Analiza slučaja – Spontano izgaranje / gorenje božanskih slika i slika Svetaca

 SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu imati svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.

Napomena: Kako biste razumeli pozadinu ove studije slučaja i razlog zbog kojeg se spomenuta pojava posebno ispituje u SSRF-u,  molimo vas  pročitajte članak  – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

 

1. Uvod

U ovoj studiji slučaja opisano je spontano izgaranje oltara i svih izloženih slika Božanstava na njemu. Događaj je opisan prema rečima gđe Priti Gogar, tragateljke koja radi duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

2. Opis događaja spontanog izgaranja

Godine 2005. preselili smo se u Bađanagar, Andra Pradeš, u Indiji.  U to vreme, tragaoci se nisu trudili da šire Duhovnost u Bađanagaru. Nije se održavao satsang, niti su postojale seva kendre (Seva kendra je mesto gde tragaoci zajedno borave kako bi radili kolektivno služenje i širili Duhovnost). U našoj kući smo sredili posebnu sobu za meditaciju i počeli smo da radimo arti dva puta dnevno (obredno Bogosluženje  koje se izvodi pomoću gi lampe tj. lampe koja koristi pročišćeni puter). Vrlo brzo posle toga tragaoci su počeli više da se trude u širenju Duhovnosti. Svi tragaoci koji su koristili sobu za meditaciju osetili su Božansku energiju u njoj.

Jednog jutra sam kao i obično radila arti u sobi za meditaciju u pola šest ujutro. Kada smo radili arti koristili smo gi lampu. Kako se plamen gi lampe ugasio, kao i obično zatvorila sam vrata od sobe za meditaciju. U jedanaest sati prepodne osetila sam smrad paljevine u kući. Dok sam tražila uzrok  po kući, primetila sam kako crni dim prolazi ispod vrata iz sobe za meditaciju. Otvorila sam vrata sobe za meditaciju i videla kako Božanske slike u sobi gore. Šal postavljen ispod slika takođe je izgoreo i sagoreli crni delovi šala pali su na sliku Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Tragaoci koji su tada bili prisutni u sobi osetili su da je vatra rezultat suptilnog uticaja negativnih energija koje su želele da zaustave priliv Božanske energije koju su tragaoci mogli da osete u sobi za meditaciju.

Sledeći prikaz slajdova prikazuje scenu i slike Božanstava koje su bile zapaljene.

Komentar tima istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci: Svaka Božanska slika je bila zapaljena kao da je neko ili nešto namerno palio sliku po sliku. To ne liči na normalnu vatru, u kojoj sve jednako gori.

3. Suptilna analiza gorenja

O ovom slučaju spontanog gorenja sproveli smo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci putem razvijenog šestog čula, tj. suptilnu analizu događaja. Analizu smo sproveli kako bismo potvrdili šta se zaista dogodilo u duhovnoj dimenziji da se vatra tako automatski fizički ispoljila bez ikakvog racionalnog razloga. U ovom slučaju, imamo i suptilnu sliku koja opisuje suptilno gorenje. Gđa Joja Vale, tragateljka sa razvijenim šestim čulom, je videla šta se ovde suptilno dogodilo, kao što je videla i prirodu entiteta koji su izazvali gorenje. Pogledajte sliku koja sledi.

Njegova Svetost Dr. Atavle proverava sve Jojine crteže i potvrđuje tačnost onoga šta je videla. Ovaj crtež bio je 80% ispravan što ukazuje na visok nivo tačnosti.

Oko članka je postavljen okvir koji sadrži Šri Krišnin princip kako čitaoci ne bi osećali ometanja dok posmatraju crteže zasnovane na duhovnom znanju ili čitaju informacije koje su prethodno date.

Joja je prvo videla tri forme crne energije koje su se materijalizovale u sobi za meditaciju. Kako su forme počele da se kristalizuju, videla ih je kao tri demona. Prethodna slika prikazuje kako su demoni izgledali otpozadi. Tri demonske energije imale su forme kostura i uvek su radile zajedno. Demon u sredini je bio glavni i prenosio je energiju drugoj dvojici držeći ih za ruke. Oko glave srednjeg demona kružio je prsten crne energije. Tri demona su međutim bili samo konačni izvršioci. Zapravo su bili pod vodstvom Mantrika (snažna negativna energija) iz petog nivoa Pakla.

Demon u sredini se usredsredio na primanje što više crne energije od Mantrika. Crna energija je zatim prenesena ostalim demonima koji su je potom preneli u sobu za meditaciju. Odjednom prenesena crna energija ispunila je čitavu sobu, i tad je buknula vatra. Momentalno je zahvatlila pokrivač na oltaru i rasplamsala se. Plamen se zatim proširio do svake Božanske slike. Posle toga, demoni su se gotovo u sekundi dematerijalizovali i nestali s mesta.