Učinak spavanja sa stopalima okrenutim ka zapadu

 

 

1. Uvod u spavanje sa stopalima okrenutim ka zapadu

U ovom članku koji otkriva kako da spavamo dobro, proučavaćemo efekat spavanja sa stopalima okrenutim u smeru zapada. Ovo istraživanje je u potpunosti zasnovano na duhovnom pogledu na to kako da spavamo dobro. Pomoći će nam da donesemo pravilnu odluku o tome na koju stranu da usmerimo stopala kako bismo spavali dobro.

1.1 Duhovno istraživanje o tome kako da spavamo dobro – efekat spavanja sa stopalima okrenutim ka zapadu

Tragaoci Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) koji imaju razvijeno šesto čulo ili nadčulno opažanje su sproveli duhovno istraživanje o tome kako da spavamo dobro. Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se otkrije koji je efekat spavanja sa stopalima okrenutim ka zapadu i u kojem pravcu je najbolje da  spavamo. Božansko znanje koje su primili o efektu spavanja sa nogama okrenutim ka zapadu i najboljeg pravca za spavanje je potvrdio Njegova Svetost dr. Atavle.

2. Duhovni efekt spavanja sa stopalima okrenutim ka zapadu

2.1 Dobrobit frekvencija Božje akcije

Frekvencije Božje akcije (krijalahari) su povezane sa pravcem istok-zapad. One se u prostoru kreću u ovom pravcu. Kad spavamo sa stopalima okrenutim ka zapadu dobijamo više dobrobiti od ovih frekvencija Božje akcije. One nam daju snagu da izvršimo naše akcije.

2.2 Aktiviranje pet vitalnih energija (pančaprana) u telu

Zahvaljujući prenosu frekvencija Akcije u telu, aktivira se pet vitalnih energija koje se nalaze na nivou pupka. Ovih pet vitalnih energija putem sub-vitalnih energija kao medija, iz tela izbacuju suptilne ekskretorne gasove. Ovo pomaže pročišćenju tela vitalne energije i omotača tela vitalne energije i tako okrepljuje osobu.

2.3 Dobrobit satvik frekvencija

U zoru se iz smera istoka emituju satvik frekvencije (nezavisno od prethodno navedenog). Ove satvik frekvencije iz atmosfere lako ulaze u naše telo iz bramarandra Kundalini sistema kad spavamo sa stopalima okrenutim ka zapadu zato što nam je onda glava okrenuta ka istoku.  Bramarandra je otvor iznad sedme Kunḍalini čakre tj. Sahasrara čakre. Upijanjem ovih satvik frekvencija i mi postajemo satvik i započinjemo dan višim nivoom satvikte. Zato da bismo započeli dan na najpozitivnijem mogućem nivou trebamo da spavamo sa stopalima okrenutim ka zapadu. 

 2.4 Kretanje ciklusa tela u smeru kazaljke na satu

Pored frekvencija Božje Akcije (krijalahari) i satvik frekvencija u zoru, sa istoka dolaze i prijatne sedmotalasne (saptatarang) frekvencije. Kad spavamo sa glavom u smeru istoka dobijamo maksimalnu korist od saptatarang frekvencija. Zahvaljujući njihovom uticaju ciklus našeg tela se kreće u smeru kazaljke na satu tj. u poželjnom smeru. Kao rezultat toga, sve telesne funkcije su optimalne. Ciklus tela je suptilni nedodirljivi sistem svih materijalnih i suptilnih telesnih funkcija. 

2.5 Zaštita od rađa-tama čestica prisutnih u vreme sna

Kad spavamo sa stopalima okrenutim ka zapadu, glava nam je okrenuta ka istoku i tako sedam Kundalini čakri upija 10% više saptatarang frekvencija. Kako se čakre pod uticajem saptatarang frekvencija okreću u pravcu kazaljke na satu, osoba dobija dobrobit na duhovnom nivou. Zahvaljujući tome ta osoba ne oseća neprijatnost koja proizlazi iz suptilnih rađa-tama čestica koje se stvaraju u telu za vreme spavanja i tako spavamo dobro.

3. Zaključak

Iz prethodnog objašnjenja možemo da vidimo da je položaj istok-zapad, u kojem su noge okrenute ka zapadu, najbolji položaj za spavanje ako želimo da spavamo dobro.