Uklanjanje mana ličnosti kao duhovna praksa

1. Negativan uticaj mana ličnosti na duhovnu praksu

Postoji izreka u drevnim spisima koja kaže:

Um je odgovoran i za čovekovu vezanost i za njegovo konačno oslobađanje od ciklusa rađanja i umiranja, ili njegovu sreću i nesreću.

Kao što smo videli u prethodnim poglavljima, mane ličnosti kod neke osobe su odgovorne za nesreću, dok njeni kvaliteti (vrline), doprinose sreći i zadovoljstvu osobe. Mane i kvaliteti ličnosti takođe utiču i na društvo, naročito ako je osoba na takvoj poziciji da ima uticaj na društvo. U današnjem društvu, u kojem su internet, društvene mreže i mediji sve popularniji, mogućnost jedne osobe da utiče na druge ljude širom sveta je dramatično porasla. Mane obično doprinose da osoba i drugi oko nje budu nesrećni, ali i iskrivljuju stav prema životu. Međutim, pored osećaja nesreće, postoje i duhovne posledince mana ličnosti. Pogledajmo šta se dešava tragaocu koji pokušava da praktikuje Duhovnost, ali ima mnogo mana ličnosti.

 1. Nedostatak koncentracije: SSRF preporučuje duhovni put Guruove milosti koji se sastoji od 8 koraka duhovne prakseIako je pojanje Božjeg imena osnova ove duhovne prakse, stvaranje centra Bogoljublja u podsvesnom umu postaje teško, jer je podsvesni um već pun mana ličnosti i ega. Zbog raznih mana ličnosti, tragalac ne uspeva da se skoncentriše na pojanje. Zapravo, zbog svojih mana, osoba se teško koncetriše na bilo koji vid duhovne prakse. 

 2. Nemogućnost da se spoji sa Bogom: Krajnji cilj duhovne prakse je spajanje sa Bogom. Međutim, baš kao što kapljica ulja ne može da se spoji sa vodom zbog suštinski različitih svojstava, tako je i sa onim  koji ima mnogo mana ličnosti, nemoguće  je da se spoji sa Bogom koji je bez mana i prepun vrlina. 

 3. Nema zadovoljstva od duhovne prakse: Tragalac koji ima mnogo mana i veliki ego ne može da oseti zadovoljstvo obavljanja duhovne prakse jer se uvek ispreči njegov/njen negativni karakter.

 4. Kontrola negativnih energija: Takvog tragaoca mogu veoma lako da zanesu ili čak kontrolišu negativne energije iz duhovne dimenzje, jer one lako mogu da iskoriste njegove brojne mane i ego. 

 5. Smanjen kapacitet za duhovnu praksu: Greške koje tragalac napravi zbog svojih mana i ega, crpe i smanjuju energiju dobijenu obavljanjem duhovne prakse. Kapacitet i efikasnost tragaoca se takođe smanjuju.

2. Prioritet otklanjanja mana ličnosti u duhovnoj praksi

Zbog svih navedenih razloga tragaoci koji imaju mnogo mana ličnosti ne napreduju duhovno i ostaju zarobljeni u ciklusu rađanja i umiranja.

To je razlog zbog koga je Njegova Svetost Dr Atavle rekao sledeće:

“Da bi se duhovno napredovalo, veoma je važno iskoreniti mane ličnost i ego, na kom god duhovnom putu bio tragalac, bilo na Putu Akcije (Karmajoga), Putu Bogoljublja (Baktijoga), Putu Znanja  (Dnjanjoga), Put Podvižništva (Hatajoga), Put Kundalinija (Kundalinijoga), itd. Ljudi su u ranijim erama – Satjajugi, Tretajugi i Dvaparjugi, imali srazmerno manje mana i manji ego. U ovoj eri (Kalijuga), većina ljudi ne napreduje duhovno zbog svojih ozbiljnih mana i ega. Prema tome, tragalac koji radi duhovno praksu na bilo kom duhovnom putu, mora dati značaj otklanjanju svojih mana i ega.”

– (Paratpar Guru) Dr Đajant Atavle (28. maj 2015)

Osam koraka duhovne prakse prema Putu Guruove Milosti su:

 1. Otklanjanje mana ličnosti

 2. Satseva: Služenje Apsolutnoj Istini

 3. Ime: Pojanje Božjeg Imena 

 4. Satsang: Boravak u društvu Istine

 5. Tjag: Žrtvovanje zarad spajanja sa Bogom

 6. Priti: Duhovna ljubav bez očekivanja

 7. Buđenje duhovne emocije

 8. Smanjivanje ega

Do sada, svi koji su započinjali duhovnu praksu davali su više značaja pojanju Božjeg Imena, satsangu i satsevi među ovih 8 koraka. Međutim sada, u skladu sa vremenom i razumevanjem važnosti iskorenjivanja mana i ega, tragaoci treba da  rade duhovnu praksu ovim redosledom: “uklanjanje mana ličnosti”, “satseva”, “pojanje”, “satsang”, “žrtvovanje”, “duhovna ljubav”, “buđenje duhovne emocije” i “smanjivanje ega”. Kada se tragalac iskreno trudi da prati proces “uklanjanja mana ličnosti” i “smanjivanja ega” kao svoju duhovnu praksu, zajedno sa ostalim formama duhovne prakse, brz duhovni napredak je potpuno siguran.