Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje
Ažurirano 03. januara 2022. 

Napomena : Na početku ovog članka, SSRF savetuje svim čitaocima da se pridržavaju svih lokalnih i nacionalnih propisa za sprečavanje širenja epidemije korona virusa (COVID-19) u vašoj regiji. SSRF preporučuje nastavak konvencionalnog medicinskog lečenja koje propisuju medicinski autoriteti u vašoj regiji. Duhovne mere opisane u ovom članku nisu zamena za konvencionalno medicinsko lečenje ili bilo koje preventivne mere za zaustavljanje širenja korona virusa. Čitaocima se savetuje da primene bilo koju meru duhovnog isceljivanja po svom izboru.

1. Uvod u duhovnu perspektivu korona virusa

Spojili smo ovu uživo prezentaciju i komplet informacija jer smo poslednjih nekoliko nedelja preplavljeni pitanjima o COVID-19, popularno poznatom kao epidemija korona virusa. U razgovorima uživo (LiveChat) na našoj Web stranici svakoga dana dobijamo na stotine pitanja o ovom problemu.

Širom sveta, svi su zabrinuti i puni straha.

To je prirodno i očekivano. Suočavamo se sa nezapamćenim vremenima i celokupno čovečanstvo donosi odluke o potpuno neispitanom području.

Oni među vama koji redovno posećuju SSRF-a Web stranicu, verovatno su svesni kako je ovaj globalni preokret, koji je započeo u 2020. godini, nešto o čemu smo govorili i upozoravali naše čitaoce još od 2007. godine kada smo po prvi put objavili članak o klimatskim promenama i Trećem svetskom ratu.

To vreme je napokon stiglo, a pandemija kao što je korona virus (velika i razorna koliko u ovom trenutku može biti), biće samo jedna komponenta teških vremena sa kojima ćemo se suočiti u periodu od 2020 – 2023. godine.

Do sada su vlade i zdravstvene zajednice razmatrale uzroke pandemije korona virusa i načine za njeno suzbijanje sa fizičkog i psihološkog stanovišta. Međutim, kada neko to sagleda sa duhovnog stanovišta – sve se menja.

2. Kako i zašto je nastao korona virus ?

Primarni pokretač ovog virusa su moćne negativne energije iz duhovne dimenzije.

(U duhovnoj dimenziji postoje negativne i pozitivne energije. Pozitivne energije pokušavaju da nam pomognu, a negativne pokušavaju da nam naškode.)

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje

Negativne energije sposobne da izazovu ovakvu pandemiju (sa posledicama širom sveta) pripadaju najvišem nivou i poznate su kao mantrici (suptilni čarobnjaci). U takvoj situaciji, uglavnom se dešava jedna od dve stvari. Ili negativne energije stvaraju ovakve viruse od ostataka koje materijalizuju i oslobađaju, ili koriste neprikladno ponašanje/način života i postupke ljudi kao medijum da pokrenu i šire virus. Takođe može da bude kombinacija oba. Grafikon u nastavku pokazuje kako negativne energije kreiraju pandemiju korona virusa.

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje

Šta uzrokuje brzinu širenja korona virusa (COVID-19) ?

Brzina širenja COVID-19 je neverovatna i nastaje zbog suptilne crne energije mantrika koja se nalazi u virusu i povećava zaraznost (težinu štetnog delovanja) virusa. Moćni mantrici koriste podređene negativne energije za njegovo širenje.

Sledeće pitanje je– zašto sada ?

Da bismo razumeli moramo se osvrnuti unazad i shvatiti širu sliku koja nam pokazuje nešto što zovemo “faktor vremena”. Sve se događa u određeno vreme i sve prolazi kroz ciklus vremena.

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje

Na primer, svaki dan prolazi kroz različite faze kao što su izlazak Sunca, jutro, posle podne, zalazak Sunca i noć. Zatim, opet izlazak Sunca i tako dalje. Baš kao što imamo dnevni ciklus kroz koji prolazi naša Zemlja, tako i Univerzum prolazi kroz cikluse. Ovi ciklusi su duhovne prirode.

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanjeSvaki ciklus prolazi kroz fazu stvaranja, održavanja i razaranja. Kako se približavamo kraju ciklusa, duhovna nečistoća se sve više nakuplja i dostiže najviši nivo u okolini, što na kraju dovodi do uništenja ciklusa i pojave novog.

Od marta 2020. godine približavamo se kraju takvog ciklusa u Univerzumu, a nakon 4 godine (2024. god) počeće novi. Zbog toga je duhovna nečistoća trenutno na vrhuncu. Čovečanstvo je (zbog nedostatka duhovne prakse) duhovno nepripremljeno i zato lako podleže uticaju povećane duhovne nečistoće. Kao rezultat toga, savladani duhovnom nečistoćom današnjeg vremena, ljudi će pasti na najniže nivoe ponašanja koje će još više pogoršati duhovno razaranje okoline.

Pojam kolektivne sudbine

Ovo vodi do drugog faktora koji postaje sve uticajniji i poznat je kao “kolektivna sudbina”.

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje

Za svaki pogrešan postupak postoji karmička posledica koju osoba mora proći. To se obično dešava u vidu neke patnje koju mora doživeti, bilo u sadašnjem ili u nekom budućem životu. Ovo je poznato kao sudbina te osobe (ili preciznije njena individualna sudbina). Kao što osobe imaju svoju sopstvenu sudbinu – regije, države i čovečanstvo takođe imaju svoje posebne sudbine zasnovane na njihovom ponašanju i postupcima. To je poznato kao kolektivna sudbina te regije i njenih stanovnika. Iako kolektivna sudbina može biti dobra ili loša, činjenica je da u sadašnjim vremenima, zbog pogrešnog Ili nepravednog ponašanja društva, obe, i individualna i kolektivna sudbina postaju teže. To je osnovni razlog zašto ljudi u svetu pate.

U današnje vreme otprilike oko 35% našeg života možemo živeti po svojoj slobodnoj volji, a preostalih 65% je sudbinski određeno i zbog toga se suočavamo sa događajima koji su van naše kontrole. Ako posmatramo samo sudbinski određen aspekt naših života, njega čine naše individualne sudbine, kao i naša kolektivna sudbina. U sadašnjim vremenima (tj. od 2019-2023), udeo kolektivne sudbine je značajno porastao, i prikazan je u tabeli u nastavku.

Aspekt života Normalna vremena %)1 2019-2023 (%)
1. Kolektivna sudbina 10 30
2. Individualna sudbina 60 45
3. Slobodna volja 30 25
Ukupno 100 100

Izvor : Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, oktobar 2017

Napomena 1 : Iako je udeo sudbine prema slobodnoj volji 65% prema 35%, treba imati na umu da u današnje vreme postoji odstupanje od 5-10% u udelu sudbine u životu osobe.

To znači da će događaji koji će se dešavati u našim životima i na Zemlji u sledeće četiri godine biti u većoj meri pod uticajem kolektivne sudbine naše regije ili države kojoj pripadamo. To znači da je ljudski rod na duhovnom nivou posebno ranjiv u ovom periodu.

Negativne energije koriste duhovnu ranjivost čovečanstva

Suptilna borba dobra protiv zla vodi se od pamtiveka, kako na suptilnim nivoima postojanja tako i na Zemlji.

Još jednom negativne energije (iz duhovne dimenzije) koriste duhovnu nečistoću nakupljenu na kraju ciklusa Univerzuma. One su pojačale svoje delovanje samo sa ciljem napada na Božanstva, na pozitivne energije i ljude u obe ravni Univerzuma, suptilnoj i fizičkoj. Njima je to igra moći – da steknu kontrolu i uspostave demonsko kraljevstvo na Zemlji i u suptilnim regionima Univerzuma.

3. Kako će se širiti korona virus ?

Od 24. marta 2020. gotovo u svakoj zemlji, nekoj više nekoj manje, postoje slučajevi ljudi obolelih od korona virus.

U fizičkom smislu, zapažamo da širenje zaraznog korona virusa nastaje zbog kretanja ljudi i njihovih međusobnih kontakata. Međutim, na duhovnom nivou, razlozi za njegovo širenje su drugačiji.

Negativne energije koriste Apsolutni kosmički element Vazduha za širenje virusa.

Prema “faktoru vremena” o kojem smo prethodno govorili, države će biti napadnute pre ili kasnije prema njihovoj kolektivnoj sudbini. Što je teža kolektivna sudbina neke regije, veća će biti njena ranjivost u širenju korona virusa. Takođe, što je veća duhovna nečistoća u nekom području, tu su ljudi podložniji infekciji korona virusom. Svi smo manje ili više odgovorni za povećanje duhovne nečistoće u okolini. Duhovna nečistoća može se povećati iz više razloga kao što su nedostatak duhovne prakse, pohlepa i materijalizam, okrutnost prema životinjama, duhovno neispravni trendovi i tradicije itd.

Neki aspekti života koji emituju negativne vibracije

Napomena : Ove slike daju samo nekoliko primera raznih područja naših života koja emituju negativne vibracije.

Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci u saradnji s Maharši Adjatma Višvavidjalaj (takođe poznatim kao Maharši Univerzitet za Duhovnost), u Goi, Indija, sproveli su obimno istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci u svim aspektima našeg života i svakodnevnog življenja. Ovo istraživanje pruža vredne informacije o tome koje uobičajene aktivnosti najverovatnije dovode do negativnih vibracija. Takođe pruža neprocenjivo znanje o tome kako povećati duhovno pozitivne vibracije u našem životu.

4. Kako će se korona virus završiti ?

Postoji mnogo predviđanja od strane svetskih lidera i zdravstvene zajednice o tome koliko dugo će trajati epidemija korona virusa. Međutim, ono što je značajnije je da je ova pandemija samo početak u nizu događaja (koji uključuju prirodne katastrofe i one koje je stvorio čovek) koji će pogoditi čovečanstvo sledeće četiri godine. To će kulminirati Trećim svetskim ratom. Od 2024. godine nadalje započeće nova era. Dok će se svet suočiti sa nezapamćenom nivoima uništenja i gubitaka života, zbog klimatskim promena i Trećeg svetskog rata – izgledaće kao da je čovečanstvu pružena druga priliku za stvaranje boljeg sveta.

Postoji opšte pravilo u životu, sve što je stvoreno i održava se neko vreme, bude i uništeno. To se odnosi i na pandemiju korona virusa. Pandemija će prestati kada se iscrpi snaga negativnih energija koje su je stvorile.

5. Kako se zaštititi od korona virusa (COVID-19) ?

Savremena nauka analizira problem na fizičkom i/ili psihološkom/intelektualnom nivou. To je uskogledan način analiziranja problema.

Savremenoj nauci nije poznato da svaki problem u stvari ima tri komponente – fizičku, psihološku (koja uključuje intelektualnu) i duhovnu.

Sledeća tabela objašnjava svaku od ovih komponenti vezano za epidemiju korona virusa i njeno rešenje.

Komponente uzroka korona virusa Aspekt problema Kako da rešimo korona virus na svakom nivou
1. Fizički Virus i činjenica da se širi od osobe do osobe. Razne strategije koje svet trenutno primenjuje kao što su društvena distanca, karantin za ljude, razvoj vakcine itd.
2. Psihološki Potreba ljudi da se druže, mešaju povećala je širenje virusa.

Takođe, tu je i povezan problem tj. strah i zabrinutost u umu ljudi od finansijskog gubitka, gubitka posla, povećanih društvenih ograničenja, gubitka voljenih osoba i dobijanja virusa zbog postojeće pandemije.

Ljudi treba da shvate važnost društvene distance uprkos potrebi za druženjem.

Za taj problem :

-Savetovanje

-Praktikovanje Procesa otklanjanja mana ličnosti (PDR) da bi ojačali um za suočavanje sa situacijom.

3. Duhovni Širenje virusa podržavaju moćne negativne energije i zato je njegovo suzbijanje otežano.

Ovo je glavni uzrok problema s korona virusom.

Mere duhovnog isceljivanja i redovna duhovna praksa.

Ove mere štite osobu od teške sudbine i mogu umanjiti mogućnost virulentne zaraze virusom.

U nastavku su predložene neke duhovne mere koje se mogu praktikovati za ličnu zaštitu na duhovnom nivou.

5.1 Pojalica za duhovno isceljivanje od korona virusa

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje (mantrom)

Kada ponavljamo Božje Ime privlačimo Božansku pozitivnu energiju povezanu sa tim određenim Imenom Boga, i oko nas se stvara zaštitni omotač duhovne energije od tog Imena. U nastavku se nalazi posebna pojalica za duhovnu zaštitu od korona virusa. Imena Boga u ovoj pojalici su na Sanskritu (drevni indijski jezik). Određeni redosled pojanja dobijen je putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci. Pojalica priziva duhovnu energiju tri Božanstva ili Božanska principa. Božanstvo Durga predstavlja Božanski princip koji ima ulogu u uništenju zla. Božanstvo Data, između ostalih uloga u Univerzumu, štiti od problema koje izazivaju suptilna tela preminulih predaka i negativne energije. Božanstvo Šiva predstavlja Božanski princip zadužen za uništenje.

Pojalicu (sastavljena od 8 pojalica poređanih u nizu) treba ponavljati sledećim redom.

 • Šri Durgadevjai Namaha
 • Šri Durgadevjai Namaha
 • Šri Durgadevjai Namaha
 • Šri Gurudev Data
 • Šri Durgadevjai Namaha
 • Šri Durgadevjai Namaha
 • Šri Durgadevjai Namaha
 • Om Namah Šivaja

Kliknite ovde za slušanje pojalice

Kliknite ovde za preuzimanje i  slušanje pojalice


Napominjemo da se ova pojalica može vremenom menjati pa sebi obeležite i redovno posećujte ovu stranicu ili pratite našu FB stranicu kako biste se informisali o svim promenama. Neki ljudi tragaju za mantrom za zaštitu od korona virusa – međutim u ovom slučaju smo utvrdili da pojalica najviše pomaže.


Pojalica se najvećim delom sastoji od Apsolutnog principa Vatre, a udeo Apsolutnih kosmičkih principa dajemo u nastavku. Važno je da pojalica sadrži i Apsolutni princip Etra, najmoćniji od svih kosmičkih principa. Princip Vatre povećava suptilnu toplotu koja pomaže u zaustavljanju virusa. Uz to, izlaganje Suncu takođe pomaže u zaustavljanju širenja i snage virusa.

Kosmički princip Udeo u procentima
Zemlja 10
Voda 10
Vatra 60
Vazduh 10
Etar 10
Ukupno 100

Izvor : Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci 26. Mart, 2020

Koliko puta treba da ponovim pojalicu ?

 • Nisam zaražen i nemam simptome : Ako ne osećate bilo kakve simptome korona virusa, možete mentalno ponavljati ovu pojalicu 108 puta dnevno. To traje nešto više od jednog časa (tj. da se izgovore svih 8 pojalica u nizu 108 puta).
 • Zaražen sam ili imam simptome : U slučaju da osećate simptome ili ste zaraženi virusom, možete mentalno ponavljati ovu pojalicu 648 puta na dan kako biste povećali svoju duhovnu snagu za borbu sa korona virusom. To traje oko 7.5 časova.

Da li je ova pojalica dovoljna za moju zaštitu ?

 • Ova pojalica štiti osobu na duhovnom nivou : jer je glavni uzrok stvaranja i širenja virusa duhovne prirode. 80% razloga za pandemiju korona virusa je duhovne prirode, dok je samo 20% fizičke/psihološke prirode. Ova pojalica je potrebna za borbu sa 80% komponente koja je duhovna. Ako se duhovna komponenta korona virusa ne stavi pod kontrolu, nemoguće je lekovima i društvenom distancom staviti fizičku komponentu pod kontrolu. Imajte na umu da ova pojalica ne smanjuje kolektivnu sudbinu ljudi. Ono što radi, jeste da smanjuje crnu energiju u virusu (koju su ulile negativne energije), zbog čega je daleko manje zarazan (izuzetno snažan i štetan u svom delovanju).
 • Korona virus pojalica za ozdravljenje i pojam ‘vremena smrti’ : One koji prema svojoj sudbini dolaze u fazu definitivne smrti (Mahamrutyuyoga), ništa ne može spasiti. Međutim, ova pojalica će pomoći svima onima koji su u fazi moguće smrti (Apamrutyuyoga ili Mrutyuyoga) tako što će im pružiti neophodan duhovni kapacitet da prebrode (prevaziđu) ovo duhovno ranjivo stanje u svojim života

Pogledajte – Vreme smrti

 • Ova pojalica duhovno čisti čakre Kundalini sistema.

Naših sedam čakri su suptilne prirode i one osiguravaju suptilnu energiju za funkcionisanje telesnih organa, uma i intelekta.

Božje Ime Čakra koju čisti vezano za korona virus Smanjenje simptoma
Šri Durgadevjai Namaha Višuda-čakra (Grlena čakra) Kašalj
Šri Gurudev Data Adjya-čakra (Čeona čakra) Temperatura
Om Namah Šivaja Manipur-čakra (Pupčana čakra) Bolovi u telu, u stomaku,drugi simptomi u telu vezani za ovu čakru

Pojalica prvo čisti i donosi vitalnu energiju (Pranašakti) u čakre. To zauzvrat pomaže u borbi sa infekcijom u delovima tela povezanim sa čakrama. Posle čišćenja čakri, energija dobijena pojanjem putuje prema gore kroz Centralni kanal (Sušumnanadi) Kundalini sistema i prolazi kroz Bramarandru da pročisti okruženje. Bramarandra je suptilni otvor (kanal) iznad Sahasrar-čakre (Krunska čakra) iz koga se prima Božanska energija.

Zaključak :

Način pojanja / slušanje Efekat
Samo slušanje pojalice koju izgovara spiker Uglavnom čisti najbližu okolinu
Slušanje sa duhovnom emocijom Pomaže u čišćenju čakri i neposredne okoline
Pojanje sa duhovnom emocijom

(Pojanje se može raditi i uz istovremeno slušanje pojalice.)

Najveća dobrobit za osobu i neposrednu okolinu
 • Međutim, pošto su simptomi fizičke prirode, moramo koristiti i sve mere na fizičkom nivou (kao što su pranje ruku, držanje društvene distance, izbegavanje diranja lica, kašljanje u unutrašnju stranu rukava itd.) kao što savetuju lekari, zajedno uz primenu lečenja prema njihovim savetima za našu zaštitu.

Molimo imajte na umu da pojanje nije zamena za fizičke ili psihološke mere koje savetuju zdravstveni radnici.

5.1.1 Pojalica za duhovno isceljivanje od Omikron soja

Od decembra 2021. godine došlo je do novog talasa Omikron soja, koji je najnovija varijanta SARS-CoV-2 (virusa koji izaziva COVID-19). Južna Afrika ga je prvi put prijavila SZO 24. novembra 2021. godine, a ovaj soj se smatra veoma zaraznim. Tim za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci na Maharši univerzitetu za Duhovnost identifikovao je novu pojalicu za duhovnu zaštitu od ovog novog soja, koja će takođe pospešiti i lečenje.

Pojalica je kombinacija imena četiri Božanstva i treba ih ponavljati istim redosledom kao što je navedeno u nastavku:

 • Om Namo Bhagavate Vasudevaja
 • Šri Durgadevjai Namaha
 • Šri Hanumate Namaha
 • Om Namah Šivaja
 • Om Namah Šivaja

Kliknite ovde za preuzimanje ili slušanje zaštitne pojalice za Omikron soj.

Napomena: U oblastima gde je Omikron soj trenutno preovlađujući (tj. gde su ljudi zaraženi varijantom Omikrona), savetuje se da se ne radi pojanje ranije Data pojalice, koja je kombinacija Imena Božanstava – Durga, Data i Šiva. Umesto toga, sada možete ponavljati pojalicu za Omikron soj. U oblastima gde varijanta Omikrona još uvek nije zarazila ljude, možete da nastavite sa korišćenjem prethodno date pojalice.

Koliko puta treba da ponovim pojalicu namenjenu zaštiti od Omikron soja?

Intenzitet infekcije Broj sati ponavljanja pojalice
Blaga 1-2 sata
Srednja 3-4 sata
Teška 5-6 sati

Čak i ako niste zaraženi Omikron sojem, preporučuje se ponavljanje ove pojalice jedan sat dnevno, jer će obezbediti zaštitu od Omikron soja.

5.2 Da li molitva pomaže u prevladavanju korona virusa ?

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje (mantrom)

Ovo zaista zavisi od toga šta je jače – sudbina koju osoba mora proći ili duhovna snaga molitve za prevladavanje patnje. Ako je u pitanju blaga sudbina, molitva može pomoći toj osobi (na individualnom nivou).

Duhovna snaga molitve direktno je proporcionalna duhovnom nivou osobe. Da bi se molitvom mogla prevazići sudbinu, osoba koja se moli treba da bude na veoma naprednom duhovnom nivou.

Kada se radi o kolektivnoj sudbini, molitve ljudi prosečnog duhovnog nivoa nemaju uticaj na patnje koje trebaju proživeti. U najboljem slučaju pružaju neku psihološku korist ljudima koji se mole.

Paradoks je u tome, da oni koji imaju napredni duhovni nivo i čija molitva može promeniti situaciju u svetu ne mole za to, već prihvataju ono što se događa kao Božju volju. Sa druge strane, u haotičnim vremenima, ljudi (prosečnog duhovnog nivoa) se mole za određeni ishod (npr. zaustavljanje korona virusa), ali nemaju potrebnu duhovnu snagu da bi promenili kolektivnu sudbinu.

5.3 Autosugestije za smanjenje briga – kao pomoć da um ostane stabilan u teškim vremenima

Proces otklanjanja mana ličnosti (PDR) kojeg je uspostavio Njegova Svetost Dr.       Atavale pomaže u treniranju uma da deluje ispravno u stresnim i teškim situacijama. To omogućava umu da smanji nedostatke koji uzrokuju stres i brige i ostane stabilan bez obzira na situaciju. Kada je um stabilan, osoba može da funkcioniše optimalno.

Preuzmite PDF datoteku u nastavku i saznajte šta autosugestije mogu učiniti nekome vezano za neke uobičajene strahove i brige u ljudskom umu.

Preuzmite PDF

Molimo pročitajte – Kako sastaviti autosugestije – kako bi razumeli način sastavljanja autosugestije.

5.4 Tretman slanom vodom

Tretman slanom vodom je jednostavna, ali moćna mera duhovnog isceljivanja za uklanjanje (suptilne) crne energije i njeno izbacivanje iz našeg tela.

Saznajte o tretmanu slanom vodom ili pogledajte video u nastavku.

5.5 Jedenje lišća Tulsi (Svetog bosiljka

Korona virus – duhovna zaštita pojalicom za isceljivanje (mantrom)

U ovim vremenima preporučuje se da se uzgaja Tulsi (Sveti bosiljak). Ova biljka ima Višnutatva (Božanski princip održanja). Pijenje vode u koju se stavi list Tulsi biljke ima lekovito dejstvo na osobu. Uz to može se konzumirati list Tulsi biljke ujutro na prazan želudac. Uzgoj Tulsi biljke u kući pomoći će u širenju pozitivnih duhovnih vibracija. Ova biljka će imati neprocenjivu vrednosti kao lekovita biljka u teškim vremenima koja dolaze.

6. Zaključak

Epidemija korona virusa pokazala nam je koliko smo kao ljudska bića ranjivi i kako je mikroskopski malen virus okrenuo naš svet naglavačke. Istovremeno virus nas je naučio da ono što činimo može negativno uticati na druge čak i u udaljenim zemljama. Naučio nas je ako imamo volju, možemo učiniti herkulovske stvari, na primjer zatvoriti ogromnu populaciju (kao 1,3 milijardu ljudi u Indiji tokom tri nedelje), ograničiti putovanja u celom svetu itd

To je važna tačka jer nam pokazuje da ako se kao ljudska rasa ujedinimo, možemo postići pozitivne promene, koliko god to teško izgledalo.

Najbolji način za stvaranje održive pozitivne promene u svetu jeste okrenuti se duhovno čištijim mislima i aktivnostima. To će dovesti do stvaranja pozitivnih vibracija i smanjenja teške kolektivne sudbine. To bi umanjilo efekat klimatskih promena i bilo kakvih drugih sukoba u koje će se ljudi uključiti u naredne četiri godine.

U osnovi, ovo znači da u trenutnim vremenima treba da prepravimo celi sistem kakav poznajemo da bismo se oslobodili truleži (duhovne nečistoće) koja ga prožima. Novi sistem bi trebao da se pridržava Pravičnosti. To znači da treba da preispitamo sve čime se danas bavimo i da pružimo svetu nove vrednosti. Trebamo proveriti da li stvari koje radimo imaju neku duhovnu vrednost. Da li emituju pozitivne ili negativne vibracije? Ako emituju pozitivne vibracije, zadržimo ih, ako ne, trebamo ih se osloboditi. Stvari koje emituju negativne vibracije su kao virus i ako se ne kontrolišu mogu izazvati puno štete za društvo i svet.

Ako se ne ujedinimo kao ljudska rasa i ne napravimo ovakav kritički zaokret, put pred nama će biti pun bola i patnje.

Ipak, ako se ujedinimo i napravimo ove duhovne promene, intenzitet narednih vremena će se smanjiti i mnogo više ljudi će preživeti.