Molitva božanstvu Hanumanu (Maruti)

Zašto molitvu treba da uputimo baš božanstvu Hanumanu (Maruti)?

Božanstvo Hanuman je Božji  princip koji u odnosu na ostala Božanstva ima sledeće atribute:

  1. Svemoćan: Od svih Božanstava, jedino božanstvo Hanuman ne može da bude ometan od negativnih energija.

  2. Gospodar duhova: Božanstvo Hanuman je gospodar duhova. Zbog toga se osoba koja je zaposednuta duhovima odvodi u hram božanstva Hanumana ili joj se savetuje da izgovara stihove u slavu božanstva Hanumana (Maruti stotras)

  3. Ispoljena Božanska energija: Najviši Božji princip je u stanju posmatrača, ne obavlja nikakvu funkciju u Univerzumu. Različita Božanstva su aspekti Božjeg principa koji podržavaju specifične funkcije u Univerzumu. Da bi se obavila bilo koja funkcija, neophodno je da se Božanska energija ispolji. Od svih Božanstava božanstvo Hanuman ima maksimum ispoljene Energije (prakat šakti). Zato, osoba koja je uznemirena zbog uticaja negativnih energija, obraća se ili moli božanstvu Hanumanu, on se brzo pojavljuje i uznemirenje se brzo smanjuje.