Crtež Njegove Svetosti Baktarađ Maharađa zasnovan na duhovnom znanju

Njegova Svetost Baktarađ Maharađ bio je učenik Njegove Svetosti Anatanand Saiš-a. On je Guru (uzvišeni duhovni vođa) Njegove Svetosti Dr. Đajanta Balađi Atavlea, pod čijim blagoslovom je osnovana Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci. Bezbroj tragalaca i sledbenika Njegove Svetosti Baktarađ Maharađa doživelo je razne vrste duhovnih iskustava samo bivajući u Njegovom društvu, ili misleći o Njemu. U centru za istraživanje SSRF-a, tragaoci često koriste Njegovu sliku kao sredstvo za duhovno isceljivanje. Takođe smo zabeležili preko bioenergetskih uređaja značajne pozitivne promene u čakrama osobe.

Sledi suptilni crtež raznih duhovnih vibracija koje On emituje. Crtež je nacrtala gđa Joja Vale, tragateljka  SSRF-a sa razvijenim šestim čulom. Crtež je proverio i Njegova Svetost Dr. Atavle.
 

Sledi objašnjenje raznih duhovnih vibracija koje Njegova Svetost Baktarađ Maharađ emituje, koji su prikazani na crtežu. Suptilni crtež je prilično komplikovan i kompleksan pa je potrebno da se čita po redu kako je označeno brojevima, kako bismo shvatili način na koji je suptilna umetnica   gđa Joja Vale to videla.

1 Privlačenje toka Božanskog principa na Adnija čakre ili čakre između obrva
1A Privlačenje toka Božanskog principa na Anahat čakri u predelu srca
1B Prsten Božanskog principa stvoren oko lica
1C Stvaranje prstena Božanskog principa na Anahat čakri
2 Stvaranje  prstena Guru principa
2A Zračenje toka Guru principa
2B Stvaranje prstena Guru principa
3 Stvaranje i širenje Vrhovnog Blaženstva (Parmananda)
3A Stvaranje  prstena Vrhovnog Blaženstva (Parmananda) oko lica
3B Zračenje čestica Vrhovnog Blaženstva (Parmananda)
4 Stvaranje i aktiviranje bezuslovne ljubavi (ili prîtija)
5 Stvaranje i širenje prstenova Bogoljublja
5A Stvaranje prstena Bogoljublja oko lica
5B Širenje prstena Bogoljublja u okolinu
6 Stvaranje i širenje prstenova neispoljene  Božanske svesnosti
7 Prsten Božanske komunikacije stvoren na Adnija čakri
8 Stvaranje Prstena Božanskog Znanja
8A Privlačenje toka Božanskog Znanja i njegove čestice
8B Stvaranje Božanskih reči za vođstvo koje je upio Njegova Svetost  Baktarađ Maharađ

 

Fusnote:

*Upotrebili smo reč ’Božanski princip’ kako bismo predstavili vibracije / energiju koja pripada Bogu.