Duhovno istraživanje tla – drugi deo

1. Uvod u procenu tla i zemljišta

U prvom delu je dato kako su SSRF i Maharši univerzitet za duhovnosti (MAV) pokrenuli eksperiment i pokrili neke od ključnih nalaza za svaku vrstu zemljišta. Drugi deo daje detaljniji uvid u način na koji ljudi utiču na zemljište. Takođe je uključena analiza o tome kako su neke od najvećih svetskih turističkih destinacija u stvari pune negativnih vibracija. Otkriven je i duhovno najčistiji uzorak zemljišta u svetu od ukupno 169 uzoraka izmerenih u vreme ovog izveštaja. Studija je još uvek u toku, a planira se nastavak merenja najmanje hiljadu uzoraka tla iz celog sveta.

2. Analiza slučaja – Negativnost u uzorcima tla i vode iz Tadž Mahala

U uzorcima zemljišta sa lokacija baštine, uzorci tla i vode iz Tadž Mahala u Agri, Indija, posmatrani su kao neki od najgore pogođenih na duhovnom nivou jer su svi imali značajnu negativnu auru. Merenja su izvršena pomoću univerzalnog termo skenera (UTS). Uzorci zemljišta i vode iz Tadž Mahala nisu imali samo negativnu IR auru, već su imali i negativnu UV auru koja je povezana s intenzivnom negativnom energetskom aktivnošću. U donjem grafikonu prikazana su očitavanja tla i vode sa prostora Tadž Mahala.

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

Od svih uzoraka zemljišta sa lokacija baštine prašina sa ulaza u Tadž Mahal grobnicu imala je najveće negativno IR očitavanje aure.

Vazu rezervoar pored Tadž Mahala imao je najveće negativno IR očitavanje od svih uzoraka vode širom sveta.

 

 

 

2.1 Suptilna bitka između reke Jamune i Tadž Mahala

Zanimljivo je da iza Tadž Mahala teče reka Jamuna. Iako je reka poznata kao prilično zagađena (na fizičkom nivou), očitavanja UTS-a su bila veoma pozitivna. Nije bilo nikakvih znakova negativnih vibracija i to uprkos njenoj blizini Tadžu. Dakle, ovo otkriva zanimljiv i važan nalaz i koncept u odnosu na zemljište i vodu. Fizičko zagađenje ne znači i duhovno zagađenje i obrnuto, čisto i uredno mesto ne znači da je duhovno čisto.

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

Još jedno zanimljivo zapažanje je da je od uzoraka vode sakupljenih sa reke Jamune, najpozitivniji bio onaj koji je prikupljen sa mesta gde je tekla pored Tadž Mahala. Reka Jamuna je bila nešto manje pozitivna 12 km uzvodno, a pozitivnija neposredno pored Tadž Mahala. Ovo je uprkos tome što je Tadž Mahal jedna od duhovno najzagađenijih baština na svetu. Pozitivnost reke Jamune čini se potpuno nepromenjena Tadžovom negativnošću. Dakle, šta je  razlog ovoga?

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

Tim za duhovno istraživanje ima tragaoce koji zapravo mogu uočiti vibracije koje emituju ljudi i objekti. Crtajući ih, oni služe kao duhovni rendgen i pružaju jasnoću o pravoj prirodi uzroka događaja. Slika ispod prikazuje suptilne vibracije reke Jamune i Tadž Mahala i njihovu suptilnu međusobnu interakciju. (Suptilna umetnica je nacrtala ono što je videla u suptilnom, dok je posmatrala sliku iz vazduha reke Jamune koja teče pored Tadž Mahala.)

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

Kroz duhovno istraživanje smo otkrili da je ovo Božanski način kojim se priroda bori sa negativnošću Tadž Mahala kao i drugim područjima negativnosti. Ova suptilna slika pokazuje da postoji suptilna bitka između Jamune i Tadža i kako Božanska svesnost neprestano teče prema Tadž Mahalu. To smanjuje negativnost iz Tadž Mahala u okruženju i čuva negativnost u kontroli od širenja preko veće površine.

Zašto jeTadž Mahal toliko negativan iz duhovne perspektive?

Tadž Mahal je u osnovi grobnica. Grobnice duhovno prosečnih ljudi emituju negativne vibracije kao i svako groblje. Međutim, sa ogromnim protokom turista i posetilaca koji ga obilaze, Tadž Mahal je postao idealno mesto za negativne energije koje nepovoljno utiču na ljude. U tom cilju, sve prostorije su u suptilnom osvojene negativnim energijama i ispunjene sa još više negativnosti. Dakle, čitav prostor je loše pogođen iz duhovne perspektive te je i svaki bezazleni turista koji obiđe baštinu takođe ugrožen.

Do sada je pronađeno da i neke druge lokacije baština, osim Tadž Mahala,  imaju i negativna IR i negativna UV očitavanja i one su date ispod:

 • Muzej Ermitaž, Sankt Peterburg, Rusija
 • Dvorac Šenbrun, Beč, Austrija
 • Katedrala Svetog Stefana, Beč, Austrija
 • Katarinin dvorac, Sankt Peterburg, Rusija
 • Muzej azijsko-afričke konferencije, Bandung, Indonezija
 • Humanujova grobnica, Nju Delhi, Indija
 • Carska rezidencija Hofburg, Beč, Austrija
 • Tvrđava Aguada, Goa, Indija
 • Zamak Biblos, Liban

Ostale lokacije baština, posebno one koja su bila povezane sa nasiljem, kao što su Koloseum u Rimu ili ostrvo Alkatraz u zalivu San Francisko, SAD, verovatno imaju visok nivo negativnih vibracija.

3. Duhovno najčistiji uzorak tla do sada izmeren

Duhovno istraživanje tla – drugi deoOčitavanja univerzalnim termo skenerom su zabeležila pozitivne suptilne vibracije sa sto posto uzoraka tla i vode iz različitih delova Centra za duhovno istraživanje i Ašrama u Goi, Indija. Ne samo da su zabeležene pozitivne vibracije, već je i vredna pažnje činjenica da je 7 od 10  uzoraka zemljišta u smislu pozitivne aure bilo iz Centra za duhovno istraživanje i Ašrama u Goi, Indija. U tabeli ispod, uzorci iz Ašrama su označeni velikom crvenom tačkom.

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

Uzorci zemljišta iz Centra za duhovno istraživanje imali su daleko veće nivoe pozitivnosti nego uzorci iz njegove okoline. U stvari, uzorak zemljišta koji je sakupljen neposredno izvan prostora Ašrama imao je 50% manje pozitivnosti. Čitanja uzoraka tla i vode u Ašramu pokazuju da je Ašram u velikom mehuru intenzivnih pozitivnih vibracija, što pozitivno utiče na svaki objekat i osobu unutar njegovog prostora.

Ovo je slika (vidi dole) saksije na balkonu sobe Njegove Svetosti Dr. Atavlea odakle je uzeti uzorak imao najvišu pozitivnu auru od 6,12 metara kao i ukupnu izmerenu auru od 9,3 metra. Njegova Svetost Dr. Atavle lično svakodnevno zaliva ovaj Sveti bosiljak (Krišna Tulsi).

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

Slika ispod pokazuje kako ova gore pomenuta biljka i zemlja izgledaju u suptilnom. Suptilna umetnica je videla tok pozitivne energije koja je privučena biljci i koja je takođe emitovana od strane biljke i zemlje u okolinu.

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

4. Kako to da je bilo tako puno uzoraka tla iz Indije sa pozitivnom aurom?

Od 68 uzoraka iz Indije, 45%  je imalo pozitivnu auru. Pošto je Indija jedina zemlja sa tako visokim procentom uzoraka zemljišta koji emituju pozitivnu auru, može se postaviti pitanje zašto je to tako. Postoji mnogo razloga i evo nekoliko:

 1. Indija ima maksimalnu količinu duhovne pozitivnosti jer je duhovnost ugrađena u svaki aspekt kulture.
 2. Originalna indijska ili baratijska kultura je o povećanju pozitivnih i smanjenju negativnih vibracija u svim aspektima života. Ova kultura, dok je u određenoj meri erodirana savremenim trendovima, u velikoj meri je još uvek prisutna među Indusima.
 3. Ima najveći broj Svetaca širom sveta. U stvari, više je Svetaca u Indiji nego u svim drugim zemljama zajedno.
 4. Praksa obavljanja jadnije ili žrtvenih vatri zajedno sa mantrama na sanskritu ima intenzivan pozitivan efekat na životnu sredinu i može trajati mnogo meseci i godina.
 5. Rituali, poznati kao puđa, odvijaju se pre nego što se razvije zemljište i uđe u prostorije novog doma. Ritualno obožavanje božanstva mesta i grada se često sprovodi, što zauzvrat aktivira ova načela Božanstva u tom području.
 6. Praktikuje se Vastušastra, drevni indijski sistem arhitekture koji se bukvalno prevodi kao „nauka o arhitekturi“. Vastušastra ima duhovnu osnovu i dizajnirana je da poveća pozitivne suptilne vibracije u prostorijama. Ona integriše arhitekturu sa prirodom, relativnim funkcijama različitih delova strukture i drevnim verovanjima koristeći geometrijske obrasce (jantre), simetriju i usmereno ravnanje.
 7. Indija ima jednu od najnižih stopa konzumacije mesa u svetu sa oko 30-35% populacije koja je vegetarijanska. Visok nivo duhovne nečistoće nastaje usled industrijskog klanja životinja.
 8. Velika većina pokojnika u Indiji (oko 75%) je kremirana, tako da je duhovno zagađenje od groblja po osobi manje u poređenju sa ostatkom sveta.

5. Kako čovečanstvo utiče na suptilne vibracije okoline

Duhovno istraživanje tla – drugi deo

Ovo je suptilna slika o tome kako čovek utiče na životnu sredinu i ono što pokazuje je kako misli i stavovi svake osobe zbog materijalističkog ponašanja, nedostatka duhovnosti, ličnih mana i ega šalju suptilne negativne vibracije u okolinu, a koje apsorbuju zemlja i voda, flora i fauna. Uz to, negativne energije iskorišćavaju ovaj nedostatak čovečanstva i povećavaju ukupnu negativnost u okolini. Drugi aspekt je da je većina ljudi možda zaboravila patnje od društvenih previranja i ratova koji su tokom vekova doveli do miliona smrtnih slučajeva, ali zemlja nije i zadržala je uspomene na ove neželjene događaje kao negativne vibracije.

6. Zašto uzorci tla sa religijskih mesta beleže tako visoke nivoe negativnih vibracija?

Pa, kratak odgovor je da „negativne energije” iz suptilnog područja napadaju takva mesta  pogađajući i sveštenike i vernike tj. sledbenike. Ovo smanjuje njihovu sposobnost da praktikuju duhovnost, a time i duhovnu pozitivnost okoline. Ukoliko ne postoji prisustvo Svetaca i njihove smernice za sledbenike, oni nisu u stanju da rastu u svojoj duhovnoj praksi. Verska mesta koja nisu pogođena su mesta gde se praktikuje istinska Duhovnost, gde su principi Božanstva aktivni, ili gde Svetac prebiva.

7. Koje su implikacije takve studije?

 • Pa, kao prvo, ona pruža novu perspektivu o tome kako zemljište treba procenjivati i stvarnu vrednost nekretnina.
 • Postoji direktan uticaj čovečanstva na životnu sredinu i to na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou. To dovodi do efekta petlje u kojem sama zemlja i voda na koje ljudi štetno utiču emituju negativne vibracije koje se kao bumerang vraćaju i utiču na te iste ljude. Ovo utiče na psihu ljudi i negativne energije iz duhovne dimenzije ovo iskorišćavaju. To dovodi do negativnog vrtloga gde ljudi obustavljaju ili izbegavaju bilo koji oblik duhovne prakse i prihvataju materijalizam i sebični pogled na život.
 • Boravak na zemljištu koje emituje negativne vibracije utiče na porodice koje na njemu žive, stvarajući mnoge probleme kao što su skrivene borbe, depresija, zavisnosti, itd. Ovo takođe dovodi do različitih bolesti u društvu i na taj način se smanjuje ukupni kvalitet života.
 • Neprekidno povećanje negativnosti u okruženju koju su prvenstveno stvorili ljudi i (uz pomoć) negativnih energija nastavljaju da destabilizuju Apsolutne Kosmičke principe Zemlje, Vode, Vatre, Vazduha i Etra. Ovo rezultira povećanjem čudnih vremenskih obrazaca i katastrofalnih prirodnih nepogoda. Kada postoji pozitivnost u okruženju, Apsolutni Kosmički Principi su stabilni, a vremenski uslovi su pod kontrolom i predvidljivi.

8. Sugestije za građevinare i arhitekte – kako možemo koristiti ove informacije

Postoji nekoliko stvari koje građevinari mogu da urade da povećaju duhovnu pozitivnost u okruženju.

 1. Prvo, obavite rituale da biste očistili zemlju pre bilo kakvog razvoja
 2. Odajte poštovanje Božanstvu mesta i grada
 3. Pridržavajte se Vastušastre, koja je Duhovna nauka arhitekture. Ovo važi i za zemljište koje se razvija i za način na koji se zgrade, kuće i stanovi projektuju i grade.
 4. Ne gradite pored groblja jer će to negativno uticati na stanovnike prostora tokom čitavog perioda boravka u njima.

9. Zaključak

 1. Ako se ne uzmu u obzir duhovni i suptilni aspekti zemlje u njenoj proceni, više od 70% podataka potrebnih za pravilnu procenu je propušteno.
 2. Samo zato što stvari izgledaju lepo, čisto i uredno na fizičkom nivou, ne znači i da je duhovno sve dobro. Proučavanje zemljišta je otkrilo da neka od najatraktivnijih mesta na Zemlji zapravo emituju najviše negativnih vibracija.
 3. U suštini, vibracije sa kopna i vodenih tokova zavise od toga kako se oni koriste i za koje svrhe se koriste. Prema tome, oni mogu biti raj ili pakao u smislu duhovnih vibracija. Ovo je nezavisno od toga koliko je zemlja vredna sa materijalističkog stanovišta. Na primer, u poređenju sa cenama nekretnina širom sveta, cena zemljišta na kojoj se nalazi Centar za duhovno istraživanje i Ašram je neznatna. Ipak, kada je reč o duhovnoj pozitivnosti, očitavanja univerzalnog termo skenera su pokazala da je Ašram do sada najvrednija nekretnina na svetu u smislu duhovnih vibracija. Iako je studija još uvek u toku, standardi za uzorke tla postavljeni u Ašramu biće teško nadmašeni.
 4. Trenutno su zemlja i vodeni tokovi sveta duhovno zagađeni, što ima štetan uticaj na čovečanstvo. Ljudi ne mogu individualno menjati put čovečanstva, ali praktikovanje duhovnosti po univerzalnim principima, pomaže da se izgradi zaštitni omotač oko osobe i omogući joj da iskusi mentalnu stabilnost i bolji kvalitet života. Zatim, osoba može pozitivno doprineti okolini dodajući joj neke duhovne pozitivnosti zahvaljujući svojoj duhovnoj praksi.