Duhovni efekti psovanja i zašto bi trebalo da pričamo tiše umesto glasnije

Da biste bolje razumeli ovaj članak, predlažemo vam da pročitate naše sledeće članke:

1.      Satva, rađa i tama – tri osnovne suptilne komponente Univerzuma

2.      Uvod u koncept Satvik življenja (Duhovnost u svakodnevnom životu)

1. Uvod

Ljudi komuniciraju govorom, što je jedinstvena odlika među svim drugim živim bićima. Većina nas priča redovno i tokom celog dana. Vremenom, ljudski govor se dosta izmenio. Neki ljudi pričaju agresivno i prenaglašeno. Danas većina ljudi priča glasno, da bi privukla pažnju ili da bi izneli svoj stav. Psovanje i korišćenje ružnih reči u društvu je postala gotovo uobičajena norma ponašanja.

Naše istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da način na koji govorimo emituje određene duhovne vibracije koje utiču na nas i na one oko nas. U ovom članku istražujemo koji je duhovni efekat ako pričamo tiho nasuprot glasnog govora, kao i efekte korišćenja ružnih reči.

2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o efektima psovanja ili korišćenja ružnih reči

Većina jezika ima neke reči koje se smatraju ružnim ili neprikladnim. Ove reči se nazivaju psovkama ili prostotama, a ljudi ih često koriste da izraze osećanja kao što su bes, frustracija, iznenađenje, ili da uvrede, maltretiraju nekog ili se šale na nečiji račun. Skorašnje studije snimljenih razgovora otkrivaju da su od 80-90 reči koje se izgovore svakog dana, 0.5% do 0.7% psovke, sa učestalošću korišćenja koje varira od 0% do 3.4% (Izvor: Đej T. (2009): Korišćenje i zastupljenost tabu reči).

Duhovno gledano, uobičajene namere iza psovanja kao što su privlačenje pažnje ili izražavanje negativnih osećanja nas udaljavaju od Boga i vuku ka Velikoj Iluziji (Maji, materijalnom svetu). Pored toga, naše istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da ružne reči privlače negativnu energiju. Isto kao što Božje Ime privlači Božanske (pozitvne) frekvencije, ružne reči privlače duhovno negativne frekvencije. To znači da i samo izgovaranje ovih reči bez ikakve prateće namere ima duhovno negativan efekat.

Predstavljamo vam crtež zasnovan na duhovnom znanju koji je nacrtala gđa Joja Vale, koja ima sposobnost opažanja šestim čulom, o suptilnim (duhovnim) efekatima psovanja. Njegova Svetost Dr. Atavle proverava sve slike zasnovane na duhovnom znanju koje je Joja nacrta, pre njihovog objavljivanja.

Tačnost crteža koji je nacrtala gđa Joja Vale, a koji pokazuje duhovne efekte psovanja, je 80%, što je mnogo više od uobičajene sposobnosti umetnika koji crtaju duhovni svet.

Spiritual effects of swearing

Sledi objašnjenje crteža zajedno sa opisom onoga što je Joja iskusila.

 • Kad psujemo aktivira se ego
 • Vibracije psovke i energija privlačenja (Akaršan šakti) privlače negativnu energiju iz okruženja
 • U podsvesnom umu (čiti) se aktivira prsten negativne energije.
 • Negativna energija zbog loših misli teče do čakre koja je smeštena u regionu srca, Anahata čakre, zbog ega i mana karaktera na nivou uma i prema Adnja čakri, čakri između obrva
 • Negativna energija teče od osobe ka okruženju i duhovno zagađuje okolinu

Negativan uticaj na duhovnom nivou može da deluje na nas na psihološkom ili fizičkom nivou. Na primer, možemo da dobijemo više negativnih misli ili glavobolju.

Druga napomena koju je Joja zabeležila je da kad psujemo nema povezanosti sa Bogom zbog mana karaktera kao što su sebičnost, osuđivanje drugih, nedostatka poštovanja, pravljenja važnim pred drugima itd. Osoba koja psuje stiče grehe, a njen ego se još povećava.

Zbog toga ne treba psovati ni u bilo kojoj situaciji.

3. Vesti o zabrani nepristojnog govora u medijima i umetnosti

U Rusiji je 5. maja 2014. donet predlog zakona koji će zabraniti psovanje u filmovima, muzici i javnim nastupima. Knjige i CD-ovi sa eksplicitnim sadržajem prodavaće se u zatvorenim pakovanjima sa jasnim upozorenjem da sadrže nepristojan govor. – Izveštava CNN
Zakon će predvideti kazne od 1400 dolara za pravna lica i 70 dolara za pojedince. Oni koju budu kršili ovaj zakon će se suočiti sa strožijim kaznama kao i merom tromesečne zabrane rada.
Tim stručnjaka će definisati tačke zakona i odrediti koje su to reči koje stoje Rusiji na putu da zaštiti i razvije svoju jezičku kulturu. – Izveštavaju Time.com i CNN

4. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci u vezi sa glasnim govorom

Govorimo glasno jer želimo da privučemo pažnju ili da se raspravljamo. Traženje pažnje od drugih je znak ega, a raspravljanje podstiče negativne reakcije u umu. I ego i negativne reakcije nas udaljavaju od Boga ka Velikoj iluziji (materijalnom svetu). Oni stvaraju i duhovno negativne vibracije.

Zahvaljujući tome, negativnim energijama je lakše da utiču na nas kad govorimo glasno. Neko ko uobičajeno govori glasno će češće da bude ometan od negativnih energija.

Sledi predstavljanje  znanja zasnovanog  na duhovnoj nauci koje je dobila gđa Joja Vale o duhovnim efektima glasnog govora.

 • U Anahata čakri se stvara prsten osećanja. Oko osobe se formira omotač crne energije jer je glasan govor znak ega.
 • Oko usta osobe se stvara prsten crne energije i crna energija teče od Anahata čakre do usta.
 • Čestice crne energije i aktivne energije se emituju iz usta osobe u okolinu. Iz osobe se emituju i talasi ega zbog povećanih očekivanja od drugih.

Kao zaključak, glasno pričanje ima duhovno štetan efekat. Zato se preporučuje da ne govorimo glasno. Ljudi koji imaju oštećenje sluha prirodno govore glasnije. Oni koji govore sa njima takođe mogu da govore glasnije da bi ih osoba sa oštećenjem sluha bolje čula. U tim slučajevima nema duhovno štetnog efekta.

5. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o efektima tihog govora

Tihi govor, sa druge strane, pomaže da se razviju duhovno poželjni kvaliteti kao što su stav slušanja, poniznost i introvertnost. Pod introvertnošću mislimo na kvalitet gledanja ka unutra, pokušavajući da budemo u vezi sa Bogom i izvodeći sve naše aktivnosti sa ovim ciljem na umu. Ovi kvaliteti nas približavaju Bogu i pomažu u duhovnoj praksi. Zato oni stvaraju pozitivne duhovne vibracije.

Navika da govorimo tiho nam pomaže u duhovnoj praksi i štiti nas od ometanja negativnih energija. Takav govor je i prijatniji onima koji ga slušaju.

Predstavili smo crtež  zasnovan na duhovnom znanju koji je nacrtala gđa Joja Vale o duhovnim efektima tihog govora. Tačnost ovog suptilnog crteža je 80%.

Why speak softly

Sledi objašnjenje crteža zajedno sa Jojinim iskustvom.

 • Ego je niži kad pričamo tiho, jer mislimo na druge i poštujemo ih.
 • U Adnja čakri se stvaraju male količine vibracija osećanja i iz osobe se emituje nešto talasa i čestica energije
 • Dominantna energija je Božanska svesnost (Čaitanija). Iz usta osobe se u okolinu emituju talasi Božanske svesnosti .
 • Oko osobe se stvorio zaštitni omotač od Božanske svesnosti. Božanska svesnost je stvorena i aktivirana i u Adnja čakri.

Zato je preporučljivo tiše pričati jer na taj način imamo I duhovnu korist od govora.

6. Zašto da tiho govorimo – duhovni eksperiment

Ako želite možete da izvedete suptilni eksperiment pomoću koga ćete direktno doživeti i imati koristi od tišeg govora. Molimo vas da pojete Božje Ime nekoliko minuta i onda tiho pričate neko vreme. Zabeležite kako se osećate i onda nastavite sa pojanjem još 1-2 minuta. Onda pričajte glasno neko vreme i zapišite kako se osećate. Izvođenjem ovog eksperimenta možemo da iskusimo šta se dešava u duhovnoj dimenziji kad pričamo tiho umesto glasno.

7. Poređenje – Kakav je duhovni učinak psovanja, glasnog ili tihog pričanja

U sledećoj tabeli su prikazani efiekti psovanja, glasnog i tihog govora i njihovo poređenje:

Psovanje ili korišćenje ružnih reči Glasan govor Tih govor
1. Pozitivna energija 1A.Božanska svesnost (Čaitanija) 2.3
1B. Energija (Šakti) 3 2
2. Negativna energija 2A. Ego 3 3 2
2B. Emocije 2.5 1.2
2C. Energija privlačenja 2 1
2D. Uznemirenost 4 2.8
3. Priroda (Vruti) Ekstrovertna Ekstrovertna Introvertna
4. Efekat 4A. Na samog sebe Povećanje emotivnosti i ega Privlačenje pažnje i povećanje očekivanja Osećaj fizičke i psihičke smirenosti (Zabeleška 1)
4B. Na druge Obzirom da je um povređen, nestabilan je Povećanje uznemirenosti i nestabilnosti uma Nema negativnih efekata
4C. Na okolinu Povećanje rađa-tame i negativnosti
5. Da li se stvara greh? Da Da Ne

Zabeleška 1 – Zahvaljujući tihom i smirenom pričanju, svaka telesna aktivnost, na primer, fizički pokreti, kao i izrazi lica su mirni (stabilni).

8. Zaključak

Ako govorimo tiho i izbegavamo korišćenje ružnih reči, pomažemo sebi i onima oko sebe da imamo više satva komponente u nama.

Redovna duhovna praksa kao što je pojanje Božjeg Imena stvara oko nas zaštitni duhovni omotač koji nas štiti od štetnih elemenata iz duhovne dimenzije koji se stvaraju kada neko govori glasno ili koristi ružne reči.

Obavljanjem redovne duhovne prakse razvija se naše šesto čulo i tako stičemo unutrašnje razumevanje o tome šta je satvik, a šta je tamasik. Tada nam je lakše da pravimo satvik izbore kao što je izbor da govorimo tiho, jer iznutra razumemo njegov značaj.