Ljubljenje u javnosti – iz duhovnog ugla

Uvod

Tokom proteklih nekoliko decenija čovečanstvo je doživelo strmoglavi pad u načinu ponašanja, moralnim vrednostima i onome što se smatra dobrim ljudskim ponašanjem, kao i pad duhovnog nivoa. Pod maskom lažne ljudske slobode i izgovorom da su liberalniji u životu, ljudi su počeli da ispoljavaju neke od svojih želja, nedostatke ličnosti i ego čak i u javnosti, što je pre nekih 100 godina bilo nečuveno. Zanimljivo je da većina ljudi danas misli da smo napredovali, jer oni posmatraju napredak u tehnologiji, komunikaciji i “hodu u kosmosu”. Ali tužna istina je da je čovečanstvo u moralnom i duhovnom padu tokom proteklih nekoliko hiljada godina. Negativne energije su koristile želje ljudi, mane u karakteru i ego da zavladaju čovečanstvom sve više i više u ovoj eri Kalijuge (najgora era).

Kako su ljudi došli na ideju da se ljube u javnosti?

2-serb-dharma-noteZbog nižeg duhovnog nivoa i sveukupnog neznanja šta je istinska Pravičnost i kakav je Božji zakon, ljudi su usvojili ovaj “otvoreni” način života, uglavnom misleći kako je to dobro i u redu. Pokazujući svoje želje u javnosti oni tako utiču na decu i mlade. Na primer, pokazivanjem fizičke naklonosti u javnosti mi ih ustvari učimo kako je to “kul” stvar.

Danas je gotovo uobičajeno da se vidi, posebno u velikim gradovima, kako se ljudi grle i ljube pred drugima, na javnim mestima kao što su parkovi, javni prevoz, ulice, pa čak i škole.

Žašto to nije ispravno?

3-serb-secene-noteU principu, životinje i ljudi imaju sledeće zajedničko: potrebu da jedu, da spavaju, strah i seks. Životinje imaju odnos u javnosti. Ono što nas razlikuje od životinja je to što nemamo odnose u javnosti, jer to ponašanje ne priliči čoveku. U slučaju da se to dogodi, ljudi koji se upuštaju u takvo ponašanje su svedeni na nivo životinja. Tokom vremena, ako se ovakvo ponašanje ponavlja sve više i više, društvo se u celini srozava. Slično tome, ne bismo trebali ni da se ljubimo u javnosti.

Dakle, sve što vidimo ima izvestan uticaj na nas, ako vidimo crkvu, hram, imaćemo lepe ili pobožne misli, ako vidimo nešto negativno, naš um će biti pod negativnim uticajem. Kako se ponašamo u javnosti utiče na nas same isto koliko i na druge.

4-serb-society-noteAko detetu dopustimo da radi šta želi ono neće izrasti u vaspitanu i kulturnu osobu. Slično tome, ako i mi radimo šta hoćemo to onda nije dobro za nas i time ćemo naškoditi društvu u celini. Kao ljudska bića imamo ličnu i društvenu odgovornost da se u prisustvu drugih ljudi u našem okruženju ponašamo ispravno.

“Ljudi koji su sebični misle samo na svoje želje i potrebe i “ja” je njihov centar pažnje. Nasuprot ovome, tragaoci za Bogom imaju u centru pažnje Boga i shodno tome dobijaju zaštitu od Boga. Zbog toga je potrebno da redovno radimo duhovnu praksu prema šest osnovnih principa kako bi duhovno napredovali i prirodno se udaljili od sebičnosti i drugih navika koje su štetne po nas i po društvo.” – Njegova Svetost Dr. Atavle

Osim toga, ljubljenje u javnosti privlači negativne energije i dovodi do daljeg srozavanja osoba koje učestvuju u tome, kao i onih koji mu se dive ili ga oponašaju.

Negativni efekti na sebi Negativni efekti na druge
2 % 1 %
Negativni efekti na sebi Negativni efekti na druge
Trajanje u minutima 30 min 5 min
Počinjen greh u % 2 %

Što se više upuštamo u ljubljenje u javnosti to više nakupljamo negativnog uticaja na sebe i na druge.

Svaki put kada se ljudi ljube u javnosti stvara se 2% greha.

U ovoj tabeli smo uporedili grehove kako bi bolje razumeli prethodno  navedenu stavku:

Greh %
Psovanje 1
Ljubljenje u javnosti 2
Biti nag među drugima 3
Seks u javnosti 10
Napasti nekoga 13
Ubistvo 100

Sve više i više ljubljenje u javnosti utiče na društvo i njegovu degradaciju. Kada se držimo Božjeg zakona Pravičnosti to nam garantuje sreću. Međutim, danas sve više i više postajemo svedoci da je ovakvo društvo, kakvog ga sada poznajemo, uglavnom nesrećno.

  • “Svake naredne godine, približno jedan od pet Australijanaca podleći će mentalnoj bolesti.” – podatke ustupio “Majndfrejm” (Australija)
  • “Jedna od četiri odrasle osobe, što je približno 61.5 milliona Amerikanaca, oboleće mentalno svake godine. Takođe, godišnje će mentalno obolevati približno 20 % mladih od 13 do 18 godina. Gruba procena za decu između 8 i 15 godina je 13%. – podatke ustupio “NAMI – Nacionalna Alijansa za Mentalne bolesti” (USA)
  • “Tokom godine od 1 do 4 Britanca će imati neki mantalni problem. Anksioznost u kombinaciji sa depresijom su najčešći mentalni poremećaji u Britaniji. Žene se češće leče od mentalnih bolesti nego muškaraci. Oko 10% dece će u nekom trenutku doživeti neki mentalni problem. Depresija pogađa jednog od pet starijih osoba.” – podatke ustupila “Fondacija za mentalno zdravlje” (UK)
“Ljudi žele sreću, ali je Blaženstvo na daleko višem nivou. Sve zavisi od toga šta mi želimo – stalnu sreću i Blaženstvo ili sreću i tugu kao posledicu? Bog znači Blaženstvo – bez ikakve tuge.” – Njegova Svetost Dr. Atavale

Samo edukacijom ljudi u vezi sa Duhovnošću i Pravičnošću i rađenjem adekvatne duhovne prakse kojom postižemo rast duhovnog nivoa i iskustvo Blaženstva, društvo može postati više pravično, moralno i duhovno čisto. Život u ovakvom društvu bio bi daleko prijatniji za sve.