Kako ću znati da li mi je uopće potrebno duhovno iscjeljivanje?

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) preporučuje nastavak konvencionalnog medicinskog liječenja paralelno sa uporabom sredstava za duhovno iscjeljivanje kod tretmana fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitateljima se savjetuje da koriste bilo koje sredstvo za duhovno iscjeljivanje prema vlastitom izboru.

Duhovno istraživanje koje je Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) provodila proteklih 20 godina otkrilo je da 80% problema u životu ima svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Zbog toga ovi problemi mogu biti u potpunosti otklonjeni samo udruživanjem svjetovnih napora sa sredstvima iz duhovne dimenzije. Ovo objašnjava veliki značaj duhovnog iscjeljivanja u rješavanju problema iz života.

Hajde da pokušamo ovo bolje razumjeti putem analogije. Da bismo održali dobro zdravlje trebamo imati izbalansiranu ishranu. Međutim, kad smo bolesni, potrebna nam je dodatna ishrana pored one uobičajene kako bismo se povratili. Na primjer, kad imamo prehladu uzmemo vitamin C. To je količina koja se dodaje na onu koja je već prisutna u dnevnoj ishrani u kojoj recimo koristimo limun itd..

Isto tako, da bismo imali život pošteđen problema, moramo obratiti pažnju na fizičke, psihološke i duhovne aspekte. Većina ljudi obraća pažnju samo na fizičke i psihološke aspekte. U pogledu duhovnih aspekta je prisutan nedostatak razumijevanja i vodstva. Tako većina ljudi ne razumije značaj brige o duhovnom aspektu naših života putem obavljanja redovite duhovne prakse.

Healing Required

Jedan od važnih duhovnih korijena problema u životu je sudbina, koja u prosjeku određuje oko 65% događaja u našim životima. Ovo znači da nam je oko 65% problema u životu suđeno. Sudbina ili suđeni problemi mogu biti prevladani samo kroz duhovnu praksu. Stoga, osim obavljanja redovite duhovne prakse u svrhu duhovnog rasta, ljudi bi trebali raditi duhovnu praksu i zbog prevencije te kao mjeru duhovnog iscjeljivanja za otklanjanje problema uzrokovanih sudbinom.

Iz toga proizlazi da je duhovna praksa svojstvena našim životima i kao što analogija kaže; ključni sastojak duhovnog obroka za uravnoteženi život. Čak i kad ljudi žele raditi duhovnu praksu većina ne zna za koju se odlučiti ili ima malo poznavanja šest osnovnih principa duhovne prakse.

Kad ljudi imaju niske duhovne zalihe, negativne energije ih stalno napadaju u duhovnom carstvu. Vrhunac čega je veći broj problema u životu. U takvim slučajevima osoba treba kao dopunu duhovnoj praksi koristiti i druga sredstva za duhovno iscjeljivanje. Po primjeru dodatne ishrane iz prethodne analogije.

Teško je intelektom zaključiti da li nam je potrebna dopuna duhovnoj praksi u vidu duhovnog lijeka. Samo Sveci i ljudi sa jakom ekstračulnom percepcijom (ESP) tj. šestim čulom su mjerodavni da napišu duhovni lijek, jer jedino oni mogu dijagnosticirati da li je korijen problema duhovne prirode.

Međutim, moguće je intelektom donijeti odluku ako se zapazi sljedeće:

  • Problemi koji ne nestaju unatoč najboljim svjetovnim naporima.

  • Kronični ili povratni problemi bez očitog uzroka.

  • Problemi koji utječu na više članova obitelji istovremeno.

  • Problemi koji se pogoršavaju oko mladog ili punog mjeseca.

  • Problemi koji se umanjuju barem djelomično kada se obuzeta osoba nađe u duhovno pozitivnom okruženju, kao u društvu Svetaca.

U zaključku savjetujemo:

  • Svakodnevno raditi duhovnu praksu, duhovne mjere.

  • Koristiti sredstva za duhovno iscjeljivanje kao dopunu u navedenim slučajevima u životu ili kod problema koji ostaju unatoč svim naporima.

<<Natrag

^ Vrh