SRP-How-Can-We-Help-Our-Departed-Family-Members

Preminulom članu porodice odajemo poštu u zavisnosti od kulture i običaja:

  •    donošenjem cveća na grob

  •    objavljivanjem umrlice ili pomena u novinama

  •    držanjem pokojnikove fotografije u kući

Ipak, svi ovi rituali koji se obično praktikuju nemaju nikakav značaj u pomaganju članovima naše porodice u zagrobnom životu, čak mogu biti i veoma štetni za njih. U donjoj tabeli prikazali smo uporednu važnost nekih uobičajenih rituala i praksa koje potomci rade za svoje preminule pretke. Brojke u donjoj tabeli su relevantne za osobe čiji je duhovni nivo ispod 40%. Kada duhovni nivo osobe  poraste iznad 40% Uporedne dobrobiti aktivnosti koje su u tabeli može da varira. Ovo znanje je dobijeno duhovnim istraživanjem.

Ritual (aktivnost) Uporedna dobrobit u procentima
Pisanje čitulje preminulom 0%
Unajmljivanje narikača Negativan uticaj2
Držanje govora na sahrani 0%
Držanje slike preminulog u kući Negativan uticaj
Posećivanje groba i ostavljanje cveća Negativan uticaj
Nošenje crnine određeni period posle sahrane 0%
Podizanje spomenika u ime pokojnika Negativan uticaj
Molitve za pokojnika koje radi porodica i najbliži 10%
Pojanje Šri Gurudeva Data zaštitne pojalice1 100%

Fusnote:

  1. Konačna dobrobit pojanja Šri Gurudev Data pojalice zavisi od raznih faktora, kao što je koliko puta je pojalica ponovljena da bi se poništila jačina ometanja duhova predaka, redovnost pojanja, koncentracija tokom pojanja, duhovna emocija i vera osobe koja poje, itd.
  2. Negativan uticaj znači da takva praksa može učiniti da se suptilno telo nedavno preminulog pretka emotivno veže za prethodni život na Zemlji. Negativne energije koriste tu vezanost kako bi kontrolisali preminule pretke i sprečile ih da napreduju u zagrobnom životu. Ovo se posebno odnosi na preminule pretke koji imaju niži duhovni nivo.

Sprovedena istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci ukazuju da posle smrti oko 60% predaka ne mogu da se pomere van regiona Zemlje zbog nižeg duhovnog nivoa i previše želja. Zbog nemogućnosti da idu dalje, oni najčešće borave u svojim porodičnim domovima.

Postoji mnogo načina kako da pomognemo našim precima čim preminu, kao i u životu posle smrti. Opisaćemo različite načine u sledećim pasusima.

1. Duhovna zaštita pojalice Šri Gurudev Data

Za trenutnu pomoć precima, preporučujemo pojanje pojalice za duhovnu zaštitu – Šri Gurudev Data. Radi boljeg razumevanja, molimo da pročitate članak, ‘Šta predstavlja pojalica za duhovnu zaštitu – Šri Gururdev Data?’.

2. Podložnost ometanju na pokojnikovo telo i suptilno telo u trenutku smrti

U trenutku smrti, iz mrtvog  tela se oslobađaju gasovi.Ti gasovi su obični fizički gasovi koje telo izlučuje, kao što su gasovi nastali trulenjem, itd. Njihove frekvencije i vibracije su po prirodi negativne i kao rezultat stvaranja gasova, povećava se tama (inercija,neznanje) komponenta u okolini. Negativne energije, privučene tim ometajućim frekvencijama, koriste momenat i ulaze u okruženje oko mrtvog tela.

Ometaju mrtvo telo uspostavljanjem kontrole nad pet vitalnih energija i subvitalnih energija koje su, u trenutku smrti, u procesu otpuštanja u Univerzum. Stvaraju crnu energiju u obliku dima oko mrtvog tela, opkoljavaju ga i formiraju crni omotač oko njega. Zbog ometanja duhova, crna energija ulazi u mrtvo telo i leš se puni crnim frekfencijama.

 

Kada duhovi uspostave kontrolu nad pet vitalnih i subvitalnih energija, tada počinju da stvaraju i šalju vrtloge crne energije sa ciljem da uhvate suptilno telo u zamku. Tako uvlače suptilno telo preminulog pretka u ometajuće  polje. Kada uhvate suptilno telo u mrežu crne energije, oni mu tako stvaraju prepreke u putovanju u životu posle smrti. Posle nekog vremena mnogi duhovi utiču na suptilno telo stvarajući vrtloge crne energije i preuzimaju potpunu kontrolu nad njim. Na ovaj način, duhovi sistematski preuzimaju kontrolu nad mrtvim i suptilnim telom preminulog pretka.

Duhovna nauka preporučuje da se rade specifični obredi u trenutku smrti da bi se zaštitilo telo i suptilno telo od mogućeg uticaja duhova. U mnogo slučajeva, ljudi, ili ne znaju za te obrede, ili ne znaju da ih ispravno urade.

3. Dobrobiti pojanja ‘Šri Gurudev Data

Glavne dobrobiti od ponavljanja pojalice za duhovnu zaštitu – Šri Gurudev Data

  • Smanjivanje rađa-tame: Božanstvo Data je apekt Boga koji precima daje podsticaj. Kroz pojalicu ‘Šri Gurudev Data’ se stvaraju veoma sjajne frekvencije. Ove frekvencije smanjuju intenzitet frekvencija želja prisutnih oko suptilnog tela preminulog pretka. To utiče na smanjenje rađa-tame u suptilnom telu, a prema tome i smanjenje težine. Ovo omogućava suptilnom telu da dobije energetski zamajac za svoje dalje putovanje.

  • Zaštitni omotač: Zaštitni omotač se formira oko suptilnog i fizičkog tela. Zaštitni omotač štiti od uticaja duhova.

  • Davanje podsticaja: Vezanost u obliku želja se takođe smanjuje, pa je suptilno telo u stanju da prođe region Zemlje u kraćem vremenskom periodu.

  • Duhovno pročišćavanje okoline: Kao posledica pojanja, u atmosferi se stvaraju čestice Božanske svesnosti. Suptilno telo nedavno preminulog pretka prima dobrobit od tih čestica. Svi ljudi koji rade pojanje su takođe  zaštićeni od ometajućih frekvencija prisutnih u atmosferi.

  • Trajna zaštita: Stalnim svakodnevnim ponavljanjem pojalice Šri Gurudev Data, štitimo se od ometanja uzrokovanih našim precima. Takođe pomažemo našim precima u životu posle smrti snabdevajući ih nužnom satva komponentom da mogu da  idu dalje u duhovnoj dimenziji.

4. Ko će od predaka da ima koristi od pojanja?

Predak koji najviše uznemirava će da dobije maksimalnu korist i prioritet u duhovnoj pomoći stvorenoj zaštitnom pojalicom Šri Gurudev Data.