Duhovno isceljivanje Svetim pepelom (vibutijem) dobijenim od  SSRF mirišljavih štapića

 

Čitaocima se savetuje da započnu sa metodama duhovnog isceljivanja  prema sopstvenom izboru.

SSRF  savetuje nastavak konvencionalnih medicinskih tretmana zajedno sa metodama duhovnog isceljivanja kod tretmana fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

1. Uvod o Svetom pepelu kao metodu duhovnog isceljenja

Upotreba Svetog pepela (vibutija) dobijenog od SSRF mirišljavih štapića je vrlo dobra i korisna metoda samopomoći duhovnog lečenja. Može da se koristi rutinski, da bi se upila pozitivna energija i da bismo se oslobodili uznemirenja koje nam donose suptilna tela preminulih predaka i negativne energije.

Pogledati:

2. Video o tome kako primeniti Sveti pepeo

Sledi demonstracija kako možemo da koristimo Sveti pepeo (vibuti) kod problema sa kožom kao što je suvi ekcem.

3.  Kako deluje Sveti pepeo dobijen iz SSRF mirišljavih štapića?

Božanska svesnost (Čaitanija) u Svetom pepelu (vibutiju ) dobijenom iz  SSRF mirišljavih štapića, funkcioniše na nivou Apsolutnog elementa Vatre.

  1. Upotreba Svetog pepela (vibutija ) dobijenog iz SSRF mirišljavih štapića daje pozitivnu energiju onima koji nisu pod uticajem suptilnih tela preminulih predaka ili duhova.

  2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da je 100% svetske populacije pod uticajem suptilnih tela preminulih predaka ili duhova u nekom periodu života. Većina ljudi u svetu je ili pod uticajem, ili je zaposednuta suptilnim telima preminulih predaka ili duhovima iz prvog regiona Pakla. U slučajevima u kojima je uticaj prouzrokovan entitetima relativno niskog nivoa, Sveti pepeo (vibuti ) uništava omotač crne energije koji su entiteti stvorili oko osobe. Zato je osoba koja upotrebljava Sveti pepeo (vibuti ) oslobođena neprijatnosti.

  3. U slučajevima kada osobu uznemiravaju duhovi od drugog do sedmog nivoa Pakla:  Kada se koristi Sveti pepeo (vibuti), omotač od crne energije koji stvaraju, biva uništen. Zato, osobe osećaju privremeno olakšanje od neprijatnosti koje im zadaju crne energije duhova. Redovna upotreba Svetog pepela (vibhutija) u vremenskom razmaku od pola sata, deluje zastrašujuće na duhove koji crnom energijom obavijaju lečenu osobu.

Pogledati članak : Koje su specifičnosti SSRF štapića u dobrobiti duhovnog isceljivanja?

4. Kako se upotrebljava Sveti pepeo dobijen iz SSRF mirišljavih štapića

4.1 Stavljanje Svetog pepela na duhovno osetljive delove tela kao mera zaštite

Područje između obrva, dlanovi, tabani, pete i prednji deo temena lako upijaju pozitivne i negativne vibracije. Dakle, ako ovi delovi upiju uznemirujuće vibracije ili vibracije koje dolaze od negativnih energija, osećamo neprijatnosti kao što su glavobolja, zbunjenost, uznemirenost, slabost, itd. Stavljanjem Svetog pepela (vibutija ) na te delove, štitimo ih od uticaja crne energije duhova. Sledi suptilna slika koja pokazuje šta se događa kada neko stavi Sveti pepeo (vibuti) dobijen od  SSRF mirišljavih štapića na Adnja čakru , tj.na predeo između obrva.

Sledeći video pokazuje kako duh (koji se ispoljio u zaposednutoj osobi) reaguje na stavljanje Svetog pepela (vibutija) dobijenog iz SSRF mirišljavih štapića na Adnja čakru osobe.

4.2 Stavljanje Svetog pepela na koren i krajeve kose

Negativne energije apsorbovanu crnu energiju iz krajeva kose osobe, čuvaju u korenu kose kako bi emitovanjem iste kroz vrhove kose uznemiravali osobu. Stavljanje Svetog pepela (vibutija ) dobijenog iz SSRF mirišljavih štapića na krajeve i vrhove kose to onemogućava.

4.3 Stavljanje Svetog Pepela  na bolne delove tela

Stavljanje Svetog pepela (vibutija) na delove tela u kojima osećamo bol kao npr. glava, članci, itd. smanjuje bol koji je duhovnog porekla. Na primer, ako je jačina bola 5 jedinica od kojih 2 jedinice imaju duhovni uzrok (kao što je crna energija duha) onda će stavljanje Svetog pepela (vibutija) na taj deo tela smanjiti bol za 2 jedinice.

4.4 Stavljanje Svetog Pepela na očne kapke, lice, kosu i dlanove

Stavljanje Svetog pepela (vibutija) na očne kapke, lice, kosu i dlanove smanjuje pospanost i apatiju izazvanu suptilnim telima preminulih predaka i duhovima.

4.5 Stavljanje i mirisanje Svetog pepela u slučajevima slabosti izazvane smanjenjem vitalne energije (pran-šakti)

Slabost koja ne prestaje iako primenjujemo najbolje fizičke mere kao što su odmor i meditacija prouzrokovana je uglavnom smanjenjem vitalne energije. Stavljanje na dlan i mirisanje Svetog pepela (vibutija), smanjuje simptome. Zajedno sa ovim potrebno je da se primeni i pojanje za umor čiji su uzrok duhovi.

4.6 Stavljanje Svetog pepela  na odeću i druge predmete

Većina nas je osetila loš miris koji dolazi iz odeće zbog znojenja ili dugog nošenja. Ovde je uzrok fizičke prirode.

Nekada loš miris nije vezan za znojenje i pojavljuje se posle vrlo kratkog nošenja odeće. Uzrok ovome su centri crne energije koji stvaraju loš miris, a koje postavljaju suptilna tela naših preminulih predaka ili duhovi kako bi nas ometali.

Loš miris izazvan fizičkim uzrocima kao što je znojenje itd. može da bude uklonjen fizičkim merama kao što je pranje itd. Ali loš miris duhovnog porekla, može da bude uklonjen jedino duhovnim merama kao što je stavljanje Svetog pepela (vibutija) na odeću koja je pod uticajem duhova. Dodavanje male količine Svetog pepela na odeću prilikom pranja u pregradu za pranje veša, pomaže njenom duhovnom pročišćenju. Redovno stavljane Svetog pepela (vibutija) na odeću, ukrase itd. pomaže da se smanji crna enerija u njima.

4.7 Stavljanje Svetog pepela na prste pre korišćenja nijas tehnike

Stavljanje Svetog pepela (vibutija) na prste pre pravljenja nijasa u velikoj meri povećava delotvornost nijasa kao metode duhovnog lečenja.