Duhovni efekat tuširanja u stojećem položaju 

1. Uvod

Redovno kupanje je neophodno da bi se održavala higijena i čistoća tela. Kupanje se praktikuje širom sveta na različite načine. Zbog brzog načina života tuširanje je jedan od najpraktičnijih i najbržih načina održavanje higijene. Dok se jedni polako i u miru tuširaju, drugi na brzinu uskaču pod tuš pre odlaska na posao. Tuširanje pod mlazom vode se smatra opuštajućim i da čak ima i terapeutsko delovanje.

Proučili smo čin tuširanja putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci.

Da bi bolje razumeli ovaj članak preporučujemo čitanje sledećih članaka:

           Vodič za satvik  život

           Satva, rađa i tama – tri osnovne suptilne komponente Univerzuma.

Nečistoća i prljavština su po svojoj prirodi rađa – tama tako da na duhovnom nivou privlače takve vibracije. Kada se prljavština sakupi na telu to automatski povećava negativne vibracije u nama i oko nas. Slično se dešava i sa negativnim mislima koje teško možemo da izbegnemo u svakodnevnom životu.Tako mi sakupljamo negativne vibracije tokom dana.

Živeći satvik  život, pomaže u smanjenju omotača crne energije oko nas. U našim člancima o satvik življenju smo razmotrili pojedine vidove svakodnevnog života, kao što su: u kom položaju je dobro da spavamo, šta je dobro, a šta nije da jedemo i pijemo, na koji način da se pozdravljamo, itd. Objasnili smo kako da obavljamo ove radnje da bi upili što više pozitivne energije.

U ovoj seriji članaka, predstavljamo rezultate istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci o načinu kupanja.

U jednom od članaka smo izneli kako na nas suptilno utiče kupanje u kadi.

2. Duhovna perspektiva tuširanja u stojećem položaju

Za mnoge od nas, tuširanje je praktičan, brz, efikasan način kupanja. Međutim, istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci ustanovljeno je da takav način ima i pozitivne i negativne efekte na suptilnom nivou.

Da bismo bolje razumeli duhovne efekte tuširanja, zatražili smo pomoć od gđe Joje Vale, tragateljke SSRF-a (Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci), koja ima visoko razvijeno šesto čulo. Ona je nacrtala crtež zasnovan na duhovnom znanju i tačnost je proverena od  Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

Slede glavna zapažanja o tuširanju do kojih smo došli putem razvijenog šestog čula.

  • Božanska energija se aktivira i emituje prema osobi koja se tušira. Omotač  Božanske energije se stvara oko nje.

  • U isto su vreme, talasi ometajuće energije su privučeni iz okoline u tuš, te se prenose na osobu. Čestice ometajuće energije ulaze u osobu.

  • Prsten crne energije stvara se oko Anahata čakre i Adnja čakre. Iluzorna energija (Majavi-Šakti)  se stvara oko Anahata čakre usled misli zadovoljstva i užitka koji se povećava tokom tuširanja.

Dodatna opažanja o tuširanju u stojećem položaju sa duhovnog gledišta:

  • Kada stojimo povećava se rađasik energija u nama. Povećava se i svest o telu, a i čula se više aktiviraju. Ovo može da spreči našu povezanost sa dušom unutar nas.

  • Tuširanje u stojećem položaju povećava misli – o svakodnevnom životu, poslu, odnosima, deci i porodici, itd. Te misli su po svojoj prirodi rađa-tama i mogu da uznemire um i smanje satviku u osobi.

  • Sve pozitivne vibracije dobijene tuširanjem se gube kroz stopala kada se tuširamo u stojećem položaju.

3. Kako da izbegnemo duhovno negativne posledice tuširanja

  • Jedan od načina da imamo više duhovne koristi od tuširanja je da se pre tuširanja pomolimo. Molitvom pre tuširanja smanjuje se naša aktivna energija, osećamo se smirenije i imamo manje misli.

  • Molitva koju možemo da kažemo pre tuširanja:”Bože molim Te da sva negativna energija iz mog tela, uma i intelekta nestane dok se tuširam. Neka me Apsolutni Princip Vode u potpunosti očisti i ispuni satvikom za ceo dan.”

  • Poželjno je da pojemo Božje Ime tokom tuširanja.

 4. Zaključak

I ako je sa duhovnog gledišta tuširanje bolje nego kupanje u kadi, ipak je kupanje u sedećem položaju sa prekrštenim nogama najbolja metoda. U drugom članku na ovu temu smo objasnili duhovni efekat takvog kupanja.

Kupanjem želimo da očistimo i naše fizičko telo. Ali može da se desi da ista ova aktivnost, naruši našu unutrašnju duhovnu čistotu. Promenom načina kupanja možemo lakše da upijemo pozitivne vibracije iz atmosfere neophodne za naše svakodnevno duhovno okrepljenje. Međutim najbolji način za upijanje pozitivnih vibracija je da svakodnevno i redovno obavljamo duhovnu praksu.