Kako objašnjavamo djelovanje mjera prilikom duhovnog iscjeljenja?

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) savjetuje da se nastavi s terapijom konvencionalne medicine, zajedno s mjerama duhovnog iscjeljenja, za liječenje fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitateljima se savjetuje da primijene bilo koju mjeru duhovnog iscjeljenja po svom izboru.

1. Značaj šestog čula u objašnjenju djelovanja mjera duhovnog iscjeljenja

Ako nemamo vrlo visoko razvijenu nadčulnu percepciju (ESP) ili šesto čulo, jako je teško protumačiti iscjeljenje i djelovanje takvih duhovnih mjera. To je stoga što bez visoko razvijenog šestog čula (ESP), teško možemo percipirati pravi razlog koji stoji iza našeg doživljaja, iskustva, tijekom duhovnog iscjeljenja. Na primjer, dvije osobe koje su liječene Svetim pepelom (vibhūti, vibhuti) mogu doživjeti potpuno različita iskustva.

 • Osoba koja je zaposjednuta negativnom energijom osjetit će nelagodu. Zapravo će negativna energija koja zaposjeda tu osobu osjetiti nelagodu, jer se Božanska svjesnost (Chaitanya), koja se emitira iz Svetog pepela (vibhuti), počinje boriti protiv nje. Kako je svijest zaposjednute osobe stopljena sa sviješću negativne energije, osoba doživljava njezinu nelagodu kao osobnu.

 • Osoba koja nema problem s utjecajem negativnih energija doživjet će osjećaj lakoće zbog pozitivnih vibracija koje zrače iz Božanske svjesnosti (Chaitanya-e) Svetog pepela (vibhuti).

S druge strane, negativne energije više razine se mogu duže odupirati utjecaju Božanske svjesnosti (Chaitanye), pa tako može izgledati kao da poduzete mjere ne djeluju. One također mogu stvoriti iluziju dajući osobi lažan osjećaj djeluju li mjere ili ne.

Sljedeća tablica pokazuje da postoje dva stajališta o tome što će osoba (pod utjecajem negativne energije ili zaposjednuta) koja doživljava duhovno iscjeljenje osjećati tijekom sesije duhovnog iscjeljenja. Suptilno čitanje je urađeno pomoću visoko razvijene nadčulne percepcije – šestog čula. Postoje dvije svijesti koje se isprepliću; tragateljeva svijest i svijest negativne energije koja zaposjeda tragatelja. Tijekom manifestacije, tj. kada zaposjednutost počinje biti vidljiva ili se naglo ispoljava, svijest negativne energije dolazi u prvi plan. Ipak, ovo može varirati od manifestacije do manifestacije u zavisnosti od toga čija je svijest dominantna. Samo osoba sa visoko razvijenom nadčulnom percepcijom (ESP) ili šestim čulom može raspoznati je li tragateljeva ili svijest negativne energije u tom trenutku dominantna.

Kako objašnjavamo djelovanje mjera prilikom duhovnog iscjeljenja?

Na primjer: Ako se negativna energija manifestira 70%, to znači da je njena svijest 70% u prvom planu, a svijest tragatelja samo 30% i negdje je u pozadini. U ovakvom stanju, pojava te osobe se radikalno mijenja i ona se ponaša neuobičajeno. U takvom slučaju, ako bismo pogledali izraz negativne energije (koji je sada vidljiv na tragateljevom licu) kada joj se prikaže pozitivan stimulans poput slike Božanstva, vidjeli bismo namrgođen, mračan pogled. Ovo se događa zbog toga što negativnu energiju, u kojoj prevladava Raja-Tama, uznemiruje Božanska svjesnost (Chaitanya) koja zrači iz slike Božanstva. Ponekad negativna energija može koristiti svoje rezerve crne energije ili od drugih negativnih entiteta više razine i pretvarati se da ju ne uznemiruje duhovno iscjeljenje. To može demoralizirati iscjelitelja ako pomisli da ne uspijeva doprijeti do negativne energije. Ipak, negativna energija se može odupirati samo dok traju rezerve crne energije koju crpi.

Ukratko, cijeli proces interpretacije je kao borba dva špijuna u stripovima. Igra mačke i miša koju negativna energija igra s iscjeliteljem je vrlo intenzivna. Samo iscjelitelji sa visoko razvijenim šestim čulom mogu prozreti njihovu igru i šaradu i suprostaviti se pokušajima negativne energije.

2. Duhovno iscjeljenje i tko može vidjeti što se zapravo događa tijekom sesije duhovnog iscjeljenja?

Pogledajmo tko može percipirati razliku između osobe i negativne energije koja se manifestira:

A. Osoba pod utjecajem negativne energije:

 • Duhovna razina osobe koja je pod utjecajem negativne energije treba biti iznad 50%. Poslije ove duhovne razine osoba može shvatiti koje su misli njene, a koje pripadaju negativnoj energiji.

 • Ako je kontrola koju negativna energija ima nad nekom osobom manja od 30%, onda je ta osoba u stanju razlikovati koje su čije misli.

B. Duhovni iscjelitelj:

 • Prosječan duhovni iscjelitelj nije u stanju ni primijetiti negativnu energiju više razine, niti razumjeti nijanse suptilne bitke.

 • Ako je sam iscjelitelj zaposjednut negativnom energijom više razine (negativni entitet više razine), njegova suptilna sposobnost ili šesto čulo (ESP) može porasti iako je njegova duhovna razina niska. Negativni entitet više razine u iscjelitelju može kontrolirati negativnu energiju koja zaposjeda osobu kao svog podređenog, slugu. Ovdje se može dogoditi igra u kojoj negativni entitet više razine u iscjelitelju može privremeno ukloniti negativnu energiju iz osobe koja je zaposjednuta samo da bi se on kasnije mogao vratiti.

 • Samo osoba

  • iznad 70% duhovne razine

  • ili osoba koju direktno vodi Svetac

može istinski utvrditi što se događa.

3. Duhovno iscjeljenje i djelovanje u odnosu na crni omotač oko osobe

Da bi se zaštitili od ometanja koja uzrokuju mjere duhovnog iscjeljenja, negativne energije ili suptilna tijela preminulih predaka stvaraju omotač crne energije oko sebe i oko osobe koja je zaposjednuta. Omotač od crne energije služi kao štit.

Sada, nakon izlaganja mjerama duhovnog iscjeljenja, koliko će brzo negativan entitet osjetiti nelagodu (koja se manifestira kao nelagoda osobe koja je zaposjednuta), zavisi o tome koliko je gust i izdržljiv zaštitni omotač. Osoba koja je pod utjecajem negativne energije u maloj mjeri, i/ili je u pitanju entitet male snage, obično ima tanji omotač crne energije oko sebe. Prema tome, moguće je lako probiti ovu barijeru i stići do negativnog entiteta. Dakle, osoba koja je pod utjecajem negativne energije niže razine iz Čistilišta (Bhūvalok-a) i to u blažoj mjeri, doživljava nelagodu ubrzo nakon primjene mjera. U tom slučaju moguće je ublažiti sve nelagodnosti kod te osobe u roku od tri-četiri mjeseca od početka duhovnog iscjeljivanja.

Osobe koje su pod utjecajem negativnih entiteta, a koje ne osjećaju nelagodu prilikom primjene duhovnih mjera iscjeljivanja, vjerojatno imaju gušći i izdržljiviji omotač crne energije oko sebe. Vjerojatno je veća i duhovna snaga negativnog entiteta koji im stvara probleme. Nakon konstantnog izlaganja negativne energije mjerama duhovnog iscjeljivanja, osoba počinje osjećati nelagodnost u roku od nekoliko mjeseci. Osoba ipak može skratiti ovo vrijeme tako što će mjere duhovnog iscjeljenja upotpuniti duhovnom praksom u skladu sa  šest osnovnih principa i sattvik  načinom života.