Duhovni efekti kupanja u kadi

1. Uvod

Kupanje je zajednička praksa svih kultura. Ljudi širom sveta se redovno kupaju radi lične higijene, terapeutskih ili religijskih razloga kao i radi rekreacije. Obzirom na to, podrazumeva se da su prihvaćeni i različiti načini kupanja širom sveta. Jedan od uobičajenih načina usvojenih u mnogim delovima sveta je kupanje u kadi. Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci smo ispitali duhovni efekat takvog kupanja.

2. Uvodne informacije

Za razumevanje ovog članka, predlažemo da pročitate:

3. Duhovna perspektiva kupanja u kadi

Praksa kupanja u kadi se čini bezopasnim načinom održavanja higijene i opuštanja. Ipak, istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci otkrili smo da kupanje u kadi  privlači negativne energije i nepovoljno utiče na osobu koja se kupa.

Za bolje razumijevanje ovog aspekta, potražili smo pomoć gđice Prijanke Lotlikar, tragateljke SSRF-a koja ima razvijeno šesto čulo. Proučavala je kupanje u kadi duhovno prosečne osobe i nacrtala šta se događa u suptilnoj dimenziji na prikazanoj slici koja sledi. Tačnost crteža proverio je Njegova Svetost Dr. Atavle.

Slede razlozi viđene negativnosti u suptilnoj dimenziji tokom kupanja:

  • Prilikom kupanja u kadi, čestice prljavštine s tela skupljaju se u kadi. Prljavština je dominantno rađatama, zato privlači negativne energije. Apsolutni element Vode (Apatatva) vrlo je delotvoran u skupljanju kako pozitivnih tako i negativnih vibracija. Zato se crna energija skuplja u vodi u kojoj se kupamo. Kako voda izvesno vreme ostaje u kontaktu sa osobom, ometajuće vibracije se prenose u telo kroz Apsolutni element Vode.

  • Kada se osoba nasloni, tama komponenta se aktivira u većem procentu. To znači da položaj kupanja u kojem se osoba nasloni dodatno povećava duhovno negativan efekat.

  • Sredstva za kupanje koja se uobičajeno koriste sadrže hemikalije koje doprinose negativnosti.

Negativni uticaji na osobu dok se kupa u kadi:

  • Prema osobi bivaju privučene kako iluzorna (majavi) energija tako i crna energija. Iluzornu energiju stvaraju negativne energije praveći lažan osećaj prijatnosti. Zato čak i kada se osoba prijatno oseća dok se kupa u kadi, ovaj čin je duhovno štetan. Negativne energije utiču na osobu i duhovno prljaju okruženje.

  • Redovno kupanje u kadi može da poveća crni omotač oko osobe, i da je učini podložnijom za zaposedanje od duhova.

  • Kupanje u kadi vremenom takođe može da izazove fizičku i mentalnu neprijatnost. Na mentalnom nivou mogu da se  jave nepotrebne misli i povećana razdražljivost.

4. Šta možemo da učinimo u vezi duhovno negativnih efekata kupanja u kadi?

U idealnom slučaju, trebali bismo da izbegavamo kupanje u kadi kada god je to moguće. Umesto toga, možemo da se tuširamo stojeći, ili još bolje, možemo da se kupamo u tuš-kadi sedeći prekrštenih nogu. Možemo takođe da  informišemo ostale o duhovno štetnim efektima kupanja u kadi.

Ukoliko smo u situaciji da nemamo drugih opcija osim kupanja u kadi, možemo učiniti sledeće:

  • Dodati kašiku  kamene soli ili nekoliko kapi gomutre  u vodu za kupanje.

  • Možemo se takođe posle kupanja celi politi s nekoliko posuda vode i kamene soli ili gomutre. Ovo donekle pomaže u smanjivanju negativnih efekata.

  • Redovno pojati Božje Ime za vreme kupanja. Redovno pojanje stvara zaštitni omotač oko nas i čini da smo manje podložni uticaju negativnih energija.

  • Moliti Boga za zaštitu od duhovno-negativnih efekata kupanja u kadi. Molitva može biti slična ovoj : “Bože, molim Te zaštiti me od uticaja negativnih energija tokom kupanja i molim Te da moja duhovna praksa nema zbog toga prepreka“.

5. Zaključak

Kupanje u kadi je opšte shvaćeno kao prijatno i opuštajuće, međutim, iz duhovnog ugla povećava ometajuće vibracije koje utiču na čoveka fizički i mentalno. Ukoliko nemate drugih opcija, osim kupanja u kadi, preporučuje se primena mera za zaštitu i za duhovno čišćenje od negativnih energija nakupljenih u kadi tokom kupanja.