Psihičke i mentalne bolesti prouzrokovane duhovima – mjere iscjeljivanja

Sažetak: Znamo da simptome psihičke bolesti uzrokuju biološki kao i psihološki faktori. No, većina nas nije svjesna:

 • da su u većini slučajeva simptomi narušenog mentalnog zdravlja neposredno uzrokovani samo duhovnim faktorima, ili

 • da duhovni faktori imaju veliki udio u ubrzavanju ili pogoršavanju postojeće bolesti, ili

 • da su duhovni faktori u puno slučajeva odgovorni za pacijentovo nereagiranje na adekvatan tretman.

U ovom članku, predstavljamo duhovno istraživanje o nekim simptomima narušenog mentalnog zdravlja prouzročenog duhovnim faktorima, uglavnom duhovima (negativnim energijama) te odgovarajuće duhovne mjere iscjeljivanja.

Ovo nije iscrpna studija o svim simptomima mentalno narušenog zdravlja, ali usmjerena je na davanje ideje o tome kako duhovi uzrokuju razne simptome i kako se mogu liječiti mjerama duhovnog iscjeljivanja koristeći se podacima do kojih se došlo duhovnim istraživanjima.  

SSRF (Fundacija za istraživanje duhovne znanosti) savjetuje kontinuirani konvencionalni medicinski tretman zajedno s mjerama duhovnog iscjeljivanja za liječenje fizičkih i  psihičkih bolesti.

Čitateljima savjetujemo da mjere duhovnog iscjeljivanja primjene prema vlastitom nahođenju.

1. Uvod

Svi smo u jednoj ili drugoj formi iskusili mentalne smetnje. To može biti neki blagi simptom kao anksioznost, ili nešto ozbiljniji kao depresija, suicidne misli, šizofrenija, itd. U našem odjeljku o poteškoćama života, objasnili smo da korijenski uzrok problema u životu (uključujući zdravstvene probleme) može biti fizički, psihološki i/ili duhovni. Moderna medicinska znanost otkrila je samo fizičke i psihološke uzroke mentalnih bolesti.

 

 

Prethodni dijagram daje analizu (prosječnog) korijenskog uzroka problema i poteškoća u našem životu. Duhovna istraživanja pokazala su da do 80% uzroka problema u životu svoju osnovu ima u duhovnom području. Važno je naznačiti da bilo koji fizički simptom može biti u određenoj mjeri povezan s osnovnim, korijenskim uzrokom u fizičkoj, psihološkoj ili duhovnoj dimenziji i da oni nisu međusobno isključivi.

Na primjer, sljedeći dijagram prikazuje ženu koja je teško depresivna zbog gubitka posla i kako korijen uzroka leži u svim trima dimenzijama.

2. Koji su dublji suptilni uzroci i mjere duhovnog iscjeljivanja za psihičke bolesti?

Kompletna analiza specifičnog duhovnog korijenskog uzroka fizičkih problema u našem životu predočena je u članku ‘Razni tipovi duhovnih uzroka poteškoća’.

Bilo koji od različitih duhovnih uzroka, kod osobe koja je pogođena, može dovesti do mentalnog poremećaja. Na primjer, suicidne misli mogu biti uzrokovane razvodom koji je nastao zbog impotencije uzrokovane blokiranošću Swadishṭhan-chakra (swadhisthan čakre) ili ih može prouzročiti duh. Bolest nastalu zbog ovih duhovnih, korijenskih uzroka, moguće je liječiti samo specifičnim duhovno iscjeljujućim mjerama. Bez obzira na duhovni uzrok, temelj duhovne prakse – usklađenost sa šest osnovnih univerzalnih principa duhovne prakse pomaže specifičnoj duhovnoj mjeri za iscjeljivanje da bude učinkovitija i djeluje brže.

U ovom članku fokusirali smo se na mjere duhovnog iscjeljivanja koje mogu pomoći u ublažavanju simptoma kada je korijenski uzrok duhovne prirode, dakle, simptomima koje su prouzročili duhovi (negativne energije).

Vratimo se na slučaj gospođe koja je depresivna zbog gubitka posla. Ako duh uzrokuje 70% depresije, tada bi primjenom mjera duhovnog iscjeljivanja iz ovog članka, trebala osjećati olakšanje u istoj mjeri.

3. Narušeno mentalno zdravlje uzrokovano duhovima

Trenutačno smo gotovo svi na ovom svijetu pogođeni duhovima (negativnom energijom). Za više detalja, molimo pogledajte naše poglavlje o duhovima. Svojom crnom energijom duhovi mogu prouzročiti bilo koji simptom mentalne bolesti slabeći funkcije mozga na različitim razinama. Koristeći se oružjem negativne energije oni mogu podražavati bilo koji mentalni simptom ili narušeno zdravlje. Suptilna tijela naših preminulih  predaka također su uključena u ovu kategoriju.

3.1 Kako možemo znati jesu li naše simptome prouzročili duhovi?

 • Samo Sveci uz pomoć visoko aktivnog šestog čula mogu uistinu dijagnosticirati određeni simptom prouzročen duhovima. Oni nam, također, mogu reći detalje o napadu duhova, razlog napada, točnu duhovnu mjeru za iscjeljivanje, itd. Za više detalja, molimo pogledajte članak ‘Dubina sposobnosti opažanja paranormalnih aktivnosti našim šestim čulom’.

 • Pojedinci s razvijenim šestim čulom, do neke mjere, također, mogu dokučiti je li  određeni simptom prouzročen duhovima. Međutim, oni ne mogu biti 100% sigurni u to i ne dobivaju puno detalja o prirodi napada.

 • Što je s nama ostalima koji nemamo šesto čulo (ESP), sposobnost razumijevanja je li simptom prouzročen duhom? Postoji jednostavno pravilo koje možemo primijeniti kako bismo riješili tu nedoumicu, koristeći se svojim intelektom. Možemo smatrati da postoji velika vjerojatnost da je neku mentalnu bolest prouzročio duh kada  simptomi:

  • nisu ublaženi rutinskom, konvencionalnom medicinom ili

  • kada su prolazni,

  • neobjašnjivi,

  • naglašeni za vrijeme punog mjeseca ili dana mladog mjeseca ili

  • su ublaženi duhovnim mjerama.

Na primjer, ako netko osjeti neobjašnjivu (bez ikakvog razloga) anksioznost koja ne prestaje upotrebom konvencionalnih lijekova, vjerojatno ju je prouzročio duh.

Čak u slučajevima gdje je korijenski uzrok fizički ili psihološki ili duhovni (osim onih čiji su uzrok duhovi), preporučamo da se medicinski tretman nadopunjuje s dolje navedenim duhovnim mjerama. Razlog tome je što duhovi iskorištavaju svaku slabost uzrokovanu mentalno narušenim zdravljem kako bi napali osobu te usložili ili pogoršali problem. Dakle, čak i kada je bolest započela kao čisto psihološka, u većini se slučajeva  kasnije zakomplicira napadom duhova.

Sljedeća tablica prikazuje tipičan profil osobe s nedostacima kao što su bijes, depresija, negativno razmišljanje, anksioznost i sklonost alkoholu. Duh iskorištava i povećava opseg negativnog razmišljanja. Ovo s vremena na vrijeme postupno utječe i na druge nedostatke kao što su depresija, sklonost alkoholu, itd. U nekim slučajevima nedostatak može postati tako jak da osoba koja je pomišljala na suicid to doista i počini, kada intenzitet suicidnih misli zbog duhova bude povećan iznad određene točke.

4. Objašnjenje tablice i kako je upotrebljavati

Za objašnjenje tablice molimo pogledajte duhovno iscjeljujuće pojalice za mentalne bolesti.

U ovom odjeljku o duhovno iscjeljujućim pojalicama dato je pet parametra:

 1. Simptom: Podrazumijeva simptom od kojeg netko pati i kojeg je uzrokovao duh, na primjer anksioznost, noćne more, depresija, itd. Za lakše povezivanje i pregled našim smo čitateljima naveli simptome, umjesto bolesti.

 2. Ovo ni u kom slučaju nije neka opsežna teza o svim mentalnim bolestima, ali cilj joj je ukazati na ideju kako su razni simptomi prouzročeni duhovima i kako ih je moguće liječiti duhovnim mjerama koristeći se podacima razjašnjenim u  duhovnom istraživanju.

Razina pet apsolutnih kozmičkih elemenata: Ovaj stupac nam govori koji od pet kozmičkih elemenata je pogođen pa uzrokuje određeni simptom.

Prema općepoznatom vladajućem sustavu medicinske znanosti dijagnoza je ograničena na znanje o tome koji je neuroprijenosnik mozga pogođen, itd.  Ovdje je znanost doprla samo do biološke ili psihološko-biokemijske razine stanice.

Stara medicinska znanost Indije, Ayurved-a (Ayurveda, Ajurveda) ide mnogo dublje kod dijagnoze bolesti ili poremećaja. Ona ide nekoliko razina dublje od razina protona, neutrona, mezona, gluona i kvarkova. Ona dijagnosticira na razini pet kozmičkih elemenata od čega je sastavljen cijeli Univerzum. Molimo pogledajte članak o pet kozmičkih elemenata.

Znati koji je kozmički element pogođen važno je zato što mjera duhovnog iscjeljivanja mora biti ili na istoj razini, ili razini nekog višeg kozmičkog elementa, da bi bila upotrebljena.

Slijede neki primjeri duhovnih mjera iscjeljivanja prema pet kozmičkih elemenata po redu, od najmanjeg do najvišeg kozmičkog elementa. Apsolutni element Zemlje je najniži i najmaterijalniji od ostalih suptilnih kozmičkih elemenata, dok je apsolutni Eter element koji je najsuptilniji (nematerijalni) i najviši u hijerarhiji.

Kozmički element Duhovno iscjeljujuća mjera
Apsolutni element Zemlje Duhovno iscjeljenje putem mirisa
Apsolutni element Vode Primjena svete vode, tretman slanom vodom
Apsolutni element Vatre Primjena svetog praha
Apsolutni element Zraka Puhanje svetog praha
Apsolutni element Etera Kutije i duhovno iscjeljivanje putem gledanja u nebo

 

Za svaku ćemo duhovnu mjeru iscjeljivanja kasnije proširiti razmatranje u poglavlju Duhovno iscjeljivanje.

Prema tome, ako je simptom takav da na nas djeluje na razini apsolutnog zemljinog elementa i uzrokovan je duhom niže hijerarhije/snage, ili je bol blaga,  tada će nam koristiti duhovno iscjeljenje mirisom koji je duhovno iscjeljujuća mjera za apsolutni zemljin element. Ali ako je riječ o utjecaju duha s više hijerarhije, ili je napad teži, tada bismo trebali koristiti duhovnu mjeru tretmana slanom vodom koji djeluje na razini apsolutnog vodenog elementa. Za simptome uzrokovane na razini apsolutnog eteričnog elementa mjera duhovnog iscjeljivanja se radi na samoj razini eteričnog elementa.

 1. Duhovni energetski centri chakre (čakre): Ovdje je objašnjeno gdje netko treba kanalizirati duhovnu energiju korištenjem tehnike nyas (nijas). Molimo pročitajte članak o tehnici nyas (nijas).

  U našem fizičkom tijelu postoji sedam nevidljivih ili suptilnih duhovnih centara. Sljedeći dijagram prikazuje gdje se oni nalaze.

   Pozicija nyas-a je položaj u kojem, kada pojamo, našu duhovnu energiju  moramo fokusirati polaganjem skupljenih prstiju na određeno mjesto. Na primjer, ako je duhovna mjera raditi nyaas na Adnya-chakra (Aadnya čakra, Adnija čakra – energetski centar u prostoru između obrva) to izgleda ovako.

   Mehanizmi u osnovi nyaas-a

  Nyas (nijas) je uvijek praćen pojanjem. Pojanjem se napajamo božanskom energijom Božjeg aspekta čije Ime pojamo. Radeći nyas, Božansku energiju nastalu pojanjem kanaliziramo u određeni duhovni energetski centar. Radeći tako energija je raspršena u organe tog područja.

  Ako netko nije siguran u pravu poziciju nyas-a za određeni simptom, kao općenito pravilo, za sve mentalne poremećaje općenita nyas pozicija je jedna ruka u prostoru između obrva i druga u srčanom centru.

  Ako vas tijekom nyas tretmana ruka počinje boljeti možete ju spustiti i odmoriti na neko vrijeme ili možete promijeniti ruku.

 2. Specifična pojalica Božanstava: Moramo pojati ime određenog aspekta Boga kako bismo izvukli specifičnu Božansku duhovnu energiju potrebnu za borbu protiv određenog duha za razne simptome. Ponekad je potrebna specifična energija izvučena pojanjem imena kombinacijom dvaju ili više Božjih aspekata (Božanstava) u specifičnom slijedu. Imena trebamo ponavljati u zadanom slijedu i nakon što završimo slijed počinjemo ponovno.

 3. Na korist našim čitateljima, napravili smo snimku pojanja u skladu s duhovnom znanosti. Oni koji su novi u jeziku mogu mjere duhovnog iscjeljivanja primijeniti na sljedeći način.

  Korak 1: Samo slušajte pojanje i držite oči na ispisu pojalice.
  Korak 2: Probajte izgovoriti pojalicu zajedno sa snimkom.
  Korak 3: Izgovorite je samostalno. U ovoj fazi, možete je izgovoriti naglas ili ponavljati mentalno  u bilo koje vrijeme, kad ste mentalno slobodni, bez obzira gdje se nalazite ili što radite. Ako je moguće radite nyas. Ako nyas nije moguć, ako, recimo, putujete vlakom na posao možete samo mentalno pojati bez nyas-a.
  Bit će korisno i samo slušanje pojanja i držanje očiju na ispisu pojanja.
  Pojalice navedene u nastavku su kao pojalice prepisane na recept, stvorene da nas izliječe od simptoma bolesti. Njihovo pojanje će djelovati samo kao tretman za određene bolesti, a neće imati utjecaja na duhovni rast.

 4. Pojanje određenog broja: U ovoj rubrici, osigurali smo alternativno iscjeljujuće pojanje – pojanje određenog broja. Ako netko ne može ponavljati  Božje Ime iz nekog razloga (jer je ateist ili mu je teško izgovarati riječi pojalice) može pojati određeni broj zajedno s nyas-om. Molimo pročitajte članak o broju pojalice kako biste razumjeli kako funkcionira.
  Također smo vam osigurali broj u zagradi koji je jednostavno zbroj znamenki. Ovo je treći tip pojanja koji se radi dok ste u nyaas poziciji.
  Brojevne pojalice imaju najveći učinak kada se rade na sanskrtu jer je taj jezik ponajviše sāttvik (sattvik – dominantna Sattva (čistoća i znanje) komponenta). Ako vam je teško izgovoriti višeznamenkasti broj, npr. 131, možete ponavljati broj pet, to je broj dobiven dodavanjem svih znamenki 131(1+3+1= 5). Naravno, postignuta korist će biti manja.
  Ako vam je izgovaranje brojevne pojalice na sanskrtu teško, možete ju ponavljati na svom jeziku.

4.1 Koliko dugo bi trebalo pojati?

Preporuča se primjena ove duhovne mjere iscjeljivanja na dnevnoj bazi periodično ovisno o učestalosti simptoma.

 • U blažim nevoljama može se pojati jedan-dva sata dnevno u pojedinoj sekciji ili u više sekcija.

 • Ako su simptomi srednje jaki morat ćete pojati tri-četiri sata ili više.

 • Ako je učestalost visoka, molimo koristite duhovnu mjeru za iscjeljivanje koliko god je potrebno svaki dan.

Nakon što simptomi nestanu morate nastaviti iscjeljivanje dva-četiri mjeseca. Baš kao i u slučaju tretmana velike depresije s anti-depresivnim tabletama, nestanak tuge i plača ne znači da je bolest iskorijenjena. Neuravnotežen neuroprijenosnik koji uzrokuje depresiju, i porast tuge i plača, nastavlja preživljavati. Prema tome korištenje propisane anti-depresivne tablete za iskorjenjivanje bolesti mora se nastaviti prepisani broj dana. Slično tome, čak i kada simptomi nestanu, utjecaj duha ostaje tako da se iscjeljivanje mora nastaviti do potpunoog izlječenja.

4.2 Koje bi duhovne mjere iscjeljivanja trebalo koristiti?

U tablici ispod ponudili smo vam izbor od tri duhovne mjere kojima se možete koristiti. Sljedeća tablica objašnjava usporedive učinke svake duhovne mjere. Mjere duhovnog iscjeljivanja koje odgovaraju pet kozmičkih elemenata komplementarne su ostalim duhovnim mjerama i mogu se koristiti uz bilo koju drugu duhovnu mjeru za iscjeljivanje za brže i kompletnije ozdravljenje. Mogu biti korisne čak i same ako je poteškoća blaga, ili je uzročnik duh niže hijerarhije iz ravni Nether. Inače, djeluju najbolje kao sekundarni tretman uz pojanje.

Duhovna mjera iscjeljivanja

Djelotvornost

Pojanje imena Božanstava

100%

Brojevna pojalica

50%*

Pojalica brojeva izvedenih dodavanjem brojeva u brojevnoj pojalici

30%*

 

* Djelotvornost ako je pojanje na sanskrtu

4.3 Treba li osoba nastaviti pojalicu Božjeg imena prema religiji rođenja, a zatim i pojalicu božanstva Datte?

Da, ako netko može nastaviti osnovnu duhovnu praksu, korist je veća i brža. Ako netko ne može prakticirati oboje, onda je bolje da se fokusira na specifičnu duhovnu mjeru. Zbog toga što je općenito teže fokusirati se na duhovnu praksu u trenucima iritantne fizičke bolesti.

4.4 Treba li nastaviti medicinski tretman?

Čak iako netko osjeća da su simptome uzrokovali duhovi, treba nastaviti medicinski i psihološki tretman zato što nam daje barem simptomatsko olakšanje, ako ne i cjelovito izlječenje. Kad imamo lako dostupnu medicinu, ne bismo trebali uzalud trošiti svoje rijetke i dragocjene duhovne resurse na to  što bi trebalo poduzeti.

4.5 Treba li  osoba vjerovati da bi imala koristi od pojanja?

Vjera pomaže, ali i bez nje možemo dobiti korist bilo od koje duhovne mjere iscjeljivanja predložene na ovoj web stranici. Ovo je blisko činjenici da za dobivanje dobrobiti od medicine nije potrebna vjera u medicinu. Pa prema tome, ovo je duhovna medicina i korist se dobiva njenom primjenom u praksi, bez obzira na vjeru.

5. Tablica s mjerama duhovnog iscjeljivanja za bolesti prouzročene duhovima

Molimo kliknite ovdje za pregled duhovno iscjeljujućih pojalica.