U ovom odeljku o satvik življenju, kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, uporedili smo različite vrste popularnih napitaka i njihov uticaj na ljude. U sledećoj  tabeli su nabrojane neke vrste najčešće korišćene vrste napitaka (od vrha na dole) prema duhovnoj čistoti. Iz ovoga možemo da saznamo koja pića treba da pijemo da ne bismo potpali pod uticaj negativnih energija.

Vrsta pića Satva1 Rađa1 Tama1 Uticaj negativnih energija2
Alkohol (uključujućii vino) 18 31 51 Visok
Čaj bez mleka3 18 31 51 Visok
Gazirana pića4 21 46 33 Umeren
Kafa bez mleka 18 51 31 Umeren
Čaj sa mlekom 20 49 31 Umeren
Kafa sa mlekom 21 48 31 Umeren
Biljni čaj 21 48 31 Umeren
Voćni sok 31 44 25 Mali
Kokosova voda 31 48 21 Mali
Voda5 31 51 18 Mali
Neobrano mleko 31 52 17 Mali
Mleko indijske krave 33 54 13 Minimalan

Izvor: Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci sprovedeno od SSRF-a  21.07.2013. godine

Klikom na plavi deo teksta u prvoj koloni možete da pročitate detaljnije o pomenutom piću iz duhovnog ugla.

Beleške:

  1. Prema duhovnoj nauci, čitav Univerzum je sačinjen od tri osnovne suptilne komponente – satve, rađe i tame. Satva je komponenta koja predstavlja duhovnu čistotu i znanje; rađa predstavlja akciju i strast, dok tama predstavlja neznanje i inerciju. Suptilne vibracije koje se emituju iz bilo čega ili bilo koga zavise upravo od toga koja je komponenta dominantna u njima.
  2. Što se tiče uticaja negativnih energija i naše duhovne prakse,
  • Kada pijemo pića koja imaju visok procenat tama komponente, kao što su alkohol i crni čaj, negativne energije iz duhovne dimenzije na nas mogu lakše da utiču, jer ova pića povećavaju duhovnu nečistotu u nama.
  • Što se konzumira veća količina pića, to je veći uticaj na osobu. Zato će se nepovoljni efekat vise odraziti na osobe koje su zavisne od crnog čaja i alkohola.
  • Za tragaoce koji praktikuju Duhovnost i trude se da postanu više satvik ili duhovno čistiji, konzumiranje pića sa dominantnom tama komponentom uticaće negativno na njihov duhovni rast. Štaviše, time postaju podložniji negativnim energijam ako  pokušavaju da ometaju njihovu duhovnu praksu.
  • Za Svece duhovnog nivoa iznad 80%, čak iako popiju alkohol, to na njih neće imati ozbiljniji uticaj, jer su u mogućnosti da promene sastav pića. Na primer, alkohol kroz metabolizam prelazi u vodu.
  1. Ovo se odnosi samo na crni čaj, ne odnosi se na biljni. .
  2. Boje sadrže dominantnu rađa-tama komponentu zbog hemijskih aditiva koje sadrže, i kao takve su glavni faktor koji doprinosi       povećanju  ove komponente. Svako piće koje sadrži  hemikalije ima i veći nivo tama komponente.
  3. Voda je u osnovi neutralna. Međutim ona sa lakoćom upija i pozitivne i negativne vibracije.

Koristeći bio-fidbek uređaj poznat kao DDFAO, SSRF je takođe proučavao uticaj alkohola i voćnog soka na Kundalini čakre kod ljudi. Testirali smo uticaj dve vrste pića npr. alkohol (viski) i voćni sok (narandža) na ljude za koje se zna da su zaposednuti negativnim energijama, i na one koji nisu zaposednuti. Takođe smo ih testirali na ljudima koji rade duhovnu praksu nasuprot onima koji ne rade duhovnu praksu.

SSRF će uskoro postaviti dva videa na SSRF YouTube Channel koja upoređuju duhovni uticaj konzumiranja alkohola nasuprot konzumiranju voćnog soka.