Tehnika autosugestija C1 – za sprečavanje negativnih misli

Tehnika autosugestija C1 - za sprečavanje negativnih misli

1. Uvod u C1 tip autosugestije

Nacionalna fondacija za nauku objavila je 2005. godine članak u vezi sa istraživanjem o broju misli koje ljudi imaju tokom dana. Procenjuje se da prosečna osoba ima između 12.000 i 60.000 misli dnevno. Od toga su 80% negativne misli, a 95% su potpuno iste misli od prethodnog dana koje se ponavljaju. Ove misli koje se ponavljaju su takođe 80% negativne. (nsf.gov, 2005, as cited in Antanaityte, tlexinstitute.com)

Drugim rečima, istraživanje ukazuje na alarmantan udeo negativnih misli, te ujedno pokazuje i zašto se svet trenutno nalazi u negativnom stanju. Razlog tome je što se iza svake neispravne akcije nalazi neispravna misao, proistekla iz mana ličnosti i ega. Te negativne misli utiču na naše postupke, odnose, pogled na svet, kao i na okolinu. Pored toga, negativne energije povećavaju negativni uticaj negativnih misli na ljude. Pogledajte duhovno istraživanje tla,  i vode  koje je pokazatelj negativnosti u svetu.

Tehnika autosugestija C1 - za sprečavanje negativnih misli

Uzimajući u obzir količinu misli koja prolazi umom svake osobe, naši umovi su pretrpani poput pešačkog prelaza Šibuja u Tokiju (slika levo). Naše misli su slične milionima ljudi koji nasumično dolaze i prelaze preko prelaza.

Vrlo je teško uhvatiti ili izdvojiti jednu, iz gomile misli koje velikom brzinom prolaze našim umom. Tek kada treba da se koncentrišemo na važan zadatak, postajemo svesni broja misli koje nam neprestano odvlače pažnju i ometaju nas. Takođe, postajemo veoma svesni svojih misli kada se one uporno ponavljaju zbog nekih stresnih situacija i očajnički se pitamo kada će se sve završiti.

Neprestane misli koje imamo tokom dana oduzimaju nam energiju. Opšte je poznato da negativne misli i emocije, posebno kada se ponavljaju, mogu biti vrlo iscrpljujuće i zamarajuće.

Tehnika autosugestija C1 - za sprečavanje negativnih misli

Ono što je manje poznato jeste da sve naše misli i emocije, uključujući i negativne, potiču iz impresija koje se nalaze u našem podsvesnom umu, dajući svakom od nas jedinstvenu ličnost. Ove duboko ukorenjene impresije u našem umu oblikovale su se i nakupljale tokom mnogih života. One neprekidno šalju impulse svesnom umu u obliku misli. Za većinu nas, ovi impulsi su neprestani, baš kao i talasi okeana koji neprekidno zapljuskuju obalu.

U seriji članaka o autosugestijama obradili smo različite tehnike koje nam mogu pomoći da uspešno otklonimo štetne impresije mana u našem podsvesnom umu. Međutim, tehnika autosugestije C1 zasnovana je na drugačijem pristupu. Umesto da poništava negativne impresije, ova tehnika pokušava da spreči negativne misli da dopru do svesnog uma. U ovom članku, objašnjen je mehanizam zaustavljanja negativnih misli, te kako se koristi ova moćna tehnika isceljivanja uma.

2. Definicija tehnike autosugestije C1

Tehnika autosugestije C1 takođe je poznata kao “tehnika ponavljanja ili pojanja”. Ova tehnika koristi pojanje Božjeg Imena da spreči ili blokira ulazak negativnih misli u svesni um. Božje Ime ima ogromnu pozitivnu energiju što pomaže u otklanjanju negativnih misli. Kada se koristi izvesno vreme, ova tehnika pomaže u stvaranju pozitivnog “centra pojanja” u podsvesnom umu, koji neprekidno šalje pozitivne impulse svesnom umu.

Kada osoba poje sa koncentracijom, do svesnog uma dolazi samo impuls pojanja jer je najsnažniji. Svi ostali negativni impulsi se smanjuju u poređenju sa impulsom stvorenim pojanjem Božjeg Imena, i tako gube snagu da uđu u svesni um. Dakle, pojanjem, osoba može da spreči negativne misli i emocije da uđu u um.

Da bismo dali primer kako ovo funkcioniše, recimo da imamo komad užeta. Ako bismo pored njega stavili mnogo duže uže, tada bi originalni komad užeta izgubio značaj. Isto tako, kada “centar pojanja” postane dovoljno jak, istovremeno ostale impresije imaju manji uticaj na svesni um. Dakle, redovnim praktikovanjem tehnike autosugestija C1 i povećanjem pojanja, podsvesni um postaje duhovno čistiji i lakše je prevazići impresije mana ličnosti. Autosugestije C1 pomažu u smanjivanju prekomernih misli, što pomaže da budemo  mirni i vladamo situacijom.

3. Format kako formulisati autosugestiju tipa C1

Autosugestija C1 se koristi kako bi se um, kada nije zaokupljen nekom konstruktivnom aktivnošću, usmerio prema pozitivnosti. Autosugestija upućuje um da se udubi u pojanje Božjeg Imena ili ponavljanje pozitivne rečenice ili fraze.

Slede neki tipični primeri C1 autosugestije.

Autosugestija : „Kad god nisam zaokupljen korisnim mislima ili razgovorom sa nekim, počeću da ponavljam <ime, reč ili rečenica>”

Autosugestija : „Kad god ne razgovaram ni sa kim ili imam neželjene misli, počeću da pojem”.

4. Primena i dobrobiti C1 autosugestije

Tehnika autosugestija C1 - za sprečavanje negativnih misli

Autosugestija C1 ima vrlo pozitivan uticaj na um. Ova tehnika je korisna jer :

 • Pomaže da se smanji broj misli i osećanja koji dolaze u um
 • Sprečava negativne i neželjene misli koje se ponavljaju da uđu u um
 • Prekida negativne misaone obrasce i zbrkane misli
 • Pozitivno angažuje um
 • Čuva mentalnu energiju i povećava toleranciju na stres, te je stoga korisna kod svih psihijatrijskih oboljenja.

Tokom dana često se dešava da smo sami. Možda obavljamo svakodnevne poslove poput kuvanja, čišćenja, vožnje, tuširanja, itd., ali um ostaje aktivan. Delimično je usredsređen na trenutnu aktivnost, ali istovremeno je uronjen u druge nepotrebne misli. Čak i kada razgovaramo sa drugima, naš um može da odluta i bude na drugom mestu. Autosugestija C1 olakšava pojanje, i kao rezultat toga, zadržava um u sadašnjem trenutku.

Autosugestija C1 može da se radi svakodnevno, zajedno sa drugim tipovima autosugestija.

5. Dodatni primeri C1 autosugestija

Tehnika autosugestija C1 - za sprečavanje negativnih misli

Sledi nekoliko primera kako možemo da formulišemo autosugestiju C1.

 • Kad god imam teskobne, zabrinjavajuće, uznemirujuće ili negativne misli počeću da pojem Božje Ime.
 • Kad god imam neželjene misli povezane sa teskobom, brigom ili uznemirujućim ili negativnim događajem, počeću da pojem Božje Ime.

Ovde, na kraju, umesto da kažemo pojanje Božjeg Imena, možemo da formulišemo autosugestiju na sledeći način :

„Kad god imam teskobne, zabrinjavajuće, uznemirujuće ili negativne misli, zaustaviću ih i počeću da pojem Om Namo Bhagavate Vasudevaja.”

 • Kad god se pojavi neka nepoželjna misao, emocija ili postupak koji su posledica mojih mana ličnosti, postaću toga svestan i počeću da pojem.
 • Kad god ne radim neku korisnu aktivnost, postaću toga svestan i počeću da pojem Božje Ime.
 • Kad god ne učestvujem u korisnom razgovoru ili imam neprikladne misli, shvatiću da je pojanje Božjeg Imena korisno u otklanjanju impresija mana ličnosti i stvaranju i jačanju impresija poželjnih osobina u podsvesnom umu. Stoga ću početi da pojem „Om Namo Bhagavate Vasudevaja”.

Možemo uneti izvesne izmene u autosugestiju, tako što ćemo da izmenimo poslednji deo. Umesto da kažemo pojanje Božjeg Imena, možemo da koristimo pozitivnu frazu na kraju autosugestije. Sledi nekoliko takvih primera :

 • Kad god razmišljam o prošlim događajima koji me rastužuju, ponavljaću da se nalazim u sadašnjosti, da sam zadovoljan i smiren.
 • Kad god imam nepoželjne misli koje me uznemire, ponavljaću da sam opušten, veseo i smiren.

Kod ponavljanja autosugestije C1, kada usmeravamo um da ponavlja nešto, preporučuje se da to  bude pojanje Božjeg Imena. Naime, kod ponavljanja pozitivne fraze osoba ima samo psihološku korist od toga, dok kod pojanja Božjeg Imena, osim psihološke dobija se i duhovna korist.

Božanska energija iz pojanja Božjeg Imena prevazilazi negativne impresije u podsvesnom umu. Takođe, ne stvaraju se nove negativne impresije. Ovo dovodi do toga da um postaje stabilniji, sveukupni stres se smanjuje i mi se osećamo smirenije.

6. Kako deluje pojanje i mehanizam autosugestije C1

Najsnažnije impresije i centri u podsvesnom umu stvaraju najsnažnije misli, i to su one koje ulaze u svesni um. U bilo kom trenutku, svesni um ima sposobnost da propusti samo jednu misao i to je uvek   najsnažnija misao.

Kako nastavljamo da pojemo Božje Ime, ostale impresije i centri u umu dobijaju vrlo malo pažnje. Konstantno ignorisani, ostali centri slabe i na kraju prestaju da postoje.

Molimo pogledajte “Kako se odvija pojanje Božjeg Imena – metoda skretanja

7. Zaključak

Veoma je teško prevazići negativne impresije koje su se nekupile u našim umovima tokom mnogih života. Pojanje Božjeg Imena je poput prihvatanja Božje pomoći i pristupanja Njegovoj Božanskoj energiji. Rezultat toga je da se lakše smanjuje snaga negativnih impresija. Autosugestije su proverena metoda za doživljaj pozitivnosti i postizanje trajnih promena u našoj ličnosti. Autosugestije C1 nam štede energiju i pozitivno angažuju um.