Odvikavanje od alkohola pomoću duhovnih mera

SSRF objavljuje ovakve članke s namerom da pomogne pojedinim čitaocima u rešavanju problema koji se ispoljavaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a mogu imati duhovni uzrok. Kada je uzrok problema duhovne prirode, uočili smo da se duhovnim isceljivanjem postižu najbolji rezultati. SSRF savetuje da se u lečenju fizičkih i psihičkih bolesti, uz duhovno isceljivanje nastavi i sa konvencionalnim lečenjem. Čitaocima se savetuje da započnu s bilo kojim oblikom duhovnog isceljivanja prema vlastitom nahođenju i na svoju odgovornost.

Ukratko:

Gospodin Nikam je 15 godina bio zavisnik od alkohola. Osim uticaja na sva područja njegovog privatnog života, u konzervativnom društvu u kome je živeo bio je društveno žigosan. Pokušao je da se odvikava u više navrata, ali bez uspeha. Predstavljamo vam iskustvo odvikavanja od alkohola g. Nikama koji je svojim rečima ispričao kako je uspeo da prevlada ovaj problem pomoću duhovne prakse.

1. Susret s duhovnom praksom

U martu 1999. godine dvoje tragalaca iz Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) stiglo je u naše mesto kako bi održali predavanje o duhovnoj nauci. Prisustvovao sam tom predavanju. Objasnili su nauku o Duhovnosti u kratkim crtama. Takođe su nam objasnili uticaj Duhovnosti na različite aspekte našeg svakodnevnog života, kako započeti duhovnu praksu, pa su naučno objasnili kako specifični duhovni lekovi mogu da pomognu u prevladavnju raznih nepremostivih problema u životu.

Na primer, naveli su zavisnost koja je prouzrokovana duhovnim uzrocima, kao što je zaposednutost duhovima-negativnim energijama kao i mehanizam delovanja određenih duhovnih mera. Pozvali su nas da prisustvujemo javnom predavanju Njegove Svetosti Dr. Atavlea, koja je trebalo da se održati 4. aprila 1999. godine.

Za vreme predavanja, doživeo sam posebno suptilno iskustvo koje do tada nisam ni približno iskusio ni na jednom predavanju. Osećao sam da bi mogao da prevladam svoj problem s pićem uz pomoć ovog novog znanja i primenjujući nauku o Duhovnosti o kojoj je bilo reči. Osećao sam potrebu da ih lično upoznam, zato sam im na kraju predavanja prišao i predstavio se. Njihov stav pun ljubavi i način na koji su razgovarali ganuo me do suza, pa sam osećao kao da ih poznajem već duže vreme. Otkrio sam im svoj problem i načine na koje sam pokušao da ga rešim.

Savetovali su mi:

2. Uloženi trud g. Nikama i nastale promene

Odmah sam počeo da pojem Ime porodičnog Božanstva i učestvovao sam u pripremama za javno predavanje Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Posle nekoliko dana, polako sam počeo da osećam promene. Nemir i teskoba su se smanjili, počeo sam bolje da izvršavam svoje zadatke na poslu i da uživam u njima. Pre mi je bilo jako stresno da obavljam sve dužnosti na poslu, a sada sam uspevao da ispunim sve rokove i još bi mi ostalo vremena, energije i entuzijazma za pripreme javnog predavanja. Željno sam čekao večeri kada bih do kasno u noć sa ostalim tragaocima iz SSRF-a obavljao pripreme za predavanja. Potreba za alkoholom da bih izdržao dan, se smanjila. U mesec i po dana, odnosno pre predavanja 4. aprila, moja 15-godišnja navika uzimanja alkohola je nestala. Od tada, poslednjih šest godina sam stalno trezan.

 3. Duhovna perspektiva o nastalim promenama kod g. Nikama

3.1 Duhovni uzroci problema

Prema duhovnoj nauci, duhovni uzrok svake teškoće ili bolesti je dvostruk:

  1. Uopšteno uzev, razlog je povećana Tama komponenta uz uporedno smanjenje Satve. (Molimo pročitajte više o tri osnovne suptilne komponente)

  2. Ako pogledamo više specifično, razlog može da bude uticaj neke negativne energije.

Svaki pokušaj da se pobedi zavisnost, bilo da je nastala zaposedanjem suptilnih tela predaka ili zaposedanjem duha – negativne energije, ne može da osigura potpuni i trajni uspeh bez uključivanja određenog duhovnog truda. To objašnjava zašto su svi raniji pokušaji g. Nikama u odvikavanju od pića doživeli neuspeh.

3.2 Kako su duhovne mere pomogle u slučaju g. Nikama?

3.2A Pojanje Božjeg Imena

  • Na psihološkom nivou: Ponavljanjem Božjeg Imena, stvara se “Centar Bogoljublja” u podsvesnom umu. Zatim se ovaj centar bori sa mislima koje ispunjavaju zavisnost što je poznato kao “Metoda skretanja”.

Pročitajte članak: Kako se odvija pojanje Božjeg Imena – metoda skretanja.

  • Na duhovnom nivou: Prema duhovnom načelu, Božje Ime, dodir, oblik, ukus, miris, kao i prateća Božanska energije deluju zajedno. Zato, dok pojemo Božje Ime primamo Božansku energiju, uz povećanje Satva (čistota,znanje) komponente u nama, što nam takođe daje duhovnu snagu za borbu protiv zavisnosti. Božanska energija deluje kao poseban lek i bori se sa negativnim energijama, čime uništava i smanjuje Tama komponentu.

Pročitajte članak: Mehanizam pojanja kao duhovna mera.

3.2B Molitva

Pojanjem primamo Božansku energiju od Boga. Molitvom određujemo smer protoka te energije. Molitva nam takođe pomaže u borbi s negativnim energijama.

Pročitajte članak: Mehanizam molitve kao duhovna mera.

3.2C Društvo Istine (Satsang)

Boravak u društvu tragalaca za Istinom donosi povećanje Satva komponente u okruženju i zbog toga nam koristi. To je zato što sami tragaoci, njihova komunikacija i aktivnostima koje obavljaju su više Sativk od osoba koje nisu tragaoci.

Pročitajte članak: Društvo Istine (Satsang).

3.2D Služenje Apsolutnoj Istini (Satseva)

Služenjem Istini dobijamo najviše koristi jer se putem služenja Satva komponenta najviše povećava.

Pročitajte članak: Služenje Istini (Satseva).

3.3 Šta se još može učiniti za odvikavanje od alkohola?

  • Uklanjanje mana karaktera: Naše lične mane, kao što su bes, pohlepa, itd. su kao otvorene rane u našem umu. One su slabosti koje duhovi koriste kao ulazne tačke preko kojih nas lako zaposedaju.

      Pročitajte članak: Uklanjanje mana karaktera.

  • Uklanjanje ega – deluje slično kao lične mane.

      Pročitajte članke o: Egu