Duhovni uticaji televizije i filmova

1. Upoznavanje sa uticajima televizije

Televizija i filmovi su način na koji većina ljudi beži od svakodnevnih problema, traži zadovoljstvo, a takođe su i način da se ljudi povežu sa svetom u potrazi za informacijama i iskustvima.

Imajući u vidu rasprostranjenost televizije i filmova odlučili smo da proučimo njihov uticaj na duhovnom nivou i to na gledaoca i neposredno na njegovu okolinu. Među pitanjima na koje smo tražili odgovor bili su:

 • Kakav je uticaj televizije i filmova na gledaoca i njegovu bližu okolinu?
 • Da li na efekat koji osećamo utiče i vrsta programa koji gledamo?

2. Uticaji televizije

Iako se u velikoj meri oslanjamo na televiziju u potrazi za vestima, informacijama i relaksacijom, istraživačke studije su potvdile negativne uticaje televizije. U produžetku je lista češćih kritika koje današnje društvo iznosi protiv televizije (referenca Sajber Koleđž).

 • Televizija doprinosi pojavi gojaznosti
 • Televizija ohrabruje beg od ličnih odgovornosti
 • Televizija predstavlja lažnu sliku stvarnosti i iskrivljuje stvarnost putem obmane
 • Televizija učestvuje u ekonomskoj eksploataciji. Ona koristi reklame da bi usadila potrošački mentalitet
 • Televizija podriva moralne standarde kroz opise i aluzije na seks.
 • Scene nasilja na televiziji podstiču nasilje u svakodnevnom ponašanju (referenca Nju sajentist)

Većina ljudi danas oseća kako ne mogu da se pomere od televizije ili troše nerazumno mnogo vremena razmišljajući, diskutujući i gledajući reprize televizijskih programa. Pa, šta to zapravo pleni ljude i mami ih ka televiziji uprkos svim lošim efektima koje stvara? Da bi odgovorio na to pitanje SSRF je sproveo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci koje otkriva šta se dešava u duhovnoj dimenziji tokom gledanja televizije.

3. Duhovni uticaji televizije

Gđa Prijanka Lotlikar, tragateljka sa razvijenim šestim čulom proučavala je šta se dešava u duhovnoj dimenziji kada gledamo zabavne programe na televiziji. To je predstavila u obliku crteža zasnovanog na duhovnoj nauci. Tačnost crteža je potvrdio Njegova Svetost Dr. Atavle.

U nastavku je dat sažet nalaz:

 • Tokom emitovanja zabavnog programa oko televizora se stvara prsten od negativne energije i emituje uznemirujuće vibracije u obliku zvučnih prstenova u prostoru.
 • Mreže uznemirujućih misli se stvaraju u umu gledaoca i oko njega se stvara omotač negativne energije. Negativne vibracije se emituju u atmosferu čak i putem misli osobe koja gleda televizijski program.
 • Prsten energije koja stvara iluziju se stvara oko televizora. To dalje stvara i aktivira prsten energije koja stvara iluziju u gledaocu.
 • Iluzorne (majavi) vibracije se emituju kroz televizijske programe. Obzirom da većina takvih programa ne predstavlja stvarnost, kao rezultat emituju se iluzorne vibracije u prostor i atmosferu u velikoj meri. Štaviše, gledalac sve više i više tone u svet fikcije koji ne postoji.
 • Osoba koja gleda ovakve programe postaje ekstrovertna, budući da su joj um i intelekt pod takvim uticajem, zatim osoba počinje tako i da se ponaša.

Zbog toga, nalazi istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci objašnjavaju zašto su gledaoci opčinjeni televizijom. Ovi nalazi takođe pružaju osnovu za pojašnjenje štetnih uticaja televizije koje navodi moderna nauka .

4. Uticaj televizijskog sadržaja i programa

Nalazi su nas doveli do toga da se zapitamo da li su oni ograničeni samo na zabavne programe ili se mogu primeniti i na sve programske žanrove ili emisije. Saznali smo da je gledanje sadržaja u kojem dominira satva-komponenta korisno za nas, dok je gledanje sadržaja sa dominantnom tama komponentom štetno. Emitovanje uznemirujućih vibracija zavisi od vrste televizijskog programa.

4.1 Faktori koji utiču na duhovnu čistotu (satviktu) televizijskog programa

Naši tragaoci sa razvijenim šestim čulom analizirali su uticaj različitih TV žanrova na nas na duhovnom nivou.

Duhovni uticaj TV žanra
Programi koji sadrže više satva komponente Programi o duhovnim temama i ostali programi u kojima govore Sveci višeg nivoa
Programi koji sadrže više rađa-satva komponente Putopisi
Emisije o prirodi
Programi koji sadrže više rađa-tama komponente Sportski programi
Vesti
Komedije
Sapunice
Crtani filmovi
Drame
Romanse
Akcija
Programi koji sadrže više tama komponente Šou programi “uživo”
Horor filmovi
Programi sa ekstremno visokom tama komponentom Pornografski filmovi

Dalje smo saznali da kada programi sadrže nasilje, borbe, ubijanje, golotinju ili bilo šta seksualne prirode, to povećava tama komponentu u programu i u samom gledaocu. Sleng, vulgarnost i vrste jezika koje imaju dominantnu tama komponentu takođe imaju negativni uticaj na gledaoce.

Savet: I vi takođe možete izvesti suptilni eksperiment i proučiti šta osećate dok gledate različite žanrove televizijskog programa. Budite slobodni da zapišete svoja iskustva i da ih pošaljete klikom na opciju Postavite pitanje.

4.2 Satvik programi

Gđa Prijanka Lotlikar je dalje proučila šta se dešava na duhovnom nivou kada neko gleda program koji sadrži više satva komponente. U ovom slučaju, to je bila emisija u kojoj govori Svetac, Njegova Svetost Bhaktarađ Maharađ, Svetac najvišeg reda.

Sledi rezime nalaza:

 • Dok gledamo CD na kome je predavanje Sveca, aktivni prsten duhovne emocije (bhava) se stvara u gledaocu.
 • Kada Svetac govori, prstenovi Blaženstva, Božanske Svesnosti (Čaitanije) i Božanske energije se stvaraju. One se šire prema gledaocu.
 • Uklanjaju se uznemirujuće energije iz prostora.
 • Reči Sveca su Apsolutna Istina i, kao rezultat toga, gledalac biva sve više i više udubljen u Duhovnost i u mogućnosti je da doživi Blaženstvo i Božansku Svesnost iznutra.
 • Osobe koje gledaju ovakve televizijske programe, zbog uticaja govora Sveca na njihov um i intelekt, postaju introvertne i počinju da se ponašaju u skladu sa time.

Iz ove analize možemo zaključiti da gledanje programa u kojima dominira satva komponenta, kao što je duhovno predavanje Sveca, ima za nas duhovnu dobrobit. Nažalost učestalost ovih programa na televiziji je zanemarljiva.

5. Duhovni uticaji filmova

Navedeni principi takođe važe i za gledanje filmova sa još nekoliko istaknutih dodataka:

 1. Sam boravak sa ljudima koji su naklonjeni Duhovnosti kroz satsang povećava našu pozitivnost, dok boravak u okruženju koje je visoko rađasik ili tamasik, kao što je bioskop, povećava negativnost u nama.
 2. Ako u mračnoj sobi gledamo film to još više pojačava negativni efekat. Isto se dešava ako je zvuk glasan ili su svetla intenzivna.
 3. Što se tiče žanra, važi isto što i za televiziju, obzirom da bioskopski doživljaj koga smo prethodno opisali, samo naglašava već postojeći rađasik ili tamasik sadržaj.

6. Zaključak

Uživamo dok gledamo filmove ili TV jer to za nas znači opuštanje i bekstvo od svakodnevnih obaveza. Ipak, samo nam duhovna praksa može da pruži pravo olakšanje i da nam da opuštanje i Blaženstvo koje zapravo tražimo kroz sve ostalo. Gledanje predavanja Svetaca, pohađanje satsanga, pojanje, molitva, satseva i drugi aspekti duhovne prakse će nam pomoći da se duhovno uzdignemo.

Ponekad je gledanje televizije i filmova način socijalizacije i način da se provede vreme sa prijateljima i porodicom, što nam ne ostavlja neki izbor. Pa, šta da radimo ako nemamo izbora u tome šta gledamo, kada gledamo ili da li ćemo uopšte gledati? Čak i najmanji trud da pojemo ili da se pomolimo pre, za vreme i posle gledanja, može da nam pomogne da se zaštitimo. Na primer, možemo da se molimo: “Gospode, molim Te zaštiti me od bilo kakvih negativnih efekata gledanja filma/televizijske emisije, i pomozi mi da pojem za vreme gledanja. Molim Te, stvori oko mene zaštitni omotač od Tvog Imena“.

Možemo probati da postepeno smanjujemo broj sati koje provodimo u gledanju televizije i filmova. Takođe možemo da izbegavamo  programe sa izraženom tama komponentom.

Sa povećanjem naše duhovne prekse povećava se i satva komponenta u nama. Na taj način, izbor naše zabave će postati više satvik, i naša sposobnost da prepoznamo i cenimo aktivnosti koje nam donose duhovnu dobrobit će se poboljšati, i zauzvrat, postaćemo duhovno jaki.