Za zainteresirane za iscjeljivanje od strane drugih

P: Kako odabrati iscjelitelja?

Najbolji način liječenja je redovita duhovna praksa i primjena duhovnih lijekova koje provodimo sami. Ako netko ipak želi potražiti pomoć duhovnog iscjelitelja, onda bi trebalo imati na umu sljedeće:

 • Iscjelitelj treba biti iznad  50% duhovne razine.
 • Izabrati iscjelitelja koji ne iscjeljuje zbog svjetovnog priznanja i zarade, već koji ima iskrenu želju pomoći ljudima u prevladavanju njihovih problema.
 • Iscjelitelj treba obavljati duhovnu praksu pod vodstvom Sveca ili Guru-a (Molimo vas obratite pozornost na priloženu uputu o tome tko se može smatrati Svecem ili Guruom).
 • Ako netko pronađe iscjelitelja koji ne zadovoljava navedene kriterije, velika je vjerojatnost da negativna energija djeluje kroz njega u toku iscjeljivanja.

Uz navedene kriterije, bilo bi poželjno izabrati iscjelitelja koji posjeduje slijedeće osobine:

Ipak, spoznati zadovoljava li iscjelitelj ove kriterije je moguće samo uz pomoć šestog čula, što je izvan sposobnosti jednoga prosječnog čovjeka. Radeći duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa osiguravamo razvoj i aktiviranje šestog čula.

P: Je li ispravno platiti?

U redu je platiti za duhovno iscjeljivanje. No ipak, naplaćena suma trebala bi biti skromna i u cilju zadovoljavanja iscjeliteljevih osnovnih životnih potreba , ili za nastavak širenja duhovno iscjeljujućih lijekova u njegovoj duhovnoj praksi.

Važna točka u gledištu iscjelitelja trebala bi biti nezainteresiranost za slavu i novac.

P: Može li mi naštetiti neispravno obavljeno iscjeljivanje?

Kratak je odgovor da. Nabrojati ćemo nekoliko mogućih načina:

Iscjelitelji željni slave i bogatstva, i niže duhovne razine, najpodložniji su napadu od strane duhova. Duhovi više razine koristeći ove njihove mane i vezanosti, utječu i zaposjednu ih. Zaposjednutost je unutarnja i nevidljiva, te iscjelitelj ne može imati predodžbu da ga kontrolira duh. Stoga to prolazi nezapaženo. Kada jednom zaposjednu iscjelitelja, oni u početnom stadiju kroz njega, pomoću duhovne moći umanjuju simptome tegoba kod liječenih osoba, ne bi li zadobili povjerenje, ali istodobno u njih ubrizgavaju crnu energiju.

Ako iscjelitelj nema visoko razvijeno šesto čulo, neće biti u mogućnosti raspoznati razliku između pozitivne i negativne energije u suptilnome svijetu. I tako, dok iscjelitelj misli da kanalizira energiju dobivenu od duhovnih vodiča, on ustvari liječi crnom energijom duha koji se izdaje za duhovnoga vodiča. Dakle, iako su početni simptomi uklonjeni zbog zadobivanja pacijentovog povjerenja, dugotrajne su posljedice vrlo štetne.

P: Što učiniti za duhovno iscjeljenje voljenih ako oni nisu voljni koristiti lijekove sami?

Vrlo je teško uvjeriti nekoga nepopustljivog u odluci da ne koristi duhovno liječenje. Ipak, postoji nekoliko mogućnosti koje trebamo imati na umu kada netko od naših voljenih ne želi primijeniti lijek:

 • Pročitati članak na temu principi duhovnoga iscjeljivanja tako da im možemo objasniti znanost u pozadini duhovnoga liječenja. Objasniti na intelektualnoj razini  zašto bi ih trebalo koristiti i na taj način možda prevladati njihovu nesklonost.
 • Moliti se da se s intelekta voljenog otkloni crni omotač duha, kako bi poslušao naš savjet. Duhovi često prekriju intelekt osobe koju zaposjednu, te tako zamagle njihovu sposobnost odlučivanja.
 • Kao opće pravilo, predlažemo da im kažete najviše tri puta, u različitim prilikama. Nakon toga, sve ovisi o njima.
 • Upamtite da je krajnji ishod uvjetovan nečijom sudbinom, te mu ona daje osjećaj da posluša. Ako netko ima tešku sudbinu, u većini slučajeva on neće dobiti misao da posluša, što ga vodi u godine patnje. Svatko od nas je na vlastitom duhovnome putu, te ako možemo pomoći drugima u duhovnome rastu, mi ćemo to i učiniti. No, ako on ne želi slušati ni nakon ponovljenih molbi, najbolje je da zauzmemo suzdržani filozofski stav o situaciji (onoliko čvrsto koliko je moguće), zbog toga što je neposlušnost najčešće uzrokovana sudbinom voljenih, i potrebom da iskuse patnju.

> O uporabi duhovnih lijekova na sebi

P: Kako interpretiramo djelovanje duhovnih lijekova?

Ako netko nema visoko razvijenu ekstra senzornu percepciju (ESP) ili šesto čulo, vrlo je teško definirati specifične učinke duhovnoga lijeka. To je zbog toga što nismo u mogućnosti uvidjeti prave razloge u pozadini našeg liječenja. Primjerice, dvije osobe liječene Svetim pepelom (Vibhuti) mogu doživjeti krajnje različita iskustva.

 • Osoba pod utjecajem duha, može doživjeti tjeskobu. To je zato što duh u osobi doživljava nelagodu zbog Chaitanye (Božanske svjesnosti) koju emitira Sveti pepeo i počinje se boriti s negativnom energijom duha.
 • Osoba koja nije napadnuta  negativnim energijama može osjetiti lakoću uzrokovanu vibracijama pozitivne energije Chaitanye(Božanske svjesnosti) koju emitira Sveti pepeo.
 • Sljedeća mogućnost je da duhovi višega ranga mogu zadržati utjecaje Chaitanye (Božanske svjesnosti) na duži period, te se može činiti da lijek ne djeluje. Oni također mogu izazvati lažne učinke dajući osobi lažnu predodžbu o tome da li lijek djeluje ili ne.

P: Kako znati da li lijek djeluje?

Možemo smatrati da lijek djeluje kada uočimo snažnu korelaciju između početnoga stanja u duhovnome liječenju, i umanjenja simptoma. Primjerice, imali smo osobu koja je patila od grčeva. Nakon početka pojanja, grčevi su se isti tren umanjili. Po prestanku pojanja, grčevi su se naglo pojačali. Ovaj problem je osobu pratio godinama, i nikakvi liječnički tretmani nisu pomagali. Sada problemi nestaju momentalno, i niti jedan drugi razlog se nije mogao pripisati nestajanju grčeva.

U nekim slučajevima, učinci lijeka mogu biti više suptilni i osobni, te uočljivi na kvalitativnim promjenama u životu i smanjenju negativnoga razmišljanja.

Većina ljudi je zainteresirana samo za izlječenje simptoma. Oni nisu svjesni duha ili suptilnog tijela preminulog pretka koji ih uznemiruje, i koji je pravim uzročnikom njihovih simptoma. Ukloniti duha mnogo je teža zadaća od uklanjanja simptoma poput grča ili ekcema koji su prouzročili. Duhovna praksa jedini je odgovarajući način za uklanjanje problema u samome korijenu, a pravi korjeniti problem je napad duha.

P: Koliko dugo tijekom dana trebam raditi duhovno iscjeljivanje?

Odgovor: Ovisno o vrsti duhovno iscjeljujućeg lijeka, treba odrediti vrijeme njegova korištenja. Najbolji način duhovnog iscjeljivanja je duhovna praksa. Također se mogu koristiti i drugi lijekovi da pojačaju duhovnu praksu i ubrzaju olakšanja tegoba.

Savjetuje se svakodnevno primjenjivanje duhovno iscjeljujućih lijekova, a o jačini tegoba ovisi koliko dugo treba primjenjivati lijek.

 • Pri slabijim tegobama osoba može primjenjivati duhovne lijekove (npr. duhovnu praksu ili druge vrste liječenja) jedan-dva sata dnevno, odjednom ili u više kraćih perioda.
 • Ako su simptomi srednje jačine, praksu bi trebalo raditi tri-četiri sata ili više.
 • Ako je tjeskoba velika, molimo primjenjujte lijekove koliko je god moguće svakoga dana.

Osvrnite se na članak “Kako ću znati je li mi uopće potrebno duhovno iscjeljivanje?” gdje su navedeni primjeri za blage, srednje i teške probleme.

P: Koliko dugo treba prakticirati duhovno iscjeljivanje?

Nakon nestanka simptoma, liječenje treba nastaviti  dva-četiri mjeseca. Baš kao i u slučaju infektivnoga bronhitisa, prestanak kašlja ne znači da je bolest uklonjena iz pluća. Klice koje izazivaju bronhitis i prouzrokuju kašalj mogu i dalje postojati. Stoga, antibiotik propisan za izlječenje treba nastaviti uzimati još preporučeni broj dana. Isto tako, iako su simptomi uklonjeni, utjecaj duha ostaje, te se s lijekom treba nastaviti do potpunoga izlječenja.
Jedan od faktora koji utječe na vremenski period potreban za primjenu lijeka nakon izlječenja, je period koji je bio potreban za izlječenje. Što je period izlječenja bio duži, duži treba biti i period nastavka primjene lijeka nakon izlječenja.

P: Koliko je vremena potrebno za iscjeljenje?

Vrijeme za rješenje problema duhovnoga tipa može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko mjeseci ili godina. Na primjer, netko može biti izliječen momentalno primjenom Svete vode i gomutre (kravlji urin) od osipa na koži izazvanog suptilnim tijelima preminulih predaka . No, ako je ovisnost o pušenju cigareta uzrokovana djelom sklonosti same osobe (tj. na psihološkoj razini) i djelom zbog zaposjednutosti (na duhovnoj razini) moglo bi potrajati i godinu duhovne prakse da se prevlada ta navika.

Vrijeme potrebno za izlječenje ovisi o više faktora.

 • Težine sudbine pacijenta
 • Intenziteta duhovne prakse
 • Duhovne snage iscjelitelja
 • Snage duha koji zaposjeda ili napada osobu
 • Količini defekata same osobe, što produžava vrijeme liječenja. To je zbog toga što duhovi koriste defekte poput bijesa, straha i emotivnosti da izgrade centre crne energije u umu osobe radi lakšega ulaska

 

P: Koliko je vjera bitna?

Da, vjera pojačava dobrobiti. Osvrnite se na članak pod nazivom „Ima li dobrobiti od pojanja bez vjere?“