Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

1. Uvod u samoanalizu

Svi mi do određene mere imamo vrline i mane  ličnosti, neko više, a neko manje. U Delu 1 – Samosvest je prvi korak prema ličnom  razvoju razmatramo koliko je važno da imamo  svest o svojim manama ličnosti,  kako da postanemo bolja osoba. Ali, razumeti sebe   nije lako. Nekada su potrebni meseci da se razjasni priroda nečije ličnosti i uma, a kamoli rad na otklanjanju mana ličnosti. Objektivno, analiziranje samoga sebe može  da bude vrlo teško i razvijanje te sposobnosti traži puno vremena. Potrebna je objektivnost i iskrenost prema samome sebi. Povezano je takođe sa nečijom ozbiljnošću za razumevanjem stvarnog stanja uma.

U prethodnom poglavlju podelili smo sa vama kako da zapisujemo razne događaje i situacije u kojima smo napravili greške ili negativno reagovali. To je prvi korak u prikupljanju podataka o sebi. Kada ste napisali razne greške, spremni ste za sledeći korak, kako da analizirate svoje greške. U ovom i u nekoliko sledećih članaka, objašnjavamo sledeće korake. Pružićemo vam okvir kako da analizirate i procenite korenski uzrok greške zajedno sa dobijanjem razumevanja koliko su one ozbiljne.

U ovom članku raspravljamo kako da analiziramo greške prema kolonama D, E i F u oglednom primeru tabele Otklanjanje mana ličnosti, u MS excelu.

Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

2. Kolona D – Kako proceniti ozbiljnost greške?

Pre nego što počnemo sa objašnjenjem ‘liste mogućnosti’ u koloni D, želimo da vam damo neke osnovne informacije o glavnim parametrima kako proceniti ozbiljnost greške. Parametri su sledeći:

  1. Priroda ličnih crta ili karakteristika: U ovom slučaju odnosi se na prirodu ličnih mana.
  2. Jačina – ozbiljnost mana: Odnosi se na jačinu mane.
  3. Momentum lične mane: Odnosi se na brzinu kojom lična mana izaziva akciju  ili reakciju osobe.
  4. Koliko dugo je mana ličnosti prisutna? Radi li se o osnovnoj ili sekundarnoj, neželjenoj crti karaktera?
    • Osnovna nepoželjna crta ličnosti: odnosi se na manu ličnosti koja prevladava duži niz godina, na primer od rane mladosti. Obično se radi o karakteristikama koje su usađene u nečijem karakteru.
    • Sekundarne, nepoželjne crte ličnosti: mogu da se iskažu posle nekog težeg događaja kao gubitka voljene osobe, neuspeha na ispitu ili duševne bolesti  kao depresija. Ako  osoba ne može da se reši takve mane, sa vremenom sekundarne mane mogu da postanu  delimično deo njegove ili njene ličnosti. (Izvor: Prelazne karakteristike u hipnoterapiji  prema modelu ličnih mana u psihoterapiji.)
  5. Uticaj na ljude oko nas i celo društvo

Mislimo da karakteristike / crte ličnosti ne samo da imaju određen kvalitet (prirodu) i kvantitet (učestalost pojavnosti), već poseduju momentum ili snagu. Zato momentum nekih karakteristika može da se proceni vremenom.  Da bi bilo jasnije, možemo da razmotrimo nekoliko navedenih primera:

Primer 1: Alkoholičar (na fizičkom nivou)

Parametar Opis
Priroda, crte ličnosti Pije viski
Kvantitet crte ličnosti Pije osam čašica viskija dnevno
Momentum, crte ličnosti Pije osam čašica za pola sata
Osnovna ili sekundarna Navika je prisutna poslednjih 20 godina – zbog toga se smatra ‘osnovnom’, jer je ukorenjena u njegovoj ličnosti.
Uticaj na druge Velika – ponekad dovodi do nasilnog ponašanja

Primer 2: Nagla osoba (na psihološkom nivou)

Parametar Opis
Priroda ,crte ličnosoti Razdražljiva
Kvantitet crte ličnosti Vrlo razdražljiva
Momentum crte ličnosti Osoba nastavlja da bude  živčana satima nakon što joj je bes izazvan
Osnovna ili sekundarna Sekundarna – Živčanost se pojačala pre godinu dana kada je osoba izgubila posao i nije mogla da dobije  drugi.
Uticaj na druge Veliki – Narušava  porodični mir, kao I mir sa prijateljima.

Neke crte ličnosti mogu da pojačaju, ali i da ponište  druge. Na primer nečija inteligencija ili znanje da alkohol loše utiče na zdravlje, može da ukloni  ili smanji želju za alkoholom.

Kao što možete da vidite  iz navedenih primera, mogu da se analiziraju i odrede ozbiljnost, momentum i uticaj nečijih dela ili reakcija. Kako bi to dnevno zabeležili u PDR tabeli, postoji kolona D u oglednom primeru PDR tabele po danima. U zavisnosti od toga kako kategorizujete  svoju grešku u koloni C,  da li se radi o pogrešnoj akciji, pogrešnoj reakciji ili kombinaciji oba, tako se i menja prikazana ‘lista mogućnosti’ u koloni D, kao što je pokazano ispod.

Reakcija Akcija Obe (akcija i reakcija)
Nekoliko minuta Povremeno Blaža
Nekoliko sati Ponekad Ozbiljnija
1 dan Često
Nekoliko dana Hronično
Nedeljama
Mesecima

Analizirajući ozbiljnost grešaka nastalih usled mana ličnosti, može da se donese bolja odluka na kojoj mani da se prvo radi. To je i pokazatelj koliko dugo treba da radimo na određenoj mani kako bi se ona prevazišla. Na sledećoj slici pokazujemo kako da odlučimo na kojoj mani ličnosti prvo da radimo.

Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)

Treba da prvo radimo na manama ličnosti koje su najteže i koje utiču na druge ljude. U nekim slučajevima nečija mana ličnosti može da utiče na milione ljudi i time da eksponencijalno poveća nečiju negativnu sudbinu (karmu). Na primer, kada zbog pohlepe, korumpirani političar, od društva krade za  ličnu korist, uticaj je puno veći.

Ako neko iz nekog razloga ne može da radi na najozbiljnijim manama, tada može da počne sa manjim manama ličnosti i kasnije pokuša da prevaziđe veće i duboko ukorenjene mane.

3. Kolona E – SPP ili Stalno prisutan problem

U koloni E imate mogućnost da razjasnite da li je nastali događaj / reakcija stalno prisutan problem u vašem slučaju. Opcije su jednostavno ‘da’ ili ‘ne’.

Na primer, ako je neko u poslednjoj deceniji primetio reakciju ‘osećaj ljubomore kada je kolega pohvaljen’ tada u koloni E može da označi tu reakciju sa ‘da’.

Oznakom ‘da’ za naveden događaj u koloni B objašnjavate svojoj samosvesti da su takvi događaji verovatno vama ili drugima donosili određen nivo napretka tokom mnogo godina. Ova kolona povezana je sa prethodnom kolonom D (‘ozbiljnošću’) i pomaže osobi da razume jačinu lične mane koja  je uzrok grešaka i koja predstavlja smetnju duže vreme.

U drugom slučaju, ako se ne radi o duže prisutnom problemu, u koloni E može da se stavi ‘ne’.

4. Kolona F – Ko je primetio grešku?

Alati za samoanalizu – PDR tabela (1. deo)U ovoj  koloni imate mogućnost da navedete  ko je primetio vašu grešku. U osnovi postoji izbor dve mogućnosti – drugi ili sami.

Ovo je važno da se zapiše jer nam pomaže da shvatimo nivo samosvesti. Ako drugi primećuju više naših grešaka nego mi sami, treba o tome da razmislimo, jer to ukazuje da imamo manje svesti o svojim akcijama i reakcijama i njihovom uticaju na druge.

Vezano za spomenuto, ‘lista mogućnosti’ daje vam izbor grupe ljudi koja je primetila vašu grešku kao što su porodica, prijatelji, kolege, tragaoci i vaš šef. Ljudi sa kojima se svaki dan susrećete pre će primetiti vaše greške. Obratite pažnju ako se oni naljute na vas ili komentarišu nešto što jeste ili niste učinili. Ako gledate na to objektivno kao povratnu informaciju, videćete da vam oni u stvari govore nešto o vama. Čak i ako se ne slažete sa tim, u njihovim očima to je greška i najbolje je zapisati to kao grešku i napraviti introspekciju o njoj. Jednom kada vam se proces PDR-a ustali, bićete proaktivni i ljude sa kojim ste često pitatićete da li su primetili bilo šta u čemu možete da se popravite. Možete da ih pitate o posebnim primerima situacija u kojima ste postupili pogrešno. Kada započnete da pohađate Satsang i budete obavljali neku Sevu, tragaoci koji znaju više o PDR procesu moći će da vas posmatraju i  da pomognu da se utvrditi  gde trebate da se poboljšate.

Pogledajte sledeći deo tj.Alati za samoanalizu – PDR tabela (Deo 2)