Klanjanje kao način pozdravljanja – Duhovna perspektiva

Klanjanje kao način pozdravljanja Duhovna perspektiva

1. Uvod

Na svetu postoje različite kulture i običaji, pa ne bi trebalo da nas čude i različiti načini međusobnog pozdravljanja. U pojedinim kulturama i zemljama, posebno u Japanu, postoji običaj međusobnog pozdravljanja klanjanjem.Ovaj članak je jedan iz serije članaka o pozdravljanju i u njemu ćemo da prikažemo istraživanje klanjanja kao oblika međusobnog pozdravljanja.

2. Opis klanjanja kao načina pozdravljanja

Pozdrav klanjanjem se radi tako što dve osobe stoje jedna naspram druge i pod određenim uglom svoja tela naklone jedno prema drugom.

Kao način pozdravljanja (naročito u Japanu, Koreji, Tajvanu i Vijetnamu) klasični naklon započinje od struka, ravnih leđa, s rukama uz telo (muškarci) odnosno sklopljenim ispred tela (žene), pogledom usmerenim prema tlu. Klasično klanjanje, može biti podeljeno u tri glavna tipa: neformalno, formalno i vrlo formalno. Neformalno klanjanje podrazumeva naklon pod uglom do otprilike petnaest stepeni, dok su oni formalniji nakloni do trideset stepeni. Najformalniji nakloni su još dublji i intenzivniji. (Ref: Wikipedia)

3. Duhovna perspektiva pozdravljanja klanjanjem

japanese-bowing-drawing-accuracy Jedan od naših tragalaca sa razvijenim šestim čulom, gđa Joja Vale nacrtala je crtež zasnovan na duhovnom znanju koji prikazuje šta se događa prilikom pozdravljanja na ovakav način. Crtež je proverio i potvrdio Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle putem visoko razvijenog šestog čula da je crtež 80% tačan.

Slika u nastavku prikazuje detalje suptilnih aspekata koji se dešavaju prilikom klanjanja kao načina pozdravljanja. Pogledajte članak o čakrama  radi boljeg razumevanja sledećeg crteža.

Japanese bowing greeting

Kada se dve osobe pozdravljaju klanjanjem, oko njih se stvara zaštitni omotač Božanske energije. Prostor između njih se takođe ispunjava česticama Božanske energije koje se emituju. Plašt energije Stvaranja koji ubrzava širenje Duhovnosti stvara se blizu njihovih tela i emituje čestice te energije u prostor između njih.

Kako  danas većina ljudi ne radi duhovnu praksu, određena količina crne energije u suptilnom obliku prekriva njihova tela i uglavnom je stalno prisutna. Ovakvim načinom  pozdravljanja, bez fizičkog kontakta, smanjena je mogućnost prenosa crne energije s jedne osobe na drugu.

Iako se u ovom slučaju osobe ne dodiruju, zbog brojnih misli, mana karaktera i emocija koje imaju u svom umu, intelektu i egu, suptilni prstenovi crne energije na nivou Adnja čakre i Sahasrara čakre počinju da emituju magličaste talase crne energije zajedno sa česticama crne energije u obliku misli. To se događa jer učesnici takvog načina pozdravljanja u tom trenutku nisu u zajedništvu s Bogom već su u međusobnoj komunikaciji jedan s drugim na nivou misli i emocija.

Ovaj način pozdravljanja ne poseduje Božansku svesnost (Čaitaniju), jer ne postoji zajedništvo s Bogom, međutim, čestice Božanske energije (Šakti) se emituju iz obe osobe.

3.1 Duhovna dobrobit od klanjanja kao načina pozdravljanja

  • Crna energija se ne prenosi među ljudima koji se klanjaju.

  • Ljudi koji se pozdravljaju na ovaj način određeno vreme su okruženi Božanskom Energijom.

  • Takav pozdrav ujedno poboljšava energiju Stvaranja što doprinosi ubrzavanju misije širenja Duhovnosti. To je korisno osobama koje koriste ovakav način pozdravljanja.

  • Takav način pozdravljanja je iskazivanje poštovanja prema osobi koju pozdravljamo te doprinosi smanjenju ega. Jačina smanjenja ega zavisi od duhovne emocije (bhava) osobe koja praktikuje ovakav način pozdravljanja.

3.2 Duhovni nedostaci klanjanja

  • Nema misli o Bogu niti zajedništva s Bogom.

  • Ispoljava se kao fizički zahtevan i formalan pozdrav.

  • Crna energija u obliku misli i emocija se razmenjuje između dvoje ljudi koji učestvuju u ovakvom načinu pozdravljanja.

4. Zaključak

Koliko god da je ovakav pozdrav možda bolji od nekih drugih načina pozdravljanja, kao grljenje, ljubljenje i rukovanje, iz duhovne perspektive klanjanje kao način pozdrava ne pridonosi poboljšanju satva komponente i samim tim ne pomaže duhovnom rastu, kao kad se pozdravljamo sa namaskar.