Efekti kasnog odlaska na spavanje


1. Uvod u odlazak na spavanje kasno noću

Svi želimo da znamo kako dobro da se naspavamo da bismo mogli da damo sve od sebe kad se probudimo. Jedan od važnih parametara koji utiče na dobro spavanje je vreme odlaska na spavanje. Većina nas je iskusila da ujutro nismo baš najbolje ako uveče kasno legnemo da spavamo. Neki od nas su svesni loših efekata koje kasni odlazak na spavanje ima na naše telo i psihu. Međutim, bilo zbog pritiska posla ili zbog provoda, sve više i više ljudi odlazi na spavanje u poznu noć. U ovom članku ćemo videti šta se dešava u suptilnoj dimenziji kad odemo na spavanje kasno noću. Ovo će nam pomoći da donesemo pravu odluku o tome kada treba da odemo na spavanje da bismo dobro spavali.

2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o tome kako dobro spavati – vreme odlaska na spavanje

Tragaoci Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) koji imaju razvijeno šesto čulo ili vančulno opažanje, na duhovnom su nivou istraživali efekat doba u koje odlazimo na spavanje kao jedan od parametara dobrog spavanja. Božansko znanje koje su dobili potvrdio je Njegova Svetost dr. Atavle.

3. Efikasnost naših aktivnosti posle zalaska sunca

Od zore do zalaska sunca se u atmosferi kreću pozitivne frekvencije tj. frekvencije koje imaju smer kazaljke na satu. Posle zalaska sunca u atmosferi  počinju da se kreću negativne frekvencije čiji smer kretanja je obrnut od smera kazaljke na satu. Zato tada imamo sve manje i manje koristi od naših aktivnosti. Da bismo ovo detaljnije razumeli podelimo 12 sati između zalaska sunca i zore na 4 bloka od po 3 sata. Sledeći dijagram pokazuje kako posle zalaska sunca opada efikasnost naših aktivnosti. (U ovom slučaju smo uzeli 18.00 časova kao vreme zalaska sunca i 6.00 časova ujutro kao vreme izlaska sunca).

4. Povećanje uticaja osnovne suptilne rađa-tame noću

Vreme posle zalaska sunca je period sa više rađa – tama aktivnosti. Suptilna osnovna rađa-tama komponenta se povećava kako noć odmiče. Ovaj period zato ne pogoduje pozitivnim aktivnostima. Zbog toga, kada pokušavamo da  postignemo nešto tokom perioda posle zalaska sunca moramo da radimo protiv plime rađa – tama komponenti. Tako gubimo mnogo energije samo da bi prevladali negativni uticaj pojačanih osnovnih suptilnih rađa – tama komponenti. Zato za obavljanje bilo koje aktivnosti trošimo mnogo više energije.

Osnovne suptilne komponente satva, rađa i tama tokom dana variraju 5%. Tokom ranih jutarnjih sati osnovna suptilna satva komponenta je najviša. Kako se sunce kreće tokom dana,  rađa komponenta stalno raste. Zalaskom sunca tama komponenta počinje da raste i najviša je između ponoći i 3 sata ujutro. Zato su rani jutarnji sati najpogodniji za obavljanje bilo koje pozitivne aktivnosti. To je zato što povećana satvikta u atmosferi povećava sposobnost osobe za rad, a zbog nižih rađa i tama komponenti, aktivnost nailazi na manji otpor.

5. Uticaj duhova noću

Drugi važan faktor koji treba uzeti u obzir je uticaj duhova. Zbog stalnog porasta tama komponente posle zalaska sunca, uticaj duhova raste na dva načina.

  • Povećava se sposobnost prikupljanja crne, ili negativne energije iz okruženja.
  • Povećava se sposobnost korišćenja ove energije, na primer,  putem uzimanja vitalne energije od ljudi i stavljanja negativnih misli u njihove umove.

Uticaj duhova progresivno raste posle sumraka i najveći je posle ponoći. Razdoblje između 12 noću i 3 ujutro je razdoblje njihovog maksimalnog uticaja. To je i vreme u kojem je efekat duhovne prakse najmanji, kao što je već gore objašnjeno. Zato smo osetljiviji na njihove uticaje.

6. Zaključak

Pored negativnih efekata koje kasni odlazak na spavanje ima na telo i psihu, on je veoma štetan i na duhovnom nivou. Takođe, kad god kasno legnemo, ujutro se kasno budimo. Kao što je prethodno objašnjeno,  osnovna suptilna satva komponeneta je najviša nekoliko sati pre izlaska sunca i nekoliko sati posle njegovog izlaska. Zato, ako ujutro ne radimo ništa korisno, gubimo dobrobit od povećane satvikte u to vreme. Ako želimo da postignemo maksimum u odnosu na uloženo vreme, najbolje je da ne ležemo suviše kasno.