Napomena za čitaoca: Molimo vas da pročitate članak Satva, rađa i tama, tri osnovne suptilne komponente Univerzuma da biste u potpunosti razumeli ovaj članak.

 1. Uvod u duhovno gledište na vegetarijansku ishranu, u odnosu na mesnu

Postoji široka debata da li je bolje biti vegetarijanac ili jesti meso. Ljudi oba uverenja su se prilično potrudili da dokažu dobrobiti vegetarijanstva, odnosno nevegetarijanstva. Međutim, širom sveta sve više i više ljudi prelazi na vegetarijanstvo. U ovom tekstu slučaj istražujemo iz duhovne perspektive.

2. Duhovna čistota vegetarijanske ishrane u odnosu na mesnu

U našem tekstu o tri osnovne suptilne komponente Univerzuma – satvi, rađi i tami,  objasnili smo kako se na suptilnom nivou sve u Univerzumu sastoji od ove tri osnovne suptilne komponente.

Hrana nije izuzetak i na suptilnom nivou, ona je takođe sastavljena od osnovnih suptilnih komponenti satve, rađe i tame. Odnosi ove tri komponente variraju u zavisnosti od vrste hrane, tj. da li je vegetarijanska ili mesna. Satva označava čistotu i znanje, dok tama označava neznanje i lenjost. Sve što ima povišenu satva komponentu pomaže našem duhovnom putovanju, a sve što se pretežno sastoji od tame ima tendenciju umanjenja, ili ometanja naše duhovne prakse.

Duhovnim istraživanjem dobili smo podatke o odnosu osnovnih suptilnih komponenti u vegetarijanskoj i nevegetarijanskoj hrani.

Suptilna komponenta Vegetarijanska ishrana Mesna ishrana ili ne-vegetarijanska ishrana
Sattva (%) 30 10
Raja (%) 20 20
Tama (%) 50 70
Ukupno 100 100

Izvor: Duhovno istraživanje je sproveo SSRF.org – septembar 2020.

Napomena: Ovi podaci predstavljaju prosek za svaku od kategorija hrane. Riba je uključena u nevegetarijansku ishranu i ima neznatno manje tama komponente od belog i crvenog mesa. Hrana unutar iste kategorije delimično se razlikuje jedna od druge. Na primer ovčetina i piletina u kategoriji nevegetarijanske hrane delimično se razlikuju u smislu njihove satva, rađa i tama komponente.

Razlog povećane tame u mesu posle smrti životinje je zbog količine patnje koju su osećale pri klanju. Takođe, misli životinje o ljutnji i osveti mnogo su izraženije nego kod biljaka koje imaju manje razvijen um i intelekt. Ovo je glavni razlog povećane tama komponente.

Kao što se vidi iz prethodne tabele, vegetarijanska hrana sadrži srazmerno više suptilne satva komponente. Kao rezultat preovlađujuće tama komponente u mesu, čin konzumiranja mesa je tamasik aktivnost i nepovoljno utiče na osobu na duhovnom nivou.

2.1 Crtež mesa zasnovan na znanju suptilne dimenzije

Crtež koji sledi prikazuje kako izgleda naizgled zdrav komad mesa viđen razvijenim šestim čulom. Crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije je nacrtala gđa Joja Vale (Pariz, Francuska).

2.2 crtež banane zasnovan na znanju suptilne dimenzije

 Sledeći crtež  prikazuje kako satvik voće, kao što je banana, izgleda kada se gleda razvijenim šestim čulom. Crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije je nacrtala gđa Joja Vale (Pariz, Francuska).

Zbog povišene satve, banana se nudi Bogu u nekim obrednim bogosluženjima.

2.3 Učinak tretiranja životinja u farmerskim industijama mesa

2.3.1 Tretiranje životinja pre klanja

U industijskim farmama širom sveta životinje često tretiraju kao robu samo za eksploataciju u cilju profita. Ovakav odnos doveo je do institucionalizovanog nasilja nad životinjama u poljoprivredi i mesnoprerađivačkoj industriji kao i masovnog uništenja okoline i trošenje resursa i rizika po zdravlje životinja i ljudi. Sledi video snimak sa Farme utočišta koja prikazuje zlostavljanje životinja.

S duhovne tačke gledišta, greh je loše tretirati i klati životinje. Pogledaj poglavlje 3.3.

2.3.2 Da li metoda klanja ima duhovni uticaj na meso?

Stoka vezana radi omamljivanja, neposredno pred klanjeNeki običaji i svetske religije zahtevaju da se životinja kolje na određen način jer inače nije dozvoljeno da je ta zajednica jede. Uobičajena praksa u klanicama je onesvestiti životinje električnim šokovima, ili pištoljem za omamljivanje. To životinju učini nesvesnom pre nego što njeno telo bude odvučeno na linijsku obradu gde joj nožem preseku karotidnu arteriju i vratnu venu. To dovodi do odliva krvi i životinja umire iskrvareći.

Međutim, u nekim zajednicama jedan od zahteva za klanje životinja je da se životinja ne sme onesvestiti pre presecanja arterijske vene i da se mora pustiti da iskrvari do smrti. Samo tada je dozvoljeno jesti meso. Ovo odlivanje krvi pred smrt može trajati do dva minuta. Društva za prava životinja se bore protiv ove metode smatrajući da je ona okrutna i da životinja tako proživljava težak bol. Predstavnici takvih zajednica tvrde suprotno, smatrajući da ne postoji razlika u nivou boli. Oni tvrde da presecanje glavne arterije dovodi do iznenadnog i brzog odliva krvi. Brzim gubitkom krvnog pritiska mozak trenutno ostaje bez krvi i nema vremena za osećaj bola (Ref: BBC.com 2003).

Kada smo radili duhovno istraživanje o ovoj temi saznali smo da:

 • Kada životinja umire ona oseća jednak bol kao i ljudi koji su ubijeni. Međutim, moguće je da postoji razlika u razumevanju bola zavisno od razvijenosti uma i intelekta životinje. Život životinje uglavnom je ograničen na hranu i seks, dok čovek ima više aspekata u životu za koje se vezuje i stoga je bol jači.
 • Kada se kolje na način koji zahtevaju prethodno navedene zajednice, patnja životinje je znatno veća. Na lestvici od 1 do 100, ako 100 jedinica predstavlja bol koji životinja doživi kada je ubijena polako presecanje delova njenog tela tada je,
  • 30 jedinica bol koji životinja doživi kada je zaklana normalnom metodom u klanicama.
  • 50 jedinica bol koji oseća životinja klana u skladu primenom načina prethodno navedenih zajednica.
 • Kao rezultat povećanja bola, u mesu se pojavljuje osnovna suptilnatama Uzrok je delimično i u tome što životinja ima povećane misli i ljutnju prema ljudima koji je ubijaju na način koji zahtevaju te zajednice.

Paradoks je u tome da dok ove zajednice životinje kolju na način koji je prema njihovoj veri dopušten, duhovna nečistoća mesa u stvari raste te jedu meso s povišenom tama komponentom. Suptilna tumačenja dobijena duhovnim istraživanjem, koja su navedena u nastavku, ukazuju na isto.

Poređenje duhovne nečistoće u mesu kada se životinja prvo ošamuti i ubije u odnosu na to kada se životinja ne ošamuti pre presecanja vrata

Suptilna komponenta Ubijanje prethodno ošamućene životinje Ubijanje životinje presecanjem vrata ali ne i kičmenog stuba i puštanjem da iskrvari
Sattva (%) 10 5
Raja (%) 20 15
Tama (%) 70 80
Ukupno 100 100

Izvor: Duhovno istraživanje je sproveo SSRF.org – septembar 2020.

Iz prethodno navedenih rezultata možemo da vidimo značajno povećanje tama komponente koje prati smanjenje satva komponente.

2.4 Ne osećaju li i biljke bol prilikom ubijanja?

Da, biljke takođe osećaju bol prilikom ubijanja, ili kidanja njihovih delova. Razumevanje boli, međutim, kod njih je manje, nego kod životinja. Razlog tome je što je um i intelekt biljke manje razvijen u odnosu na životinju. Međutim, ako se voće, ili povrće bere kada je sasvim zrelo, ili je palo s drveta, gotovo da nema boli kod biljke.

2.5 Način pripremanja mesa

Meso uglavnom pečemo na 3 načina tj. slabo, srednje ili jako. Slabo pečeno je blizu sirovom mesu. Ima crvenkastu unutrašnjost i pečenu spoljašnjost. Druga krajnost je jako pečeno meso koje je spolja spaljeno a iznutra potpuno smeđe i jestivo.

Za ljude koji vole slabo pečen odrezak postoji veća verovatnoća da budu iskorišteni odnosno zaposednuti duhovima. Slabo pečeno meso više privlači demonski tip negativne energije. Jako pečeni odresci u sebi imaju manje tama komponente u odnosu na odreske koji su srednje, ili slabo pečeni.

2.6 Koliko dugo traje učinak porasta tama komponente?

Kada se redovno konzumira pretežno tama hrana, telo je opterećeno viškom tama komponente. Porast tama komponente u osobi ima mnogo negativnih pratećih pojava. Tama komponenta može da se raspadne jedino ako neko radi duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Međutim, budući da većina ljudi ne radi duhovnu praksu, ova se tama komponenta akumulira u čovekovom telu, umu i intelektu.

Ako se osoba prosečnog duhovnog nivoa odrekne mesa i postane vegetarijanac trebaće joj otprilike 30 godina da prevaziđe efekte povišene tama komponente zbog konzumiranja pretežno nevegetarijanske hrane.

Čak i ako osoba radi duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, u proseku bi joj trebalo 5 godina da prevlada loše efekte stvorene konzumiranjem tama hrane i to ako je od nevegetarijanske ishrane odustala naglo, a duhovnu praksu (prema šest osnovnih principa) obavljala 4-5 sati dnevno. Ako postupno odustane od pretežno nevegetarijanske ishrane trebaće joj 10 godina da prevaziđe loše efekte mesne ishrane u kojoj preovladava tama komponenta.

2.7 Zar ljudski očnjaci nisu za jedenje mesa?

Funkcija očnjaka kod čoveka je za kidanje hrane. Zagovornici nevegetarijanske ishrane tvrde da nam je Bog dao očnjake za mesnu ishranu. To nije argument. To je kao da kažemo da bi, zato što imamo nokte, trebalo da grebemo druge kao životinje. Samo zato što ljudi imaju očnjake ne znači da bi trebalo da jedu meso.

S duhovne tačke gledišta smisao ljudskog rađanja je razumevanje i spoznaja Boga. Ključna razlika između ljudi i životinja je u tome što samo ljudi imaju razvijen um i intelekt koji može da se usmeri prema satvik aktivnostima i dalje prema razumevanju i spoznaji Boga. U skladu s tim duhovno je preporučljivo da ljudi ne kopiraju ono što životinje mesožderi rade i jedu.

2.8 Duhovno gledište konzumiranja crnog i belog luka

Neke zajednice se uzdržavaju od konzumiranja belog i crnog luka. Kakvo je duhovno gledište u vezi s tim pitanjem? Beli i crni luk imaju povišenu proporciju osnovne suptilne rađa komponente. Iz tog se razloga prema Ajurvedskoj nauci ishrana belim i crnim lukom preporučuje za poboljšanje apetita kod ljudi. Povišena rađa komponenta od umerenog konzumiranja belog i crnog luka vrlo brzo biva prevaziđena povišenom satva komponentom osobe koja radi srednje (4-5 sati) do intenzivnu duhovnu praksu (10-12 sati).

2.9 Duhovno gledište na mleko, surutku i sir

 • Konzumiranje kravljeg mleka pomaže povećanju satva komponente u toj osobi. Od svih mleka, kravlje je najviše satvik.
 • Surutka i maslac su manje satvik od mleka
 • Kada se od mleka pripremaju drugi proizvodi (naročito procesom kiseljenja mleka kao i pravljenjem belog kravljeg sira – paner) satva komponenta se smanjuje, a povećava se suptilna tama komponenta.

3. Efekti ishrane na čoveka

3.1 Na telesnom nivou

Konzumiranjem nevegetarijanske hrane povećava se tama komponenta pa postoji velika verovatnoća za razvoj raznih bolesti.

3.2 Na psihološkom nivou

Povećanje tama komponente od nevegetarijanske ishrane dovodi do povećanja raznih žudnih misli i drugih tamasik misli kao što su seksualne misli, pohlepa, ljutnja, itd.

3.3 Na duhovnom nivou

 • Uzimajući pretežno tama, nevegetarijansku hranu osoba je sklonija uticajima duhova. Pod jednakim okolnostima, verovatnoća da bude zaposednuta duhovima 20% je veća za osobe koje jedu meso, nego za vegetarijance. Razlog je što meso pripada grupi hrane koju vole demonske sile. Tragoci koji svoju duhovnu praksu obavljaju kako bi proširili Duhovnost u društvu skloniji su oboljevanju ako konzumiraju nevegetarijansku hranu. Duhovi na višim nivoima se koriste povećanom tama osnovnom suptilnom komponentom kako bi tim osobama stvarali probleme.
 • Veći odnos satva komponente u vegeterijanskoj hrani pogoduje duhovnoj praksi

  Primer: Matija je na duhovnom nivou od 30%. On počinje da radi 4-5 sati duhovne prakse dnevno prema 6 osnovnih principa. Ako su svi faktori jednaki i ako se opredeli za vegetarijanstvo, duhovni nivo od 40%  će dostići 20 godina brže nego da je bio nevegetarijanac.

  Za razumevanje i spoznaju Boga mi moramo da  prevaziđemo 3 osnovne suptilne komponente. Stoga kroz duhovnu praksu moramo da prevaziđemo izbore volim i ne volim, jer su takvi izbori sačinjeni od osnovne suptilne 3 komponente. Ovo se događa na duhovnom nivou od preko 90% . Iznad tog nivoa, ono što unosimo u želudac u nama ne stvara razliku u pogledu uzajamnog odnosa 3-ju  komponenti.

 • Da li stvaramo greh jedući nevegetarijansku hranu? Odgovor je – da: kada ubijamo životinje stvaramo greh. 50% greha stvaraju mesari/radnici u klanicama, a drugih 50% stvaraju osobe koje jedu meso. Drugih 50% nije podeljeno na sve ljude koji se služe mesom ubijene životinje.  Umesto toga, svaka osoba koja jede meso stvara greh jednak 50% celokupnog greha stvorenog ubijanjem životinje. Ukoliko mesar uživa u ubijanju životinja, tada ozbiljnost njegovog greha raste. U mnogim slučajevima su ljudi koji rade u klanicama zaposednuti duhovima. Ova činjenica, zajedno sa njihovim manama ličnosti dovodi do njihovog lošeg stava prema životinjama. Mesari/radnici u klanicama suočavaju se sa velikim rizikom da budu zaposednuti duhovima zato što njihov posao emituje tama vibracije i zato što duhovi vole takve aktivnosti.
 • Kada je osoba na duhovnom nivu od 60%, to da li je ishrana te osobe vegetarijanska ili ne, ima mnogo manju važnost. Ovo se dešava zato što, gledano iz ugla duhovnog rasta, važnost sposobnosti te osobe da poje Božje Ime sa duhovnom emocijom nadmašuje značaj koju ima ishrana te osobe. Prema duhovnoj nauci, kada poredimo dva faktora na skali važnosti, za osobu na duhovnom nivou od 60%:
  • Suptilna satva komponeneta osobe koja jede vegetarijansku hranu raste za 0.0001%
  • Međutim, ako osoba poje Božje Ime sa duhovnom emocijom, suptilna satva komponenta raste za 5%.

Ipak, veoma je važno da napomenemo da ako tragalac na duhovnom nivou iznad 60% nastavi da jede nevegetarijansku hranu, to može nepovoljno da utiče na njegov ili njen duhovni rast, jer se energija stvorena duhovnom praksom koristi da anulira stvoreni greh. Uopšte uzev, kako duhovni nivo osobe raste, tako osoba postaje sve više satvik. Kao rezultat toga osoba je sve osetljivija i povećava se njena averzija prema nevegetarijanskoj hrani u kojoj preovlađuje tama komponenta. To je razlog zašto su ljudi na višim duhovnim nivoima najčešće vegetarijanci i osećaju neprijatnost kada jedu nevegetarijansku hranu.

4. Za i protiv nevegetarijanske hrane

 • Ako se neko ne može odreći mesa preporučuje se da barem u nekim periodima obavezno apstinira od njega. Ta vremena su: zora, sumrak, tokom pomračenja sunca, ili meseca, noću, za vreme punog i mladog meseca kao i dva dana pre i posle pomenutih mesečevih mena. U svakom od pomenutih razdoblja duhovi su aktivni i mogu da iskoriste povišenu rađatama komponentu u okruženju (iako se smatra satvik vremenom, u navedeni niz ubrojili smo i zoru jer je u zoru još prisutan uticaj mraka u kojem preovladava tama komponenta).
 • Ako je neko ozbiljan u vezi sa svojom duhovnom praksom, preporučuje mu se isključivo vegetarijanska ishrana.