Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

1. Uvod u proučavanje vode iz duhovne perspektive

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Procenjuje se da slatka voda čini otprilike 2,5 odsto vode na Zemlji; ostatak (>97%) je slana i okeanska voda. Međutim, nije svih 2,5% (slatke vode) dostupno pošto je veći deo zarobljen u lednicima, snežnim oblastima i podzemnim vodama. Ono što je ostalo je oskudnih 0.01 odsto vode koja je slatka voda iz reka i jezera.

Kada se podeli na 7,4 milijarde ljudi i sve žive organizme, dostupna slatka voda je verovatno jedan od najvažnijih i oskudnijih artikala na Zemlji. Obezbeđivanje održivosti i čistoće ovog dragocenog i životno važnog artikala bi trebao biti glavni prioritet. Ipak, kad se proučava održivost i čistoća vode, studije o vodi se uglavnom fokusiraju na njenu fizičku čistoću i distribuciju. Da li bi ovi kriterijumi trebali biti jedini fokus ovakvih studija ?

2. Eksperiment proučavanja i analize vode iz duhovne perspektive

2.1 Pozadina i svrha studije o vodi

Kroz duhovno istraživanje, otkrili s’;pmjuuimo da duhovna dimenzija utiče na svaki aspekt našeg života. Logično je pretpostaviti da su zemlja i voda zajedno sa okolinom pod uticajem na suptilnom nivou. U istraživačkom članku pod naslovom ‘Duhovno proučavanje zemljišta’, naglasili smo kako ljudska rasa utiče na zemljište i okolinu na duhovnom nivou. Paralelnu studiju o vodi su sproveli Maharši Univerzitet za Duhovnost i Fondacija za Istraživanje Zasnovano na Duhovnoj Nauci. Studija suptilnih svojstava vode je započela u februaru 2018. Svrha studije je bila da analizira uzorke vode koji su uzeti širom sveta kako bi se izmerile razlike u suptilnim vibracijama i suptilnim svojstvima na osnovu regije i vrste vodene površine. Univerzitet za Duhovnost je poručio studije o vodi i zemljištu kako bi se procenio duhovni status okruženja u sadašnjoj eri.

2.2 Metodologija korišćena za proučavanje vode

Duhovno istraživački tim je zatražio od tragalaca i dobronamernika koji putuju u Duhovno Istraživački Centar i Ašram da dobave male količine uzoraka zemlje i vode širom sveta. Date su posebne instrukcije za prikupljanje, pakovanje, transport i naknadno predavanje ovih uzoraka duhovno istraživačkom timu za merenje. Razlozi zbog kojih su date instrukcije su kako bi se osiguralo da :

 • Bude dobijena velika raznovrsnost uzoraka različitih tipova vodenih površina na različitim mestima (detalji su dati ispod).
 • Suptilne vibracije uzoraka budu pod minimalnim uticajem od strane drugih stimulansa od vremena prikupljanja do merenja uzorka. Ovo je kako bi se zadržale originalne vibracije uzoraka do merenja.
 • Kako bi se smanjilo vreme od prikupljanja do merenja uzorka na otprilike 2-3 dana.

2.3 Univerzalni Termo Skener korišćen za testiranje i analizu vodenih uzoraka

Zapravo, ovakva suptilna analiza može jedino da se preduzme korišćenjem šestog čula osobe, koje mora biti na naprednom nivou. Međutim, u današnje vreme sa unapređivanjem skenera aure i suptilne energije, duhovno istraživački tim može da izmeri suptilne vibracije (povezane sa objektima) do neke granice korišćenjem ovih instrumenata.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Kako bismo izmerili suptilne vibracije i auru uzoraka vode, korišćen je univerzalni termo skener (UTS). To je instrument koji je razvio dr Manem Murti (bivši nuklearni naučnik iz Indije). UTS se koristi za merenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kojeg objekta (živog ili neživog). Postoje 2 tipa negativnog očitavanja  energije i označena su sa IR (infracrvenim) i UV (ultraljubičastim). IR očitavanje meri manji oblik negativnih vibracija, a UV očitavanje meri intenzivniji oblik negativnih vibracija. UV očitavanja se obično odnose na negativne vibracije na nivou demonske zaposednutosti.

Tokom petogodišnjeg perioda, tim za duhovno istraživanje je koristio ovaj instrument opsežno, sprovodeći otprilike 10.000 suptilnih energetskih i aura očitavanja različitih objekata (živih i neživih). Iskustvo tima je da je UTS prilično tačan, a očitavanja UTS-a sprovedena od strane istraživačkog tima potkrepljena su očitavanjima tima dobijenim kroz šesto čulo.

Pročitajte više o univerzalnom termo skeneru (UTS) – Dolazi uskoro

2.4 Važnost šestog čula u duhovnom istraživanju

Važno je napomenuti da iako su instrumenti kao što je UTS sjajni alati za duhovno istraživanje, istinsko merenje i analiza suptilnih vibracija bilo kog objekta (koji su u ovom slučaju vodeni uzorci) može jedino da se sprovede kroz šesto čulo, koje treba da bude na veoma naprednom nivou.

3. O uzorcima korišćenim u duhovom istraživanju vode

3.1 Broj uzoraka vode

Mapa ispod prikazuje sve države iz kojih su prikupljeni uzorci vode i one su prikazane svetlo plavom bojom.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Od 20. marta 2019, korišćenjem UTS-a, ukupno 261 uzorak vode iz 26 država je prikupljen i analiziran.

Duhovno istraživački tim je podelio uzorke u sledeće podkategorije. Slika ispod prikazuje vrstu vodene površi i broj uzoraka.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

3.2 Duhovna pozitivnost i negativnost detektovana u uzorcima vode – statistika visokog nivoa

Uopštena otkrića pozitivnosti i negativnosti uzoraka vode

Na grafikonu ispod, prikazan je procenat uzoraka koji su prikazali pozitivnost i negativnost. Neki uzorci su prikazali i pozitivnu i negativnu suptilnu energiju i označeni su sa “oba” na grafikonu ispod. Bilo je i par uzoraka koji nisu prikazali ni pozitivne ni negativne duhovne vibracije i označeni su kao “neutralni”.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

Kao što možemo da vidite sa grafikona iznad, tokom posmatranja uzoraka koji su prikupljeni izvan Indije, došlo je do jasnog porasta u procentu negativnosti. 84% uzoraka izvan Indije je zabeležilo negativne vibracije. Sa druge strane, od 119 uzoraka koji su prikupljeni u Indiji i analizirani, samo 29% je zabeležilo negativne vibracije. Ovo je razlog zašto je celokupan svetski procenat uzoraka koji su zabeležili negativne vibracije bio znatno manji, to jest 59%. Takođe je 37% vodenih uzoraka izvan Indije imalo UV očitavanje, dok je samo 13% uzoraka vode iz Indije imalo UV očitavanje.

Uputite se na sekciju proučavanja zemljišta koja objašnjava važnost Indije iz duhovne perspective.

Pozitivnost i negativnost vodenih uzoraka po državi

Sledi lista država (poređanih po abecedi) i broj uzoraka koji su prikupljeni iz svake države. Tabela takođe prikazuje procenat uzoraka koji su zapaženi kao pozitivni ili negativni.

Redni broj Država Ukupno uzoraka Broj uzoraka iz svake kategorije % Negativnih uzoraka % Positivnih uzoraka
Negativni Positivni Oba Neutralni
1 Australija 2 2 0 0 0 100% 0%
2 Austrija 11 11 0 0 0 100% 0%
3 Bolivia 1 1 0 0 0 100% 0%
4 Kanada 6 6 0 0 0 100% 0%
5 Kolumbija 1 1 0 0 0 100% 0%
6 Hrvatska 6 5 1 0 0 83% 17%
7 Egipat 1 1 0 0 0 100% 0%
8 El Salvador 1 1 0 0 0 100% 0%
9 Francuska 12 11 1 0 0 92% 8%
10 Nemačka 14 10 3 1 0 71% 21%
11 Grčka 1 1 0 0 0 100% 0%
12 Indija 119 35 76 1 7 29% 64%
13 Indonezija 11 5 4 2 0 45% 36%
14 Liban 9 9 0 0 0 100% 0%
15 Malezija 1 1 0 0 0 100% 0%
16 Malta 1 1 0 0 0 100% 0%
17 Poljska 1 1 0 0 0 100% 0%
18 Rusija 8 8 0 0 0 100% 0%
19 Saudijska Arabija 1 1 0 0 0 100% 0%
20 Srbija 3 2 1 0 0 67% 33%
21 Singapur 8 8 0 0 0 100% 0%
22 Šri Lanka 12 6 5 1 0 50% 42%
23 Švajcarska 5 4 1 0 0 80% 20%
24 UAE 4 3 1 0 0 75% 25%
25 Ujedinjeno Kraljevstvo 12 11 1 0 0 92% 8%
26 SAD 10 9 1 0 0 90% 10%

Pozitivne vibracije u uzorcima vode su pronađene u samo 11 od 26 država. Maksimalni broj pozitivnih uzoraka po državi iz koje su prikupljeni su bili iz Indije (119 uzoraka).

Pozitivnost i negativnost vodenih uzoraka po vodenoj površini

Sledeća dva grafikona prikazuju najviše nivoe negativnosti i pozitivnosti koji su pronađeni u svakoj od kategorija. Ovo je važno jer prikazuje do koje mere pozitivne i negativne vibracije mogu da se nađu u svakoj od datih vodenih površina.

Na prvom grafikonu, prikazane su maksimalne negativne aure. To označava uzorke koji su imali najveća IR i UV očitavanja koja je snimio UTS za tu vodenu površinu.

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • Kao što se može da vidite iz grafikona iznad, maksimalna negativnost je pronađena u vodi sa česme. Iznenađujuće je bilo da je od 10 uzoraka Svete vode koji su prikupljeni sa mesta bogosluženja / religioznih mesta širom sveta, u nekima od njih pronađen visok nivo negativnosti.
 • Otkrivena je maksimalna negativna aura u uzorku Svete vode od 3,3 metra IR 2,06 metara UV. To takođe znači da su u nekim slučajevima negativne energije pokvarile neke od uzoraka Svete vode gde bi oni umesto da budu od koristi privrženicima bili štetni
 • Isto tako, često nas asocira izvorska voda na čistoću. Međutim, ako tlo kroz koje teče ima negativne vibracije onda je najverovatnije da će se preneti na izvorsku vodu čineći je neprikladnom za konzumaciju iz duhovne perspektive

U grafikonu ispod, prikazana je maksimalna pozitivna aura pronađena u raznim vodenim površinama

Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • Sa druge strane, takođe smo otkrili pozitivnost u 36% od svih uzoraka u ovoj studiji
 • Grafikon iznad prikazuje količinu pozitivnosti koju je imao svaki tip vode. Na primer, najveća negativnost pronađena u uzorku vode sa česme je bila 5,57 metara IT i 3,79 metara UV. U kontrastu, najpozitivniji uzorak vode sa česme je imao pozitivnu auru od 15,69 metara. Uputite se na tabele sa 10 najpozitivnijih i najnegativnijih uzoraka za više detalja o njima.
 • U nekim vodenim površinama kao što su kanali i jezera, do sada nijedan od uzoraka iz ove kategorije nije prikazao nikakvu pozitivnu auru. Međutim, jezera su često važni izvori pijaće vode i bez ikakve pozitivnosti mogu duhovno da oslabe društvo tokom konzumiranja takve pijaće vode.
 • Važno je napomenuti da očitavanja Svete vode mogu da budu veoma pozitivna ukoliko je okolina pozitivna i način na koji je ritualistički pripremljena duhovno ispravan. Ovi grafikoni prikazuju da je potrebna briga od strane sveštenika tokom punjenja vode tako da emituje duhovno čiste vibracije i da stoga može da se smatra Svetom.

Top 10 uzoraka vode po negativnoj auri

Ispod je dato top 10 uzoraka koji su emitovali negativne vibracije i koji su imali negativnu auru. Podaci u tabeli su poređani po IR tipu 1 očitavanja negativne energije. Sve brojke izmerenih aura uzoraka su u metrima.

(Brzi podsetnik – IR i UV označavaju negativnost dok se PA odnosi na pozitivnu auru.)

Broj. Kratko ime Grad Država Vrsta uzorka IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
1 Voda sa česme sa aerodroma u Mančesteru Terminal 1A Mančester Ujedinjeno Kraljevstvo Voda sa česme 5.75 3.79 0.00 8.14
2 Kanal Bridžvoter, Timperlej Mančester Ujedinjeno Kraljevstvo Kanal 4.93 3.62 0.00 6.43
3 Mineralna voda (lokalni brend) Atina Grčka Voda sa česme 3.80 1.84 0.00 4.72
4 Mineralna voda (lokalni brend) Katovice Poljska Voda sa česme 3.67 2.18 0.00 5.45
5 Reka Afon Benvi – Velšpul Velšpul Ujedinjeno Kraljevstvo Reka 3.56 2.69 0.00 5.19
6 River Vyrnwy – Welshpool Velšpul Ujedinjeno Kraljevstvo Reka 3.49 2.13 0.00 3.92
7 Sveta voda sa mesta bogosluženja, San Francisko San Francisko, Kalifornija SAD Sveta voda 3.30 1.78 0.00 4.22
8 Mineralna voda (poznat brend) Ponda, Goa Indija Voda sa česme 3.22 2.18 0.00 4.80
9 Mineralna voda (lokalni brend) Ponda, Goa Indija Voda sa česme 3.03 1.96 0.00 4.23
10 Morska voda sa plaže Gol Fejs, Kolombo Colombo Sri Lanka Sea 3.00 1.27 0.00 4.53

Alarmantno je napomenuti da su 4 od uzoraka sa liste od top 10 negativnih uzoraka iz boca mineralne vode. To prikazuje da fizička čistoća ne izjednačava duhovnu čistoću.

Takođe, svih trenutnih top 10 negativnih uzoraka (u studiji) su prikupljeni u 2019. godini i nadmašili su prethodnih top 10 negativnih uzoraka u 2018. Ovo je važno pošto može da označava da se povećava celokupna negativnost pronađena u vodenim površinama širom sveta. Ovaj fenomen se slaže sa onim što je SSRF svo vreme tvrdio – da je došlo do snažnog povećanja duhovne nečistoće širom sveta. Ovo povećanje duhovne nečistoće će se konačno manifestovati u fizičkoj dimenziji u formi Trećeg Svetskog Rata i ekstremnih prirodnih pojava.

Na grafikonu ispod, navedeno je 10 najpozitivnijih uzoraka. Podaci su poređani po pozitivnoj auri.

Broj Kratko Ime Grad Država Vrsta uzorka IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
1 Ključala voda za piće uskladištena svakodnevno u sobi Njegove Svetosti Dr Atavalea 1 Goa Indija Voda sa česme 0.00 0.00 15.69 19.88
2 Sveta voda iz sobe za bogosluženje u Duhovno istraživačkom centru i Ašramu Goa Indija Holy water 0.00 0.00 14.02 17.02
3 Lavabo u sobi Njegove Svetosti Dr Atavlea Goa Indija Voda sa česme 0.00 0.00 8.37 11.59
4 Filter za vodu u Duhovno istraživčkom centru i Ađramu Goa Indija Voda sa česme 0.00 0.00 8.37 9.50
5 Bunar do Sarasvati reke Prajagrađ Indija River 0.00 0.00 6.52 9.73
6 Voda reke Tunga Karnataka Indija River 0.00 0.00 4.95 6.00
7 500 metara niz Triveni Sangam (ušće reka Gang, Jamuna i Sarsvati) Prajagrađ Indija River 0.00 0.00 4.06 5.34
8 Šri Vadakunatan hram Kerala Indija Holy water 0.00 0.00 3.80 4.30
9 Reka Gang – blizu Triveni Sangam-a (ušćereka Gang, Jamuna i Sarasvati)2 Prajagrađ Indija River 0.00 0.00 3.63 6.35
10 Glavni dan za kupanje (4. februar 2019) na Kumbh Festivalu gdese otprilike 10 milliona ljudiokupa2 Prajagrađ Indija River 0.00 0.00 3.55 4.91

Fusnote

1. Zainteresovalo nas je da je filtrirana voda iz Duhovno Istraživačkog Centra i Ašrama proključala, ali ne i sačuvana u sobi Njegove Svetosti Dr Atavlea, kakva bi bila očitavanja? U tabeli ispod, napravljeno je poređenje očitavanja.

Uzorak IR UV PA MA
Ključala voda za piće iz Centra za Duhovno Istraživanje i Ašrama uskladištena svakodnevno u sobi Njegove Svetosti Dr Atavalea 0 0 15.69 19.88
Ključala voda za piće iz Centra za Duhovno Istraživanje i Ašrama dozvoljena da se ohladi na sobnu temperaturu (daleko od sobe Njegove Svetosti Dr Atavlea) 0 0 12.14 14.30
Filter za vodu u Duhovno Istraživačkom Centru i Ašramu (koja nije proključala) 0 0 8.37 9.50

2. Često ljudi negativno utiču na vodu zbog bilo kakve negativnosti u njihovoj auri i taj efekat je često viđen u zatvorenim bazenima kao što su bazeni za plivanje. U kontrastu, uprkos što se milioni ljudi okupa u Triveni Sangamu u Prajagrađu koji čini ušće tri reke – Gang, Jamuna i Sarasvati, delovalo je da se u vodama povećala pozitivnost tokom takvih važnih događaja. Gang i Jamuna su jako zagađene na fizičkom nivou, ali to ne utiče na njihovu duhovnu  pozitivnost

4. Suptilna slika pijaće vode koja ima pozitivne i negativne vibracije

Molimo uputite se na članak – Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda?

5. Nadolazeća publikacija duhovno istraživačkih studija o vodi

Iz ovog istraživanja, stekli smo jedinstvene uvide u duhovno stanje naših vodenih tokova. Tokom narednih nedelja objavljivaćemo slične članke koji će biti detaljniji o raznim aspektima raznih vodenih tokova. Oni će odgovoriti na pitanja kao što su :

 1. Koje su duhovno najčistije reke?
 2. Da li 100% čista mineralna voda znači da je ona stvarno čista i dobra za vašu porodicu?
 3. Jedinstveno ponašanje reke Gang – fokus na Kumbh festival
 4. Možemo li da promenimo duhovnu čistoću vode u našim domovima?
 5. Da li je bolje plivati u bazenu ili moru iz duhovne perspektive?
 6. Kako Sveta voda može da ima negativnu auru? Kako da znam da li je voda duhovno nečista ?

6. Zaključak

Ljudi imaju kratkovidan uvid kada se procenjuje čistoća vode. Fizička čistoća je uglavnom jedini aspekat čistoće vode koji se razmatra. Nikad ne uzimamo u obzir duhovnu čistoću vode. Možda jedini put kada damo duhovnu vrednost vodi je kada je u pitanju Sveta voda iz mesta bogosluženja ili ako postoji izvor za koji se popularno zna da ima isceljujuća svojstva. Ali čak i ovde, postoji manjak razumevanja da li je takva voda zaista sveta, ili je mi smatramo svetom samo zato što je ostatak sveta tako smatra.

Ipak, ova studija je pokazala da je svaki uzorak vode drugačiji i da ima svoj jedinstveni suptilni pečat. Sa većinom uzoraka koji su negativni, trebalo bi da se zabrinemo. Efekat vode za piće koja je duhovno nečista ima kratkotrajne i dugotrajne posledice na naše duhovno zdravlje. Ako je naše duhovno zdravlje narušeno, to može da se manifestuje u vidu raznih problema na fizičkom i psihološkom nivou. Konzumiranje duhovno nečiste vode ili kupanje u njoj je nešto što bi smo trebali da izbegnemo. Nažalost, u praksi je za većinu nas, ovo nešto što ne možemo izbeći. Jedan način da zaštitimo sebe od ovakvih problema je kroz redovnu duhovnu praksu kao što je Pojanje Božijeg Imena i usvajanje mera za duhovno isceljivanje kao što je Tretman slanom vodom. Redovna duhovna praksa povećava pozitivnost u kući ili prostorijama što će za uzvrat imati pozitivan efekat na okolinu. Okolina ipunjena pozitivnošću će imati pozitivan efekat na zemljište i vodu i isceljujući efekat na ljude koji tu žive.