Pukotine na neživim objektima koje su stvorile negativne energije višeg nivoa

Napomena: Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u molimo vas da pročitate – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

1-serb-Click-for-case-studies

1. Uvod u pojavljivanje pukotina na neživim objektima

2-SR-PPVećina nas kod kuće i na poslu drži slike prijatelja, porodice i voljenih osoba da nam ukrase prostor. Mnogi tragaoci drže slike njihovih omiljenih Božanstava i Svetaca postavljene u sobi sa oltarem, na mestu na kome rade Bogosluženje ili gde ih slika može podsetiti na Boga ili na Gurua. Sasvim je normalno da se tokom vremena na slikama, kao i na okvirima i staklu, pojave znaci habanja, poneka ogrebotina ili izbledelost.

Ali šta ako bismo jednog dana došli kući i videli da je slika našeg omiljenog Sveca ili Božanstva polomljena, iznenadno, dramatično i bez ikakvog spoljnjeg uticaja? SSRF je zapazio ovaj fenomen spontane pojave pukotina. On se ponovio više puta na različitim predmetima na koje nisu delovali bilo kakvi spoljni faktori koji bi mogli uključiti to da slika padne ili bude izložena toplini ili svetlu. Ove pukotine su se pojavile na slikama Svetaca i Božanstava, kao i na drugim objektima kao što su recimo objekti koji se koriste u Bogosluženju, duhovnoj praksi, duhovnom isceljivanju, na nakitu pa čak i na premetima za svakodnevnu upotrebu.

Istražili smo ovaj fenomen putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci i otkrili da negativne energije imaju sposobnost da stvore pukotine u neživim objektima. U ovom članku predstavljamo neke od naših nalaza o tome kako i zašto se to dešava.

2. Primeri pukotina koje su nastale spontano

Na osnovu sledećih faktora možemo razlikovati pukotine koje su napravile negativne energije, od pukotina koje je napravio čovek, ili su nastale prirodnim habanjem:

 1. Nema spoljašnjeg uticaja: Pukotine su se pojavile uprkos činjenici da je predmet stajao na bezbednom mestu i nije bilo eksternih fizičkih objekata ili štetočina koje su mogle da nanesu štetu. U nekim slučajevima je detaljnim pregledom utvrđeno da je pukotina nastala sa unutrašnje strane stakla ili okvira, dok je spoljna površina stakla bila netaknuta.
 2. Brzina pojave: Glavna osobina pukotina koje prave negativne energije je brzina njihovog pojavljivanja bez ikakvog spoljašnjeg stimulansa. Na primer, u jednoj analizi slučaja, na savršeno celim kokosovim orasima koji su pripremljeni za društa obred su se odjednom pojavile pukotine pre nego što je obred izveden.
 3. Promene na pukotinama: Pukotine se šire i menjaju oblik ili veličinu tokom vremena.
 4. Obrasci na pukotinama: Pukotine generalno imaju nepravilan oblik, a u slučaju laminiranih fotografija, uzrokuju ljuštenje laminacije na nekim delovima ili na celoj slici.

Puno puta su pukotine udružene sa drugim promenama na objektu kao što su promena boje, pojava tački, pruga ili neprijatnog mirisa. Ove promene se uglavnom mogu opažati putem razvijenog šestog čula

4. Glavne osobine pukotina koje su stvorile negativne energije

Razlozi:

Kako duhovi višeg nivoa stvaraju pukotine?

 • Dok je stvarni zadatak oštećivanja objekta realizovala negativna energija nižeg nivoa, pukotine zapravo prouzrokuje energija duhova višeg nivoa kao što su snažne negativne energije (Mantrici).
 • Negativne energije uglavnom koriste duhovnu moć koju su zadobile obavljanjem svoje negativne duhovne prakse, npr. meditacijom, ponavljanjem mantri ili agori obreda, da bi sakupile snagu za ometanje. One zatim koriste svoje natprirodne moći nad elementima Apsolutnog Etra, Vatre ili Zemlje da bi stvorile pukotine.

Neophodna duhovna snaga:

 • Minimalna duhovna snaga suptilnog entiteta, koja može da stvori pukotine na neživim objektima koji pripadaju prosečnoj osobi, odgovara snazi snažne negativne energije iz 4. regiona Pakla.
 • Za pravljenje pukotina na predmetu koji pripada Božjem tragaocu ili predmetu koji se nalazi u ašramu, minimalna duhovna snaga suptilnog entiteta koja je potrebna je snaga snažne negativne energije iz 5. regiona Pakla.
 • Kada je meta predmet koji se povezan sa Božanstvom ili Svecem, minimalna duhovna snaga suptilnog entiteta koja je potrebna takođe je snaga snažne negativne energije iz petog regiona Pakla

Zašto su pukotine pogodne za prenos negativne energije?

Kao i kod sličnih ometanja na nežive objekte putem rupa ili poderotina, i pukotine su omiljeni oblik ometanja zbog ometanja koje prave u protoku pozitivne duhovne energije kroz objekat. Pukotina deluje kao rupa kroz koju curi pozitivna energija i nadalje, kao skladište negativne crne energije.

Efekti pukotina

Kada je osoba pogođena uticajem pukotina koje su stvorile negativne energije, ometanja se mogu pojaviti na bilo kom od sledećih nivoa. Ovo su neki primeri ometanja:

 1. Fizički: intenzivna glavobolja, osećaj gorenja i pečenja u očima, osećaj težine, mučnina, bolovi u stomaku, bolovi u telu (grudima, leđima, rukama), tupost u glavi, otežano disanje, povećana toplina u telu i okruženju, vrtoglavica, osećaj trnaca na rukama i nogama.
 2. Psihološki: nemogućnost jasnog razmišljanja, depresija, nemir itd.
 3. Duhovni: nedostatak entuzijazma za duhovnu praksu, osećaj da želimo da odložimo obavljanje duhovne prakse itd.

5. Suptilna analiza fotografije na kojoj su se pojavile pukotine

Kao deo SSRF istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, sproveli smo analizu zasnovanu na znanju o duhovnoj dimenziji predmeta na kojima su se pojavile pukotine. Ovu analizu su sproveli tragaoci sa razvijenim šestim čulom koji imaju sposobnost da sa tačnošću opažajuju duhovnu dimenziju. To se dešava putem suptilnog čula vida ili primanjem Božanskog Znanja u obliku misli, procenta itd.

Na sledećoj slici vidimo fotografiju Sveca (Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa) koja je jako pogođena delovanjem pukotina.

3-serb-Baba-cracks

Nakon što su SSRF tragaoci analizirali sliku pomoću razvijenog šestog čula, saznali su da je uzrok pukotina bilo ometanje sluge demona (Rakšas) iz trećeg regiona Pakla koji je slušao naređenja Mantrika višeg nivoa. Namera iza ometanja je bila da se stvore prepreke u brzini Božanske svesnosti koja se emituje iz fotografije.

Ovo je ono što je gđa Joja Vale, koja ima razvijeno šesto čulo, videla u suptilnoj dimenziji:

4-serb-subtle-pic

Pročitajte detaljniji opis demona koji je izvršio napad.

Prem Božanskom Znanju koje je primila gđa Anđeli Gadgil, negativni entitet koji stoji iza ometanja je prema fotografiji poslao mnogo suptilnih crnih mašina (jantri) iz mračnih udubljenja regiona Pakla. On je mašinama dao ubrzanje uz pomoć natprirodnih moći i elementa Apsolutnog Etra, koristeći crni dim i poslao je mašine na gore. Zato se fotografija tresla kao da je zemljotres, na njoj su se pojavile pukotine, a laminacija se odvojila od slike. Iz crnog omotača oko fotografije je emitovan crni dim tako da su posmatrači mogli osetiti da ih peku oči, a atmosfera je postala zadimljena i zagušljiva.

Mantrik koji je izveo ometanje je takođe pogođen – njegov spoljni zaštitni omotač je probijen i iz njega se emitovao crni dim. Dok je delovao na fotografiju Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa negativni entitet je imao energiju od 30%. U 2010. godini, njegova energija se smanjila na 20%.

6. Analize slučajeva

U nastavku su linkovi koji vode ka analizama slučaja koji su se dogodili u stvarnom životu, a odnose se na pukotine koje su na različitim objektima napravile negativne energije.

5-serb-Coconut-case-study-teaser6-serb-PP-case-study-teaser

7. Kako se zaštititi od štetnih efekata pukotina koje su stvorile negativne energije

Kao što možemo videti iz ovog i drugih članaka u našem poglavlju o Zastrašujućim natprirodnim fenomenima, negativne energije imaju čitavu lepezu načina da ometaju određeni objekat i osobu koja je povezana sa njim. Da bismo smanjili ili poništili efekat pukotina koje su stvorilele negativne energije, možemo primeniti različite metode koje su opisane u našem poglavlju o duhovnom isceljivanju. Najbolja i najodrživija zaštita od ometanja negativnih energija je povećanje duhovne prakse u skladu sa šest osnovnih principa Duhovnosti. Sa povećanjem duhovne energije koja se dobija iz duhovne prakse, smanjuje se efekat koji negativne energije postižu svojim ometanjima. Međutim, samo zahvaljujući Božjoj milosti smo konačno zaštićeni.