SERB_Spiritual-solutions-to-protect-oneself

1. Uvod

Duhovna rješenja za zaštitu od utjecaja negativnih energija u društvuU vremenu u kojem živimo uče nas da gledamo i razumemo svet pomoću naših pet čula, uma i intelekta.  Zbog toga mislimo da je ono što vidimo sve što postoji. Retko ljudi pokušavaju i osećaju nešto na nivou vibracija. Na primer, kosturske glave kao modni detalj mogu biti nova moda koju je započela neka poznata osoba. Ljudi žure da prihvate i takav modni trend, a da ni na trenutak ne zastanu da se zapitaju da li je to primereno i kakvu vrstu vibracija takav nakit emituje.

Danas u svetu postoji mnogo trendova i ponašanja koja emituju negativne vibracije, a prihvaćeni su od strane većeg dela društva. Većina ljudi ne pokušava da razume i oseti stvari na nivou vibracija. Zbog toga mnogo ljudi sledi negativne trendove i ponašanja koja su popularizovali oni koji ne znaju za bolje.

Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci otkrili smo da su trendovi i ponašanja objašnjena u ovom odlomku započeta ili su rezultat uticaja negativnih energija koje ometaju ili zaposedaju ljude. Ovakvi trendovi i ponašanje su izuzetno  štetni, posebno na duhovnom nivou i umanjuju duhovnu čistotu društva. Kao rezultat toga puštamo se u ruke negativnim energijama što je jednako pozivu njima da pojačaju svoj uticaj na nas.

Postoji li način da se izađe iz ovog iluzornog zagrljaja u kojem negativne energije drže društvo?

Naravno, postoji način. Podučavanjem ljudi (uz pomoć ovog članka) o navikama koje nastaju pod uticajem negativnih energija, nadamo se da će se podići svest o ovom problemu koji je proširen u celom svetu. Svest o tome je važna, jer dok god um i intelekt ne shvate ovaj aspekt, osoba ne može ni tražiti niti se ravnati prema tome. U ovom članku istražujemo mogućnosti koje ljudi imaju u stvaranju kulturnog i duhovnog pomaka u svetu kako bi društvo usvojilo duhovno čiste (satvik) navike i ponašanja.

2. Duhovna praksa je nužna za razumevanje stvari na nivou vibracija

Jednom kada se dete opeče na peć, više niko neće morati da mu kaže da je ne dira, jer dete iz iskustva razume da je diranje vruće peći bolno.

Isto je sa iskustvom duhovnih vibracija. Nikakva teorijska objašnjenja ne mogu zameniti stvarno iskustvo negativnih vibracija koje dolaze od određenog događaja ili predmeta. S tim što sa duhovnim vibracijama, stvari nisu toliko jasne kao u navedenom primeru.

Redovna duhovna praksa je nužna ako želimo da iskusimo i razumemo duhovne vibracije. Kada osoba usvoji duhovnu praksu prema šest osnovnih principa duhovne prakse, osim duhovnog rasta dobija i mnoge druge dobrobiti. Jedna od dobrobiti je opažanje i dobijanje iskustava o suptilnim vibracijama. Kada uspemo da osetimo suptilne vibracije lakše možemo izabrati  ono što je duhovno bolje za nas, bez obzira koliko primamljivo nešto može da izgleda našim fizičkim čulima.

Uz redovnu duhovnu praksu događa se još nešto.

Naša duhovna čistota raste i mi sami po sebi ne možemo da podnesemo duhovno nečiste stvari. Kao što zmija svlači svoju kožu, tragaoci uz duhovni rast prevazilaze duhovno nečisto ponašanje i navike koje su pre imali, kao npr. konzumiranje nevegetarijanske hrane, pijenje alkohola i drugo.

SSRF je objavio razne članke (navedene u nastavku) koji će vam pomoći da započnete ili nastavite svoju duhovnu praksu:

 1. Započnite svoje duhovno putovanje: Ovaj članak vam pruža kratak pregled kako možete započeti delotvornu duhovnu praksu. Redovna duhovna praksa je najbolji način da se napravi održiva pozitivna promena / transformacija osobe.

 2. Mere duhovnog isceljivanja: Pružili smo svojim čitaocima razne mere samoisceljivanja kao što su tretman slanom vodom, tretman kutijama i druge. Ove jednostavne, ali moćne mere duhovnog isceljivanja pomažu ljudima u prevazilaženju uticaja negativnih energija.

 3. Online satsang: SSRF vodi online satsange preko skajpa i tako pomaže tragaocima usmeravajući i motivišući ih da istraju na svom duhovnom putu.

 4. Proučavanje SSRF-ove web stranice: Proučavanjem veb stranice SSRF-a osoba može dobiti duhovnu perspektivu za mnoge aspekte i pojave u životu. To će takođe pomoći u razumevanju duhovne dimenzije i načina na koji ona može duboko da utiče na naš život.

Redovnim obavljanjem duhovne prakse u životu vremenom možemo: 

 1. Da prevladamo uticaj negativnih energija i duhovno rasti.

 2. Da razlikujemo pozitivne od negativnih vibracija i u skladu s tim da imamo sposobnost da donosimo bolje odluke za sebe i svoje bližnje.

 3. Da automatski prevladavamo loše navike koje nas ometaju na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou.

 4. Umanjiti tešku sudbinu.

3. Ključne promene koje su  potrebne u društvu

 1. Obrazovanje: Idealno bi bilo da se u obrazovni sistem u celom svetu uvrste smernice šta je satvik, rađasik i tamasik. U davnim erama Satjajugi i Tretajugi postojalo je opšte prihvatanje i razumevanje uticaja duhovne dimenzije na naš život. U obrazovnom sistemu Gurukula, Guru ne samo da je učio učenike šta je bilo potrebno za svetovni život, već i za njihov duhovni napredak. Tu se podrazumevala pomoć u razumevanju duhovne nauke.

 2. Uloga roditelja: Roditelji bi trebalo da budu pozitivan uzor svojoj deci; da ih savetuju satvik ponašanju i trendovima. Stoga na roditeljima leži odgovornost da razumeju duhovne uticaje različitih trendova i ponašanja. Oni sami treba da obavljaju duhovnu praksu.

 3. Društvene vođe: Vođe i političari trebalo bi da imaju jaku duhovnu osnovu i razumevanje, jer je u suprotnom jako teško upravljati zemljom ili državom na pravičan način i za dobrobit svih ljudi.

 4. Zalaganja: Protestvovanje protiv negativnih trendova i ponašanja u društvu, kao što su zombi parade u gradu, pomaže u podizanju svesti o potrebi sprečavanja ovakvih trendova.

4. Zaključak

Obavljanje redovne duhovne prakse sprečava osobu da počini nepravično delo i greh i osigurava joj srećniji život. Nemate šta da izgubite, a možete dobiti sve. Duhovna praksa je jednostavna, ništa ne košta i vodi nas do Blaženstvasvrhe ljudskog života kojoj svi težimo, bili  toga svesni ili ne.

Društvo će biti zdravo i srećno samo ako svaka osoba u društvu bude zdrava i srećna i obrnuto.

SSRF želi toplu dobrodošlicu svim svojim čitaocima u obavljanju duhovne prakse i garantujemo vam da ćemo učiniti sve kako bismo vam pomogli kroz ovu veb stranicu, login servis, putem online satsanga i tragalaca.

Vodimo duhovno svestan život i uživajmo u Blaženstvu!

Za sva pitanja molimo da nas kontaktirate putem login servisa.