakre

Došlo je do smanjenja aktivnosti u gornjim čakrama.

3.1.2 Uticaj delovanja na tri donje čakre

Došlo je do povećanja aktivnosti u tri donje čakre.

3.2 Uticaj proslave Sidartinog rođendana sečenjem torte, na aktivnosti njegovih Kundalini čakri

3.2.1 Uticaj delovanja na četiri gornje čakre

Došlo je do smanjenja aktivnosti gornje četiri čakre.

3.2.2 Uticaj delovanja na tri donje čakre

Došlo je do povećanja aktivnosti u dve od tri donje čakre.

3.3 Dužina trajanja uticaja mahanja uljane lampe na aktivnosti Kundalini čakri prilikom proslave Sidartinog rođendana

50 sati, 34 minuta

3.4 Dužina trajanja uticaja sečenja torte na aktivnosti Kunḍalinī čakri, prilikom proslave Sidartinog rođendana

95 sati, 7 minuta

4. Saznanja odeljenja za znanja dobijena iz suptilne dimenzije

Pokazali smo tablice i prethodno navedena zapažanja tragaocima iz odeljenja SSRF-a za znanja dobijena iz suptilne dimenzije koji imaju sposobnost suptilnog čitanja.

Postavili smo im pitanja o nekim zapažanjima i tražili njihovu pomoć u razumevanju šta se u stvari dešava na suptilnom nivou. Njihova saznanja dala su nam uvid u osnove na kojima se temelje posmatranja i razumevanje različitih varijabili pri donošenju rezultata. Slede naša pitanja i njihovi odgovori.

4.1 Posle proslave Sidartinog rođendana mahanjem uljane lampe, DDFAO analiza je ukazala na smanjenje aktivnosti gornje 4 čakre jer su prešle u nirgun (neispoljeno) stanje

Pitanje:  Zašto je DDFAO zabeležio smanjenje aktivnosti gornjih Kundalini čakri, posle mahanja uljanom lampom na Sidartin rodendan prema titiju.

Odeljenje za znanja dobijena iz suptilne dimenzije: Kontakt sa satvik (kada satva komponenta prevladava) vibracijama koje proizilaze iz čina mahanja uljanom lampom, aktiviralo je pet vitalnih energija u Sidartinom telu pa je bilo pojačano funkcionisanje Četne (asšekta Božanske svesnosti koja upravlja funkcionisanjem uma i tela). Zato se satva komponenta naglo proširila kroz njegovo telo.

Sidart je tragalac sa pozitivnim vibracijama, i pošto nije bilo otpora u procesu upijanja satva komponente, došlo je do njenog trenutnog povećanja u njemu. Njegove gornje četiri čakre postale su zasićene satva komponentom i prešle su u suptilno, neispoljeno (Nirgun) stanje. To stanje je superiorno u odnosu na ispoljeno (Sagun) stanje sa visoko aktiviranim čakrama. Međutim, zbog ograničene mogućnosti razumevanja pomenutog Nirgun stanja DDFAO opreme, to je prikazano kao smanjenje aktivnosti.

4.2 Korist od Božanske svesnosti, dobijene mahanjem uljane lampe što je uklonilo crni omotač sa donje tri čakre i dovelo do poboljšanja njihove aktivnosti

Pitanje: Zašto su DDFAO čitanja, reagujući na Sidartove tri donje Kundalini čakre, pokazeli povećanje aktivnosti posle proslave Sidartinog rođendana uz mahanje uljanom lampom ispred njega?

Odeljenje za znanja dobijena iz suptilne dimenzije: Tri donje čakre daju suptilnu energiju za fizičke aktivnosti. Sidart je primio Božansku svesnost (Čaitaniju) zbog mahanja uljanom lampom ispred njega. Zato je došlo do smanjenja crnog omotača iznad njegove tri donje čakre. Dakle, došlo je do povećanja aktivnosti u tim čakrama.

4.3  Kondenzacija tama komponente u telu zbog sečenja torte dovodi do smanjenja aktivnosti u četiri gornje Kunḍalini čakre

Pitanje: Obzirom da je Sidart slavio rođendan i prema julijanskom kalendaru sečenjem torte, zašto su DDFAO čitanja njegovih četiri gornjih Kundalini čakri  pokazala smanjenje aktivnosti?

Odeljenje za znanja dobijena iz suptilne dimenzije:: Čin sečenja torte je tamasik iz raznih razloga. Korišćenje jaja pri pravljenju torte, duvanje svećica na torti i sečenje torte nožem su sve tamasik (kada preovladava tama komponenta) radnje. Kontakt sa tama komponentom, činom sečenja torte, dovodi do kondenzacije tama komponente u Sidartinom telu što je uzrok smanjenja aktivnosti u njegovim gornjim čakrama. Učestali kontakti sa tamasik radnjama dovode do povećanja tama komponente u osobi što vremenom utiče na trajnu promenu karaktera osobe.

4.4 Sečenje torte povećava crni omotač oko tragaoca za Istinom koji je prisutan u skladu sa vremenima u kome živimo i dužina trajanja ovog uticaja traje duže nego uticaj koji se dobija mahanjem uljane lampe

Pitanje: Zašto je trajanje uticaja na Sidartine Kundalini čakre, slaveći rođendan uz mahanje uljanom lampom, trajalo 50 sati i 34 minute dok je uticaj proslave uz sečenje torte trajao 95 sati i 7 minuta?

Odeljenje za znanja dobijena iz suptilne dimenzije: U današnje vreme, zbog duhovnog (rađa-tama) zagađenja okoline, tragaoci za Istinom imaju omotač negativnih vibracija iz okoline. Tama preovladavajuće radnje kao što je sečenje torte, dodatno deluju na povećanje crnog omotača oko tragaoca. Zato uticaj sečenja torte ima duži učinak od mahanja uljanom lampom.

4.5 Sidartova Manipura čakra je oslabila, postala je manje aktivna od Muladare i Svadištane čakre zbog čina sečenja torte

Pitanje: Zašto je aktivnost Sidartove Manipura čakre oslabila; zbog povećanja Muladare i Svadištane  čakre  zbog sečenja torte?

Odeljenje za znanja dobijena iz suptilne dimenzije: Bilo koji proces u kome preovladava tama komponenta, kao posledicu ima stvaranje crnog omotača oko skoro svih Kunḍalini čakri. Zavisno od karaktera pojedinca, pojedine čakre su dominantne ili u upijanju ili u prenošenju određenih talasa. Te čakre, koje su inače same po sebi slabe u upijanju ili u prenošenju pojedinih talasa, još više slabe ako su izložene radnjama u kojima preovladava tama. U slučaju Sidartove, Manipura čakra  je  bila slaba, postala je još manje aktivna  što je povećalo omotač crne negativne energije oko nje.

Aktivnosti Muladare i Svadištane čakri su se pojačale kako bi mogle da se suoče sa tamasik (kada preovladava tama komponenta) procesom.

4.6 Adnja čakra se smanjila zbog prelaska u nirgun stanje posle  mahanja  uljanom lampom, te zbog stvaranja crnog omotača nakon sečenja torte

Pitanje: Obzirom da je Sidart proslavio rođendan na oba načina, mahanjen uljanom lampom i sečenjem torte, aktivnost gornje četiri čakre se smanjila. Međutim, aktivnost njegove Adnja čakre se najviše smanjila. Zašto se to desilo?

Odeljenje za znanja dobijena iz suptilne dimenzije: Uticaj negativne energije je bio prisutan u Sidartinoj Adnja čakri.

Posle mahanja uljanom lampom: Negativne vibracije prisutne u Sidartinoj Adnja  čakri pokušale su da ometaju proces upijanja Čaitanije koja proizilazi iz mahanja lampom. Da bi savladala ova ometanja, čakra je prešla u Nirgun stanje. Ovo se prikazalo na DDFAO uređaju kao smanjenje aktivnosti.

Nakon sečenja torte: Sečenje torte je tamasik radnja, a i okruženje je bilo zagađeno rađa-tamom. Zato su se povećali napadi negativne energije iz okruženja. Čakra je bila prekrivena crnom energijom i postala neaktivna.

5. Zaključak

5.1 Radnje koje činimo utiču na nas

Sva dela koja radimo utiču na nas i naše okruženje. Tamasik dela čine nas i naše okruženje tamasik; dok satvik dela u nama i okruženju stvaraju satviktu. Kad god neko nešto uradi ili se ponaša na određen način to ima fizičku ili psihološku posledicu u umu. Na primer, zajednički čin proslave rođendana nam donosi sreću i radost. Međutim, retko uzimamo u obzir posledice na duhovnom nivou. Kao što nam je pokazalo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, naizgled jednostavne radnje mogu imati snažan uticaj na nas i na naše okruženje i na duhovnom nivou.

5.2 Štetno delovanje proslave rođendana sečenjem torte

Većina radnji koje obavljamo nemaju duhovnu osnovu  i pružaju nam zadovoljstvo u kom preovladava tama komponenta. Proslava rođendana sečenjem torte je čin u kom preovladava tama, jer u sebi sadrži tama radnje kao što su upaljene voštane svećice na torti, duvanje istih, sečenje torte nožem itd. i zato negativno utiču na okruženje i na ljude koji se u njemu nalaze. Kundalini čakre tih ljudi postaju manje aktivne odnosno postaju aktivnije za upijanje tama komponente. Samo satva komponenta čini naš život srećnim i blaženim.

5.3 Korist od satvikte  (satva-duhovna čistota)  proslavom rođendana uz mahanje uljane lampe

Kao što je vidljivo iz tabele, proslava rođendana  uz mahanje uljanom lampom smanjuje tama komponentu u našim Kundalini čakrama pa one postaju aktivne.

5.4 Važnost odeljenja za znanja dobijena iz suptilne dimenzije za potpuno razumevanje fenomena

Samo zato što smo imali pristup odeljenju za znanja dobijena iz suptilne dimenzije smo shvatili prave razloge smanjenja aktivnosti Sidartine Adnja čakre. DDFAO oprema je pokazala smanjenje aktivnosti u Adnja čakri u oba eksperimenta, ali iz različitih razloga – čakre su prešle u Nirgun stanje zbog mahanja uljanom lampom. Crna energija se stvara sečenjem torte. To nam pokazuje koliko je bitno da imamo pristup odeljenju za znanja dobijena iz suptilne dimenzije.

Molimo vas pročitajte naš članak Komentar o ograničenjima opreme.

5.5 Vrednost znanja dobijenog iz suptilne dimenzije u svakodnevnom životu

Većina nas nema taj luksuz da pored sebe ima tragaoce iz odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji da nam kažu koje su implikacije svake naše akcije. Dok sprovodimo svakodnevne aktivnosti sa pretpostavkom da to radimo na najbolji mogući način i za nas i za okruženje, možda i ne radimo u svom najboljem interesu na duhovnom nivou. SSRF je celu jednu sekciju posvetio satvik življenju, i ona može da nam da neka osnovna usmerenja na pocetku.
Medutim, bilo bi lepo znati u svakom trenutku da li živimo takvim životnim stilom. Najbolji način da razvijemo šesto čulo, da počnemo da shvatamo duhovne implikacije naših akcija i da se ponašamo u skladu sa tim, je da započnemo redovnu, konzistentnu duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.
Na ovaj način pomažemo drugima, kao i sebi, da dobijemo što više duhovne dobrobiti iz svakog dana, a ne samo rođendana.