SERB_Children-and-teenage-smoking

02-children-smoking

1. Uvod

Tinejdžerske i godine detinjstva su godine koje nas oblikuju i one postavljaju temelje opšteg rasta i razvoja svakog pojedinca. Kako je ovo faza ispunjena radošću i visokim nivoima energije u kojoj deca uče i imitiraju ono što vide, eksperimentišu i istražuju, na roditeljima i društvu je velika odgovornost da obezbede okruženje koje će omogućiti njihov sveobuhvatni razvoj. I dok se većina roditelja jako trudi da obezbedi uslove blagostanja za svoju decu i dečake i devojčice tinejdžere, uzimajući u obzir trenutno jezivo stanje u kome se svet nalazi i u kome vladaju zavisnosti, pitanje je da li možemo da obezbedimo siguran i zdrav život za našu decu i tinejdžere?

03-children-smokingPrema Američkom plućnom udruženju, ukoliko se nastave trenutni trendovi upotrebe duvana, oko 6,4 miliona dece koja danas puše će umreti pre vremena od bolesti povezanih sa pušenjem. Ono što je najgore je to što iako su poznati štetni efekti duvana i stalno teku kampanje za podizanje svesti, raste broj tinejdžera koji puše. U nekim zemljama kao što je Indonezija, gde je deci dozvoljeno da puše, celo društvo boluje od nekontrolisane navike pušenja. Nedavno je na Ju tjubu objavljen video koji se proširio poput virusa tako da ga je videlo 13 miliona ljudi i koji nas ostavlja prestravljene jer prikazuje dete od dve godine koje puši jednu cigaretu za drugom kao deo svoje dnevne rutine. Ovaj primer govori mnogo o nezavidnom stanju u kome se trenutno nalazimo.

2. Faktori koji dovode do zavisnosti  – fizički i psihološki

04-children-smokingFizički i psihološki razlozi zbog kojih deca kao i dečaci i devojčice tinejdžeri postaju zavisni od pušenja cigareta mogu proizaći iz složenih faktora kao što su pritisak vršnjaka, pobuna, potraga za uzbuđenjem i zloupotreba slobode. Obeshrabrujuće je to što, jednom kada dečaci ili devojčice uđu u ovaj začarani krug, pokušaji roditelja i zdravstvenih radnika da im pomognu da se oslobode ove navike često ostaju bezuspešni.

Svako od nas zna da pušenje prouzrokuje fatalne bolesti kao što su rak, emfizem i srčani problemi. Na psihološkom nivou ono utiče na mentalni sklop deteta ili tinejdžera. Dovodi do čestih promena raspoloženja, besa, anksioznosti i u nekim slučajevima može voditi u izolaciju i depresiju. Ono što je, međutim, manje poznato su duhovni faktori koji dovode do zavisnosti. U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci smo putem istraživanja otkrili da su fizički i psihološki razlozi koji dovode do zavisnosti samo vrh ledenog brega dok duhovni faktori zapravo doprinose sa više od 80% i u većini slučajeva predstavljaju osnovni razlog. Ovo takođe objašnjava zašto neka deca postanu zavisnici, a neka ne.

3. Duhovni faktori

Duhovni uzroci proizlaze iz ometanja koja stvaraju suptilna tela preminulih predaka (koji su bili pušači za života) i zaposednutost negativnim energijama (koje su bile pušači za života) . Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da negativne energije, suptilna tela preminulih predaka zaposedaju ljude primarno da bi zadovoljila svoje nezadovoljene želje i da bi prouzrokovala ometanja. Kako su deca i tinejdžeri osetljiviji, podložniji su ometanjima negativnih energija koje ih koriste kao medijum da zadovolje svoje žudnje. U ovom procesu, negativne energije ubacuju crnu energiju u njihova tela i stvaraju centre kroz koje dominiraju i zaposedaju njihovu svest na duže vreme. U nastavku je fotografija tragaoca koji je zahvaljujući duhovnoj praksi prestao da puši.

SERB_pc---comparison

Stimulusi ili misli iz ovih centara negativne energije vuku osobu da aktivno konzumira cigarete ili bilo koje druge supstance. Te misli napunjene negativnom energijom su prilično snažne i one odbijaju bilo kakav pozitivan stimulans koji bi vodio oslobađanju od zavisnosti. Postepeno, kako se povećava uticaj negativnog entiteta, povećava se i crni omotač oko osobe tako da rehabilitacija postaje sve teža. Ova zaposednutost može negativno uticati na osobu ne samo u jednom već kroz više života.

Ne pogađa nas ozbiljnost duhovne dimenzije, ili je ne primećujemo jer je naša pažnja usmerena samo na nasilna ispoljavanja zaposednutosti. Ali u realnosti, negativni entitet nastavlja da u pozadini pasivno deluje na nas bez ispoljavanja bilo kakvih nasilnih epizoda, sem ukoliko ne bude izložen visokim nivoima pozitivnosti. Pozitivna energija deluje tako da ih prisili da napuste osobu. Negativna energija utiče na decu i tinejdžere koji puše u meri od 30%.

4. Rešenja

4.1 Na individualnom nivou

Pozitivnu energiju možemo dobiti iz mera duhovnog isceljivanja i stalne duhovne prakse usklađene sa šest osnovnih principa Pored toga, SSRF preporučuje pojanje „Sri Gurudev Data pojalice“. Ovo je veoma moćna pojalica koja pomaže u otklanjanju duhovnih problema koji nastaju zbog suptilnih tela preminulih predaka. U početku, kada osoba radi duhovnu praksu, negativni entitet pokušava da se bori protiv toga što se može ispoljiti kao neuobičajeno ponašanje. Na primer, kao otpor ka pojanju Božjeg Imena prema religiji u kojoj smo rođeni ili izbegavanje mera duhovnog isceljivanja. Ali ključ je u istrajnosti. Kako se satva komponenta (koja označava duhovnu čistotu) povećava kroz istrajnu duhovnu praksu, smanjuje se uticaj negativne energije što otvara put za trajno izlečenje. Neke od osnovnih mera duhovnog isceljivanja koje pomažu da se oporavimo su tretman slanom vodom, paljenje SSRF mirišljavih štapića i tretman kutijama. Efikasnost mera duhovnog isceljivanja i duhovne prakse može varirati u zavisnosti od faktora kao što su snaga zaposedajućeg entiteta, sudbina itd.

SSRF takođe preporučuje puštanje audio snimka „Sri Gurudev Data“ pojalice kod kuće. Ovo pomaže i u pročišćavanju kućnog prostora. Predlažemo i da se duhovna praksa i isceljivanje nadopuni medicinskim i bilo kojim psihološkim merama koje neko možda primenjuje.

4.2 Na nivou društva

  • Bilo bi poželjno da industrija duvana prestane da proizvodi cigarete i investira svoj novac u druge, pravičnije aktivnosti
  • Slično tome, farmeri mogu da prestanu da sade duvan i počnu da sade druge biljke koje su ljudima potrebne za ishranu.
  • Prema istraživačkoj studiji čiji su autori Majkl Rabinof, doktor nauka, Nikolas Kaskej, doktor nauka, Antoni Rizling, magistar i Kandis Park: „Duvanske kompanije su izvršile značajni broj istraživanja o upotrebi i dodavanju aditiva u cigarete i industrija je priznala da koristi 599 različitih aditiva za cigarete. Naši nalazi govore da više od 100 od 599 dokumentovanih aditiva za cigarete farmakološki deluju tako da kamufliraju smrad koji prozvodi duvanski dim iz cigareta, povećavaju ili održavaju transport nikotina, mogu da povećaju zavisnost od cigareta, i maskiraju simptome i bolesti koje su povezane sa pušenjem.“ –Izvor: PMC, Američka nacionalna biblioteka medicine, Nacionalni instituti za zdravlje
  • Nepotrebno je reći kako prethodna studija pokazuje kako su pohlepa i nepravično razmišljanje i ponašanje duvanske industrije dodatno otežali borbu protiv zavisnosti od cigareta.

5. Odgovornost roditelja/odraslih

05-children-smokingDrugi potencijalni faktori koji doprinose ovoj degradaciji se odnose na ceo talas individualizma koji dozvoljava povećanje slobode i nikakvu kontrolu. Ovo su sporedni proizvodi društva u kome takozvana „lična prava i slobode“ vode u još veće nazadovanje. Deca i tinejdžeri moraju biti usmeravani jer njihove sposobnosti nisu u potpunosti razvijene da bi bili u stanju da rasuđuju i donose ispravne odluke. Kontrole i ograničenja su potrebni da bi obuzdali energiju i kanalisali je ka produktivnim i zdravim praksama. Međutim, kako preovlađuje razmišljanje da deci i tinejdžerima treba dati neograničenu slobodu, deca i tinejdžeri usput usvajaju poroke. U uzdržavanju i samokontroli je i snaga. Oni nas održavaju u sistemu vrednosti koji nas u osnovi čini ljudima. To nas samo po sebi razlikuje od životinja. Bog nam je podario intelekt i preciznost koju životinje nemaju. Zbog toga treba da se uzdržimo od neobuzdanih ponašanja.

“Ono što gledamo utiče na nas.” – Njegova Svetost Dr. Atavle

Kao deo duhovne prakse, roditelji imaju odgovornost da razviju vrline u deci i tinejdžerima. Deca oponašaju roditelje. Kada vide da roditelj puši i oni će misliti da je pušenje zabavno. Ako roditelji prestanu da puše to će imati mnogo dalekosežniji efekat nego da deci govore da ne treba da puše.

“Sebični ljudi misle samo o svojim potrebama ili prohtevima i ‘ja’ je u centaru njihove pažnje. Nasuprot tome, za tragaoce za Bogom, u centru pažnje je Bog i zato primaju Božju zaštitu. Zbog toga treba da radimo redovnu duhovnu praksu prema šest osnovnih principa duhovne prakse, kako bismo duhovno napredovali i prirodno prevazišli sebičnost i druge prakse koje su štetne po nas i društvo u celini.” – Njegova Svetost Dr. Atavle

 

Ako dete hoće da se igra u prljavoj vodi, da li ćemo mu dozvoliti? Slično tome, pogrešno je voditi život bez ograničenja. – Njegova Svetost Dr. Atavle

Roditelji se, međutim, sve više bave sobom. Stil života se dramatično promenio, a deca i tinejdžeri su prepušteni sami sebi. Deca i tinejdžeri uče tako što oponašaju odrasle. Nažalost, roditeljima nedostaje samokontrola tako da nema prostora za decu i tinejdžere da uče od njih. Roditelji treba da vode računa i da paze na svoju decu i tinejdžere, i da se menjaju tako da svojoj deci pruže bolje kućno okruženje.

Vodite satvik ili duhovno čist život 

„Pravo Blaženstvo dolazi iz samokontrole.“- Njegova Svetost Dr. Atavle

Ova promena je moguća ako usvojimo satvik ili duhovno čistiji način života. U SSRF-u imamo veliki broj analiza slučajeva o tome kako su se ljudski životi čudesno promenili obavljanjem redovne duhovne prakse. Ona je donela dobrobit mnogim ljudima koji su posvedočili da su uspeli da prestanu da puše uz pomoć mera duhovnog isceljivanja i duhovne prakse.

6. Zaključak

Kao zaključak, ne treba da budemo samozadovoljni već treba da se stalno trudimo da vodimo računa o našoj deci i tinejdžerima i da ih zaštitimo od zavisnosti, kao što je pušenje. Redovna duhovna praksa i duhovno čist način života su jedini načini da u ovome uspemo.