Kako negativne energije ometaju nežive objekte – uvod

1-SERB_Goa-Ashram   Od 2000.godine, SSRF centar za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci je od mnogih tragalaca primio veliki broj neobičnih fotografija i drugih predmeta koji su se iznenada i neobjašnivo promenili. Promene su bile tipa spontanog sagorevanja/ nagorevanja, pukotina, ogrebotina, fleka, rupa i krvavih mrlja. Slične promene su takođe primećene u nekim prostorijama SSRF  istraživačkih centara i na ličnim stvarima i u domovima tragalaca.

SSRF definiše „suptilni svet“ ili „suptilna dimenzija“ kao svet koji je izvan razumevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svet se odnosi na nevidljivi svet anđela, duhova, neba, itd. koji može da se opaža samo putem našeg šestog čula.

U prvom trenutku, tragaoci su bili zbunjeni ovim šokantnim promenama, jer za to nije postojao očigledni spoljni uzrok. Njegova Svetost Dr.Atavle odmah je pojasnio da se radi o  ometanjima negativnih energija iz duhovne dimenzije i da je to razlog ovakvih promena. Od tada ih proučavamo uz pomoć razvijenog šestog čula i biofidbek opreme. Do sada smo naišli i proučili na hiljade takvih neobičnih i spontanih promena kod neživih objekata koje su nastale bez ikakvih spoljašnjih razloga. U ovom odeljku, predstavljamo jedan mali deo kolekcije objekata koji su bili izloženi ometanjima negativnih energija, kao i duhovnu nauku koja stoji iza nekih odabranih analiza slučaja. Razlog za objavljivanje ovog istraživanja je da obavestimo društvo da takva vrsta fenomena postoji. To takođe može da odgovori na vaša pitanja u vezi sa neobjašnjivim fenomenima koje ste vi ili vaša porodica možda iskusili.

Ovde smo prikazali ometanja  negativnih energija najvišeg nivoa (Mantrika) na nežive objekte, ali se ova ometanja dešavaju i na živim bićima. Takođe ćemo predstavili i istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o ovoj vrsti ometanja.

Neke osnovne karakteristike ovih ometanja  negativnih energija:

  • Primetićete da se većina ovde prikazanih ometanja  desila na slikama Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa i Njegovog učenika Njegove Svetosti Dr.Atavlea. To je zbog toga što su oni Sveci koji se bave samašti sadnom (kolektivnom duhovnom praksom) za razliku od nekih drugih Svetaca koji se bave vjašti sadnom (duhovnom praksom za individualni rast). Kao rezultat toga najveći broj ometanja negativnih energija se dešava na Njegovu Svetost Baktarađa Maharađa ili na Njegovu Svetost Dr.Atavlea. Takođe, intenzitet ometanja  negativnih energija najvišeg nivoa mogu podneti samo Sveci višeg nivoa kao što su Njegova Svetost Baktarađ Maharađ i Njegova Svetost Dr.Atavle. Još jedan razlog je što Mantrici iz petog i šestog nivoa Pakla (Patala) ne troše svoju energiju da bi ometali obične ljude ili Svece koji ne rade samašti sadni. Sveci koji rade samašti sadnu razlikuju se od drugih Svetaca, jer pomažu svima da praktikuju Duhovnost. Pored toga, oni ne troše Božje resurse da bi čovečanstvu pomogli na fizičkom i psihološkom nivou kroz donacije, socijalni rad i sl. već pomažu čisto na duhovnom nivou. To je radi toga što imaju svest da većina naših problema ima svoj koren u duhovnoj dimenziji.
  • Kada Mantrik pokušava da ometa neku fotografiju Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa ili Njegove Svetosti Dr.Atavlea, svrha toga je da uništi Čaitaniju (Božansku svesnost) koju ta fotografija emituje. Time Mantrici značajno smanjuju dobrobit koju bi tragaoci i društvo dobili od tih fotografija. Zapravo Mantrici pokušavaju da spreče da se Čaitanija širi dalje.
  • Takođe, ako je jedna slika ometana, ometanje se širi i na sve slične fotografije u kućama drugih tragaoca. Zbog toga se smanjuje Čaitanija koju bi tragaoci inače dobili.
  • Kada Mantrik ometa fotografiju, ometanje se ne odnosi na samu fotografiju već i na osobu koja se na njoj nalazi. Na primer, ako negativne energije ometaju fotografiju Njegove Svetosti Dr. Atavlea, onda  On direktno oseti to ometanje. Ovo se dešava prema duhovnom principu da su reč (nečije ime), dodir, forma, ukus, miris i njihove energije u direktnoj vezi. Ovaj princip se primenjuje i u negativnom smislu kada se na neku osobu baca crna magija tako što se koristi njena slika. Slično ometanje negativnih energija (kao ometanje fotografije Sveca) na prosečnu osobu u većini slučajeva bi doveo do njene smrti.
  • Mantrici ometaju tragaoce kako bi stvarali prepreke u njihovoj duhovnoj praksi. Nasuprot tome, kada prosečna osoba iskusi ometanje negativnih energija, to je uglavnom zato da bi je zastrašili ili da namire račun  uzimanja-davanja. U nekim slučajevima to može biti posledica crne magije koju je na njih bacio neko njima poznat.