Rukovanje – duhovna perspektiva

1. Uvod

Rukovanje je gest u kome dve osobe stegnu jedna drugoj desnu ruku. Najčešće se izvodi kratkim pokretima stegnutih ruku gore-dole. Kroz vekove, rukovanje je predstavljalo simbol pozdravljanja, opraštanja, čestitanja, odavanja zahvalnosti ili postizanja sporazuma. Danas se u sportu ili u drugim takmičarskim aktivnostima takođe rukuje, i to kao znak srdačnosti. Generalno, svrha rukovanja je da se zadobije poverenje, pokaže vera i jednakost.

Međutim, duhovno istraživanje otkrilo je drugu stranu ovog običaja i rasvetlilo duhovne posledice rukovanja.

2. Srodni članci na temu duhovne perspektive rukovanja

Da biste bolje razumeli ovaj članak, molimo pogledajte članak – Pozdravljanje – duhovna perspektiva.

U njemu se objašnjava kako se dešava razmena suptilne energije tokom pozdravljanja koja uključuje dodir. Takođe se navodi i kako duhovno stanje osobe, na primer ako je osoba zaposednuta ili pod uticajem negativnih energija, može da utiče na osobu sa kojom se pozdravlja.

Takođe preporučujemo da pročitate i članak ‘Vodič za život na satvik način’ i ‘Satva, rađa, tama’.

3. Rukovanje iz duhovnog ugla

3.1 Rukovanje i prenos negativne energije

Sam čin rukovanja čini da smo izloženi uticaju negativnih energija koje postoje u drugoj osobi i predstavlja sredstvo putem koga negativna energija ulazi u nas. U stvari, običaj pozdravljanja nas uz fizički kontakt čini dvostruko više izloženim ometanjima od negativnih energija kroz drugu osobe za razliku od pozdravljanja bez fizičkog kontakta. Crtež zasnovan na duhovnom znanju koji se nalazi u nastavku prikazuje igru suptilnih energija u situaciji kada se rukuju dve prosečne osobe koje su zaposednute od negativnih energija.

Molimo vas da pogledate članak – Koji je procenat svetskog stanovništva pod uticajem duhova?.

Kada su ruke dve osobe stisnute, rađatama vibracije koje se emituju iz ruku skupljaju se u šupljini između dlanova. Tom prilikom, dolazi do povećanog suptilnog trenja i nakupljena rađatama energija ulazi kroz dlanove u tela osoba koje se rukuju. Energija se takođe širi na okolinu što doprinosi povećanju tama komponente u prostoru. Tokom pozdravljanja koji uključuje fizički dodir, stvara se prsten suptilne primamljive (Mohini) energije. Suptilna primamljiva (Mohini) energija je tip energije koja se naizgled čini veoma prijatnom, ali je zapravo štetna za ljude koji dođu u kontakt sa njom.
Prosečna osoba, zbog nerazvijenog šestog čula, u većini slučajeva neće biti u mogućnosti da oseti razmenu suptilne crne energije. Međutim, povećanje tama komponente tom prilikom izaziva razne štetne efekte, kao npr. nemogućnost da jasno razmišljamo, iritabilnost, težinu u glavi, mučninu, itd.

Neko može da pomisli, “Da li zaista rukovanje može biti toliko štetno?”. Naše istraživanje je pokazalo da je, bez redovne duhovne prakse višeg nivoa, uticaj konstantnog kontakta sa osobom koja je zaposednuta  veoma štetan. To je isto kao da smo u kontaktu sa nekim ko ima zaraznu bolest, samo što je efekat od zaposednutosti suptilniji i utiče na sve aspekte našeg života. Tokom vremena, kako se količina crne energije povećava, osoba postaje manje osetljiva i sposobna da  primeti razmenu crne energije

DevangGadoya.jpg 

SSRF je sproveo seriju eksperimenata koristeći biofidbek mašine, koje su omogućile da dokumentujemo šta se dešava kada nas dodirne osoba koja je zaposednuta negativnim energijama, kao i šta se dešava ako nas dodirne tragalac ili Svetac. Ovi eksperimenti će uskoro biti objavljeni u sekciji pod nazivom – Duhovna perspektiva komunikacije.

 

 

 

3.2 Rukovanje i povećanje ega

Puno članaka je objavljeno na temu psihologije rukovanja, od toga kako bi trebalo da imamo čvrst stisak, do toga koliko bismo puta trebali da stisnemo ruku osobe sa kojom se rukujemo.

Iz duhovne perspektive, rukovanje generalno povećava ego. Ovo je u većini slučajeva zbog toga što rukovanje povećava identifikaciju sa naših pet čula, umom i intelektom umesto postepenog gubljenja svesti o sebi. Stalna identifikacija sa pet čula, umom i intelektom je smetnja za naš duhovni rast, pored dodatne mogućnosti povećanja tama komponte zbog rukovanja.

Ukratko, pozdravljanje sa drugom osobom putem rukovanja nema duhovnu korist.

4. Šta možemo da učinimo da izbegnemo negativne efekte rukovanja?

  • Idealno je da se suzdržimo od rukovanja kao načina pozdravljanja. Indijski pozdrav ‘namaste‘ je najbolji način pozdravljanja iz duhovne perspektive.

  • U praktičnom smislu, jako je teško izbeći da se ne rukujemo sa nekim uzimajući u obzir koliko je rukovanje rasprostranjeno kao način pozdravljanja. Ovo je posebno slučaj kada smo u situaciji da nam neko pruži ruku. Prosečna osoba ne može da  razume da li je osoba sa kojom se pozdravlja zaposednuta, i da Ii je ona sama zaposednuta ili je pod uticajem negativnih energija. Postoji nekoliko stvari koje možemo da uradimo kako bi umanjili negativne efekte rukovanja na duhovnom nivou.

    • Pojanje Božjeg Imena svakodnevno pomaže da se stvori zaštitni suptilni omotač oko nas i na taj način smanji sklonost ka uticaju negativnih energija.
    • Molitva pre rukovanja. Možemo reći nešto slično ovoj molitvi, “Bože, molim Te žaštiti nas oboje, i mene i osobu sa kojom se rukujem od bilo kakvog uticaja negativne energije tokom rukovanja i molim Te ne dozvoli da to utiče na moju duhovnu praksu.”

Svi običaji i tradicije (od najobičnijeg rukovanja do praznika kao Noć veštica i običaja oko sahranjivanja mrtvih) koji čine da se poveća tama komponenta u društvu, nastali su pod uticajem negativnih energija višeg nivoa. Negativne energije stavljaju misli u um izvesne osobe i tako se rađa običaj koje dalje prihvata društvo. Što imamo više običaja koji povećavaju suptilnu tama komponentu, to je lakše za negativne energije da kontrolišu ljude. Tokom vremena, ovi običaji postaju deo naših života i opšte prihvaćena norma. Ironično, tada se satvik običaji ignorišu i vremenom se čak na njih gleda sa visine. Povećanjem naše duhovne prakse i duhovne veštine sposobniji smo da primetimo tama komponentu u raznim običajima i tradicijama, i samim tim spremniji da odlučimo šta je ispravno.