Grljenje - duhovna perspektiva

1. Uvod

Širom sveta grljenje je uobičajen način pozdravljanja. Zavisno od kulture, konteksta i odnosa, zagrljajem se iskazuje bliskost, ljubav, prisnost ili prijateljstvo. Jedna osoba takođe može zagrliti drugu kao znak podrške, tešenja, ili utehe. U nekim kulturama i za neke ljude, pogotovo među strancima, zagrljaj može da se smatra nasrtajem na privatnost. Opsežna istraživanja su izvršena i mnoge knjige su izdate na temu psihološke koristi grljenja. Dok većina ljudi ima urođenu fizičku i emocionalnu potrebu za dodirom i zagrljajem, pogotovo sa svojima voljenima, većini nisu poznate duhovne posledice grljenja. U ovom članku ćemo izneti naša otkrića, do kojih smo došli istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci, o grljenju druge osobe.

2. Osnovne informacije

Na početku, molimo vas da pročitate članak o duhovnoj perspektivi pozdravljanja, on sadrži osnovne informacije za razumevanje ovog članka. Članak objašnjava, kako smo izloženiji razmenama suptilnih energija kada se pozdravljamo putem dodira. Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci smo otkrili da je većina ljudi do određene mere pod uticajem negativnih energija. Zato je vrlo verovatno da je razmena suptilnih energija između dvoje ljudi koji se dodiruju ili grle, duhovno štetna. Većina nas ne može da opazi to štetno dejstvo jer nemamo razvijeno šesto čulo.

3. O pozdravljanju putem dodira

Kada se pozdravljamo putem dodira, na umu treba da imamo sledeće. Dodirivanje povećava prenos duhovne, ili suptilne energije do 100 % u odnosu na pozdravljanje bez dodirivanja. (Gledanje u oči takođe može da dovede do prenosa suptilne energije, u zavisnosti od tipa negativne energije koja je prisutna.)

Tip kontakta Nivo prenosa energije Primer pozdravljanja
Koža na kožu Energija se prenosi lako Rukovanje, zagrljaj
Usta na kožu Veći prenos energije nego ’koža na kožu’ Ljubljenje ruke, ili obraza
Usta na usta Najveći prenos energije Ljubljenjem usta na usta

Pročitajte članak ‘Duhovna perspektiva poljupca’ – uskoro.

4. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o grljenju druge osobe

4.1 Različiti scenariji grljenja

Sledeća tabela pokazuje različite scenarije koji mogu da nam se dese u svakodnevnim situacijama, verovatnoću da će da se dese i mogući ishod.

Tip scenarija koji se odnosi na grljenje Verovatnoća da se to desi u svakodnevnom životu Najverovatniji ishod
Zaposednuta osoba grli drugu zaposednutu osobu1 Mala do srednja

Izrazito negativno: Negativne energije koje su zaposele osobe obuhvataju jedna drugu i tako povećavaju crnu energiju. Na suptilnom nivou to utiče i na okolinu.

Duhovno ometanje kod oboje ljudi se uvećava, a povećava se i snaga centra negativne energije u Anahat čakri.

Zaposednuta osoba grli duhovno prosečnu osobu koju ometaju negativne energije

 

Srednja

Izrazito negativno: Negativna energija zaposednute osobe može lako preći na osobu koju zaposednuta osoba grli.

Mogućnost duhovnog ometanja prosečne osobe se povećava, a takođe se povećava i mogućnost ometanja na fizičkom i mentalnom nivou.

Pogledaj dijagram u delu 4.2

Duhovno prosečna osoba koju ometaju negativne energije grli drugu duhovno prosečnu osobu koju isto ometaju negativne energije2

Visoka Većinom negativno: Iako zapravo nema razmene negativne energije interakcija je ipak štetna, jer se povećavaju ometajuće vibracije zbog:

 • Mešanja omotača negativne energije
 • Sudaranja mentalnih omotača osoba

Grljenje duhovno pozitivne osobe koja je iznad 60% duhovnnog nivoa i koja obavlja redovnu duhovnu praksu

Retka do mala

Na osobi koja grli osobu koja je na 60% duhovnog nivoa će da se desi  pozitivno duhovno isceljivanje.

Grljenje, ili dodir Sveca Retka

Na osobi koja grli Sveca će da se desi pozitivno duhovno isceljivanje. Primer navedenog je Njena Svetost Mata Amritanandamaji Devi, od milošte poznata kao ‘Ama’ ili ‘Svetica koja grli’. Ljudi koje je Ama zagrlila, doživeli su pozitvno duhovno isceljenje.

Napomene:

 1. Oko 30% svetske populacije je zaposednuto negativnom energijom, dok je ostalih 70% pod izvesnim uticajem negativnih energija.
 2. Skoro svi ljudi su pod izvesnim uticajem negativne energije, koja stvara negativni omotač oko njih. Uticaj negativne energije na ljude postaje minimalan kada dostignu duhovni nivo od 60%.

4.2 Suptilna slika zaposednute osoba koja grli prosečnu osobu

Sledeću sliku, koja pokazuje duhovni uticaj zagrljaja, je nacrtala gđa Joja Vale, članica Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF). Koristeći razvijeno šesto čulo vida, Joja nam pruža uvid u međusobno delovanje suptilnih energija kada zaposednuta žena grli muškarca koji je pod blažim uticajem negativnih energija.

Spiritual effects of a hug

Srodni članak –Šta su crteži zasnovani na znanju suptilne dimenzije?

Tabela koja sledi nam pruža objašnjenje detalja svakog aspekta sa prethodne slike. Pročitajte članak o čakrama radi boljeg razumevanja  tabele.

Br. Objašnjenje
1 Stvaranje i aktiviranje ometajuće energije na Anahat-čakri
1A Emisija crnih čestica ometajuće magličaste crne energije kroz  Anahat čakru
2 Stvaranje i aktiviranje debelog crnog omotača oko tela
2A Stvaranje i aktiviranje prstena ometajuće energije na čakri između obrva, Adnija-čakri
2B Emisija prstena ometajuće energije iz Adnija-čakre
2C Stvaranje prstena ometajuće energije na Anahat-čakri
2D Emisija magličastih valova ometajuće energije kroz  Anahat-čakru
2E Adnija čakra je potpuno prekrivena prstenom ometajuće energije
2F Stvaranje pokrivača magličaste crne energije oko glave
2G Kružno širenje magličaste ometajuće energije oko osobe
2H Povećanje omotača crne energije oko tela
2I Stvaranje prstena crne energije oko Anahat čakre
3 Oblaci iluzije (Majavi) okružuju ljude, dajući im lažni utisak dobrog osećanja
4 Stvaranje i aktiviranje prstena zavodničke (Mohinî) energije
4A Stvaranje prstena zavodničke energije oko Anahat čakre
4B Stvaranje prstena zavodničke energije oko oboje ljudi, dajući im lažni utisak privlačnosti

 

Kao što možete videti iz predhodnog objašnjenja, grljenje osobe koja je zaposednuta negativnom energijom je izrazito štetno za nas.

4.3 Dodatno o duhovnim posledicama zagrljaja

 • Kada se dvoje ljudi grli, presecanje/sudaranje njihovih mentalnih omotača izaziva suptilno trenje. Tada se obično stvaraju ometajuće vibracije koje mogu iskoristiti negativne energije da naude zagrljenim ljudima. Srodni članak ‘Od čega se sastojimo?’
 • Čak i dvoje ljudi koji praktikuju Duhovnost i koji su pod minimalnim uticajem bilo kakve negativne energije, mogu da stvore  ometajuće vibracije. Na primer, dvoje tragalaca na različitim putevima ka Bogu, jedan na Putu Znanja, a drugi na Putu Bogoljublja, imaju različite vrste vibracija. Kada te različite vibracije dođu u kontakt  jedna sa drugom, mogu da prouzrokuju ometajuće vibracije.
 • Grljenje osobe koja tuguje je najčešće duhovno štetno jer osoba obuzeta tugom privlači negativne energije.
 • Grljenje mentalnih bolesnika najčešće može da ima nepovoljan duhovni efekat na osobu koja grli. Velika je verovatnoća da su mentalni bolesnici pod uticajem negativnih energija ili zaposednuti njima.

4.4 Grljenje dece

Hugging people - effects of hugging a child

Obzirom na prethodno iznete informacije dobijene putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci o uticaju zagrljaja, kako da se to protumači kada je u pitanju grljenje dece? Zagrljaj i dodir roditelja su važni za emotivnu dobrobit i razvoj dece. Mlađa deca takođe instinktivno grle svoje roditelje kada se osećaju ugroženo zbog nepoznate osobe ili situacije.

Nažalost, deca i njihovi roditelji su jednako skloni razmenama negativne energije kada dođu u kontakt jedno s drugim. Zaposednuto dete može da ima uticaj na roditelja i obrnuto. Zato bi trebalo primeniti spomenutu duhovnu predostrožnost  iz dela 5.2.

 

5. Trud da se smanje duhovno štetne posledice zagrljaja

5.1 Prepreke pri primeni duhovnih mera u praksi

Pri primenjivanju duhovnih mera kojima bi se savladali štetni uticaji zagrljaja ili dodira prilikom pozdravljanja, bilo bi dobro da se navedene informacije uzmu za ozbiljno. U tom procesu mogu da se jave misli kao npr. “Grlio sam ljude ceo život i ništa se lose nije desilo, zato ove informacije ne mogu biti istinite, ili su preuveličane.” Ovaj način razmišljanja će da potkopa sav trud za samozaštitu od štetnog uticaja zagrljaja. Zato je razumno setiti se sledećeg:

 • Većina ljudi ima minimalno razvijeno šesto čulo i obavijeni su omotačem od crne energije, u većoj, ili manjoj meri. To ih čini nesvesnim i neosetljivim na opažanje razmene suptilnih energija.
 • Raspravljanje sa ljudima koji ne mogu da osete suptilnu dimenziju je uzaludno, kao kada bi pacijent ubeđivao doktora da virus ne postoji. To proizlazi iz činjenice da duhovno prosečna osoba nema razvijenu sposobnost šestog čula i iz tih razloga ne može da primeti suptilne energije.
 • Zagrljaj nam daje psihološki osećaj prijatnosti i sreće, ali ne i Blaženstvo.
 • Prosečna osoba primećuje samo psihološke dobrobiti zagrljaja jer to donosi određeni nivo sreće. Kako ne možemo da opazimo suptilne vibracije, osećaj sreće blokira opažanje razmene suptilnih energija, ma kako negativne one bile.
 • Potreba za dodirom je psihološka, a ne duhovna potreba utelovljene duše.

5.2 Sredstva za prevladavanje štetnih uticaja zagrljaja

Grljenje voljenih je nešto što mnogi neće moći, ili neće hteti da izbegnu, uprkos svesti o navedenom istražvanju. Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) predlaže sledeće u cilju smanjenja duhovnog rizika grljenja:

 • Ograničeno grljenje – samo onih koje stvarno moramo da grlimo.
 • Ne upuštati se u grljenje svih i svakoga u smislu psihološke podrške, jer ne znamo da li je osoba koju grlimo zaposednuta negativnim energijama.
 • Redovna duhovna praksa nam pomaže da stvorimo zaštitni omotač oko nas koji nas čini otpornijima na negativne duhovne uticaje okoline. Kontinuirano pojanje Božjeg Imena je jednostavna duhovna praksa koja nas štiti na duhovnom nivou, u svakodnevnom životu kada dolazimo u dodir s ljudima različitog duhovnog stanja.
 • Molitva je korisna za zaštitu od negativnih energija koje utiču  na ljude koje pozdravljamo. Takođe pomaže u sprečavanju razmene crne energije između negativnih energija koje utiču na oba čoveka.