Pozdravljanje – duhovna perspektiva

1. Pozdravljanje iz duhovne perspektive – uvod

Svuda u svetu, nezavisno od rase ili kulture, ljudi se međusobno pozdravljaju. Zavisno od situacije, razlozi da se neko pozdravi varijaju, ali uglavnom su sledeći:

 • Pridavanje pažnje i potvrda  prisustva druge osobe
 • Isticanje nečijeg prisustva : formalno ili neformalno
 • Sugerisanje bliskosti, ili vrste odnosa između ljudi, ili grupa

Običaji pozdravljanja, specifični za određenu kulturu i situaciju mogu da variraju u zavisnosti od socijalnog statusa i srodstva. Mogu da se izraze tiho, glasno, ili fizičkim kontaktom, a često uključuju i kombinaciju pomenutog. U okviru Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF), izvršili smo istraživanje: kakav uticaj na nas na duhovnom nivou ima uobičajeno pozdravljanje. U širem istraživanju smo koristili uređaje koji skeniraju vitalne funkcije tela, kako bi razumeli promene koje se dešavaju na čakrama tokom razmenjivanja pozdrava. Ovo je naročito izraženo kada:

 • smo u društvu određenih osoba ili,
 • kada se uspostavi susret pogledom tokom sastanka i dođe do pozdrava ili,
 • kada se tokom razgovora desi fizički kontakt ili,
 • kada prilazimo i zagrlimo osobu, zavisno od duhovnog stanja te osobe. (’ Duhovno stanje’  je bliže objašnjeno u daljem tekstu)

2. Osnovne informacije

Pre nego što iznesemo rezultate istraživanja, protumačićemo par duhovnih koncepata o kojima smo detaljno govorili u drugim člancima. Svi se razlikujemo prema duhovnom kapacitetu, ili duhovnom nivou. Prema tome, zavisno od toga da li je naš duhovni nivo viši, ili niži, time smo manje, ili više izloženi uticaju negativnih energija iz duhovne dimenzije. Zato naše duhovno stanje može da varira. Pod izrazom ’duhovno stanje’ podrazumevamo da li je osoba  zaposednuta entitetom (demonska zaposednutost), ili nije. Osoba sa nižim duhovnim nivoom izrazito je sklona tome da bude ometana, ako ne i zaposednuta, negativnom energijom, ili ometanjima suptilnih tela preminulih predaka. Naša istraživanja pokazuju da je u današnje vreme, približno trećina populacije na svetu zaposednuta negativnim energijama. Ovaj fenomen je detaljno objašnjen u delu o negativnim energijama.

2.1 Prenošenje crne energije

Osobe koje su zaposednute, ili su pod jakim uticajem negativnih energija, prekrivene su crnom energijom, koja ne utiče samo na njih već i na njihovo okruženje. Oni koji imaju razvijeno  šesto čulo mogu da osete tu crnu energiju, opažanjem suptilnih negativnih vibracija. Osobe sa razvijenim šestim čulom vida, mogu da vide crnu energiju kako zaposeda osobu, ili osobe, koje su pod uticajem negativnih energija.

Zavisno od snage entiteta koji je zaposeo osobu, omotač crne energije može da dostigne značajnu širinu. Ljudi koji se nalaze u okruženju zaposednute osobe pod većim su rizikom od uticaja negativnih energija kada zaista stupe u fizički kontakt sa osobom.

Crna energija se lakše prenosi direktnim gledanjem u oči, putem dodira, konzumiranjem hrane koju je ta osoba pripremila, itd. Skoro svako, u nekom trenutku svog života, poseduje izvesnu količinu crnog omotača usled zaposednutosti negativnim energijama, ili suptilnim telima preminulih predaka.

Crna energija u svom sastavu  ima  dominantnu tama komponentu, koja podstiče mnoge prepreke u životu osobe, uključujući razne probleme u životu i prepreke u duhovnom napretku. Molimo pogledajte članak satva, rađa i tama – tri osnovne suptilne komponente od kojih je sačinjen Univerzum.

Omotač crne energije može da se smanji obavljanjem duhovne prakse, ili nekom metodom duhovnog isceljivanja. Ipak, redovna duhovna praksa je najsigurniji put da se smanji ovaj omotač.

3.  Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci različitih vrsta pozdrava

3.1 Faktori koji utiču na duhovnu efikasnost pozdrava

Glavni faktori za odlučivanje koji su pozdravi duhovno prikladniji zavise od duhovnih vibracija koje su prisutne pri tom i od nivoa i vrste kontakta između dve osobe.

 • Pozdravi koji više privlače rađa -tama vibracije smatraju se duhovno štetnim za nas. Više o ovome u delu 3.3.
 • Pozdravi koji manje privlače rađa -tama vibracije i više privlače satvik vibracije su duhovno korisni za nas.
 • Pozdravi koji uključuju fizički kontakt povećavaju rizik od razmene suptilnih energija između dve osobe. Većina ljudi ne obavlja redovno duhovnu praksu i samim tim su skloniji uticaju negativnih i crnih energija, te zbog toga negativno utiču i na druge osobe.
 • Pozdravi koji su upućeni sa Satvik mislima kao što su istinska ljubav, privrženost i dobra volja prema drugoj osobi, povećavalju duhovnu pozitivnost pozdrava. Ipak, to je na psihološkom nivou. Kada su misli na duhovnom nivou, kao na primer “Neka ova osoba napreduje duhovno”, ili “Klanjam se duši u tebi”, tada se duhovna pozitivnost pozdrava višestruko povećava.

3.2 Efekti pozdravljanja sa određenim ljudima

Ljudi u našem okruženju mogu da budu pod uticajem negativnih energija različitog nivoa. U cilju proučavanja oni su podeljeni na sledeći način:

 1. Zaposednuta osoba: Svest  te osobe kontrolišu negativne energije.
 2. Osoba pod uticajem negativnih energija:  Ova osoba je do određenog nivoa pod uticajem negativnih energija. Međutim, negativne energije nemaju kontrolu nad umom i intelektom te osobe. Prosečna osoba spada u tu kategoriju.
 3. Pozitivna osoba: Takva osoba je duhovno pozitivna i nije pod uticajem negativnih energija. Generalno, u današnje vreme to je vrlo retko. U  svakom slučaju, takva osoba bi obavljala redovnu duhovnu praksu i bila bi na duhovnom nivou preko 60% .
 4. Svetac: Osoba duhovnog nivoa od preko 70%. Ovo je u današnjem svetu vrlo retko.

Kada se ovi tipovi ljudi međusobno pozdravljaju, ili komuniciraju, razmenjuju se razne suptilne energije. Zavisno od tipa osoba i vrste pozdrava koju koriste, razmena energija će biti drugačija.

Primeri:

 • Zaposednuta osoba sa osobom koja je pod uticajem negativnih energija: Ako zaposednuta osoba zagrli osobu koja je pod uticajem negativnih energija, velika je verovatnoća prenosa energije sa zaposednute osobe na ovu drugu.
 • Zaposednuta osoba sa osobom koja je pozitivna: Ako se osoba, koja je zaposednuta negativnom energijom nižeg nivoa, rukuje sa pozitivnom osobom duhovnog nivoa od 60%, može da ima isceljujući efekat za zaposednutu osobu.
 • Svetac sa zaposednutom osobom: Ako prosečno zaposednutoj osobi Svetac zaželi dobro, zaposednuta osoba će da oseti efekat isceljenja.

U većini slučaja, ne možemo da zapazimo ovu razmenu energija, jer nemamo razvijeno šesto čulo. Ipak, ono što možemo da osetimo je: da se osećamo iscrpljeno u prisustvu neke osobe, ili posle rukovanja sa njom. Ovo je znak da je druga osoba negativno uticala na nas.

3.3 Vrste pozdrava koji su duhovno proučeni

Kada god se pozdravimo ili komuniciramo sa drugom osobom, postoji rizik da suptilna energija vezana uz tu osobu utiče i na nas. U tabeli koja sledi, dat je  pregled  vrsta pozdrava koji su proučavani istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci.

Vrsta pozdrava1 Duhovni rizik2 Duhovna dobrobit3
Namaste Najmanji Visoka
Naklon Manji-osrednji Manja
Rukovanje Osrednji Nema
Grljenje Osrednji do visoki Nema
Poljubac Visoki Nema

 

Napomena:

1.    Klikom na hiperlink ‘vrste pozdrava’ saznajte više.

2.    Pod izrazom ‘duhovni rizik’, mislimo na rizik od skupljanja uznemirujućih duhovnih vibracija (koje su po prirodi štetne) i njihova razmena između dve osobe koje se pozdravljaju kao i širenje u neposredno okruženje.

3.    Pod ‘duhovnom dobrobiti’ mislimo na prikupljanje satvik vibracija.