Uticaj prošlih života na našu ličnost

1. Uvod u duhovni  aspekt  uma

Duhovna strana nečijeg uma, je najvažniji činilac potreban za potpuno razumevanje zbog čega različiti ljudi, u jednakim situacijama, reaguju na različite načine. Reakcije ljudi mogu u nekim situacijama biti u suprotnosti sa njihovom prirodom. Ovakav koncept je stran modernoj psihijatriji, koja ima ograničen rezultat u stvarnom pomaganju ljudima.

2.  Prošli životi utiču na podsvesni um i ličnost

Kako duhovna dimenzija utiče na um?

U drugim prezentacijama smo dali detaljno objašnjenje kako funkcioniše naš um. Za detaljnije razumevanje uma preporučujemo sledeće prezentacije:

Uticaj prošlih života na našu ličnostFunkcionalna priroda uma

Uticaj prošlih života na našu ličnostSudbina

Uticaj prošlih života na našu ličnostZašto radimo ono što radimo

 

 

 

 

 

Postoji nekoliko aspekata osobe. To su fizičko telo, vitalna energija, um, intelekt, suptilno telo i duša. Duša je Božji princip prisutan u svakoj osobi. Um je sedište osećanja, emocija i želja i ima najviše uticaja na našu prirodu. Um osobe čine  dva dela:

Svesni um: Čini ga onaj deo naših misli i osećanja kojih smo svesni. To je samo oko 10% našeg uma. Svesni um je u potpunosti pod kontrolom našeg podsvesnog uma. On je nešto poput izloga podsvesnog uma.

Podsvesni um: Nosi u sebi bezbroj impresija stvorenih i oblikovanih kroz situacije u ovom i prošlim životima. Na primer, osoba može biti osvetoljubiva zbog duboko ukorenjenih misli o osveti, koje su nastale i ojačale kroz specifične događaje, u ovom ili nekom prošlom životu.

Mnogi od nas ne znaju da smo svi mi živeli već mnogo života na Zemlji. Stalno se rađamo (reinkarniramo) da bismo izravnali naš račun uzimanja i davanja. U skladu sa time kako smo živeli u prošlim životima i kako smo koristili našu slobodnu volju u svakom pojedinačnom životu, oblikovala se i naša ličnost. Naše crte ličnosti sačuvane kao impresije u našem podsvesnom umu, stalno se učvršćuju kroz naše akcije i misli u svakom životu. Kada bismo pogledali unazad u prošle živote prosečne osobe i njihov uticaj na njegove ili njene mane ličnosti, odnos bio bi sledeći:

Prošli životi kao uzročnici mana ličnosti Opterećenje u procentima
Prošlih 1000 života 30%
Prošlih 7 života 61%
Sadašnji život 9%
Ukupno 100%

Uzmimo za primer mane, ljutnju u sadašnjem životu osobe. Baš kao i malo dete osoba može iskazati ljutnju u nastupu besa. Važno je napomenuti da mana ljutnje nije odjednom započela u ovom životu. U stvari radi se o impresiji koja se učvršćivala i oblikovala kroz mnoge živote.

  • 30% prirode nečije ljutnje dolazi iz načina kako je neko gradio manu ličnosti reagujući ljutito u raznim situacijama tokom više od 1000 života. Budući da osoba nije radila na smanjenju ljutnje, mana je mogla slobodno da raste kroz mnoge živote.
  • Proteklih sedam života doprinelo je dodanih 61% da se mana ljutnje učvrsti u podsvesnom umu.
  • Zato je u trenutku rođenja u sadašnjem životu mana ljutnje u osobi duboko ukorenjena. Kroz sadašnji život osoba će doći u mnogo situacija koje će joj izazvati reakciju ljutnje i time dodatno oblikovati i učvrstiti ovakvu manu ličnosti. Ipak, takve reakcije ljutnje doprineće do 9% razvoju mane ljutnje kod osobe. U proseku, 91% prirode bilo koje mane ličnosti kod ljudi rezultat su naših prošlih života.

Misli, nastale zbog impresija u podsvesnom umu, stalno bombarduju svesni um podstaknute spoljašnjim okolnostima, ali i bez spoljašnjih uticaja. Što su u nama jače negativne impresije, poput ljutnje, mržnje i ljubomore, svesni um je više bombardovan negativnim mislima, koje osobu drže u stalnom stanju negativnosti ili nezadovoljstva.

Podsvesni um, takođe, sadrži sve impresije potrebne, da u potpunosti prođemo svoju sudbinu, u sadašnjem životu. Takve impresije su vezane za centar računa uzimanja i davanja, koji u sebi sadrži zapis o svim sudbinskim događajima u nečijem životu (zbog prošlih života). Budući da se zasniva na računu uzimanja i davanja  ili sudbini, centar uzimanja i davanja u umu definiše, kako će neko odgovoriti ili reagovati na životne događaje ili situacije. Sudbina je deo života van kontrole osobe. Sudbina kontroliše sreću ili nesreću koju moramo proći, zbog zasluga ili greha učinjenih u ovom ili prošlim životima. Duhovnim istraživanjem smo otkrili da je u današnjoj eri oko 65% našeg života sudbinski predodređeno. Stoga, sudbina s kojom smo rođeni najviše utiče na to da li doživljavamo sreću, ili nesreću. Jedan od glavnih izvora duševnog bola u našem životu (koji omogućava odvijanje negativne sudbine) jesu naše mane ličnosti.

Čak ako i nemamo račun uzimanja i davanja s nekom osobom, mane ličnosti mogu izazvati neprimeren postupak, kojim drugoj osobi možemo naneti bol i time stvaramo novu negativnu karmu ili negativni račun uzimanja i davanja. Ako drugima nanosimo bol, tada prema Zakonu karme, (no link) mi takođe moramo proći jednaku količinu nesreće, bilo u sadašnjem ili budućem životu.

3. Negativne energije koriste mane naše ličnosti koje nosimo još iz prošlih života

Često negativne energije iz duhovne dimenzije koriste naše mane ličnosti za svoju korist. To je naročito izraženo kod ljudi koji su zaposednuti od strane negativnih energija. Uzmimo, na primer, da je u određenoj situaciji nečija ljutnja jačine pet jedinica, negativne energije mogu je podići do devet ili deset jedinica, čime nečiju reakciju čine nesrazmernom u odnosu na situaciju i stvari tada izgledaju lošije nego što zapravo jesu. Na primer, u žestokoj svađi između supružnika, negativne energije mogu da iskoriste njihove mane ličnosti i da učine da jedno drugome, u besu, izgovore nepotrebne stvari i prouzrokuju trajnu štetu njihovom odnosu. Mane ličnosti predstavljaju ranjivost uma (mogu biti stvarane kroz mnoge prošle živote) i pomoću njih negativne energije mogu da deluju i ojačaju svoj pritisak na nas.

Najvažnije, što ovde treba da shvatimo je da zbog naših mana ličnosti, poput ljutnje i očekivanja, mi u najvećoj meri osećamo bol koju sudbinski moramo da  iskusimo. Razlog za to su naši gresi iz prošlih, ili ovoga života.  Zbog svojih mana ličnosti možemo da  stvaramo i nove negativne račune.