Napomena čitaocima: Kako biste bolje razumeli ovaj članak, molimo vas upoznajte se sa temom : Šta su crteži zasnovani na duhovnom znanju ?

U ovom članku ćemo pomoću crteža  zasnovanih na duhovnom znanju objasniti suptilne vibracije koje alkohol privlači i emituje. Sliku je nacrtala gđa Joja Vale, tragalac sa razvijenim šestim čulom. Crtež je proverio i ispravio Njegova Svetost, Dr. Đajant Atavle. Posle provere, utvrđeno je da je suptilna slika 80% tačna.

Uticaj i posledice alkohola - Suptilna slika

          Slede ključne tačke o alkoholu iz duhovne perspektive:

  • Sposobnost privlačenja negativne energije: alkohol je rađatama piće. Shodno tome, kada se uzima, smanjuje satviktu i istovremeno povećava suptilnu tama komponentu. Zajedno sa privlačenjem crne energije (3) kako je prikazano na slici, alkohol takođe privlači negativne energije. Stvara se suptilni omotač crne negativne energije oko uma i intelekta osobe koja pije alkohol, čineći je lakšom metom uticaja negativnih energija.

    Uticaj alkohola - crna energija

  • Povećava duhovnu ranjivost: uzimanjem alkohola kontrola nad umom i intelektom se lakše gubi. Negativne energije iskorišćavaju taj gubitak kontrole i prodiru u našu svest. Čak i kada popijemo samo jedno pivo, to je dovoljno da se smanji satvikta u nama i poveća suptilna tama komponenta čime postajemo pogodni za napade negativnih energija.
  • Zaposedanje postaje verovatnije: kada osoba voli alkohol, sama njena naklonost ka alkoholu biva iskorišćena od duhova ili preminulih predaka, koji imaju sklonost ka alkoholu i zato teže da zaposedanu osobu. Kada jednom duh zaposedne osobu, osoba počinje sve više da voli alkohol. To pomaže duhu da održi kontrolu nad osobom i upušta se u uživanje alkohola kroz tu osobu.
  • Uticaj alkoholičara na njegovu porodicu: kada negativne energije zaposednu osobu, kroz nju mogu lako da zadovoljavaju svoje strasti. Ljudi u pijanom stanju čine mnogo užasnih stvari protiv članova porodice, prijatelja i opšteg dobra. Agresivno ponašanje alkoholičara (zavisnika od alkohola) uglavnom se odvija zbog zaposedajućeg entiteta koji iskorišćava i povećava postojeću manu agresivnosti alkoholičara. Kada ljudi redovno piju alkohol, povećavaju rizik od zaposednutosti.
  • Duhovni kvalitet vina: iz duhovne perspektive, vino takođe spada u istu kategoriju kao i sva druga alkoholna pića, jer je samo neznatno manje tamasik u poređenju sa pićima kao što su viski ili votka.
  • Sprečavanje problema: ukoliko osoba umre bez prethodnog prevazilaženja vezanosti za alkohol, žudnja se nastavlja. Jedina je razlika što osoba više nema fizičko telo kako bi zadovoljila svoju želju za alkoholom. Zbog svog suptilnog tela u životu posle smrti, osoba pokušava da zaposedne neku osobu kako bi zadovoljila svoju žudnju kroz zaposednutu osobu. I tako se ciklus nastavlja. Zato treba da se rešimo ovakvih zavisnosti za života kako ne bismo bili robovi centra želja koje ostaju u podsvesnom umu posle smrti.
  • Rešenja za prevazilaženje zavisnosti od alkohola: kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci saznali smo da su problemi zavisnosti u 96% slučajeva prouzrokovani duhovnim faktorima. Jedini efikasan način prevazilaženja problema  prouzrokovanih duhovnom dimenzijom su duhovne mere. U našem članku istraživanje zavisnosti zasnovano na duhovnoj nauci jasno smo izneli duhovni program u 3 koraka kako bismo pomogli ljudima u prevazilaženju zavisnosti, kao što je zavisnosti od alkohola, uz minimalne nuspojave.

Korišćenjem biofidbek mašine, poznate kao DDFAO, SSRF je takođe istražio efekat pijenja alkohola i voćnog soka na Kundalini čakre ljudi. Testirali smo uticaj ova dva pića, alkohola (viski) i voćnog soka (od pomorandže), na ljude za koje se znalo da su zaposednuti negativnim energijama i na one koji nisu zaposednuti. Isti test smo sproveli sa ljudima koji rade duhovnu praksu, poredeći njihove rezultate sa rezultatima ljudi koji ne rade duhovnu praksu.