Analiza slučaja – Prolazno stanje potpune amnezije izazvano negativnim energijama

SSRF objavljuje ove studije slučaja u želji da svojim čitaocima pruži neka usmerenja u odnosu na probleme koji se ispoljavaju na fizičkom ili psihološkom nivou, ali imaju svoj pravi uzrok u duhovnoj dimenziji. Primetili smo da kod problema koji imaju duhovni uzrok, uključivanje duhovnih mera isceljivanja donosi najbolje rezultate. Kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih oboljenja SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa primenom mera duhovnog isceljivanja. Čitaoci mogu da primene bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju i na svoju odgovornost.

1. Mahešov nestanak

Jedna duhovno razvijena tragateljka, gđa Nirmala Honap je 12. avgusta 2010. godine, preminula u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci i usled njene smrti je došlo do povećanja Božanske svesnosti (Čaitanije). U mnogim tragaocima iz ovog Centra koji su zaposednuti negativnim energijama se zbog povećane Božanske svesnosi ispoljila negativna energija. Maheš je tragalac za Istinom koji je sve svoje vreme posvetio obavljanju duhovne prakse u audio-vizuelnom odeljenju Centra za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci. Najveći deo toga jutra i popodneva je proveo snimajući sve što se događalo tog dana. Kada je oko pola sedam uveče njegova supruga Priti ušla u sobu da ga potraži, našla je sobu u velikom neredu. Slika Njegove Svetosti Dr. Atavlea je bila okrenuta naopačke. Ključ i katanac od sobe su bili na podu. Pritina jastučnica je bila pocepana. Njihov automobil kao i ključ od automobila su nestali, a Maheša nigde nije bilo. Maheš je u prošlosti patio od veoma intenzivnog ometanja negativnih energija jer je bio zaposednut od Mantrika (snažne negativne energije).

Zato se njegova žena Priti brinula i pokušavala da stupi sa njim u kontakt putem mobilnog telefona, ali nije bilo odgovora.

Ostali tragaoci za Istinom u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci su prikupili neke informacije o njegovom kretanju tog popodneva:

 • Negde oko sredine popodneva 12. avgusta 2010. godine, tragalac koji radi Satsevu (služenje Apsolutnoj Istini) u audio-video odeljenju se setio da je Maheš bio baš razdražljiv kad je izašao iz studija za snimanje.
 • Drugi tragalac je pomenuo da ga je video oko 16.30 časova sa ključevima od automobila u rukama. Pokušala je da ga zamoli da joj, ukoliko ide u grad, nešto donese. Maheš je odbio rekavši da će se brzo vratiti i da će posle moći da joj pomogne, ali se nije vratio.
 • Još jedan tragalac ga je video kako odlazi automobilom iz Centra za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci negde posle 16.30 časova.

2. Potraga za Mahešom posle njegovog nestanka

Obilazak obližnjeg grada i mesta koja je Maheš obično posećivao nije pomoglo. Oko 19.30, njegova žena Priti je, u strahu da se nešto lose desilo, obavestila o njegovom nestanku Njegovu Svetost Dr. Atavlea iz Centra za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci. Čim je čuo ove vesti, Njegova Svetost Dr. Atavle je uradio suptilno čitanje (pomoću Svog visoko razvijenog šestog čula), i rekao da je razlog Mahešovog nestanka čisto duhovne prirode i da je posledica ometanja negativnih energija. Uverio je Priti da će Maheš biti bezbedan i da ona treba da poje Božje Ime za zaštitu svog muža. U 20.30, Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle je poručio Priti da može da nastavi sa svojom satsevom i da je Maheš bezbedan. U 23.30 uveče Njegova Svetost Dr. Atavle je poručio još jednom Priti da je Maheš bezbedan.

3. Maheš je pronađen, ali u stanju amnezije

Nekoliko minuta posle ponoći, Maheš je pozvao Priti telefonom. Zvučao je dosta normalno, ali uopšte nije znao gde se nalazi niti kako je tamo dospeo. Priti je odahnula. Rekla mu je da pogleda unaokolo da vidi neke znake da bi možda shvatio gde se nalazi. Odgovorio je da vidi znak na kome piše ‘Pune- Železnička stanica’. Priti i ostali tragaoci su bili zapanjeni kada su to čuli jer je grad Pune udaljen oko 500 km što iziskuje prosečno oko 10-12 sati vožnje. Priti mu je rekla da ostane tu jer će neko doći da ga poveze. Maheš je odgovorio da neće nigde ići jer suptilno oseća kako Njegova Svetost Dr. Atavle drži njegovu ruku.

Maheš je bio u stanju dezorijentisanosti i amnezije, odnosno u stanju psihogene fuge (lutanja). Ovo stanje je redak psihijatrijski poremećaj koji se definiše kao:

 • iznenadno, nepredviđeno putovanje daleko od kuće bez svesti o prošlosti,
 • zbunjenost u vezi sa svojom ličnošću, ili promena identiteta, ili
 • osećaj veoma velike nelagode ili čak i invalidnosti u nekom smislu (Vikipedia, novembar 2010.)

Mayoclinic.com (Novembar 2010) daje jednostavno objašnjenje u vezi prolazne potpune amnezije koje je u skladu sa ostalim renomiranim izvorima informacija o psihijatriji. ‘Prolazna potpuna amnezija je iznenadno, privremeno stanje gubitka memorije, koje može biti izazvano i nekom neurološkom bolešću kao što je epilepsija ili šlog. Kada se desi ovakav poremećaj pamćenja, osoba ne može da se seti nedavnih događaja i zato ne može da se seti ni gde se nalazi niti kako je tu dospela. Osoba ne može da se seti kada je neko pita šta se desilo u toku dana, pre mesec dana ili pre godinu dana. U stanju ovakve amnezije, osoba zna ko je, i prepoznaje osobe koje dobro poznaje, ali uprkos tome osoba može da bude dosta uznemirena ovakvim stanjem. Srećom, ovakav oblik amnezije je dosta redak, zapravo neškodljiv i obično se ne dešava ponovo. Traje relativno kratko i posle toga se pamćenje vraća.

Tragaoci koji obavljaju duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea u gradu Pune su pozvani da odu i dovezu Maheša. Kada su stigli do Maheša, on je ponovo bio u stanju prolazne potpune amnezije i jedino je mogao da se seti svog Duhovnog Učitelja, Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Tada više nije mogao da se seti čak ni svog imena niti da ima ženu i da je maločas sa njom razgovarao. Međutim, činjenica da se nalazio u gradu Pune, nakon što je vozio do tamo celo veče, je govorila o tome da je njegova proceduralna memorija (automatske radnje), kao na primer sposobnost vožnje automobila, još uvek funkcionisala.

Komentar SSRF-a

Sve činjenice u vezi Mahešovog putovanja su bile zaprepašćujuće.

 • Dva dana pre ovog incidenta Mahešove pantalone su se, bez ikakvog povoda, automatski pocepale dok ih je nosio. Poderotina je bila preko cele zadnjice kao da je namerno poderana. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci ovog incidenta je ukazalo na to da je poderotina uzrokovana suptilnim ometanjem snažnije negativne energije. Molimo da pogledate naš odeljak o Užasavajućim natprirodnim susretima – poderotine i posekotine.
 • Zanimljivo je da je Maheš dan pred ovaj događaj sanjao da se nalazi u gradu Pune i da na železničkoj stanici ulazi u autobus. Kada osoba sanja nešto što se i desi sledeći dan, onda se takav san smatra duhovnim snom. Osim ovakvih snova, ostali snovi su psihološke prirode i ništa drugo do erupcije misli iz našeg uma.
 • Maheš nije baš bio dobar vozač, ali je uprkos tome uspeo da put od Goe do Punea pređe za sedam i po sati. Iskusan vozač bi taj put prešao u najboljem slučaju za 10 sati.
 • Mahešu nije poznat put od Goe do Punea i trebalo bi da staje svakog časa da pita kuda da vozi, što bi povećalo vreme potrebno da stige u Pune. Uopšte se nije sećao događaja od momenta kada je napustio studio 12. avgusta do nekoliko dana posle njegovog neverovatnog putovanja u Pune. Kada god bi pokušao da se seti šta se događalo, osećao bi ogromnu nelagodu.
 • U njegovom novčaniku je bilo isto toliko novca, koliko i kada je krenuo na put. Iako je sa sobom imao kreditnu karticu, kasnije je ustanovljeno da tog dana ništa nije podizano sa bankovnog računa putem te kartice.
 • Nivo goriva u automobilu je bio isti kao i pre polaska na put.
 • Na putu od Goe to Punea ima bar 7 ili 8 prolaznih rampi za naplatu putarine, ali obzirom da je novac u novčaniku bio netaknut, nije poznato kako je platio putne troškove kao što su gorivo, hrana i putarina.
 • Kada su ga tragaoci za Istinom pronašli u Puneu, rekli su da na njemu ništa nije bilo neobično, niti je izgledao kao neko ko je vozio 7 i po sati vrtoglavom brzinom od Goe do Punea, niti je izgledao kao da je izgubio pamćenje.
 • Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da je sve to vreme, Mantrik u Mahešu potpuno preuzeo Maheša, to jest da se ispoljio kroz telo Maheša, te je sve vreme svest Mantrika bila dominatna, a ne Mahešova svest.
 • Mantrik je koristeći svoje natprirode moći vozio od Goe do grada Pune vladajući Mahešovim telom.

4. Lečenje Mahešove amnezije

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci smo shvatili da je uzrok Mahešove amnezije bio potpuno duhovne prirode, odnosno zbog Mantrika koji je zaposeo Maheša.Tokom sledećih nekoliko nedelja Mahešu je počelo da se vraća pamćenje. Ovde iznosimo neka zapažanja o tome kroz šta je prošao i kako mu se zahvaljujući duhovnom isceljivanju vraćalo pamćenje.

 • Tri dana posle svog putovanja, Maheš je bio sa tragaocima u Puneu. Negativna energija koja ga je zaposela je u više navrata pokušala da ga natera da opet pobegne.
 • Tokom tih dana Maheš je bio uveren da se nalazi u Goi, a ne u Puneu.
 • Za vreme boravka u Puneu Maheš je sedeo u meditaciji skoro sve vreme. Negativna energija u njemu bi povremeno ponavljala neke mantre koje sam Maheš nikad nije čuo. Obzirom da su tragaoci u Puneu o svemu izveštavali Centar za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u Goi, tragaoci u Goi su shvatili da je Mantrik u Mahešu izgovarao te mantre uvek u vreme kada se u Goi događalo duhovno isceljivanje.

Komentar SSRF-a: Za vreme duhovnog isceljivanja se stvara velika količina Božanske svesnosti (Čaitanije). Ova energija se borila sa Mantrikom na suptilnom nivou i zato se Mantrik u Mahešu štitio time što je izgovarao specifične negativne mantre da bi se zaštitio od pozitivne energije duhovnog isceljivanja. Ovo potvrđuje činjenicu da duhovna energija putuje suptilno i može da deluje na velike daljine.

 • Maheš bi bio budan po celu noć držeći ruke i prste u određenom položaju (mudrama). Kada je pitan zašto to radi, Mantrik u njemu je rekao da se na taj način bori sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom.
 • 15. avgusta 2010. godine Maheš je prebačen u drugu seva kendru (mesto gde tragaoci za Istinom obavljaju služenje Apsolutnoj Istini (satsevu)) pored grada Mumbaja u Indiji gde živi Svetac, Njegova Svetost Paršuram Pande Maharađ. Za vreme duhovnog isceljivanja koje je obavljao Njegova Svetost Paršuram Pande Maharađ, Mantrik u Mahešu se potpuno ispoljio, ali nije mogao da gleda u Njegovu Svetost Paršuram Pande Maharađa.

Komentar SSRF-a: Da bi Mantrik mogao da gleda u oči Sveca, morao bi da potroši dosta svoje duhovne energije i zato izbegava da gleda u Njegove oči. Na donjoj slici Mantrik je u stanju da gleda u oči Njegove Svetosti Paršuram Pande Maharađa jer su Njegove oči zatvorene usled meditacije.

Mantrik koji se ispoljio u Mahešu (levo) drži ruke i prste u određenim položajima (mudrama), za vreme duhovog isceljivanja od Njegove Svetosti Paršuram Pande Maharađa (desno), koji je u stanju meditacije.

Ovde Mantrik pokušava da fizički napadne Njegovu Svetost Paršuram Pande Maharađa, ali ne može.

Mantrik je, kroz Maheša, pravio razne mudre i pokrete rukama, da bi uznemirio duhovnog iscelitelja, omeo ga i borio se protiv duhovnog isceljivanja.

 • Ovo je fotografija Maheša napravljena 17. avgusta 2010. godine, pet dana posle njegovog putovanja. Na ovoj slici, Mantrik je još uvek potpuno ispoljen.

Komentar SSRF-a: Pogledajte Mahešove oči. Kada se duh ispolji u nekoj osobi, na osnovu očiju možemo da shvatimo da se radi o demonskoj zaposednutosti.

 • U nastavku je još jedna fotografija Maheša napravljena 20. avgusta 2010. godine kada je Maheš došao u Centar za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u Goi. I ovde (na slici levo), se može primetiti da je Mantrik potpuno ispoljen i vidi se da su oči poptuno drugačije nego kada je Mahešova svest prisutna (na slici desno).

5. Zaključak SSRF-a

 • U Mahešovom slučaju amnezije, psihijatrijskim pregledom je utvrđeno da nije bilo uzročnih faktora ili neuroloških poremećaja, osim gubitka pamćenja.
 • Idiopatska amnezija (čiji je uzrok nepoznat) koju je imao Maheš, kao i okolnosti ovog slučaja su možda poznate ili slične nečemu što je doživeo neko koga znate. Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci koje je sproveo SSRF, primetili smo da kada se duh jako ispolji u nekoj osobi, osoba izgubi pojam o vremenu, a može da dođe i do amnezije. Osoba nema svest o tome šta je radila ili rekla u tom periodu. Osoba se u tom periodu obično ne ponaša normalno. Takvo nenormalno ponašanje naglo prestane kada se ispoljavanje duha završi. Posle ispoljavanja, entitet se najčešće povuče unutar osobe koju je zaposeo, ali nastavlja da je kontroliše putem misli i nekih radnji. Tada međutim nema nekih spoljnih znakova koji ukazuju da je osoba zaposednuta i tada se zaposednutost može ustanoviti samo putem razvijenog šestog čula.

Pročitajte više o tome u članku o stanju ispoljenosti entiteta

 • Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci saznali smo da se iza 90% mentalnih bolesti krije duhovni uzrok.
 • Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci SSRF je ustanovio da uzrok Mahešove amnezije nije bio ni fizičke, niti psihološke, već potpuno duhovne prirode i da je nastao usled ispoljavanja veoma jake negativne energije. Ovako nešto bi moglo biti uzrok i mnogih drugih slučajeva idiopatske amnezije koju možda ima neko oko vas. Problemi čiji je uzrok duhovne prirode mogu da se prevaziđu jedino duhovnom praksom ili nekim merama duhovnog isceljivanja, koje mogu da se koriste uz fizičke (medicinske) ili psihološke (psihijatrijske) mere.