Poželjna i nepoželjna obeležja ličnosti

1. Poželjna u odnosu na nepoželjna obeležja

U prethodnoj prezentaciji razmatrali smo kako većina ljudi ima oko 20 do 30 osnovnih osobina koje određuju njihovu osnovnu ličnost, a mogu se svrstati u dve grupe:

1. Poželjne osobine: predan rad, čestito ponašanje i poštenje.
2. Nepoželjne osobine: kao laganje i tvrdoglavost.

Poželjne osobine poznate su kao kvaliteti, dok se nepoželjne nazivaju ličnim manama. Dve navedene grupe predstavljaju grubu podelu osobina. Kvaliteti donose dobrobit i opšti pozitivan efekat na osobu i njene odnose sa drugima. Mane sa druge strane donose mentalnu bol kako samoj osobi tako i drugima oko nje.

2. Analiza ličnih mana i kvaliteta

Jedna studija pokazala je da u engleskom jeziku postoji 18.000 reči koje označavaju razne načine ponašanja. Unutar njih izabrali smo stotinak najčešćih osnovnih nepoželjnih (nazovimo ih tip I) i stotinak odgovarajućih poželjnih osobina (nazvanih tip II). Možete da ih pronađete i analizirate sebe u našem članku o uklanjanju mana ličnosti. Uopšteno, tip I uključuje osobine koje su uobičajeno nepoželjne, dok tip II uključuje odgovarajuće poželjne osobine, npr. za „nepristojan“ u tipu I, odgovarajuća poželjna osobina u tipu II je „pristojan“. Poznavanje poželjnih osobina osobe otkriva izvor njene snage koja se može iskoristiti kao pomoć u prevazilaženju problema. Ono takođe pomaže osobi sa problemima u podizanju samopouzdanja.

3. Neki izuzeci

Još nešto treba imati na umu što nije u suprotnosti sa prethodno spomenutim činjenicama. Koja će se osobina smatrati poželjnom ili nepoželjnom, menja se zavisno o svakoj osobi, npr. ponizna, skromna, nenasilna itd. su dobre osobine službenika, ali će se smatrati nepoželjnima tj. manama ako ih ima direktor preduzeća. Sumnjičavost se kod većine ljudi smatra nepoželjnom osobinom, ali se za službenika u odeljenju za kriminal može smatrati poželjnom.