Research

 • Opšta kategorizacija gresaka

  U ovom članku raspravljamo o opštoj klasifikaciji grešaka. One mogu biti svrstane u nepravilne akcije, nepravilne reakcije i u kombinaciji nepravilnih akcija i reakcija.

 • Kako da zaustavitmo negativne misli

  Kako da zaustavitmo negativne misli   Sadržaj1. Uvod u negativne misli2. Definicija negativnih misli3. Vrste negativnih misli4. Uticaj negativnog razmišljanja5. Korenski uzroci negativnih misli5.1 Psihološki korenski uzroci5.2 Duhovni korenski uzroci5.2.1 Negativne misli – Kakav je njihov uticaj u suptilnoj dimenziji ?6. Rešenja za prevazilaženje negativnih misli7. Zaključak8. Bibliografija 1. Uvod u negativne misli Možete li … Continue reading Kako da zaustavitmo negativne misli

 • Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

  Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli Sadržaj1. Uvod u C1 tip autosugestije 2. Definicija tehnike autosugestije C1 3. Format kako formulisati autosugestiju tipa C1 4. Primena i dobrobiti C1 autosugestije 5. Dodatni primeri C1 autosugestija 6. Kako deluje pojanje i mehanizam autosugestije C1 7. Zaključak 1. Uvod u C1 tip autosugestije Nacionalna fondacija … Continue reading Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

 • Hitne autosugestije – potpuni vodič

  Hitne autosugestije – potpuni vodič Da li biste želeli da budete smireniji i mentalno stabilniji kada se suočite sa vanrednom situacijom? Ako je vaš odgovor potvrdan, poznavanje hitnih autosugestija je upravo ono što vam može zatrebati. Omogućuju vam da postignete mentalnu stabilnost u sve nestabilnijem svetu gde vanredne situacije mogu nastati u bilo kom trenutku. … Continue reading Hitne autosugestije – potpuni vodič

 • A3 tehnika autosugestija

  A3 tehnika autosugestija Sadržaj1. Uvod u A3 tip autosugestijeIntroduction to the A3 type of Autosuggestion2. Definicija tehnike A3 autosugestije3. Kada se koristi ?3.1 Suprotstavljanje negativnim mislima3.2 Planiranje naspram uvežbavanja4. Format kako formulisati autosugestiju tipa A3 je :5. Kako znati kada odabrati tehniku A3 autosugestije6. Kako izvesti autosugestiju A36.1 Metod 1 za izvođenje autosugestije A36.2 Metod 2 … Continue reading A3 tehnika autosugestija

 • Vrste autosugestija

  Autosugestije su najvažniji deo procesa uklanjanja mana ličnosti zbog toga što pružaju rešenja za negativne misli i reakcije u umu. One pomažu u uklanjanju negativnih sklonosti našeg uma, tako da se neispravne reakcije koje nastaju usled mana ličnosti ne ponavljaju i naše ponašanje se automatski menja na bolje.

 • Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

  1.Uvodne napomene i preuzimanje tabele Uklanjanje mana ličnosti i ega sa upustvima Dragi čitaoci, Pripremili smo primer tabele, Uklanjanje mana ličnosti i ega za preuzimanje/pregled online.Tabela prikazuje kako: Pisati svoje greške Razvrstati greške da li su iz akcije, reakcije ili oboje Odrediti da li je greška nastala zbog mana ličnosti ili se radi o ispoljavanju … Continue reading Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu2. Kolona D – Kako proceniti ozbiljnost greške?3. Kolona E – SPP ili Stalno prisutan problem4. Kolona F – Ko je primetio grešku? 1. Uvod u samoanalizu Svi mi do određene mere imamo vrline i mane  ličnosti, neko više, a neko manje. U Delu 1 – Samosvest je prvi korak prema ličnom  razvoju … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu korenskih mana2. Brza i jednostavna metoda samoanalize2.1 Da li je to mana ličnosti ili se manifesovao neki ego (kolona G)?2.2 Praktičan primer samoanalize 1 – Neispravna akcija/nedelovanje2.3 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna reakcija2.4 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna akcija (dublji postupak)2.5 Popunjavanje tabele 1. Uvod u samoanalizu korenskih mana … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

 • Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

  Sadržaj1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi2. Budite precizni kada pišete greške3. Fokus treba da  bude na sebi4. Napišite grešku iskreno5. Dodatni saveti za pomoć u pisanju grešaka 1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi U prethodnom delu podelili smo o nekim primerima grešaka i kako ih razvrstati. U ovom poglavlju ćemo da obratimo pažnju na … Continue reading Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

 • Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

      Sadržaj1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti2. Šta je ličnost?3. Šta su vrline i mane ličnosti?4. Akcije i reakcije5. Proces uklanjanja ličnih mana kao duhovna praksa 1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti Postoji izreka da je um odgovoran za čovekovo vezivanje (u ciklusima rađanja-umiranja ili sreće-nesreće) i izbavljenje (iz ciklusa rađanja … Continue reading Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

 • Poželjna i nepoželjna obeležja ličnosti

  Većina ljudi ima oko 20 do 30 osnovnih osobina koje određuju njihovu osnovnu ličnost, a mogu se svrstati u dve grupe:
  1. Poželjne osobine: predan rad, čestito ponašanje i poštenje.
  2. Nepoželjne osobine: kao laganje i tvrdoglavost.

 • Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

  1. Negativan uticaj mana ličnosti na duhovnu praksu Postoji izreka u drevnim spisima koja kaže: Um je odgovoran i za čovekovu vezanost i za njegovo konačno oslobađanje od ciklusa rađanja i umiranja, ili njegovu sreću i nesreću. Kao što smo videli u prethodnim poglavljima, mane ličnosti kod neke osobe su odgovorne za nesreću, dok njeni … Continue reading Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

 • Upoznavanje sa procesom uklanjanja mana ličnosti

  Različiti tipovi grešaka se dešavaju širom sveta zbog prisutnih mana ličnosti u osobi. Mane ličnosti su one impresije u umu, kao što je ponos, bes, pohlepa i lenjost, iz kojih dolaze neželjene misli, emocije i aktivnosti koje donose nesreću i štete i nama i drugima. Kroz ovu seriju uputstava ćemo vas uputiti u proces uklanjanja mana ličnosti. Kada ovaj proces obavljamo redovno i iskreno, zajedno sa drugim oblicima duhovne prakse, prolazimo kroz izvesno samoosveženje.

 • Kamen spoticanja u procesu samoosvešćivanja

  Najčešće prepreke na putu učenja o samome sebi su nedostatak želje da se promenimo kao osoba, nedostatak želje za učenjem I ekstrovertnost. Čak I najmanju grešku na koju nam drugi ukažu treba da shvatimo ozbiljno jer može da odvede u dublje razotkrivanje problema u našoj ličnosti.

 • Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

  Sadržaj1. Uvod, o važnosti samosvesti?2. Šta je samosvest?3. Kako povećati  samosvest – posmatranjem sebe4. Kako povećati samosvest – neko nam daje povratne informacije ili nam govori naše greške5. Kako povećati samosvest – posmatranje grešaka drugih i introspekcija6. Snovi takođe mogu da nam kažu o nama7. Zaključak 1. Uvod, o važnosti samosvesti? U našem prvom odeljku … Continue reading Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

 • Šta je ličnost?

  Sadržaj1. Uvod2. Šta definiše ličnost?3. Više o razumevanju ličnosti4. Praktično gledište u proceni ličnosti5. Ličnost je promenljiva – važnost prisustvovanja na Satsangu 1. Uvod Ako pojedinac zaista želi da unapredi ličnost i prevaziđe lične defekte, tada je za početak  dobro razumeti prirodu ličnosti i kako su ‘ličnost’ i ‘um’ svake osobe  pod uticajem duhovne dimenzije. … Continue reading Šta je ličnost?

 • Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

  Sadržaj1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima2. Šta utiče na naš kapacitet suočavanja sa problemima u životu?3. Ličnost kao uzrok problema 1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima Radi bolje ilustracije kako se nosimo sa problemima, u ovom delu smo prikazali dve slike. Na slici koja sledi, prikazan je čovek koji … Continue reading Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

 • Uticaj prošlih života na našu ličnost

  Sadržaj1. Uvod u duhovni  aspekt  uma2.  Prošli životi utiču na podsvesni um i ličnost3. Negativne energije koriste mane naše ličnosti koje nosimo još iz prošlih života 1. Uvod u duhovni  aspekt  uma Duhovna strana nečijeg uma, je najvažniji činilac potreban za potpuno razumevanje zbog čega različiti ljudi, u jednakim situacijama, reaguju na različite načine. Reakcije … Continue reading Uticaj prošlih života na našu ličnost

Suggested Research

 • Opšta kategorizacija gresaka

  U ovom članku raspravljamo o opštoj klasifikaciji grešaka. One mogu biti svrstane u nepravilne akcije, nepravilne reakcije i u kombinaciji nepravilnih akcija i reakcija.

 • Kako da zaustavitmo negativne misli

  Kako da zaustavitmo negativne misli   Sadržaj1. Uvod u negativne misli2. Definicija negativnih misli3. Vrste negativnih misli4. Uticaj negativnog razmišljanja5. Korenski uzroci negativnih misli5.1 Psihološki korenski uzroci5.2 Duhovni korenski uzroci5.2.1 Negativne misli – Kakav je njihov uticaj u suptilnoj dimenziji ?6. Rešenja za prevazilaženje negativnih misli7. Zaključak8. Bibliografija 1. Uvod u negativne misli Možete li … Continue reading Kako da zaustavitmo negativne misli

 • Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

  Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli Sadržaj1. Uvod u C1 tip autosugestije 2. Definicija tehnike autosugestije C1 3. Format kako formulisati autosugestiju tipa C1 4. Primena i dobrobiti C1 autosugestije 5. Dodatni primeri C1 autosugestija 6. Kako deluje pojanje i mehanizam autosugestije C1 7. Zaključak 1. Uvod u C1 tip autosugestije Nacionalna fondacija … Continue reading Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

 • Hitne autosugestije – potpuni vodič

  Hitne autosugestije – potpuni vodič Da li biste želeli da budete smireniji i mentalno stabilniji kada se suočite sa vanrednom situacijom? Ako je vaš odgovor potvrdan, poznavanje hitnih autosugestija je upravo ono što vam može zatrebati. Omogućuju vam da postignete mentalnu stabilnost u sve nestabilnijem svetu gde vanredne situacije mogu nastati u bilo kom trenutku. … Continue reading Hitne autosugestije – potpuni vodič

 • A3 tehnika autosugestija

  A3 tehnika autosugestija Sadržaj1. Uvod u A3 tip autosugestijeIntroduction to the A3 type of Autosuggestion2. Definicija tehnike A3 autosugestije3. Kada se koristi ?3.1 Suprotstavljanje negativnim mislima3.2 Planiranje naspram uvežbavanja4. Format kako formulisati autosugestiju tipa A3 je :5. Kako znati kada odabrati tehniku A3 autosugestije6. Kako izvesti autosugestiju A36.1 Metod 1 za izvođenje autosugestije A36.2 Metod 2 … Continue reading A3 tehnika autosugestija

 • Vrste autosugestija

  Autosugestije su najvažniji deo procesa uklanjanja mana ličnosti zbog toga što pružaju rešenja za negativne misli i reakcije u umu. One pomažu u uklanjanju negativnih sklonosti našeg uma, tako da se neispravne reakcije koje nastaju usled mana ličnosti ne ponavljaju i naše ponašanje se automatski menja na bolje.

 • Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

  1.Uvodne napomene i preuzimanje tabele Uklanjanje mana ličnosti i ega sa upustvima Dragi čitaoci, Pripremili smo primer tabele, Uklanjanje mana ličnosti i ega za preuzimanje/pregled online.Tabela prikazuje kako: Pisati svoje greške Razvrstati greške da li su iz akcije, reakcije ili oboje Odrediti da li je greška nastala zbog mana ličnosti ili se radi o ispoljavanju … Continue reading Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu2. Kolona D – Kako proceniti ozbiljnost greške?3. Kolona E – SPP ili Stalno prisutan problem4. Kolona F – Ko je primetio grešku? 1. Uvod u samoanalizu Svi mi do određene mere imamo vrline i mane  ličnosti, neko više, a neko manje. U Delu 1 – Samosvest je prvi korak prema ličnom  razvoju … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu korenskih mana2. Brza i jednostavna metoda samoanalize2.1 Da li je to mana ličnosti ili se manifesovao neki ego (kolona G)?2.2 Praktičan primer samoanalize 1 – Neispravna akcija/nedelovanje2.3 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna reakcija2.4 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna akcija (dublji postupak)2.5 Popunjavanje tabele 1. Uvod u samoanalizu korenskih mana … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

 • Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

  Sadržaj1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi2. Budite precizni kada pišete greške3. Fokus treba da  bude na sebi4. Napišite grešku iskreno5. Dodatni saveti za pomoć u pisanju grešaka 1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi U prethodnom delu podelili smo o nekim primerima grešaka i kako ih razvrstati. U ovom poglavlju ćemo da obratimo pažnju na … Continue reading Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

 • Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

      Sadržaj1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti2. Šta je ličnost?3. Šta su vrline i mane ličnosti?4. Akcije i reakcije5. Proces uklanjanja ličnih mana kao duhovna praksa 1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti Postoji izreka da je um odgovoran za čovekovo vezivanje (u ciklusima rađanja-umiranja ili sreće-nesreće) i izbavljenje (iz ciklusa rađanja … Continue reading Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

 • Poželjna i nepoželjna obeležja ličnosti

  Većina ljudi ima oko 20 do 30 osnovnih osobina koje određuju njihovu osnovnu ličnost, a mogu se svrstati u dve grupe:
  1. Poželjne osobine: predan rad, čestito ponašanje i poštenje.
  2. Nepoželjne osobine: kao laganje i tvrdoglavost.

 • Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

  1. Negativan uticaj mana ličnosti na duhovnu praksu Postoji izreka u drevnim spisima koja kaže: Um je odgovoran i za čovekovu vezanost i za njegovo konačno oslobađanje od ciklusa rađanja i umiranja, ili njegovu sreću i nesreću. Kao što smo videli u prethodnim poglavljima, mane ličnosti kod neke osobe su odgovorne za nesreću, dok njeni … Continue reading Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

 • Upoznavanje sa procesom uklanjanja mana ličnosti

  Različiti tipovi grešaka se dešavaju širom sveta zbog prisutnih mana ličnosti u osobi. Mane ličnosti su one impresije u umu, kao što je ponos, bes, pohlepa i lenjost, iz kojih dolaze neželjene misli, emocije i aktivnosti koje donose nesreću i štete i nama i drugima. Kroz ovu seriju uputstava ćemo vas uputiti u proces uklanjanja mana ličnosti. Kada ovaj proces obavljamo redovno i iskreno, zajedno sa drugim oblicima duhovne prakse, prolazimo kroz izvesno samoosveženje.

 • Kamen spoticanja u procesu samoosvešćivanja

  Najčešće prepreke na putu učenja o samome sebi su nedostatak želje da se promenimo kao osoba, nedostatak želje za učenjem I ekstrovertnost. Čak I najmanju grešku na koju nam drugi ukažu treba da shvatimo ozbiljno jer može da odvede u dublje razotkrivanje problema u našoj ličnosti.

 • Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

  Sadržaj1. Uvod, o važnosti samosvesti?2. Šta je samosvest?3. Kako povećati  samosvest – posmatranjem sebe4. Kako povećati samosvest – neko nam daje povratne informacije ili nam govori naše greške5. Kako povećati samosvest – posmatranje grešaka drugih i introspekcija6. Snovi takođe mogu da nam kažu o nama7. Zaključak 1. Uvod, o važnosti samosvesti? U našem prvom odeljku … Continue reading Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

 • Šta je ličnost?

  Sadržaj1. Uvod2. Šta definiše ličnost?3. Više o razumevanju ličnosti4. Praktično gledište u proceni ličnosti5. Ličnost je promenljiva – važnost prisustvovanja na Satsangu 1. Uvod Ako pojedinac zaista želi da unapredi ličnost i prevaziđe lične defekte, tada je za početak  dobro razumeti prirodu ličnosti i kako su ‘ličnost’ i ‘um’ svake osobe  pod uticajem duhovne dimenzije. … Continue reading Šta je ličnost?

 • Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

  Sadržaj1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima2. Šta utiče na naš kapacitet suočavanja sa problemima u životu?3. Ličnost kao uzrok problema 1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima Radi bolje ilustracije kako se nosimo sa problemima, u ovom delu smo prikazali dve slike. Na slici koja sledi, prikazan je čovek koji … Continue reading Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

 • Uticaj prošlih života na našu ličnost

  Sadržaj1. Uvod u duhovni  aspekt  uma2.  Prošli životi utiču na podsvesni um i ličnost3. Negativne energije koriste mane naše ličnosti koje nosimo još iz prošlih života 1. Uvod u duhovni  aspekt  uma Duhovna strana nečijeg uma, je najvažniji činilac potreban za potpuno razumevanje zbog čega različiti ljudi, u jednakim situacijama, reaguju na različite načine. Reakcije … Continue reading Uticaj prošlih života na našu ličnost

Spiritual experience

 • Opšta kategorizacija gresaka

  U ovom članku raspravljamo o opštoj klasifikaciji grešaka. One mogu biti svrstane u nepravilne akcije, nepravilne reakcije i u kombinaciji nepravilnih akcija i reakcija.

 • Kako da zaustavitmo negativne misli

  Kako da zaustavitmo negativne misli   Sadržaj1. Uvod u negativne misli2. Definicija negativnih misli3. Vrste negativnih misli4. Uticaj negativnog razmišljanja5. Korenski uzroci negativnih misli5.1 Psihološki korenski uzroci5.2 Duhovni korenski uzroci5.2.1 Negativne misli – Kakav je njihov uticaj u suptilnoj dimenziji ?6. Rešenja za prevazilaženje negativnih misli7. Zaključak8. Bibliografija 1. Uvod u negativne misli Možete li … Continue reading Kako da zaustavitmo negativne misli

 • Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

  Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli Sadržaj1. Uvod u C1 tip autosugestije 2. Definicija tehnike autosugestije C1 3. Format kako formulisati autosugestiju tipa C1 4. Primena i dobrobiti C1 autosugestije 5. Dodatni primeri C1 autosugestija 6. Kako deluje pojanje i mehanizam autosugestije C1 7. Zaključak 1. Uvod u C1 tip autosugestije Nacionalna fondacija … Continue reading Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

 • Hitne autosugestije – potpuni vodič

  Hitne autosugestije – potpuni vodič Da li biste želeli da budete smireniji i mentalno stabilniji kada se suočite sa vanrednom situacijom? Ako je vaš odgovor potvrdan, poznavanje hitnih autosugestija je upravo ono što vam može zatrebati. Omogućuju vam da postignete mentalnu stabilnost u sve nestabilnijem svetu gde vanredne situacije mogu nastati u bilo kom trenutku. … Continue reading Hitne autosugestije – potpuni vodič

 • A3 tehnika autosugestija

  A3 tehnika autosugestija Sadržaj1. Uvod u A3 tip autosugestijeIntroduction to the A3 type of Autosuggestion2. Definicija tehnike A3 autosugestije3. Kada se koristi ?3.1 Suprotstavljanje negativnim mislima3.2 Planiranje naspram uvežbavanja4. Format kako formulisati autosugestiju tipa A3 je :5. Kako znati kada odabrati tehniku A3 autosugestije6. Kako izvesti autosugestiju A36.1 Metod 1 za izvođenje autosugestije A36.2 Metod 2 … Continue reading A3 tehnika autosugestija

 • Vrste autosugestija

  Autosugestije su najvažniji deo procesa uklanjanja mana ličnosti zbog toga što pružaju rešenja za negativne misli i reakcije u umu. One pomažu u uklanjanju negativnih sklonosti našeg uma, tako da se neispravne reakcije koje nastaju usled mana ličnosti ne ponavljaju i naše ponašanje se automatski menja na bolje.

 • Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

  1.Uvodne napomene i preuzimanje tabele Uklanjanje mana ličnosti i ega sa upustvima Dragi čitaoci, Pripremili smo primer tabele, Uklanjanje mana ličnosti i ega za preuzimanje/pregled online.Tabela prikazuje kako: Pisati svoje greške Razvrstati greške da li su iz akcije, reakcije ili oboje Odrediti da li je greška nastala zbog mana ličnosti ili se radi o ispoljavanju … Continue reading Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu2. Kolona D – Kako proceniti ozbiljnost greške?3. Kolona E – SPP ili Stalno prisutan problem4. Kolona F – Ko je primetio grešku? 1. Uvod u samoanalizu Svi mi do određene mere imamo vrline i mane  ličnosti, neko više, a neko manje. U Delu 1 – Samosvest je prvi korak prema ličnom  razvoju … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu korenskih mana2. Brza i jednostavna metoda samoanalize2.1 Da li je to mana ličnosti ili se manifesovao neki ego (kolona G)?2.2 Praktičan primer samoanalize 1 – Neispravna akcija/nedelovanje2.3 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna reakcija2.4 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna akcija (dublji postupak)2.5 Popunjavanje tabele 1. Uvod u samoanalizu korenskih mana … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

 • Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

  Sadržaj1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi2. Budite precizni kada pišete greške3. Fokus treba da  bude na sebi4. Napišite grešku iskreno5. Dodatni saveti za pomoć u pisanju grešaka 1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi U prethodnom delu podelili smo o nekim primerima grešaka i kako ih razvrstati. U ovom poglavlju ćemo da obratimo pažnju na … Continue reading Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

 • Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

      Sadržaj1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti2. Šta je ličnost?3. Šta su vrline i mane ličnosti?4. Akcije i reakcije5. Proces uklanjanja ličnih mana kao duhovna praksa 1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti Postoji izreka da je um odgovoran za čovekovo vezivanje (u ciklusima rađanja-umiranja ili sreće-nesreće) i izbavljenje (iz ciklusa rađanja … Continue reading Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

 • Poželjna i nepoželjna obeležja ličnosti

  Većina ljudi ima oko 20 do 30 osnovnih osobina koje određuju njihovu osnovnu ličnost, a mogu se svrstati u dve grupe:
  1. Poželjne osobine: predan rad, čestito ponašanje i poštenje.
  2. Nepoželjne osobine: kao laganje i tvrdoglavost.

 • Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

  1. Negativan uticaj mana ličnosti na duhovnu praksu Postoji izreka u drevnim spisima koja kaže: Um je odgovoran i za čovekovu vezanost i za njegovo konačno oslobađanje od ciklusa rađanja i umiranja, ili njegovu sreću i nesreću. Kao što smo videli u prethodnim poglavljima, mane ličnosti kod neke osobe su odgovorne za nesreću, dok njeni … Continue reading Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

 • Upoznavanje sa procesom uklanjanja mana ličnosti

  Različiti tipovi grešaka se dešavaju širom sveta zbog prisutnih mana ličnosti u osobi. Mane ličnosti su one impresije u umu, kao što je ponos, bes, pohlepa i lenjost, iz kojih dolaze neželjene misli, emocije i aktivnosti koje donose nesreću i štete i nama i drugima. Kroz ovu seriju uputstava ćemo vas uputiti u proces uklanjanja mana ličnosti. Kada ovaj proces obavljamo redovno i iskreno, zajedno sa drugim oblicima duhovne prakse, prolazimo kroz izvesno samoosveženje.

 • Kamen spoticanja u procesu samoosvešćivanja

  Najčešće prepreke na putu učenja o samome sebi su nedostatak želje da se promenimo kao osoba, nedostatak želje za učenjem I ekstrovertnost. Čak I najmanju grešku na koju nam drugi ukažu treba da shvatimo ozbiljno jer može da odvede u dublje razotkrivanje problema u našoj ličnosti.

 • Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

  Sadržaj1. Uvod, o važnosti samosvesti?2. Šta je samosvest?3. Kako povećati  samosvest – posmatranjem sebe4. Kako povećati samosvest – neko nam daje povratne informacije ili nam govori naše greške5. Kako povećati samosvest – posmatranje grešaka drugih i introspekcija6. Snovi takođe mogu da nam kažu o nama7. Zaključak 1. Uvod, o važnosti samosvesti? U našem prvom odeljku … Continue reading Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

 • Šta je ličnost?

  Sadržaj1. Uvod2. Šta definiše ličnost?3. Više o razumevanju ličnosti4. Praktično gledište u proceni ličnosti5. Ličnost je promenljiva – važnost prisustvovanja na Satsangu 1. Uvod Ako pojedinac zaista želi da unapredi ličnost i prevaziđe lične defekte, tada je za početak  dobro razumeti prirodu ličnosti i kako su ‘ličnost’ i ‘um’ svake osobe  pod uticajem duhovne dimenzije. … Continue reading Šta je ličnost?

 • Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

  Sadržaj1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima2. Šta utiče na naš kapacitet suočavanja sa problemima u životu?3. Ličnost kao uzrok problema 1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima Radi bolje ilustracije kako se nosimo sa problemima, u ovom delu smo prikazali dve slike. Na slici koja sledi, prikazan je čovek koji … Continue reading Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

 • Uticaj prošlih života na našu ličnost

  Sadržaj1. Uvod u duhovni  aspekt  uma2.  Prošli životi utiču na podsvesni um i ličnost3. Negativne energije koriste mane naše ličnosti koje nosimo još iz prošlih života 1. Uvod u duhovni  aspekt  uma Duhovna strana nečijeg uma, je najvažniji činilac potreban za potpuno razumevanje zbog čega različiti ljudi, u jednakim situacijama, reaguju na različite načine. Reakcije … Continue reading Uticaj prošlih života na našu ličnost

Case Studies

 • Opšta kategorizacija gresaka

  U ovom članku raspravljamo o opštoj klasifikaciji grešaka. One mogu biti svrstane u nepravilne akcije, nepravilne reakcije i u kombinaciji nepravilnih akcija i reakcija.

 • Kako da zaustavitmo negativne misli

  Kako da zaustavitmo negativne misli   Sadržaj1. Uvod u negativne misli2. Definicija negativnih misli3. Vrste negativnih misli4. Uticaj negativnog razmišljanja5. Korenski uzroci negativnih misli5.1 Psihološki korenski uzroci5.2 Duhovni korenski uzroci5.2.1 Negativne misli – Kakav je njihov uticaj u suptilnoj dimenziji ?6. Rešenja za prevazilaženje negativnih misli7. Zaključak8. Bibliografija 1. Uvod u negativne misli Možete li … Continue reading Kako da zaustavitmo negativne misli

 • Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

  Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli Sadržaj1. Uvod u C1 tip autosugestije 2. Definicija tehnike autosugestije C1 3. Format kako formulisati autosugestiju tipa C1 4. Primena i dobrobiti C1 autosugestije 5. Dodatni primeri C1 autosugestija 6. Kako deluje pojanje i mehanizam autosugestije C1 7. Zaključak 1. Uvod u C1 tip autosugestije Nacionalna fondacija … Continue reading Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

 • Hitne autosugestije – potpuni vodič

  Hitne autosugestije – potpuni vodič Da li biste želeli da budete smireniji i mentalno stabilniji kada se suočite sa vanrednom situacijom? Ako je vaš odgovor potvrdan, poznavanje hitnih autosugestija je upravo ono što vam može zatrebati. Omogućuju vam da postignete mentalnu stabilnost u sve nestabilnijem svetu gde vanredne situacije mogu nastati u bilo kom trenutku. … Continue reading Hitne autosugestije – potpuni vodič

 • A3 tehnika autosugestija

  A3 tehnika autosugestija Sadržaj1. Uvod u A3 tip autosugestijeIntroduction to the A3 type of Autosuggestion2. Definicija tehnike A3 autosugestije3. Kada se koristi ?3.1 Suprotstavljanje negativnim mislima3.2 Planiranje naspram uvežbavanja4. Format kako formulisati autosugestiju tipa A3 je :5. Kako znati kada odabrati tehniku A3 autosugestije6. Kako izvesti autosugestiju A36.1 Metod 1 za izvođenje autosugestije A36.2 Metod 2 … Continue reading A3 tehnika autosugestija

 • Vrste autosugestija

  Autosugestije su najvažniji deo procesa uklanjanja mana ličnosti zbog toga što pružaju rešenja za negativne misli i reakcije u umu. One pomažu u uklanjanju negativnih sklonosti našeg uma, tako da se neispravne reakcije koje nastaju usled mana ličnosti ne ponavljaju i naše ponašanje se automatski menja na bolje.

 • Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

  1.Uvodne napomene i preuzimanje tabele Uklanjanje mana ličnosti i ega sa upustvima Dragi čitaoci, Pripremili smo primer tabele, Uklanjanje mana ličnosti i ega za preuzimanje/pregled online.Tabela prikazuje kako: Pisati svoje greške Razvrstati greške da li su iz akcije, reakcije ili oboje Odrediti da li je greška nastala zbog mana ličnosti ili se radi o ispoljavanju … Continue reading Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu2. Kolona D – Kako proceniti ozbiljnost greške?3. Kolona E – SPP ili Stalno prisutan problem4. Kolona F – Ko je primetio grešku? 1. Uvod u samoanalizu Svi mi do određene mere imamo vrline i mane  ličnosti, neko više, a neko manje. U Delu 1 – Samosvest je prvi korak prema ličnom  razvoju … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu korenskih mana2. Brza i jednostavna metoda samoanalize2.1 Da li je to mana ličnosti ili se manifesovao neki ego (kolona G)?2.2 Praktičan primer samoanalize 1 – Neispravna akcija/nedelovanje2.3 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna reakcija2.4 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna akcija (dublji postupak)2.5 Popunjavanje tabele 1. Uvod u samoanalizu korenskih mana … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

 • Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

  Sadržaj1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi2. Budite precizni kada pišete greške3. Fokus treba da  bude na sebi4. Napišite grešku iskreno5. Dodatni saveti za pomoć u pisanju grešaka 1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi U prethodnom delu podelili smo o nekim primerima grešaka i kako ih razvrstati. U ovom poglavlju ćemo da obratimo pažnju na … Continue reading Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

 • Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

      Sadržaj1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti2. Šta je ličnost?3. Šta su vrline i mane ličnosti?4. Akcije i reakcije5. Proces uklanjanja ličnih mana kao duhovna praksa 1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti Postoji izreka da je um odgovoran za čovekovo vezivanje (u ciklusima rađanja-umiranja ili sreće-nesreće) i izbavljenje (iz ciklusa rađanja … Continue reading Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

 • Poželjna i nepoželjna obeležja ličnosti

  Većina ljudi ima oko 20 do 30 osnovnih osobina koje određuju njihovu osnovnu ličnost, a mogu se svrstati u dve grupe:
  1. Poželjne osobine: predan rad, čestito ponašanje i poštenje.
  2. Nepoželjne osobine: kao laganje i tvrdoglavost.

 • Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

  1. Negativan uticaj mana ličnosti na duhovnu praksu Postoji izreka u drevnim spisima koja kaže: Um je odgovoran i za čovekovu vezanost i za njegovo konačno oslobađanje od ciklusa rađanja i umiranja, ili njegovu sreću i nesreću. Kao što smo videli u prethodnim poglavljima, mane ličnosti kod neke osobe su odgovorne za nesreću, dok njeni … Continue reading Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

 • Upoznavanje sa procesom uklanjanja mana ličnosti

  Različiti tipovi grešaka se dešavaju širom sveta zbog prisutnih mana ličnosti u osobi. Mane ličnosti su one impresije u umu, kao što je ponos, bes, pohlepa i lenjost, iz kojih dolaze neželjene misli, emocije i aktivnosti koje donose nesreću i štete i nama i drugima. Kroz ovu seriju uputstava ćemo vas uputiti u proces uklanjanja mana ličnosti. Kada ovaj proces obavljamo redovno i iskreno, zajedno sa drugim oblicima duhovne prakse, prolazimo kroz izvesno samoosveženje.

 • Kamen spoticanja u procesu samoosvešćivanja

  Najčešće prepreke na putu učenja o samome sebi su nedostatak želje da se promenimo kao osoba, nedostatak želje za učenjem I ekstrovertnost. Čak I najmanju grešku na koju nam drugi ukažu treba da shvatimo ozbiljno jer može da odvede u dublje razotkrivanje problema u našoj ličnosti.

 • Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

  Sadržaj1. Uvod, o važnosti samosvesti?2. Šta je samosvest?3. Kako povećati  samosvest – posmatranjem sebe4. Kako povećati samosvest – neko nam daje povratne informacije ili nam govori naše greške5. Kako povećati samosvest – posmatranje grešaka drugih i introspekcija6. Snovi takođe mogu da nam kažu o nama7. Zaključak 1. Uvod, o važnosti samosvesti? U našem prvom odeljku … Continue reading Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

 • Šta je ličnost?

  Sadržaj1. Uvod2. Šta definiše ličnost?3. Više o razumevanju ličnosti4. Praktično gledište u proceni ličnosti5. Ličnost je promenljiva – važnost prisustvovanja na Satsangu 1. Uvod Ako pojedinac zaista želi da unapredi ličnost i prevaziđe lične defekte, tada je za početak  dobro razumeti prirodu ličnosti i kako su ‘ličnost’ i ‘um’ svake osobe  pod uticajem duhovne dimenzije. … Continue reading Šta je ličnost?

 • Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

  Sadržaj1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima2. Šta utiče na naš kapacitet suočavanja sa problemima u životu?3. Ličnost kao uzrok problema 1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima Radi bolje ilustracije kako se nosimo sa problemima, u ovom delu smo prikazali dve slike. Na slici koja sledi, prikazan je čovek koji … Continue reading Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

 • Uticaj prošlih života na našu ličnost

  Sadržaj1. Uvod u duhovni  aspekt  uma2.  Prošli životi utiču na podsvesni um i ličnost3. Negativne energije koriste mane naše ličnosti koje nosimo još iz prošlih života 1. Uvod u duhovni  aspekt  uma Duhovna strana nečijeg uma, je najvažniji činilac potreban za potpuno razumevanje zbog čega različiti ljudi, u jednakim situacijama, reaguju na različite načine. Reakcije … Continue reading Uticaj prošlih života na našu ličnost

 • Opšta kategorizacija gresaka

  U ovom članku raspravljamo o opštoj klasifikaciji grešaka. One mogu biti svrstane u nepravilne akcije, nepravilne reakcije i u kombinaciji nepravilnih akcija i reakcija.

 • Kako da zaustavitmo negativne misli

  Kako da zaustavitmo negativne misli   Sadržaj1. Uvod u negativne misli2. Definicija negativnih misli3. Vrste negativnih misli4. Uticaj negativnog razmišljanja5. Korenski uzroci negativnih misli5.1 Psihološki korenski uzroci5.2 Duhovni korenski uzroci5.2.1 Negativne misli – Kakav je njihov uticaj u suptilnoj dimenziji ?6. Rešenja za prevazilaženje negativnih misli7. Zaključak8. Bibliografija 1. Uvod u negativne misli Možete li … Continue reading Kako da zaustavitmo negativne misli

 • Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

  Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli Sadržaj1. Uvod u C1 tip autosugestije 2. Definicija tehnike autosugestije C1 3. Format kako formulisati autosugestiju tipa C1 4. Primena i dobrobiti C1 autosugestije 5. Dodatni primeri C1 autosugestija 6. Kako deluje pojanje i mehanizam autosugestije C1 7. Zaključak 1. Uvod u C1 tip autosugestije Nacionalna fondacija … Continue reading Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

 • Hitne autosugestije – potpuni vodič

  Hitne autosugestije – potpuni vodič Da li biste želeli da budete smireniji i mentalno stabilniji kada se suočite sa vanrednom situacijom? Ako je vaš odgovor potvrdan, poznavanje hitnih autosugestija je upravo ono što vam može zatrebati. Omogućuju vam da postignete mentalnu stabilnost u sve nestabilnijem svetu gde vanredne situacije mogu nastati u bilo kom trenutku. … Continue reading Hitne autosugestije – potpuni vodič

 • A3 tehnika autosugestija

  A3 tehnika autosugestija Sadržaj1. Uvod u A3 tip autosugestijeIntroduction to the A3 type of Autosuggestion2. Definicija tehnike A3 autosugestije3. Kada se koristi ?3.1 Suprotstavljanje negativnim mislima3.2 Planiranje naspram uvežbavanja4. Format kako formulisati autosugestiju tipa A3 je :5. Kako znati kada odabrati tehniku A3 autosugestije6. Kako izvesti autosugestiju A36.1 Metod 1 za izvođenje autosugestije A36.2 Metod 2 … Continue reading A3 tehnika autosugestija

 • Vrste autosugestija

  Autosugestije su najvažniji deo procesa uklanjanja mana ličnosti zbog toga što pružaju rešenja za negativne misli i reakcije u umu. One pomažu u uklanjanju negativnih sklonosti našeg uma, tako da se neispravne reakcije koje nastaju usled mana ličnosti ne ponavljaju i naše ponašanje se automatski menja na bolje.

 • Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

  1.Uvodne napomene i preuzimanje tabele Uklanjanje mana ličnosti i ega sa upustvima Dragi čitaoci, Pripremili smo primer tabele, Uklanjanje mana ličnosti i ega za preuzimanje/pregled online.Tabela prikazuje kako: Pisati svoje greške Razvrstati greške da li su iz akcije, reakcije ili oboje Odrediti da li je greška nastala zbog mana ličnosti ili se radi o ispoljavanju … Continue reading Ogledni primer tabele za uklanjanje ličnih mana i ega

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu2. Kolona D – Kako proceniti ozbiljnost greške?3. Kolona E – SPP ili Stalno prisutan problem4. Kolona F – Ko je primetio grešku? 1. Uvod u samoanalizu Svi mi do određene mere imamo vrline i mane  ličnosti, neko više, a neko manje. U Delu 1 – Samosvest je prvi korak prema ličnom  razvoju … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

 • Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

  Sadržaj1. Uvod u samoanalizu korenskih mana2. Brza i jednostavna metoda samoanalize2.1 Da li je to mana ličnosti ili se manifesovao neki ego (kolona G)?2.2 Praktičan primer samoanalize 1 – Neispravna akcija/nedelovanje2.3 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna reakcija2.4 Praktičan primer samoanalize 2 – Nepravilna akcija (dublji postupak)2.5 Popunjavanje tabele 1. Uvod u samoanalizu korenskih mana … Continue reading Alati za samoanalizu – PDR tabela (2. deo)

 • Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

  Sadržaj1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi2. Budite precizni kada pišete greške3. Fokus treba da  bude na sebi4. Napišite grešku iskreno5. Dodatni saveti za pomoć u pisanju grešaka 1. Uvod o prikupljanju podataka o sebi U prethodnom delu podelili smo o nekim primerima grešaka i kako ih razvrstati. U ovom poglavlju ćemo da obratimo pažnju na … Continue reading Prikupljanje podataka o sebi – kako napisati grešku

 • Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

      Sadržaj1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti2. Šta je ličnost?3. Šta su vrline i mane ličnosti?4. Akcije i reakcije5. Proces uklanjanja ličnih mana kao duhovna praksa 1. Uvod u duhovnu praksu otklanjanja mana ličnosti Postoji izreka da je um odgovoran za čovekovo vezivanje (u ciklusima rađanja-umiranja ili sreće-nesreće) i izbavljenje (iz ciklusa rađanja … Continue reading Otklanjanje mana karaktera kao duhovna praksa

 • Poželjna i nepoželjna obeležja ličnosti

  Većina ljudi ima oko 20 do 30 osnovnih osobina koje određuju njihovu osnovnu ličnost, a mogu se svrstati u dve grupe:
  1. Poželjne osobine: predan rad, čestito ponašanje i poštenje.
  2. Nepoželjne osobine: kao laganje i tvrdoglavost.

 • Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

  1. Negativan uticaj mana ličnosti na duhovnu praksu Postoji izreka u drevnim spisima koja kaže: Um je odgovoran i za čovekovu vezanost i za njegovo konačno oslobađanje od ciklusa rađanja i umiranja, ili njegovu sreću i nesreću. Kao što smo videli u prethodnim poglavljima, mane ličnosti kod neke osobe su odgovorne za nesreću, dok njeni … Continue reading Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

 • Upoznavanje sa procesom uklanjanja mana ličnosti

  Različiti tipovi grešaka se dešavaju širom sveta zbog prisutnih mana ličnosti u osobi. Mane ličnosti su one impresije u umu, kao što je ponos, bes, pohlepa i lenjost, iz kojih dolaze neželjene misli, emocije i aktivnosti koje donose nesreću i štete i nama i drugima. Kroz ovu seriju uputstava ćemo vas uputiti u proces uklanjanja mana ličnosti. Kada ovaj proces obavljamo redovno i iskreno, zajedno sa drugim oblicima duhovne prakse, prolazimo kroz izvesno samoosveženje.

 • Kamen spoticanja u procesu samoosvešćivanja

  Najčešće prepreke na putu učenja o samome sebi su nedostatak želje da se promenimo kao osoba, nedostatak želje za učenjem I ekstrovertnost. Čak I najmanju grešku na koju nam drugi ukažu treba da shvatimo ozbiljno jer može da odvede u dublje razotkrivanje problema u našoj ličnosti.

 • Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

  Sadržaj1. Uvod, o važnosti samosvesti?2. Šta je samosvest?3. Kako povećati  samosvest – posmatranjem sebe4. Kako povećati samosvest – neko nam daje povratne informacije ili nam govori naše greške5. Kako povećati samosvest – posmatranje grešaka drugih i introspekcija6. Snovi takođe mogu da nam kažu o nama7. Zaključak 1. Uvod, o važnosti samosvesti? U našem prvom odeljku … Continue reading Samosvest je prvi korak prema ličnom razvoju

 • Šta je ličnost?

  Sadržaj1. Uvod2. Šta definiše ličnost?3. Više o razumevanju ličnosti4. Praktično gledište u proceni ličnosti5. Ličnost je promenljiva – važnost prisustvovanja na Satsangu 1. Uvod Ako pojedinac zaista želi da unapredi ličnost i prevaziđe lične defekte, tada je za početak  dobro razumeti prirodu ličnosti i kako su ‘ličnost’ i ‘um’ svake osobe  pod uticajem duhovne dimenzije. … Continue reading Šta je ličnost?

 • Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

  Sadržaj1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima2. Šta utiče na naš kapacitet suočavanja sa problemima u životu?3. Ličnost kao uzrok problema 1. Sposobnost u odnosu na nesposobnost borbe sa problemima Radi bolje ilustracije kako se nosimo sa problemima, u ovom delu smo prikazali dve slike. Na slici koja sledi, prikazan je čovek koji … Continue reading Mane ličnosti utiču na sposobnost suočavanja sa problemom

 • Uticaj prošlih života na našu ličnost

  Sadržaj1. Uvod u duhovni  aspekt  uma2.  Prošli životi utiču na podsvesni um i ličnost3. Negativne energije koriste mane naše ličnosti koje nosimo još iz prošlih života 1. Uvod u duhovni  aspekt  uma Duhovna strana nečijeg uma, je najvažniji činilac potreban za potpuno razumevanje zbog čega različiti ljudi, u jednakim situacijama, reaguju na različite načine. Reakcije … Continue reading Uticaj prošlih života na našu ličnost

Leave a Reply

Your email address will not be published.