Grafiti umetnost ili vandalizam – duhovna perspektiva

1. Uvod

Umetničke forme su nas oduvek intrigirale, jer su način za samo-izražavanje i kreativnost. Nekima je to nešto veoma bazično i dragoceno nasleđe. Međutim, umetničke forme su evoluirale, transformisale se i odlutale ustupajući mesto modernoj umetnosti današnjice. Nažalost, pod okriljem moderne hip-hop kulture, umetnost je nazadovala i pojavile su se razne nove prakse. U najvećem broju slučajeva je veoma tanka linija/granica između vandalizma kao umetničke forme i istinske umetnosti. Jedna od ovakvih praksi koja je postala uobičajena su „grafiti“.

grafitti-2Kako grafiti sve više postaju deo moderne popularne kulture, možemo videti mlade ljude kako sprejevima, markerima, bojom itd. protivzakonito šaraju, iscrtavaju i uništavaju javna dobra, zgrade, kupatila, vagone vozova, podzemne železnice, mostove itd. praveći čudne dizajne, nestvarne pejzaže, groteskne figure itd. Ponekad su dizajni grafita tako neobični da na posmatrača ostavljaju dugotrajni jeziv osećaj. Anonimne grupe su čak otišle toliko daleko da svoj dizajn postavljaju na visokim zgradama ili rade neumorno tokom noći da nacrtaju grafite na različitim mestima

grafitti-3Neki ljudi iz sveg glasa zastupaju ideju da je to bezazleno i da treba da bude dopušteno sve dok se radi unutar dozvoljenih granica i „nikome ne nanosi štetu“. Međutim, ovde ne uzimamo u obzir i često smo potpuno nesvesni duhovne dimenzije vezane za grafite. Pod velom zabave i urnebesa nismo svesni kada iz jednostavnog poštovanja umetnosti pređemo u nešto što negativno utiče na nas.

Kako su duhovne implikacije na suptilnom nivou, mi nismo u mogućnosti da ih opažamo. Bez razvijenog šestog čula teško je razumeti kako naizgled jednostavan čin pravljenja isprepletanog grafičkog dizajna može privući i emitovati negativne vibracije.

2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o efektima grafita

U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, sproveli smo obimno istraživanje duhovne dimenzije i razmera njenog uticaja na naše živote. Svaka naša aktivnost privlači i emituje vibracije koje mogu biti pozitivne ili negativne u zavisnosti od tri osnovne suptilne komponente od kojih se sastoje. Ove tri osnovne suptilne komponente su poznate kao satva (pozitivnost), rađa (energija) i tama (negativnost). Satva komponenta označava duhovnu čistotu, rađa označava akciju (energija da se izvedu pozitivne ili negativne akcije), dok tama komponentu karakteriše duhovna nečistoća i inercija.

Naši čitaoci mogu uraditi jedan suptilni eksperiment. Posmatrajte sledeće slike i pokušajte da utvrdite da li osećate prijatne ili neprijatne vibracije iz slike A, a zatim iz slike B.

grafitti-4-1 grafitti 04-2

                                      Slika A                                                                    Slika B

Slika A emituje satvik, pozitivne vibracije, dok slika B ili grafiti emituje tamasik, negativne vibracije.

grafitti-5Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci potvrđuje da dizajn grafita privlači i emituje negativne vibracije. mutni (google prevodi kao mutan) dizajni deluju kao antene kroz koje se negativne vibracije emituju u okruženje. Da još pojednostavimo, sve što je najbliže prirodi ili prirodno, upija i emituje duhovno čiste vibracije ili je ispunjeno Božanskim principom. Sa druge strane, dizajn koji je puki plod mašte, koji je nacrtan asimetrično i iskrivljen, u sebi nema Božanskog principa ili duhovne čistote.

Takvi natpisi ili slike emituju rađa-tama vibracije i negativno utiču na one koji ih gledaju, osobe mogu da osete nelagodu, konfuziju i uznemirenost. Kada takvi dizajni stoje na zidovima objekata duže vreme, oni postepeno postaju skladišta negativne energije koja utiče na domaćinstva ili ljude koji u tim prostorima žive.

 “Scena će uticati na onoga ko tu scenu gleda.” – Njegova Svetost Dr. Atavale

Pojačana negativnost nas pogađa svakog dana i možemo da patimo od celog niza problema kao što su stalne negativne misli, osećaj težine, nedostatak sna, nedostatak jasnoće misli, hiperaktivnost, pojačane seksualne misli, bes, iritabilnost, svađe u porodici itd. Naše okruženje i ono što vidimo utiče na naše misli i opšte dobrostanje.

grafitti-6Osnovni duhovni princip je da ono što vidimo izaziva u nama određene misli, a posle nekog vremena u podsvesnom umu se stvara odgovarajuća impresija. Tako, ako vidimo nešto duhovno čisto, dobijamo pozitivne misli, dok negativne slike stvaraju negativne impresije u našim podsvesnim umovima.

grafitti-7Pored toga, negativne energije koriste grafite kao sredstvo da utiču na ljude. U SSRF-u smo takođe utvrdili da su negativne energije i stvorile koncept dizajna grafita. U većini slučajeva su umetnici koji crtaju takve dizajne, posebno one koji imaju kosture i jezive figure, zaposednuti negativnim entitetima.

Negativne energije koriste takve pojedince kao pione da šire negativnost. To je i razlog zašto se takvi umetnici upuštaju u ilegalne aktivnosti rada tokom noći . Iz uništavanja i vandalizovanja javnih dobara takvi umetnici crpe demonsko zadovoljstvo. Bezobzirno ponašanje koje vidimo kod pojedinih umetnika je takođe znak demonske zaposednutosti.

Efekat grafita

Negativni efekat na osobu koja crta dizajn

Trajanje

Negativni efekat na posmatrača

Trajanje

Negativni efekat na zgradu

Trajanje

5* %

5 godina

1 %

1 nedelja

2 %

1 godina nakon što su grafiti uklonjeni

*Broj se odnosi samo na 1 grafit. Ako osoba nastavi da crta grafite negativni uticaj se akumulira.

Takva umetnost je odraz sadašnje ere razdora ili Kalijuge (najgore ere). Zbog efekta Kalijuge, prevladavaju takve negativne prakse i dobijaju masovnu podršku. To je zato što većina ljudi ne obavlja nikakvu duhovnu praksu i predaje se samo aktivnostima u Maji.

3. Umetnost kao medijum za spoznavanje Boga

Umetnost je jedan od medijuma za spoznavanje Boga. Umetnost u svom pravom obliku slavi Božju kreaciju i umetnici koji stvaraju crteže sinhronizovane sa Božjom kreacijom obavljaju duhovnu praksu da bi se približili Bogu i doživeli Blaženstvo. SSRF ima mnogo tragalaca koji obavljaju duhovnu praksu posredstvom umetnosti da bi kod ljudi razvili svest o duhovnoj dimenziji. Takva umetnost vodi ljude ka satvik ili duhovno čistom načinu života. Kada gledamo slike koje su nacrtali ovi umetnici, budi se duhovna emocija i u tome se sastoji njihova duhovna praksa.

Jedna takva tragateljka, umetnica je SSRF Svetica, Njena Svetost Joja Vale. Ona je blagoslovena suptilnom sposobnošću da vidi i razume suptilnu dimenziju. Nacrtala je brojne crteže koji su objavljeni na našem veb sajtu. Ovi crteži zasnovani na duhovnom znanju pomažu da se razjasni suptilna dimenzija. Isto tako objašnjavaju da kada obavljamo duhovno čiste aktivnosti, privlačimo duhovno čiste vibracije i obrnuto. Njena Svetost Joja Vale putem ovog medijuma obavlja duhovnu praksu i putem suptilne umetnosti je 2013. godine dostigla Svetost.

2-SERB-PYoya

I da ponovimo, za zaštitu od štetnih uticaja široko rasprostranjenih negativnih praksi kao što su grafiti, preporučujemo redovnu duhovnu praksu prema šest osnovnih principa. Samo kada obavljamo stalnu duhovnu praksu u nama se povećava satva komponenta i stvara se zaštitni omotač koji nas štiti od negativnosti koje su u porastu.