Postupci za uklanjanje uroka

Kokosov orah kao postupak za uklanjanje uroka

Kokosov orah može da privuče i dobre i loše frekvencije. Ako su ometajuće energije jake, onda se preporučuje upotreba kokosovog oraha za uklanjanje uroka.

Šta je potrebno da se primeni kod ovog postupka?

Method 4: What you need to perform this ritual

Postupak primene kokosovog oraha za uklanjanje uroka

 • Prvi korak: Molitva

  • Molitvu treba da izgovori osoba na kojoj se izvodi postupak, posle iskazivanja naklonosti božanstvu Hanumanu : ‘O božanstvo Hanumane, neka vrh ovog kokosovog oraha upije negativnu energiju iz mene (treba navesti svoje puno ime) i neka ta energija ne naudi (navođenje imena osobe koja izvodi). Molim Te, da upiješ svu negativnu energiju iz mene kroz vrh kokosovog oraha i uništi je’.

  • Onaj ko izvodi postupak treba da se moli božanstvu Hanumanu da spreči uticaje negativne energije na njega, kao i za to da postupak bude efikasan.

 • Drugi korak: Postupak

Potrebno je da osoba koja izvodi postupak drži kokosov orah u skupljenim dlanovima i stoji  ispred osobe. Rep kokosovog oraha treba da bude okrenut  ka licu ometane osobe koja mora konstanto da gleda u njega i sve  vreme da poje.

Method 4: Step 2 - position

Kokosov orah treba tri puta da se okrene (u smeru kazaljke na satu) od stopala do glave ometene osobe. Zatim osoba koja primenjuje postupak treba da kruži tri puta u smeru kazaljke na satu oko  osobe.

Method 4: Step 2 - position 2

Sve vreme, rep kokosovog oraha je okrenut prema osobi na kojoj se postupak primenjuje. Sa ciljem da rep uvek bude okrenut ka  osobi, druga osoba može da hoda oko ometane osobe. Navedena molitva treba da se ponavlja sve vreme tokom kruženja.

 • Treći korak: Razbijanje kokosa

  Kada se postupak završi, kokosov orah treba da se razbije na spojnici tri puta.To treba uraditi  u hramu božanstva Hanumana ili na bilo kojem Svetom mestu dok traje pojanje  ‘Bajarangabali Hanuman ki jaj’.

  Ukoliko neko nema mogućnosti da bude ni na jednom od navedenih mesta, kokosov orah može da se razbije na bilo kojem svetom mestu ili u dvorištu.

  Ono što može da se dogodi dok se razbija kokosov orah:

  • Ako je osoba ometana uznemirujućom energijom, kokosov orah postaje težak i razbija se u deliće, a mleko iz njega može da prska uvis čak i 1-2 metra. Ponekad  može da se desi da je kokosov orah pokvaren.
  • Ponekad, kad je osoba pod jakim uticajem, može da se desi da kokosov orah ne može da se razbije usprkos jakom udarcu, zbog uzemirujućih energija u njemu koje ne žele da ih božanstvo Hanuman (Maruti) uništi, kao što je navedeno u ranije spomenutoj molitvi.
  • Ako su uznemirujuće energije veoma jake, kokosov orah može jako da odskoči  tako da ne može više da se nađe.
  • Prema tome  može da se vidi kolika je količina uznemirujuće energije skupljene u kokosovom orahu.

   

  Efekat na kokosov orah korišćen u  postupku Istaknute karakteristike crne magije poslate na napadnutu osobu Jačina crne magije (%)
  1. Kokosov orah postaje težak Crna energija je poslata da bi  izazvala stalni nemir, ometanja u razmišljanju 20
  2. Sušenje mleka u kokosovom orahu Crna magija poslata kroz medij hrane kako bi smanjila apetit 29
  3. Pokvaren kokosov orah Crna magija poslata kako bi izazvala propadanje kostiju 32
  4. Kokosov orah se razbija u deliće Crna magija poslata s namerom širenja crne energije u sve ćelije u telu 35
  5. Kokosov orah ne može da se razbije Crna magija je poslata s namerom da ubije osobu 40
  6. Kokosov orah odskače i ne može da se uhvatiti Crna magija poslata je s namerom da ubije osobu i da zatim zarobi njeno suptilno telo 70
  7. Kokosov orah se razbija u deliće još dok je u rukama pre nego što se razbije o zemlju Crna magija poslata da ubaci samoubilačke misli u um ometene osobe i koja ga tera da se ponaša u skladu sa njima 100

  Koristeći ovaj metod, osoba može da otera uroke iz nekoliko ljudi istovremeno ako svi sede zajedno za vreme postupka.

  • Četvrti korak: Bacanje kokosovog oraha

    

   Preostale delove kokosovog oraha treba skupiti u plastičnu kesu, dobro zatvoriti i baciti u đubre daleko od kuće i to posle molitve upućene božanstvu Hanumanu za uništavanje negativne energije u njima.