Kupanje u sedećem položaju sa prekrštenim nogama – duhovni efekat

1. Uvod u duhovno bolji način kupanja

Kada se kupamo, naš glavni cilj je da se očistimo fizički. Retko se zapitamo da li se time pročišćavamo i na duhovnom nivou i koja tehnika kupanja bi nam u tome najbolje pomogla. Dok su kupanje u kadi ili tuš kabini najčešći oblici kupanja u mnogim zemljama, SSRF je, putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, otkrio da način kupanja koji se najčešće primenjuje u Indiji donosi naviše duhovne dobrobiti.

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci koje je sproveo SSRF je pokazalo da tuširanje i kupanje u kadi, iako efikasni načini za fizičko pranje, zapravo nisu dobri na duhovnom nivou. U ovom članku ćemo sa vama podeliti nalaze našeg istraživanja o kupanju u sedećem položaju sa prekrštenim nogama.

 

Da biste bolje razumeli ovaj članak predlažemo vam da pročitate sledeće članke:

2. Kupanje u sedećem položaju sa prekrštenim nogama

2.1 Preporučeni način kupanja sa prekrštenim nogama

Da bi se od kupanja sa prekrštenim nogama dobila maksimalna duhovna dobrobit, preporučujemo vam sledeće korake za vreme kupanja.

black energy

Molitve: Pre kupanja treba da se pomolimo i da izrazimo zahvalnost Apsolutnom kosmičkom principu vode (Apatatvi).  Možete da se pomolite da rađa-tama bude očišćena iz vašeg tela. Isto tako, možemo se pomoliti da pored fizičkog čišćenja tela bude pročišćen i podsvesni um.

Dodavanje duhovno pročišćenih sastojaka: U kantu sa vodom se mogu dodati satvik proizvodi za duhovno isceljivanje kao što su Sveti pepeo (Vibuti), urin indijske krave (gomutra) ili krupna so. Oni pomažu bržem otklanjanju crne energije iz tela.

Sedeći položaj: U ovom načinu kupanja osoba sedi na drvenom postolju sa prekrštenim nogama. Sedenje na podu se ne preporučuje, jer na osobu mogu delovati negativne energije.  Sedenje na podu kade ili tuš kabine može duhovno gledano biti loše zbog ometajućih vibracija iz nižih regija Pakla (Patala) koje pokrivaju tlo. Naše niže čakre (centri duhovne energije) i donji stomačni organi (uključujući reproduktivne) su tako posebno podložni suptilnim ometanjima. Zato je važno sedeti na postolju dok se kupamo. Drvo je posebno poželjan materijal za sedenje zbog pozitivnih vibracija koje emituje i apsorbuje.

Šta koristimo za kupanje: Kupamo se tako što polivamo po sebi vodu iz kante. Noge se mogu ispraviti da bi mogli da se operu svi delovi tela. Za kupanje je najbolje da se koristi satvik šampon ili sapun. Ne znači da je skup sapun i duhovno najbolji.

Pojanje Božjeg Imena: Nastavite da pojete Božje Ime dok se kupate. Ovo pomaže u aktiviranju Božanske svesnosti (Čaitanije) u vodi.

Molitva: Nakon kupanja kroz molitvu izrazite zahvalnost što ste očišćeni.

2.2 Suptilna analiza kupanja u položaju sa prekrštenim nogama

Gđica Prijanka Lotlikar, tragateljka iz SSRF-a sa razvijenim šestim čulom je proučavala suptilne efekte kupanja u sedećem položaju sa prekrštenim nogama. Ona je nacrtala crtež zasnovan na duhovnom znanju različitih duhovnih energija koje je videla kod ovog načina kupanja. Njegova Svetost Dr. Atavle je potvrdio tačnost ovog crteža. Pomoću crteža zasnovanih na duhovnom znanju stičemo uvide u to kako je aktivnost, kao što je kupanje u položaju sa prekrštenim nogama, duhovno dobro za nas.

Spiritually better way to bathe in a cross-legged position

  • spiritual emotionNa ovoj suptilnoj slici vidimo da se prvo stvara duhovna emocija (bhav). To je zato što je u ovom položaju (nasuprot stajanju) lakše iskusiti duhovnu emociju i postati introvertan i fokusiran na Boga. Molitva pre kupanja nam pomaže da razvijemo duhovnu emociju. Duhovna emocija se razvija lakše ako redovno obavljamo duhovnu praksu.
  • Duhovna emocija koja se razvije u osobi koja se kupa aktivira Božansku Svesnost u vodi. Ovako se oko osobe stvara zaštitni prsten Božanskog. Kad sedimo sa prekrštenim nogama oblik tela postaje trouglast i oko njega se za vreme kupanja lakše stvara zaštitni omotač.
  • Povećanje duhovne pozitivnosti privlači Božansku energiju (Šakti) iz atmosfere. Ona teče kroz vodu i zahvaljujući tome što su noge prekrštene, nastavlja da cirkuliše i ostaje aktivirana u telu. Potpuno suprotno se dešava kada se kupamo u stojećem položaju kada energija ističe kroz stopala, a mi gubimo veći deo dobrobiti od Božanske svesnosti u vodi.
  • Kada sedimo u položaju sa prekrštenim nogama, do određene mere se aktivira Centralni kanal (Sušumnanadi) sistema protoka duhovne energije i tako nam pomaže da bolje upijamo Božansku svesnost iz vode.
  • Za neke ljude, sedenje na drvenom postolju nije moguće zbog godina, povrede i/ili prostora ili fizičkih uslova. Šta možemo da uradimo u toj situaciji? Jedan veoma jednostavan način  koji uvek imamo na raspolaganju je molitva. Ako iskreno kažemo sledeću molitvu možemo ostvariti dobrobiti kupanja sa prekrštenim nogama, čak i ako ne možemo da se fizički kupamo u tom položaju.

3. Kao zaključak

Na raspolaganju nam stoji mnogo opcija za održavanje higijene, ali i širok raspon duhovnih dobrobiti ili negativnih efekata od svake od njih. Nezavisno od toga šta možemo da primenimo, bilo koja životna navika donosi najveću dobrobit kada je, pored toga što je satvik, udružena i sa duhovnom praksom.  Kao što izreka kaže, „Duhovnost je nauka iskustva“. Molitva izgovorena sa duhovnom emocijom  pomaže da iz vode i okruženja crpimo pozitivnost pored toga što nas štiti od negativnih energija.

Jedan mudri čovek je jednom rekao, čišćenje prljavštine sa tela i iz podsvesnog uma je pravo kupanje. Upravo zato je kontinuirana duhovna praksa pravo pročišćavajuće kupanje.

“O Bože, ne mogu da se kupam u sedećem položaju sa prekrštenim nogama. Molim Te daj mi da ostvarim istu duhovnu dobrobit od kupanja.”

Suptilna crna energija koja prekrije telo tokom dnevnih interakcija i aktivnosti takođe biva uklonjena. Sa druge strane, tuširanje i kupanje u kadi može čak i dodati crni omotač.

„Pravo čišćenje je duhovno čišćenje; ako um nije čist šta će nam sapun?“ – Njegova Svetost Tukaram