Hitne autosugestije – potpuni vodič

Da li biste želeli da budete smireniji i mentalno stabilniji kada se suočite sa vanrednom situacijom? Ako je vaš odgovor potvrdan, poznavanje hitnih autosugestija je upravo ono što vam može zatrebati. Omogućuju vam da postignete mentalnu stabilnost u sve nestabilnijem svetu gde vanredne situacije mogu nastati u bilo kom trenutku.

Hitne autosugestije – potpuni vodič

Kratak pregled

Imati mentalnu snagu da ostanemo stabilni u vanrednim situacijama ima ogromne prednosti i pomaže u našem odgovoru na takve situacije. Međutim, iako je mentalna stabilnost nešto što većina ljudi nema kada se suoči sa vanrednom situacijom, većina bi želela da je ima. Jedan od načina da se stekne ta snaga je vežbanje uma kako da reaguje na nepovoljne situacije. Upotreba hitnih autosugestija koje su deo procesa uklanjanja mana ličnosti (PDR), besplatan je i moćan alat koji nam može pomoći u poboljšanju mentalnih sposobnosti. U ovom članku su date hitne autosugestije za različite vanredne slučajeve, poput prirodnih katastrofa, medicinskih vanrednih situacija, teške emocionalne uznemirenosti itd.

1. Uvod u autosugestije (AS) za hitne slučajeve

Marko Aurelije (rimski car i stoički filozof) jednom je rekao, „Imaš moć nad svojim umom, ne nad spoljnim događajima. Shvati ovo i pronaći ćeš snagu.

Međutim, za sve nas koji smo bili u vanrednoj situaciji znamo da je kontrolisati svoj um, nešto što je  lakše reći nego učiniti.

Pored ozbiljnih hitnih slučajeva, ponekad smo suočeni i sa scenarijem koji naša čula i emocije dovodi do stanja preterane aktivnosti. To može biti nešto jednostavno kao što je sviranje na klavirskom koncertu na bini ili jeza koju doživljavamo tokom svog prvog bandži skoka, ili recimo situacija kada slučajno izbrišemo svoj seminarski rad, koji treba da predamo sledećeg dana.

Kada se pripremamo ili suočavamo sa takvim vanrednim situacijama, može postojati mnoštvo misli vezanih za brigu, stres i strah koji nas preplave ili parališu. To umanjuje našu sposobnost da pristupimo takvim situacijama stabilnog uma i narušava našu sposobnost donošenja odluka.

Vežbati um da bude stabilan u svim tim situacijama zaista je izazov. Ipak, neophodno je da naučimo ovaj proces, da bismo imali šansu da se izborimo i nepovređeni izađemo iz iskušenja i nevolja koje nam život postavlja. Proces uklanjanja mana ličnosti (PDR), koji je osmislio Paratpar Guru dr Atavle, zapravo ima metodologiju osmišljenu upravo za to poznatu kao davanje hitnih autosugestija umu. Može se koristiti za rešavanje raznih stresnih situacija uključujući one koje nas čine uplašenim, zabrinutim, ljutim, emotivnim itd. U nastavku smo pripremili kompletan vodič o tome kako se ova tehnika može primeniti u različitim situacijama, tako da možete iskusiti njene dobrobiti.

2. Šta su hitne autosugestije ?

Hitne autosugestije su autosugestije koje su posebno osmišljene da se koriste u prevazilaženju negativne reakcije uma na vanredne situacije ili događaje. Održavajući um relativno stabilnim, autosugestija pomaže ljudima da smireno rešavaju vanrednu situaciju, tako da imaju veću šansu da budu orijentisani na rešenje, umesto da paniče.

Hitne autosugestije se razlikuju od ostalih vrsta autosugestija jer se koriste samo u specifičnim slučajevima (dato u odeljku 3). One se koriste kada postoji hitna potreba da prevaziđemo emocionalnu uznemirenost i da se smirimo, ili da se pripremimo za vanrednu situaciju.

3. Kada se koriste hitne autosugestije ?

Uopšteno postoje 3 vrste vanrednih scenarija u kojima se mogu koristiti hitne autosugestije.

Hitne autosugestije – potpuni vodič

Pogledajmo detaljnije ove 3 vrste scenarija.

1. Emocionalna uznemirenost

Hitne autosugestije – potpuni vodič

Ovde se hitna autosugestija može koristiti za prevazilaženje nepovoljnog događaja u životu osobe koji je čini emocionalno nestabilnom. Kada nas neki događaj mentalno uznemiri, to može dovesti do loših odluka što potom može dovesti do većih problema.

Na primer, ako je osoba veoma uznemirena jer je šef vikao na nju, možda bi htela da da otkaz iako to možda nije razuman ili praktičan način postupanja u datom trenutku njenog života. Ovde je važno umiriti um kako bi se osiguralo da se donese pravilna odluka. Ako neko praktikuje duhovnost, važno je prevazići ovo stanje emocionalne uznemirenosti kako bi duhovna praksa mogla da se nastavi bez prepreka.

2. Opšte vanredne situacije

Hitne autosugestije – potpuni vodič

Hitne autosugestije se takođe mogu raditi u slučaju opštih vanrednih situacija. To može biti ublažavanje stresa u iščekivanju nepovoljnog događaja ili tokom same vanredne situacije. Na primer, ove autosugestije se mogu ponavljati u slučaju prirodne katastrofe ili ako je neko pod stresom jer mu se automobil pokvario na autoputu.

2A. Pripremne autosugestije : Ove autosugestije se mogu koristiti da pripreme um za vanredni slučaj za koji se zna da se može desiti. Na primer, ako živimo u području podložnom zemljotresima možemo raditi autosugestije da pripremimo um da se suoči sa zemljotresom. Ponavljanje autosugestija kako bi se um pripremio za vanrednu situaciju koja će se verovatno desiti pomaže umu da ostane miran kada se vanredna situacija zaista desi. Pošto je naša mentalna energija sačuvana, imamo više energije da razrešimo postojeću situaciju. Uz to, naša smirenost pomaže i drugima oko nas da ostanu mirni.

2B. Autosugestije se takođe mogu primeniti u slučaju vanredne situacije dok se ona odvija. Na primer, ako je neko zaglavljen u svojoj kući zbog obilne kiše i poplave, može raditi autosugestije u vezi s tim.

U slučaju vanredne situacije, od presudnog je značaja da osoba ostane mentalno stabilna kako bi se suočila sa situacijom na najbolji način. Ovo čak može napraviti razliku između života i smrti. Ponavljanje hitnih autosugestija u ovakvim situacijama može omogućiti osobi da ostane razumna i da razborito deluje u takvim kritičnim scenarijima.

3. Medicinske vanredne situacije

Hitne autosugestije – potpuni vodič

Ove vrste autosugestija se mogu raditi kod medicinskih vanrednih situacija poput napada astme, epileptičnog napada, posete zubaru zbog vađenja zubnog živca itd.

Postoje dve vrste autosugestija za vanredne situacije medicinske prirode.

3A. Pripremne autosugestije se mogu raditi da bi se osoba, koja zna da se događaj može desiti, pripremila za takav medicinski hitni slučaj. Na primer, epileptičar može ponavljati autosugestije da bi se pripremio za napad.

3B. Simptomatske hitne autosugestije se takođe mogu raditi dok se aktuelna medicinska vanredna situacija odigrava ili kada počne da se javlja svest o epizodi. Na primer, ako astmatičar oseća da počinje napad astme, može raditi autosugestiju u vezi s tim. Ponavljanje autosugestija u pripremi za medicinsku vanrednu situaciju kada ona započinje ili se već dešava pomaže osobi da ostane stabilna tokom odvijanja medicinske vanredne situacije i na taj način umanji patnju.

U nekim slučajevima, poput nastupajućeg napada astme, hitne autosugestije koje se rade u pravo vreme mogu čak i da spreče početak napada. Na kraju, kada osoba radi hitne autosugestije povezane sa medicinskim problemom to poboljšava prognozu. To znači da, ako neko ima srčane probleme i ponavlja hitne autosugestije kako da se mirno suoči sa srčanim napadom, imaće bolje izglede za oporavak u trenutku kada se suoči sa krizom.

4. Kako ponavljati hitne autosugestije tokom sesije autosugestija

U slučaju pripremne vrste hitnih autosugestija

Pripremne vrste hitnih autosugestija se mogu ponavljati kao jedna od redovnih autosugestija u vašem postojećem setu autosugestija. Molimo pogledajte naš članak o tome kako raditi autosugestije.

U slučaju hitnih autosugestija za događaje koji se upravo odvijaju

Ove hitne autosugestije su predviđene da se rade kada se neko suoči sa stvarnim događajem koji se odvija ili ako je vanredna situacija neizbežna.

U tim slučajevima :

  • Privremeno prekinite sve autosugestije koje radite i dajte prednost ponavljanju ovih hitnih autosugestija.
  • Zatim, pročitajte hitnu autosugestiju 3-5 puta u jednoj sesiji.
  • Nastavite da ponavljate hitne autosugestiju što je češće moguće, čak i na svakih 30 minuta, sve dok ne prebrodite vanrednu situaciju.

Kada se vanredna situacija završi, možete da nastavite sa setom autosugestija za odabrane mane ličnosti koji ste ranije ponavljaji.

Možda neće biti moguće učestalo ponavljati hitne autosugestije u slučaju vanredne situacije poput prirodne katastrofe ili nadolazeće medicinske vanredne situacije. U takvim slučajevima, osoba može ponavljati autosugestije onoliko koliko je to praktično moguće.

5. Kako formulisati hitne autosugestije

Hitne autosugestije se mogu formulisati korišćenjem B1, B2 i A3 tehnika autosugestija koje su opisane u prethodnim člancima u odeljku Proces uklanjanja mana ličnosti (PDR). Molimo pogledajte ih, kao i članak Vrste tehnika autosugestija.

6. Primeri hitnih autosugestija

Sledi nekoliko primera hitnih autosugestija koje se mogu koristiti u svakom od scenarija.

6.1 Kada smo emocionalno uznemireni

 

6.2 Za opšte vanredne situacije

 

6.3 Za medicinske vanredne situacije

 

7. Zaključak

Svi se u životu suočavamo sa teškim situacijama. Neki od vas možda sada prolaze kroz takvu situaciju. Takođe, imajući u vidu nestabilnost u današnjem svetu gde se kriza može dogoditi u svakom momentu, narušavajući naše živote i duševni mir, hitne autosugestije su primenljivije nego ikad.

Tehnika hitne autosugestije je neprocenjivo sredstvo koje nam može pomoći da razvijemo unutrašnju snagu da se suočimo sa bilo kojom teškoćom. Ohrabrujemo vas da je isprobate, primenite i doživite njene dobrobiti. Uporedo sa autosugestijama, pojanje Božjeg Imena pomaže u smirivanju uma i smanjuje bolni efekat nepovoljne sudbine.