Duhovno istraživanje tla – prvi deo

Sažetak

Postoje mnogi faktori koji doprinose proceni zemljišta. Ipak, prilikom kupovine zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posećivanja mesta za posao ili zadovoljstvo, retko se razmišlja o suptilnim efektima zemlje i uticaju koji može imati na osobu. Tim na Maharši univerzitetu za Duhovnost ima 37 godina iskustva u duhovnom istraživanju. Ovo istraživanje je sprovedeno korišćenjem skenera aure i suptilne energije zajedno sa razvijenim šestim čulom članova njegovog istraživačkog tima. Koristeći ove metode do sada je analizirano 169 uzoraka iz celog sveta. Uzorci zemljišta su bili uzeti sa osam vrsta područja, koja su obuhvatala urbana i ruralna područja i popularne turističke lokacije. Otkriveno je da je većina uzoraka zemljišta iz celog sveta emitovala negativne vibracije. Jedini izuzetak je Indija u kojoj je pronađena neka pozitivnost. Glavni razlog rasprostranjenosti negativnih vibracija u uzorcima zemljišta je uticaj koji čovečanstvo ima na okolinu na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou. Uzorci zemljišta iz nekih razvijenih nacija emitovali su više negativnih vibracija, za razliku od uzoraka zemljišta iz nekih zemalja u razvoju. Utvrđeno je da suptilne vibracije iz zemlje mogu značajno varirati na osnovu faktora kao što su kolektivne misli i akcije ljudi, za koju svrhu se imovina koristi kao i nivo materijalizma koji preovlađuje u tom području. Takođe je primećeno da je vreme (era) faktor koji može da utiče na suptilne vibracije emitovane iz zemlje. Dok suptilne vibracije emitovane iz zemlje utiču na ljude, više je sami ljudi koji žive na toj zemlji obogaćuju ili zagađuju na duhovnom nivou. Razumevanje suptilnih aspekata zemljišta može pomoći u donošenju boljih odluka prilikom nabavke zemljišta. Duhovna praksa pomaže u zaštiti od negativnih suptilnih vibracija zemlje i povećava njenu duhovnu čistotu.

1. Uvod u procenu tla i zemljišta

Postoje mnogi faktori koji doprinose proceni zemljišta. Ipak, prilikom kupovine zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posećivanja mesta za posao ili zadovoljstvo, ljudi retko razmišljaju o suptilnim efektima zemlje i uticaju koji ona može imati. Ipak, naše istraživanje pokazuje da suptilni efekti tla i zemljišta mogu imati značajan uticaj na stanovnike.

Razmotrimo primer turista koji se sjate na popularna mesta od istorijskog značaja. Oni uglavnom posmatraju ovakve lokacije iz perspektive odmora i razgledanja znamenitosti. Međutim, ako su neka od ovih mesta doživela nasilje u prošlosti, okolina još uvek zadržava sećanje na to strašno vreme i bezazleni turista je pogođen tim negativnim suptilnim vibracijama. Na taj način su zemlja i voda pod uticajem različitih ljudskih aktivnosti, a takođe i misli i ponašanja društva.

2. Eksperment kojim se proučava i analizira tlo iz duhovne perspektive

2.1 Pozadina i svrha

Višestruke studije objavljene u recenziranim naučnim časopisima pokazuju da se preko 97% naučnika klimatologa koji aktivno objavljuju istraživanja slaže da su trendovi zagrevanja klime u prošlom veku vrlo verovatno posledica ljudskih aktivnosti (NASA.gov). U našem članku iz 2007. godine objavljenom na veb stranici SSRF-a, pružili smo holistički uvid u uzroke klimatskih promena. Članak je podelio naša otkrića kroz duhovno istraživanje da efekat čovečanstva na Zemlju i životnu sredinu nije samo zbog fizičkih razloga (kao što bi većina ljudi pretpostavila), već je više na psihološkom i duhovnom nivou. Duhovno istraživanje pokazuje da čovečanstvo negativno utiče na životnu sredinu na duhovnom nivou i to dovodi do toga da Apsolutni Kosmički Principi Zemlja, Voda, Vatra, Vazduh i Etar reaguju na taj porast duhovne nečistoće, uzrokujući time veći intenzitet prirodnih katastrofa. To je način kako priroda pročišćava planetu.

Sa napredovanjem skenera za merenje aure i suptilne energije, postalo je moguće da izmerimo suptilne vibracije koje emituju objekti (živi i neživi) kao što je tlo. To nam daje opipljive dokaze o tome kako  čovečanstvo utiče na životnu sredinu, što uključuje zemljište i vodene tokove zajedno sa florom i faunom.

U februaru 2018. godine, Maharši univerzitet za duhovnost (MAV) i Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci započeli su proučavanje tla iz duhovne perspektive. Svrha ove studije bila je da analizira zemljište širom sveta i da izmeri razlike u suptilnim vibracijama na osnovu regiona i lokacije. Osmišljena je da proceni duhovni status životne sredine u sadašnjoj eri.

2.2 Metodologija

Tim za duhovno istraživanje zatražio je od tragalaca i dobronamernika koji putuju u Centar za duhovno istraživanje i Ašram da nabave male količine uzoraka tla i vode iz celog sveta. Data su posebna uputstva za prikupljanje, pakovanje, transport i naknadno predavanje ovih uzoraka  timu za duhovno istraživanje radi merenja. Razlozi za uputstva su prvenstveno bili da se osigura:

 1. Da dobijemo uzorke sa različitih tipova mesta (detalji navedeni u nastavku).
 2. Da suptilne vibracije budu minimalno pod uticajem drugih stimulansa od vremena prikupljanja do merenja uzorka. Ovo je bilo kako bi se originalne vibracije uzorka zadržale do merenja.
 3. Da se smanji vreme od sakupljanja do merenja na približno 2 dana..

Univerzalni termo skener korišćen za testiranje i analizu uzoraka zemljišta

Duhovno istraživanje tla – prvi deoMerenje suptilnih vibracija i aure uzoraka zemljišta vršeno je pomoću univerzalnog termo skenera (UTS). To je instrument koji je razvio dr Manem Murti (bivši nuklearni naučnik iz Indije). UTS se koristi za merenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kojeg objekta (živog ili neživog). Postoje 2 tipa negativnog očitavanja  energije  i označena su sa IR (infracrvenim) i UV (ultraljubičastim). IR očitavanje meri manji oblik negativnih vibracija, a UV očitavanje meri intenzivniji oblik negativnih vibracija i obično se odnosi na negativne vibracije na nivou demonske zaposednutosti. Tokom petogodišnjeg perioda, tim za duhovno istraživanje je koristio ovaj instrument opsežno, sprovodeći otprilike 10.000 očitavanja suptilnih energija i aura različitih objekata (živih i neživih). Iskustvo tima je da je UTS prilično tačan, a očitavanja UTS-a sprovedena od strane istraživačkog tima potkrepljena su očitavanjima tima dobijenim kroz šesto čulo. Pročitajte više o univerzalnom termo skeneru (UTS) – Dolazi uskoro

Važnost šestog čula u duhovnom istraživanju

Važno je napomenuti da dok su instrumenti kao što su UTS značajni alati duhovnog istraživanja, istinsko merenje i analiza suptilnih vibracija bilo kojeg objekta (u ovom slučaju uzorci tla) mogu se sprovesti samo kroz šesto čulo koje treba da je na veoma naprednom nivou.

Detalji o uzorcima tla korišćenih u ispitivanju suptilnih vibracija tla

Sledi nekoliko relevantnih detalja u vezi sa uzorcima zemljišta koji su prikupljeni i analizirani za ovaj članak.

 1. Od 25. oktobra 2018. godine prikupljeno je i izmereno 169 uzoraka zemljišta iz 24 zemlje. Zemlje su navedene u sledećoj tabeli.

  Australija

  Salvador

  Malezija

  Singapur

  Austrija

  Francuska

  Malta

  Šri Lanka

  Bolivija

  Nemačka

  Nepal

  Švajcarska

  Kolumbija

  Indija

  Katar

  Ujedinjeni Arapski Emirati

  Hrvatska

  Indonezija

  Rusija

  Ujedinjeno Kraljevstvo

  Egipat

  Liban

  Srbija

  SAD

 2. prosečno vreme od prikupljanja do merenja  je bilo 2,6 dana.
 3. Uzorci su kategorizovani prema sledećim vrstama, a tabela ispod pokazuje broj uzoraka zemljišta analiziranih u svakoj kategoriji.
Vrsta područja Broj uzoraka
Gradsko 53
Seosko 14
Baštine i turističke lokacije 38
Verske lokacije 38
Pustinja 1
Pogrebne lokacije i grobnice 10
Plaža 7
Centar za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci u Goi, Indija 8
Ukupno 169

2.3 Zapažanja i rezultati ispitivanja uzoraka zemljišta

Kako su uzorci počeli da pristižu, jedan trend je postao očigledan. Korišćenjem UTS-a, primećeno je da su uzorci beležili više negativnih očitavanja suptilne energije nego pozitivnih očitavanja suptilne energije. U stvari, 8 uzoraka iz Centra za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci i Ašrama je moralo biti isključeno jer su njihovi visoki nivoi pozitivnosti iskrivili rezultate i statističke podatke (kao što su proseci) dobijene iz analize.

Nakon uklanjanja 8 uzoraka Centra za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci i Ašrama iz početne analize, ostao je 161 uzorak tla. U nastavku su date neke ključne statistike o preostalih 161 uzoraka tla dobijenih iz 24 zemlje.

Duhovno istraživanje tla – prvi deo

1. Negativna aura (IR) iz uzoraka zemljišta

 1. 74% (119 od 161) uzoraka je imalo negativnu auru. (To znači da su se kraci UTS-a otvorili do 180 stepeni, gde je operator UTS-a tada mogao hodati unazad da bi izmerio auru objekta.)
 2. 5% (9 od 161) uzoraka pokazalo je znakove negativnosti jer su se kraci UTS-a otvarali u određenoj meri (pod određenim uglom), ali ne u potpunosti do 180 stepeni.
To znači da je 79% uzoraka ili imalo negativnu IR auru ili je imalo neki nivo negativnosti povezan sa njima.
2. Negativna aura (UV) iz uzoraka zemljišta
 1. 37% (60 od 161) uzoraka je imalo viši oblik negativne UV aure. Postojanje UV aure u osnovi znači da je otkriven veći intenzitet negativnih vibracija.

3. Pozitivna aura iz uzoraka zemljišta

 1. Samo 20% (32 od 161) je imalo pozitivnu auru. U samo tri države su zabeležena pozitivna očitavanja tla i to su Indija, Hrvatska i Šri Lanka.
 2. U Hrvatskoj takođe, jedini pozitivan uzorak zemljišta je bio sa prostora ašrama Fondacije za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci.
 3. U Šri Lanki, pozitivni uzorci su dolazili samo sa lokacija baštine i mesta hodočašća povezanih sa Gospodom Ramom, kao što je legendarni Rama Setu region (Adamov most).Duhovno istraživanje tla – prvi deod. Uzorak tla iz Nepala takođe je pokazao neke znake pozitivnosti ali u stvari nije imao pozitivnu auru.

4. Posmatranja prema kategoriji zemljišta

Posmatrajući očitavanja na svim tipovima zemljišta, ovaj grafikon prikazuje maksimalno negativno očitavanje dobijeno u svakoj kategoriji. (Imajte na umu da UV označava veći intenzitet duhovno negativnih vibracija.)

Duhovno istraživanje tla – prvi deo

 • U pogledu maksimalne zabeležene negativnosti, pogrebna mesta i groblja su očekivano imala najveći nivo negativnosti. Tu nije bilo iznenađenja. Kroz duhovno istraživanje, uticaj takvih mesta je kvantifikovan u opsegu i intenzitetu:
Vrsta lokacije Opseg suptilnog uticaja Intenzitet suptilnog uticaja
Kremacijska tla 5 km -2%
Groblja 20 km -10%

Izvor: Duhovno istraživanje

Molimo obratite pažnju : Skala za nežive objekte u smislu duhovne pozitivnosti i negativnosti je + / – 6%. Ovo znači da su groblja sa -10% bukvalno izvan tabela u odnosu na negativnost i da imaju izuzetno štetan uticaj na zemlju i životnu sredinu što može trajati decenijama, a u nekim slučajevima i vekovima. Pogledajte naš članak o kremiranju nasuprot sahrani.

 • Međutim, ono što je iznenadilo je da su uzorci tla sa verskih lokacija zabeležili drugo najveće negativno očitavanje. Dalje objašnjenje o tome zašto je to slučaj dato je u drugom delu studije duhovnog istraživanja tla.
 • Maksimalni nivo negativnih vibracija koje su uočene u baštinama i turističkim lokacijama bio je skoro jednako visok kao i kod verskih lokacija. U drugom delu ove studije, Tadž Mahal se analizira iz duhovne perspektive, čiji uzorci zemljišta su zabeležili najviše nivoe negativnosti među svim lokalitetima baštine.
 • Što se tiče uzoraka zemljišta iz gradskih područja, oni su uglavnom bili negativni. Donja tabela prikazuje listu gradova u kojima su uzorci zemljišta imali najnegativnija očitavanja.
Grad Država
Aberdin Ujedinjeno Kraljevstvo
Frankfurt Nemačka
Bogota Kolumbija
Bandung, Zapadna Java Indonezija
Adelejd Australija
Lion Francuska
Bali Indonezija
Zagreb Hrvatska
La Paz Bolivija
Sankt Peterburg Rusija
Beč Austrija

Važno je napomenuti da je negativnost u uzorcima tla sa gradskih područja viđena kod svih naroda i nije bila povezana sa time koliko je ekonomski razvijena nacija odnosno da li je to zemlja u razvoju. Jedina zemlja u kojoj su neki od uzoraka gradskog zemljišta pokazali nivo pozitivnosti bila je Indija.

 • Uzorci tla sa seoskih područja u proseku su imali niži nivo negativnosti.
 • Uzorci tla sa plaža su na testovima pokazali manju negativnost nego što su uzorci tla prikupljeni nekoliko kilometara dalje u susednoj gradskoj oblasti.
 • Nijedan od uzoraka tla iz Centra za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci i Ašrama u Goi, u Indiji, nije pokazao nikakve znake negativnosti i zapravo je zabeležio nivo pozitivnosti koji do sada nije viđen ni u jednom od uzoraka tla iz celog sveta.

3. Zaključak

Do sada, ova studija pokazuje da su uzorci zemljišta iz celog sveta verovatno više negativni nego pozitivni. Sa izuzetkom Indije gde su manje oblasti pozitivnosti nađene u svim tipovima uzoraka zemljišta, očitavanja za ostale zemlje su uglavnom negativna. Sledeći deo ove studije obuhvata:

 1. Tadž Mahal – zašto ima do sada najnegativnije vibracije od svih lokacija nasleđa?
 2. Duhovno najčistije do sada  zabeleženo tlo na svetu
 3. Zašto je Indija imala tako visoki procenat uzoraka tla sa pozitivnom aurom?
 4. Kako čovečanstvo utiče na životnu sredinu?
 5. Koje su implikacije ove studije?