Molitva pre jela – duhovna perspektiva

Kako biste bolje razumeli ovaj članak predlažemo da se upoznate sa sadržajem članaka:

1. Uvod

Hrana je osnovna životna potreba i daje nam hranjive materije i energiju koja nas svakodnevno održava u životu. Poznate su nam njene nutritivne osobine, jer su naširoko istražene. Kroz lična iskustva nam je poznato i psihološko zadovoljstvo koje osećamo kad jedemo nešto što volimo. Međutim, malo je istraživanja o efektima uobičajene prakse – molitve pre jela.

Uz brzi životni ritam, nekima od nas, molitva može da izgleda kao suvišan korak u rutini obroka, korak za koji imamo malo vremena ili strpljenja. Za druge, to može biti sasvim nepoznato iskustvo.

Da bismo razumeli efekte molitve iz duhovne perspektive, sproveli smo istraživanje zanovano na duhovnoj nauci u kome smo koristili visoko razvijeno šesto čulo i upoređivali šta se dešava kad se pomolimo pre obroka, a šta kada hranu pojedemo bez prethodne molitve.

2. Istraživanje zanovano na duhovnoj nauci o konzumiranju hrane bez molitve

Sledeći crtež zasnovan na duhovnom znanju  je nacrtala gđa Joja Vale, tragalac SSRF-a uz pomoć visoko razvijenog šestog čula.

Joja ima sposobnost da vidi suptilni svet i crta suptilne crteže kao deo svoje duhovne prakse i služenja Istini. Tačnost crteža je potvrdio Njegova Svetost Dr. Atavle.

Crtež pokazuju efekte uzimanja obroka bez molitve.

Subtle-effects of eating without praying

Iz suptilne slike možemo da  razumemo sledeće:

  • Hrana privlači Božansku svesnost (Čaitaniju). Kada pojedemo takvu hranu i oko nas se stvara omotač od Božanske svesnosti.
  • Zbog nedostatka molitve i jedinstva sa Bogom pre jela, oko nas se stvara omotač ometajuće energije. Ometajuća energija polako prekriva i hranu i dok jedemo prenosi se u telo.
  • Kao rezultat, ometajuća energija prekriva naše unutrašnje organe i um, a u srčanoj čakri (Anahata čakri) se stvara prsten ometajuće energije zbog ega koji je prisutan kad jedemo hranu bez molitve. To je zato što bez molitve um ostaje aktivan, pa se povećava broj raznih misli i ekstrovertnost.

Kada se hrana jede bez molitve, u naše suptilno telo ulazi ometajuća energija što dalje pojačava ometanja.

Zatim, kad neko glasno priča dok jede, pojačava se njegova ekstrovertna priroda što privlači više rađa-tama vibracija. Njegova energija se tada smanjuje i nosi sa sobom te negativne vibracije ceo dan.

3. Duhovno istraživanje o molitvi pre jela

Pogledajmo sada drugi crtež zasnovan na duhovnom znanju koji je nacrtala gđa Joja Vale, o tome šta se dešava kada se pomolimo pre jela.

Subtle-benefits of eating after praying

Sa slike možemo da vidimo sledeće.

  • Zahvaljujući molitvi, u osobi se budi duhovna emocija i uspostavlja se jedinstvo sa Bogom. Ovo privlači Božansku svesnost ka hrani i osobi koja je jede.
  • U hrani se aktivira Božanska energija (Šakti) koja doseže suptilno telo osobe i oko njega stvara zaštitni omotač.
  • Konačno, posle  jela, vitalna energija u našem telu raste.

Prema tome, posmatrano iz duhovne perspektive, bolje  je moliti se pre jela. Pre nego što počnemo sa jelom možemo se pomoliti na neki od ovih načina:

  • „Bože, molim Te da pojedem ovu hranu sa duhovnom emocijom da si je Ti posvetio. Molim Te da kroz nju dobijem Božansku energiju i Božansku svesnost”.
  • „Bože, ako u hrani ima crne energije, molim Te uništi je i unesi Božansku svesnost u čestice hrane“.
  • „Bože, molim Te stvori zaštitni omotač od Tvog Imena oko mene dok jedem“.

4. Ukratko – molitva pre jela

Molitva pre jela je jednostavan postupak kojim uspostavljamo jedinstvo sa Bogom, zadobijamo Božansku svesnost i zaštitu i dobijamo vitalnu energiju potrebnu za funkcionisanje našeg tela. Ona nam donosi i kontinuitet u duhovnoj praksi, pa se duhovna praksa nastavlja čak i tokom naših redovnih dnevnih aktivnosti kao što je obedovanje.

Ako za vreme jela pojemo Božje Ime ostvarujemo dodatne duhovne dobrobiti.