Šta određuje vreme naše smrti?

Svi moramo da umremo u nekom trenutku i taj trenutak je određen našom sudbinom. Postoje neki sudbinski predodređeni vremenski periodi u našim životima u kojima, u skladu sa našom sudbinom, može da nastupi smrt. Sledeća tabela daje više detalja o ovim periodima u životu neke osobe.

Period of death in person's life

 

Sledeći faktori utiču na to da li će osoba umreti tokom njenog sudbinski predodređenog perioda ’verovatne smrti’ (apamrutjajoge) ili ’smrti’ (mrutjajoge).

  • Račun uzimanja i davanja: Količina računa uzimanja i davanja koji postoji sa drugim ljudima na Zemlji i koji može da bude poravnat ukoliko osoba ne umre. Račun uzimanja i davanja koji osobi preostaje u odnosu na njegovu sudbinu u ovom životu je takođe važan faktor koji odlučuje da li će osoba da umre pre stadijuma  ’sigurne smrti’ (mahamrutjajoge).
  • Suptilna tela preminulih predaka i negativne energije: Uticaj suptilnih tela preminulih predaka i negativne energije  mogu ponekad da izazovu ranu smrt. Da biste bolje razumeli, molimo vas da pročitate članak: Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede?
  • Duhovna praksa: Vrsta i intenzitet duhovne prakse pomaže osobi da izbegne ranu smrt tj. da umre pre stadijuma sigurne smrti.

Kada dođe stadijum sigurne smrti, to znači da je osoba završila sudbinu života koji trenutno živi na Zemlji kao jednom od regiona  postojanja.

Da biste bolje razumeli, molimo vas da pročitate i članak: Gde odlazimo posle smrti?